QuestGen… แพลตฟอร์มเตรียมข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

วัฒนธรรมทางการศึกษาในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์รุ่งเรืองเฟื่องฟู และ เข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกองคาพยพของระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ทำให้ระบบการศึกษาซับซ้อนหลากหลาย และ ขยายขอบเขตทั้งในเชิงวิชาการ และ ในเชิงการจัดการในระบบการศึกษาแบบถึงไหนก็ถึงนั่นด้วยกัน

ล่าสุดได้มีการพูดถึง “ปัญญาประดิษฐ์ช่วยออกข้อสอบ” ร่วมกับครูผู้สอน และหรือ กรรมการออกข้อสอบแบบ Hybrid Intelligence ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างปัญญามนุษย์ กับ ปัญญาประดิษฐ์ที่เสริมแรงกันเพื่อลดจุดอ่อนของปัญญาประดิษฐ์ที่อาจผิดพลาดเชิงคุณภาพได้ง่าย และ เพิ่มจุดแข็งให้มนุษย์สามารถทำงานเชิงปริมาณ กับ งานยากๆ เยอะๆ รวมทั้งงานที่ต้องทำซ้ำทำซากให้ได้ดีกว่าการทำลวกๆ พอสุกเอาเผากิน ซึ่งเกือบทุกกรณียืนยันว่าสามารถทำได้เร็วขึ้นจนไม่เป็นภาระและอุปสรรคจากความล้าช้าอีก… 

กรณีการออกข้อสอบซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานประจำซ้ำซากของบุคลากรสายการสอนในระบบการศึกษา ที่ครูอาจารย์ล้วนแต่ทราบดีว่า… ส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบเก่า หรือ ข้อสอบขอ หรือไม่ก็ข้อสอบลอกต่อๆ กันมาทั้งนั้น ดีหน่อยพอมีเวลาและโอกาส คุณครูก็จะดัดแปลงแต่งเพิ่มก่อนใช้ ซึ่งกว่าจะได้ดัดแปลงแต่งเพิ่มได้ดีกว่าเดิมก็อาจจะใช้เวลาอีกหลายเทอม หรือแม้แต่ใช้หลายปีการศึกษาในการแก้ไขปรับปรุง… ยกเว้นก็แต่ข้อสอบที่ต้องออกตามเนื้อหาทางวิชาการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมไปก่อนเท่านั้นที่ยังพอมีอะไรใหม่เพราะถูกบังคับโดยเนื้อหา

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มช่วยทำคำถาม หรือ ช่วยออกข้อสอบด้วย AI ชื่อ QuestGen ได้เปิดให้ทดลองใช้ Cloud Based Software เพื่อการออกข้อสอบที่มีความสามารถในการสร้างข้อสอบ และหรือ สร้างคำถามคำตอบจากเนื้อหาทางวิชาการที่ Upload เข้าไป… โดย QuestGen มีเครื่องมือทำ ข้อสอบแบบ Multiple Choice Questions หรือ MCQs หรือ ข้อสอบปรนัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ ข้อสอบแบบถูกผิด หรือ True/False และ เครื่องมือสร้าง KM แบบ Frequently Asked Questions หรือ FAQs รวมทั้งเครื่องมือเตรียมข้อสอบขั้นสูงแบบ Higher-Order Reasoning Questions ด้วย AI อ้างอิง Bloom’s Taxonomy ขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้น Remember หรือ ความจำ… Understand หรือ ความเข้าใจ… Apply หรือ การประยุกต์… Analyze หรือ การวิเคราะห์… Evaluate หรือ การตรวจสอบ และ Create หรือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่… ได้ด้วย

ท่านที่สนใจ คลิกที่นี่ ไปทดลอง และ ศึกษาด้วยตัวท่านเองครับ… อาจจะทำงานได้ไม่ดีกับภาษาไทยนัก ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลภาษาไทยอยู่ท่านคิดอย่างไรกับ “ภาษาไทยในระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์” และ ผมไม่ทราบว่ากรรมการในราชบัณฑิตมีทัศนคติต่อปัญญาประดิษฐ์อย่างไร และ ท่านมีคณะทำงาน กับ งบประมาณอยู่หรือไม่… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร โดยส่วนตัวยังมองว่าสมาชิกรัฐสภา และ คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาตั้งคณะทำงานเพื่อผลักดันภาษาไทยให้ไปอยู่ใน “ระบบนิเวศดิจิทัลหลัก” ได้แล้ว… อย่ารอจนต้องล้าหลังกว่าเวียดนาม กับ อินโดนิเซียในเรื่องนี้เลย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts