Q-Free Traffic Management Solutions… ระบบบริหารการจราจรสำหรับอนาคต #FutureTransportation

Georgia DOT

กรมการขนส่งแห่งจอร์เจีย หรือ The Georgia Department of Transportation หรือ Georgia DOT ได้ลงนามในสัญญา 10 ปีกับ Startup เจ้าของเครื่องหมายการค้า และ เทคโนโลยีในตระกูล Q-Free เจ้าของแบรนด์ Kinetic Signals และ Intelight MAXVIEW เพื่อดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์การจัดการการจราจรส่วนกลาง ซอฟต์แวร์ควบคุมทางแยก และ บริการฮาร์ดแวร์ควบคุมการจราจรบนทางแยกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วทั้งรัฐจอร์เจีย ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ของจอร์เจียข่าวหนึ่งมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน และ เป็นรองเพียงข่าววัคซีนกับโควิดระบาด กับ ตำรวจผิวขาวไม่ถูกกับคนผิวดำเท่านั้นเอง

ในข้อตกลงดังกล่าว ได้กำหนดรายละเอียดสำหรับการอัพเกรดระบบจัดการสัญญาณไฟจราจร Kinetic Signals ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันของ Georgia DOT ซึ่งทำงานบนระบบ Intelight MaxView ATMS รุ่นเดิมของ Q-Free

Intelight MAXVIEW เป็นระบบจัดการจราจรกลางที่สามารถตรวจสอบ และ ควบคุมสัญญาณจราจรทั้งระบบ และ บริหารคำสั่งทางจราจรผ่านระบบ ITS หรือ Intelligent Transportation Systems เพื่อให้การสัญจรปลอดภัยสำหรับทุกคน มีประสิทธิภาพทั้งระบบ และ ยั่งยืน… โดยรวบรวม จัดการ และ วิเคราะห์ข้อมูลการจราจรแบบ Realtime… และสามารถควบคุมสัญญาณจราจรทั้งระบบได้บนแอพพลิเคชั่นเดียว

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Intelight MAXVIEW Advanced Traffic Management System ที่จะใช้อัพเกรดระบบเดิมจะมาพร้อมความสามารถในการรับสัญญาณจราจรจาก Agency’s Traffic Signal Network หรือ เครือข่ายสัญญาณไฟจราจรรวมจากทุกพื้นที่บริการ… รวมทั้ง ITS Infrastructure หรือ ระบบสารสนเทศขนส่งพื้นฐานทั้งระบบ ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของ Smart City… โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูล Realtime พร้อมทำการวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ เพียงพอที่จะจัดการจราจรเชิงรุกต่อความคล่องตัวของการจราจร และ ยวดยานบนท้องถนน… และแพลตฟอร์ม Kinetic™ Mobility ใหม่ล่าสุดที่จะใช้ในจอร์เจีย 10 ปี นับจากนี้ ก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสัญญาณไฟจราจรแบบเก่า และ ระบบขนส่งอื่นๆ ได้ทันทีอีกด้วย

Tom Stiles รองประธานฝ่ายขายจาก Q-Free ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ Q-Free – Georgia DOT ระบุว่า… Georgia DOT เป็นหน่วยงานที่มีนวัตกรรม และ ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกว้างให้ทุกทางเลือกเพื่อประโยชน์ของชาวจอร์เจียทุกคน ซึ่งความมุ่งมั่นของ Georgia DOT มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนานวัตกรรมของ Kinetic Signals และ Intelight MAXVIEW รุ่นใหม่ที่จะติดตั้งใช้ต่อไป… ดูคลิปต่อเลยครับ ผมเห็นแล้วอยากเล่นด้วยมาก

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Zen Robotics

คัดแยกขยะด้วย AI กับ ZenRobotics #FridaysForFuture

Zen Robotics เป็น StartUp จากเฮลซิงกิฟินแลนด์ที่ข้อมูลใน crunchbase.com ระบุว่า เป็นผู้ให้บริการหุ่นยนต์รีไซเคิลด้วยระบบคัดแยกขยะด้วย AI… ก่อตั้งโดย Tuomas Lukka มี Timo Taalas เป็น CEO และ Harri Holopainen เป็น Head of Technology

Outward Mindset

Outward Mindset…

Maslow’s Hierarchy of Needs หรือทฤษฏีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้อธิบายความสำคัญของความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความรักต่อคนรอบข้างไว้ว่า… เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์

Strategic-Plan

แผนยุทธศาสตร์… ศาสตร์และศิลป์ก่อนความสำเร็จ #SaturdayStrategy

สิ่งที่เราคิดและเตรียมการจะทำตามที่คิด ไปจนกระทั่งได้ทำตามสิ่งที่ได้คิดไว้ “จนเสร็จตามเป้า” นี้ ทั้งหมดก็คือ แผนการและแผนดำเนินการ… หรืออีกคำนิยามหนึ่งก็คือ “เป้าหมายและวิธีประสบความสำเร็จต่อเป้าหมาย” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แผนกลยุทธ์” หรือเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” ในกรณีที่แผนถูกดำเนินการ กระทบต่อคนหมู่มาก

Wartime Leader

Peacetime CEO และ Wartime CEO… ยามศึกต้องนำรบ ยามสงบต้องนำเป็น #ExtremeLeader

การนำองค์กร กับ การตัดสินใจขับเคลื่อนองค์กรในสภาวะต่างๆ มีความจำเป็นจะต้อง “ปรับท่าที และ บทบาท” ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือไม่ ก็ต้องเปลี่ยนคนนำไปเป็นผู้มีท่าทีและบทบาทที่เหมาะสมต่อสถานการณ์…