Pyrolysis Bio-Oil Technology #GreenEconomy

Pyrolysis Bio-Oil

การแส 3Rs ซึ่งเป็นแกนของเศรษฐกิจยั่งยืนสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะประเด็นขยะและของเหลือจากต้นทางแบบต่างๆ ที่กำลังถูกพัฒนาแรวทางการใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการทางเศรษฐกิจ “ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งหลักๆ คือการพยายามทำให้ของเหลือและขยะไร้ค่า ได้กลายเป็นของมีค่ามีราคาให้ได้มากที่สุด

แนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ “การเอาขยะไปแปรรูปเป็นน้ำมัน” ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีถึงขั้นใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

โรงต้นแบบการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจะใช้กระบวนการไพโรไลซิส หรือ Pyrolysis Process ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่สามาถเปลี่ยนรูปของชีวมวล พลาสติก รวมถึงยางที่ใช้แล้ว ไปเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าทางความร้อนสูงขึ้น

กรณีโรงต้นแบบการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีศักยภาพในการแปรรูปขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ให้เกิดการสลายตัวด้วยความร้อนในสภาวะปราศจากออกซิเจน… สามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ 4,000-5,000 ลิตรต่อวัน จากวัตถุดิบพลาสติกประมาณ 6,000 กิโลกรัม โดยขยะพลาสติกที่ได้จากโรงงานบำบัดขยะทางกลและชีวภาพ หรือ MBT หรือ Mechanical and Biological Treatment ซึ่งอยู่ในรูปของเชื้อเพลิงจากขยะระดับ 3 หรือ Refuse Derived Fuel หรือ RDF-3 ซึ่งเป็นเกรดปานกลาง… จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการเตรียมวัตถุดิบโดยใช้เครื่องจับตัวเป็นก้อน หรือ Agglomerator เป็นก้อนเล็กๆ สามารถป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปน้ำมันได้อย่างต่อเนื่อง

การทำงานของเตาปฏิกรณ์ไพโรไลซิสเพื่อผลิตน้ำมันโดยหลักการพื้นฐาน จะเป็นการนำขยะพลาสติกมาเผาในเตาปฏิกรณ์จนระเหยกลายเป็นไอที่ระดับอุณหภูมิ 350-400 องศาเซลเซียส ก่อนจะกลั่นไอเป็นของเหลว ซึ่งมักจะมีองค์ประกอบทั้งน้ำมันดีเซล เนปทา และ น้ำมันเตา ซึ่งต้องนำไปกลั่นอีกรอบให้ได้น้ำมันที่สามารถนำไปใช้งานกับเครื่องยนต์ หรือ เครื่องจักรได้… ไอระเหยส่วนเกินซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลงในเตาปฏิกรณ์ได้ทั้งหมด… และกากคาร์บอน หรือ ถ่านที่เหลือจากการเผาเป็นไอก็ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในงานอุตสาหกรรมได้

FORTAN Pyrolysis Plant โดย TT GROUP

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Happy smiling

Positive Self-Talk… คุยกับตัวเองดีๆ

ประเด็นคุยกับตัวเองส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพส่วนตัวเป็นหลัก นั่นแปลว่า… ถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี ท่านก็จะมีบทสนทนาดีๆ กับตัวเองเรื่อยๆ และในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านมีทัศนคติเป็นลบต่อประเด็นต่างที่อยู่รอบตัวไม่มีเว้น ก็คงยากที่ท่านจะอ่อนดยนกับตัวเองจนมีบุคลิกขัดแย้งชัดเจนขนาดนั้น…

Data Driven Culture

Data Driven Culture #ExtremeLeadership

การปรับเปลี่ยน หรือ Transform องค์กรจาก Command And Control Culture ไปเป็น Data Driven Culture ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรส่วนใหญ่… ซึ่งล้วนแต่คิดได้ แต่ทำไม่ง่าย หรือ ไม่เชื่อว่าจะทำได้ก็มีมาก ส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะ “เป็นเหมือนเดิม” จนกว่าจะไม่สามารถเป็นเหมือนเดิมได้อีกค่อยว่ากัน

Thai Kids Reader

MDE… กรณีศึกษา Learning Resources Listing

ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ อย่างอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ทั้งหมดพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลกันมานานและต่อเนื่อง วิกฤตคราวนี้จึงดูเหมือนจะมีปัญหาน้อยกว่าประเทศล้าหลัง ที่ยังทำมาหากินกับกิจการ “ขายเป้ใส่หนังสือและขายหนังสือใส่เป้”