GovTech… เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนชาติบ้านเมือง #DeepTechDriven

GovTech หรือ Government Technology ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมทั้งบริการสาธารณะทุกสาขา โดยเป็นการยกระดับบริการของภาครัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ให้บริการจะทำงานได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และ ลดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ประชาชนผู้รับบริการได้มาก… ซึ่งประชาชนในฐานะผู้รับบริการก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม

More »

IBM Solutions Summit 2023 #DataScienceDriven

สุดยอดงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับ Hardware ด้าน Data Science ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งที่ดูท่าว่าจะจุดติด และ มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็คือ IBM Solutions Summit ซึ่งงานปี 2023 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 ที่ InterContinental Bangkok Hotel

More »

MongoDB.local Bangkok… งานประชุมแบบพบปะผู้เชี่ยวชาญจาก MongoDB ครั้งแรกในไทย #DataDriven

เรียนเชิญบรรดา Developers… Software Architects… IT professionals และ DevOps ที่สนใจ และ ใช้งาน MongoDB… รวมทั้งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลลงพอร์ตสมัครเรียนต่อ หรือ สมัครงาน ได้เข้าร่วมงานประชุมแบบกระทบไหล่ผู้เชี่ยวชาญ MongoDB ในงาน MongoDB.local Bangkok ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2023 ณ Grand Hall, True Digital Park ระหว่างเวลา 9:00 – 17:00 น.

More »

A Brief History of Perceptron and Artificial Neural Network… ประวัติย่อ Perceptron และ โครงข่ายประสาทเทียม #DeepTechDriven

ในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ซึ่งประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ DeepTech หลายด้าน ที่นักเทคโนโลยีได้ริเริ่มแนวคิดกันมานานกว่าครึ่งค่อนศตวรรษ… โดยเฉพาะองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์ที่ริเริ่มขึ้นด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ หรือ Decision Systems จากโมเดล Perceptron อันลือลั่นของ Warren MuCulloch และ Walter Pitts ซึ่งเสนอแนวคิดในปี 1943 และ สร้างเครื่อง Perceptron ขึ้นมาทดลองใช้จริงในปี 1958 โดยใช้สมการการตัดสินใจ หรือ Decision Function ที่พัฒนาขึ้นด้วย Logic ขั้นสูงในสมัยนั้น… และ Perceptron ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาโดยนักคณิตศาตร์และนักวิทยาศาสตร์อีกมากมาย กระทั่ง Frank Rosenblatt ผู้แต่งหนังสือในตำนานอย่าง  Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms ก็ได้พัฒนาเครื่อง Perceptron ขึ้นครั้งแรกของโลกในปี 1958 และ ถูกต่อยอดจนกลายเป็นรากฐานของศาสตร์ด้าน “โครงข่ายประสาทเทียม หรือ Artificial Neural Network” ในปัจจุบัน

More »

Blockchain Election… เลือกตั้งบนบล็อกเชน #DeepTechDriven

Brookings Institution ที่เป็น Think Tank ให้สหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 1916 ได้แนะนำ Blockchain Voting หรือ การใช้สิทธิ์ลงมติผ่านบล็อกเชน เอาไว้ว่า… Blockchain Voting หรือ Decentralized Voting มีศักยภาพหลายประการที่ทำให้การเลือกตั้ง หรือ การลงมติโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และ ปิดโอกาสการฉ้อโกงการลงมติได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยทุกสิทธิ์ที่ออกเสียงลงมติไปจะถูกนับทันทีอย่างชัดเจน

More »

Performance Management… การบริหารผลการปฏิบัติงาน #DataDrivenOrganization

การบริหารองค์กรในยุค “ข้อมูล” ที่ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่สูงสุดในองค์กรไล่ไปจนถึงหัวหน้าทีมย่อยที่นำการขับเคลื่อนเป้าหมายในความรับผิดชอบ ต่างก็ใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร และ เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลหลายช่องทางในการผลักดันผลงาน โดยทั้งระบบสารสนเทศขององค์กร และ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในโครงข่ายดิจิทัล ก็ล้วนแต่มี “บันทึก” ข้อมูลการสื่อสาร และ รายการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างทำงานร่วมกันอย่างละเอียดบันทึกไว้เสมอ… 

More »

Knewton Alta… แพลตฟอร์มเต็มหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมแบบ Personalized Learning ด้วย AI และ Deep Learning #ReDucation

Knewton Alta เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่บรรจุองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงเนื้อหาองค์ความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเตรียมไว้สำหรับ “ผู้เรียน” ทุกระดับพื้นฐานความรู้ที่ Knewton Alta หรือ Alta ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Deep Learning ช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือ Personalized Learning ให้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ และ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแบบโต้ตอบอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ Alta สามารถวิเคราะห์ และ ติดตามความรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายลุคคลได้จริง… รู้ว่าเรียนอะไรไปแล้ว และ มีความรู้เทียบเกณฑ์การประเมินไปแล้วระดับไหน… ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม หรือ สามารถข้ามเนื้อหาบทเรียนส่วนไหนไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา… และอะไรอื่นๆ อีกมาก

More »

MegaSyn… ปัญญาประดิษฐ์นักออกแบบโครงสร้างทางเคมี และ อาวุธเคมี #DeepTechDriven

MegaSyn เป็นชื่อโครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านเคมีที่พัฒนาบน Generative Machine Learning Models เพื่อค้นคว้ายา และ จำลองโครงสร้างทางเคมีระดับโมเลกุลใหม่ๆ ที่ค้นพบได้ไม่ง่ายภายใต้เทคนิคทางเคมีแบบดั้งเดิม ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์ยังต้องการสารประกอบใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะอีกมาก ทั้งเพื่อใช้ทดแทนสารเคมีดั้งเดิมที่ค้นพบ และ ใช้ประโยชน์มานาน รวมทั้งความต้องการสารประกอบใหม่ๆ ที่จะทำให้หลายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้อีกมาก… โดยอัลกอริทึม MegaSyn ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ออกแบบโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบต่างๆ ระดับโมเลกุล ซึ่งจะทำให้งานสังเคราะห์สารประกอบใหม่ๆ ที่นักเคมีอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการค้นพบ และ สังเคราะห์ขึ้น… สามารถนั่งจิบกาแฟรอข้อมูลสุดท้ายจาก MegaSyn เพียงไม่นาน

More »

Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

The Internet of Behaviors… อินเตอร์เน็ตแห่งพฤติกรรม #DeepTechDriven

Internet of Behavior หรือ IoB เป็นแนวคิดบูรณาการ “จิตวิทยามนุษย์” เข้ากับ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และ เทคโนโลยีทุกแขนงที่เกี่ยวพันถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล… ซึ่งจะได้ “ระบบ” ที่เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับจิตวิทยามนุษย์ที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของมนุษย์ได้แม่นยำขึ้น พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ด้วย

More »