Technology Based Strategy… กลยุทธ์ฐานเทคโนโลยี #SaturdayStrategy

การนำใช้เทคโนโลยีในองค์กรจำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy… กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy… และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ หรือ Functional Level Strategy ให้สอดคล้องกัน… เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิม… มีประสิทธิภาพกว่าเดิม… เติบโตเร็วกว่าเดิม และ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม

More »

Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

More »

Future Readiness… ความพร้อมสำหรับอนาคต #ChangeManagement

Future Readiness หรือ Future Readiness Organization หรือ ความพร้อมขององค์กรสำหรับอนาคตที่จะถึง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่ผู้นำ ทีมนำ และ แกนนำล้วนต้องออกแบบอนาคตขององค์กรภายใต้บริบทที่จะเกิดขึ้นจริงของฉากทัศน์ในอนาคต… อันหมายถึงการตระหนักถึงเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป ซึ่งหลายอย่าง หรือ ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยตัวแปรและบริบทในปัจจุบันส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเวทีของการแข่งขันทางธุรกิจบนตลาดไร้พรมแดนได้เปิดทางให้เกิด “ผู้ชนะจะได้ไปทั้งหมด หรือ Winner Takes All” ซึ่งไม่มีช่องว่างสำหรับองค์กรธุรกิจที่ขาดความพร้อมในอันที่จะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กลืนกินทั้งบริบท และ ตัวแปรความสำเร็จเดิมๆ ไปจนหมดในที่สุด

More »

Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย

More »

Clean Energy ETFs… กองทุนพลังงานสะอาด #SustainableSociety

กองทุน ETFs ที่เจาะจงลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเติบโตดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ทั้งจากแนวโน้มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่เด่นชัดทั่วโลก รวมทั้งวิกฤตพลังงานที่กระทบจากสงครามรัสเซีย–ยูเครนที่ส่งผลต่อโครงสร้างการบริโภคพลังงานแบบเดิม โดยกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศเร่งรีบกับนโยบายพลังงานสะอาด ซึ่งราคาน้ำมันและพลังงานฟอสซิลแปรรูปแบบต่างๆ ได้แพงขึ้นจนต้นทุนพลังงานสะอาดดูดีขึ้นมากในแง่ของการลงทุน

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »

Hemp Protein… โปรตีนกัญชง #BusinessIdea

Hemp Protein หรือ โปรตีนกัญชงเป็นวัตถุดิบอาหารในกลุ่ม Plant Based Protein ที่ได้จากการสกัดเอากรดอะมิโนที่มีอยู่ในเมล็ดกัญชง ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนการแปรรูปที่ถูกวิธีแล้ว ก็จะโปรตีนที่ไม่มีการปนเปื้อน Tetrahydrocannabinol หรือ THC ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่พบมากในพืชกัญชง/กัญชา

More »
Byte Foods

BYTE Foods… อาหารพร้อมรับประทานในสำนักงาน #RederStartUp

FoodTech Startup ที่อยากแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า BYTE Foods จาก San Rafael ใน California ซึ่งเสนอบริการ Smart Fridge หรือ ตู้เย็นอัจฉริยะเก็บอาหารพร้อมรับประทาน ที่ยินดียกไปวางไว้ให้ในสำนักงานของลูกค้า ซึ่ง BYTE Foods จะจัดส่งอาหารไปใส่ตู้เย็นให้ตามต้องการ และ ยังบริการเติมอาหารที่ใกล้จะหมดตู้ให้เรื่อยๆ รวมทั้งจัดการอาหารหมดอายุ และ ออเดอร์อาหารเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดการให้บริการแบบ Smarter Automatic Food Vending Machine 

More »
Facebook Metaverse

Metaverse Marketing… รอปีหน้าอาจช้าไป #RederBusinessTrends

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Metaverse จะไม่ใช่โลกเสมือนธรรมดาอีกต่อไปนับจากนี้ เพราะ Metaverse กำลังจะกลายเป็นความจริงและชีวิตจริงแบบดิจิทัล ซึ่งนักการตลาดวิสัยทัศน์ไกลต่างก็ตื่นตัวกันมาพักใหญ่เพื่อตอบรับกระแส Metaverse… โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังการบูมของ TikTok และ ตลอดเวลาที่วิกฤตโควิดได้ตรึงคนส่วนใหญ่เอาไว้กับบ้าน ซึ่งกลุ่มคนที่นิยมเทคโนโลยี และ เสพใช้ความบันเทิงออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์อยู่เดิมได้เข้าใช้ VR Contents แบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

More »