Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

The Internet of Behaviors… อินเตอร์เน็ตแห่งพฤติกรรม #DeepTechDriven

Internet of Behavior หรือ IoB เป็นแนวคิดบูรณาการ “จิตวิทยามนุษย์” เข้ากับ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์พฤติกรรม และ เทคโนโลยีทุกแขนงที่เกี่ยวพันถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัล… ซึ่งจะได้ “ระบบ” ที่เกิดจากการหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับจิตวิทยามนุษย์ที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมของมนุษย์ได้แม่นยำขึ้น พร้อมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ขึ้นใหม่เพิ่มเติมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ด้วย

More »

Apache Hadoop… ระบบจัดการ Big Data ที่ยังคงดีที่สุดจนถึงปี 2023 #BigDataDriven

เทคโนโลยีที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Big Data Framework ที่ดีที่สุด และ ถูกใช้มากที่สุดมานานนับ 10 ปีคงต้องยกให้ Apache Hadoop ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Opensource สำหรับการสร้างระบบ Distributed Computing ที่มีความเสถียรสูง และ สามารถปรับขนาด หรือ ขยายพื้นที่จัดเก็บได้จนเกือบจะไร้ขีดจำกัด ซึ่งธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook กับ Yahoo รวมทั้ง Twitter… Adobe… AOL หรือแม้แต่ MicroSoft ก็มีฟาร์มข้อมูลที่ใช้ Apache Hadoop เช่นกัน

More »

Data Strategy… กลยุทธ์ข้อมูล #SaturdayStrategy

องค์กรในยุคดิจิทัล และ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบจะหมายถึง “การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” โดยปริยายเสมอ… การจะขับเคลื่อนองค์กรให้ได้เต็มศักยภาพจึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลให้เต็มศักยภาพไม่ได้เลย และ การจะใช้ข้อมูลให้ได้เต็มศักยภาพก็จำเป็นจะต้องเข้าใจ “กลยุทธ์ข้อมูล หรือ Data Strategies” โดยคนส่วนใหญ่ในองค์กร… โดยเฉพาะคนที่มีส่วนในการผลิต แจกจ่าย ดัดแปลง และ วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลใช้จัดการกิจธุระต่างๆ ขององค์กร… ซึ่งโดยทั่วไปก็คือทุกคนที่ทำงานในสำนักงาน และ ทุกคนที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้า และ มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารทั้งหมด… โดยไม่มียกเว้น

More »

Responsible AI… ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ #DeepTechDriven

ความเคลื่อนไหวในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence Technology หรือ AI มาใช้งานในลักษณะต่างๆ ซึ่งชัดเจนว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ถูกผลักดันโดยข้อมูลข่าวสารหลากล้น… ซึ่งจะวนไปสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อ “วิถีมนุษย์แบบดั้งเดิม” ด้วยการปรับแต่ง–สร้าง–เสริมด้วยข้อมูลอันซับซ้อน และ พัวพันยุ่งเหยิงเพิ่มขึ้นแบบทบทวีตลอดเวลา โดยมีเทคโนโลยี AI หลากหลายโมเดลถูกใส่ไว้เป็นส่วนสำคัญในการ “ผลิต และ ใช้” ข้อมูลอันซับซ้อนพัวพันกับ “วิถีมนุษย์แบบใหม่” ซึ่งก็ชัดเจนเช่นกันว่ามีโอกาสเกิดปัญหาได้ซับซ้อนยุ่งเหยิงจาก AI ขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน

More »

Analytics-as-a-Service… เครื่องมือทำข้อมูลวิเคราะห์ยุค Data Driven #BigData 

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ และ เป้าหมายองค์กรในยุค Data Driven ซึ่งหลายองค์กรได้ตื่นตัวเรื่องข้อมูลอย่างจริงจังทั้งท่าที และ กระบวนวิธี จนได้เห็นการเติบโตของยอดขายซอฟแวร์ด้านข้อมูล และ แพลตฟอร์มระบบหลังบ้านขององค์กรที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลภายในให้เกิดประโยชน์กับอนาคตให้ได้มากที่สุด

More »

Insight Analytics… ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึก #DataDrivenEra

ศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสาร หรือ Information Science อันเป็น “ทรัพยากร และ ตัวแปร” เพื่อใช้ในการตัดสินใจ กับ ใช้เป็นหลักอ้างอิงเพื่อประกอบเป็นตัวแปรใหม่ รวมทั้งการประกอบขึ้นเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งสำคัญกับพัฒนาการของมนุษย์ชาติจนคนรุ่นเราไม่ต้องย้อนไปคิดเรื่องพัฒนาล้อ และ วิธีทอผ้า หรือ ประดิษฐ์หลอดไฟกันใหม่…

More »

RPA Data Extraction และ AI… เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล #DeepTechDriven

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จึงเป็นทางออกเดียวในการเสริมส่งวิทยาข้อมูลในวันที่ข้อมูลทุกรูปแบบจากทุกๆ ที่บนโลกได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งกรณีของข้อมูลประเภทที่มีโครงสร้าง หรือ Structured Data อย่างชัดเจนจะไม่เคยมีปัญหาในการประมวลผล และ ยิ่งเสริมวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์ใส่เข้าไปก็ยิ่งดีงามเรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมมาก

More »

AI TriSM… ระบบการจัดการความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบการทำงานของ AI #DeepTechDriven

AI TriSM ย่อมาจาก AI Trust Risk & Security Management ซึ่งเป็น DeepTech การจัดการความเสี่ยงในระบบมีการติดตั้งใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเข้ามาช่วยให้มั่นใจได้ว่า… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Technology จะสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำทั้งหมดนั้นได้ในลักษณะที่น่าเชื่อถือ ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย… นอกจากนั้น AI TriSM ยังจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ต้องแลกเปลี่ยนทั้ง Input-Output จัดการการกำกับดูแล ปกป้องความเป็นส่วนตัว และ ตรวจจับความผิดปกติเพื่อปกป้องฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ

More »

Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »