Q-Free Traffic Management Solutions… ระบบบริหารการจราจรสำหรับอนาคต #FutureTransportation

Georgia DOT

กรมการขนส่งแห่งจอร์เจีย หรือ The Georgia Department of Transportation หรือ Georgia DOT ได้ลงนามในสัญญา 10 ปีกับ Startup เจ้าของเครื่องหมายการค้า และ เทคโนโลยีในตระกูล Q-Free เจ้าของแบรนด์ Kinetic Signals และ Intelight MAXVIEW เพื่อดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์การจัดการการจราจรส่วนกลาง ซอฟต์แวร์ควบคุมทางแยก และ บริการฮาร์ดแวร์ควบคุมการจราจรบนทางแยกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วทั้งรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของจอร์เจียข่าวหนึ่งมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน และ เป็นรองเพียงข่าววัคซีนกับโควิดระบาด กับ ตำรวจผิวขาวไม่ถูกกับคนผิวดำเท่านั้นเอง

ในข้อตกลงดังกล่าว ได้กำหนดรายละเอียดสำหรับการอัพเกรดระบบจัดการสัญญาณไฟจราจร Kinetic Signals ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันของ Georgia DOT ซึ่งทำงานบนระบบ Intelight MaxView ATMS รุ่นเดิมของ Q-Free

Intelight MAXVIEW เป็นระบบจัดการจราจรกลางที่สามารถตรวจสอบ และ ควบคุมสัญญาณจราจรทั้งระบบ และ บริหารคำสั่งทางจราจรผ่านระบบ ITS หรือ Intelligent Transportation Systems เพื่อให้การสัญจรปลอดภัยสำหรับทุกคน มีประสิทธิภาพทั้งระบบ และ ยั่งยืน… โดยรวบรวม จัดการ และ วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรแบบ Realtime… และสามารถควบคุมสัญญาณจราจรทั้งระบบได้บนแอพพลิเคชั่นเดียว

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Intelight MAXVIEW Advanced Traffic Management System ที่จะใช้อัพเกรดระบบเดิมจะมาพร้อมความสามารถในการรับสัญญาณจราจรจาก Agency’s Traffic Signal Network หรือ เครือข่ายสัญญาณไฟจราจรรวมจากทุกพื้นที่บริการ… รวมทั้ง ITS Infrastructure หรือ ระบบสารสนเทศขนส่งพื้นฐานทั้งระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของ Smart City… โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูล Realtime พร้อมทำการวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ เพียงพอที่จะจัดการจราจรเชิงรุกต่อความคล่องตัวของการจราจร และ ยวดยานบนท้องถนน… และแพลตฟอร์ม Kinetic™ Mobility ใหม่ล่าสุดที่จะใช้ในจอร์เจีย 10 ปี นับจากนี้ ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเก่า และ ระบบขนส่งอื่นๆ ได้ทันทีอีกด้วย

Tom Stiles รองประธานฝ่ายขายจาก Q-Free ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ Q-Free – Georgia DOT ระบุว่า… Georgia DOT เป็นหน่วยงานที่มีนวัตกรรม และ ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างให้ทุกทางเลือกเพื่อประโยชน์ของชาวจอร์เจียทุกคน ซึ่งความมุ่งมั่นของ Georgia DOT มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนานวัตกรรมของ Kinetic Signals และ Intelight MAXVIEW รุ่นใหม่ที่จะติดตั้งใช้ต่อไป… ดูคลิปต่อเลยครับ ผมเห็นแล้วอยากเล่นด้วยมาก

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

storytelling

Storytelling For Leaders… เล่าเรื่องอย่างอย่างผู้นำ #ExtremeLeadership

Storytelling หรือ การเล่าเรื่องเป็นเทคนิคเดียวที่สามารถเปลี่ยน “ข้อมูล หรือ Data” ที่ต้องการสื่อออกไปให้ถึงเป้าหมายกลายเป็น “ข้อความ หรือ Message” เพื่อให้เข้าถึง “ภาวะทางอารมณ์ หรือ Emotional” ของผู้รับสาร

Good Will Hunting

Good Will Hunting #หนังดีที่เคยดู

ในบรรดาหนังที่สร้างบนโครงเรื่องเชิงจิตวิทยา โดยมีจิตแพทย์เป็นตัวละครหลักในการดำเนินเรื่อง ซึ่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วโลกยกย่องตลอดกาลคงหนีไม่พ้นหนังเรื่อง Good Will Hunting โดยโครงเรื่องใช้ปมปัญหาบุคลิกภาพที่เป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก หรือประเด็น Child Abuse อันเป็นประเด็นใหญ่ปัญหาหนึ่งในปัญหาครอบครัวที่พบเห็นทั่วโลก

smoke stacks against blue sky

ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ #FridaysForFuture

เรื่องขอยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ โดยอำนาจอยู่ที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม… ถือเป็นเทคนิคการบัญญัติกฏหมายที่นักเคลื่อนไหว เชื่อไปหมดแล้วว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดูเหมือนจะไม่เข้าข้างสิ่งแวดล้อมอย่างที่หวังเสียแล้ว… เพราะอำนาจในการเรียกเก็บข้อมูลมาเก็บอย่างเดียว… แม้แต่เปิดเผยต่อก็ไม่ได้ ถ้าเอกชนเจ้าของข้อมูลร้องขอให้ปกปิด… ก็คงหวังจะเอาข้อมูลที่ว่าไปผลักกดันอย่างอื่นต่อก็คงยากแล้ว

business idea

ผู้ประกอบการมือใหม่… ใจครึ่งร้อย!!! #Saturday SME

การเริ่มค้าขายใหม่ๆ มักจะไม่มีกำไรทันทีและมีข้อผิดพลาดมากมายที่ต้องจัดการให้หมด ซึ่ง “การแก้ข้อผิดพลาดบกพร่องทั้งหมด” นั่นแหละคือการทำธุรกิจ