Contextual Targeting Strategies… กลยุทธ์การเจาะกลุ่มเป้าหมายตามบริบท #SaturdayStrategy

ตั้งแต่กฏหมาย PDPA หรือ Personal Data Protection Act ซึ่งมีเนื้อหาเป็นสากลในทำนองเดียวกันทั่วโลก ที่กำหนดกติกาอย่างเข้มงวดกับการบันทึก และ นำใช้ข้อมูลดิจิทัลของบุคคลในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้คำยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งก็คือ Users หรือ ผู้ใช้… โดยเฉพาะ “ผู้ใช้ทั่วไป” ที่นักกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด หาทางดึงดูดทุกทางเพื่อเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็น “ลูกค้า” ด้วยการใช้กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่ยุค Internet 1.5 ที่เวบไซต์สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ทั้งโดยตรง และ โดยอ้อม… ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุค Internet 2.0 หรือ ยุคโซเชียลมีเดียที่ “ผู้ใช้ หรือ Users” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจผ่านโมเดลโฆษณาออนไลน์ที่สามารถ “ตอบสนองผู้ใช้” ด้วยข้อมูลจากผู้ใช้เองหลายรูปแบบเช่นการณีการใช้คุกกี้ รวมทั้งกรณีการใช้ระบบสมาชิก เพื่อใช้ติดตามตัวตน และ นำใช้ในทางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างหลากหลาย

More »

Sustainable Finance 2023… ความเคลื่อนไหวด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนปี 2023 #SustainableFuture

ปี 2023 ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเงิน และ การลงทุน ซึ่งตัวแปรทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทุกตัวได้ถูกติดตาม และ เฝ้าระวังจากสถาบันหลักๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งต่างก็เคลื่อนไหวทำหน้าที่ของตนอย่างเข้มข้น และ เฝ้าระวังตัวแปรความเสี่ยงอันเปราะบางทุกตัวอย่างใกล้ชิด เพื่อติดตาม และ ดำเนินการต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันอย่างใกล้ชิด… โดยเฉพาะการดำเนินการผ่านตัวแปรทางการเงิน อันเป็นแกนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระบบ และ เป็นต้นทางของการปรับเปลี่ยนสร้างทำเกือบทุกอย่างผ่านการลงทุนทุกรูปแบบ… โดยต่างก็ยกเอาแนวทาง “การเงินเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Finance” มากำหนดทิศทางใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านหลายอย่างที่มุ่งผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนในทุกเป้าหมายให้บรรลุขั้นต่างๆ ที่จะนำการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมาสู่โลกของเรา

More »

Reenergizing Virtual Meeting… เทคนิคเติมพลังให้การประชุมเสมือน #ExtremeLeadership

ปัจจุบัน… การประชุมออนไลน์ได้กลายเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กรส่วนใหญ่เหมือนกันหมด ไม่ว่าใครจะชอบ หรือ ไม่ชอบการเปิดกล้องคุยกันผ่าน Video Conference… หรือแม้แต่การประชุมผ่านแพลตฟอร์มเสมือนแบบอื่นๆ รวมทั้งการใช้ Avatar หรือ อวตาร เข้าประชุม… ซึ่งหลายองค์กรที่เตรียมพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยี MetaVerse ต่างก็ได้ทดสอบ และ เตรียมพร้อมถึงขั้น “ซื้อที่ทาง” ในโลกเสมือนทำสำนักงานกันไปแล้วก็มาก… ซึ่งถ้าตัดความโดดเด่นเรื่องสะดวกสบายเรื่องการเดินทางไปเจอกันตัวเป็นๆ ในห้องประชุมออก… คนส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะชอบการประชุมออนไลน์ไม่มาก เพราะทุกอย่างที่เห็น และ ได้ยินผ่านจอประชุมออนไลน์… ช่างผลักใสความสนใจ และ บดบังความอยากรู้อยากเห็นขององค์ประชุมจนคนส่วนใหญ่บ่นเบื่อคล้ายๆ กันหมด โดยเฉพาะการประชุมวาระที่ยาวนานโดยองค์ประชุมส่วนใหญ่เหมือนเข้าไปฟังสัมมนา และ ปิดประชุมไปโดยไม่มีบทบาทอะไร หรือ ไม่ต้องทำอะไรนอกจากโผล่เข้าจอไป “แคปรูป แคปชื่อว่าฉันมาแล้ว”

More »

Technology Based Strategy… กลยุทธ์ฐานเทคโนโลยี #SaturdayStrategy

การนำใช้เทคโนโลยีในองค์กรจำเป็นจะต้องบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy… กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy… และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติ หรือ Functional Level Strategy ให้สอดคล้องกัน… เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรสามารถสร้างโอกาสได้มากกว่าเดิม… มีประสิทธิภาพกว่าเดิม… เติบโตเร็วกว่าเดิม และ สามารถปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างยืดหยุ่นกว่าเดิม

More »

Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

More »

Future Readiness… ความพร้อมสำหรับอนาคต #ChangeManagement

Future Readiness หรือ Future Readiness Organization หรือ ความพร้อมขององค์กรสำหรับอนาคตที่จะถึง ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์องค์กรที่ผู้นำ ทีมนำ และ แกนนำล้วนต้องออกแบบอนาคตขององค์กรภายใต้บริบทที่จะเกิดขึ้นจริงของฉากทัศน์ในอนาคต… อันหมายถึงการตระหนักถึงเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไป ซึ่งหลายอย่าง หรือ ทุกอย่างจะแตกต่างออกไปจากปัจจุบันที่เป็นอยู่ โดยตัวแปรและบริบทในปัจจุบันส่วนหนึ่งจำเป็นจะต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้พร้อมสำหรับอนาคต ซึ่งเวทีของการแข่งขันทางธุรกิจบนตลาดไร้พรมแดนได้เปิดทางให้เกิด “ผู้ชนะจะได้ไปทั้งหมด หรือ Winner Takes All” ซึ่งไม่มีช่องว่างสำหรับองค์กรธุรกิจที่ขาดความพร้อมในอันที่จะยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่กลืนกินทั้งบริบท และ ตัวแปรความสำเร็จเดิมๆ ไปจนหมดในที่สุด

More »

Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย

More »

Clean Energy ETFs… กองทุนพลังงานสะอาด #SustainableSociety

กองทุน ETFs ที่เจาะจงลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเติบโตดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ทั้งจากแนวโน้มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่เด่นชัดทั่วโลก รวมทั้งวิกฤตพลังงานที่กระทบจากสงครามรัสเซีย–ยูเครนที่ส่งผลต่อโครงสร้างการบริโภคพลังงานแบบเดิม โดยกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศเร่งรีบกับนโยบายพลังงานสะอาด ซึ่งราคาน้ำมันและพลังงานฟอสซิลแปรรูปแบบต่างๆ ได้แพงขึ้นจนต้นทุนพลังงานสะอาดดูดีขึ้นมากในแง่ของการลงทุน

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »