The Human Right To A Clean, Healthy And Sustainable… สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2022… สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ได้ลงมติเห็นชอบและประกาศว่า… การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน หรือ Clean, Healthy And Sustainable Environment ให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล… เนื่องจากประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดต่ออนาคตของมนุษยชาติ และ เรียกร้องให้รัฐชาติสมาชิก เร่งความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในรัฐของตนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน 

More »

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Sustainable Tourism… ท่องเที่ยวยั่งยืน #SustainableFuture

คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาตืจึงเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย SDG… โดยมีคำแนะนำแนวทางการจัดการในประเด็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism เอาไว้ 12 วิธี เพื่อเป็นแนวทางว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรต้องคิดถึงอะไรได้บ้างเพื่อความยั่งยืน…

More »

Food’s Carbon Footprint… เรากำลังกลืนกินอนาคตโลกอยู่หรือไม่? #FridaysForFuture

Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ที่หมายถึงร่องรอยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ของกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งกิจกรรมการอุปโภคบริโภคที่พวกเรากินใช้หลายอย่างในแต่ละวัน… โดยเฉพาะกิจกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อในทุกๆ วันของพวกเรา ล้วนปรากฏรอยเท้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

Sustainable Housing… เคหะสถานบ้านเรือนอันยั่งยืน #SustainableFuture

ปัญหาเรื่อง “กิน–ใช้” ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัย 4 อย่างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และ ที่อยู่อาศัย ซึ่งมนุษย์หนึ่งคน “กิน–ใช้” ทรัพยากรในกลุ่มปัจจัย 4 ตลอดอายุขัยไปมากมาย โดยทั้งหมดได้สร้างผลกระทบถึงดินน้ำและสภาพอากาศจนมนุษยชาติ กับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ทุกคนมองเห็นหายนะอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันหมด

More »

Gold Hydrogen… ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ และ จาก Bio-Technology #SustainableFuture

กล่าวเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง… นักวิทยาศาสตร์ และ นักธรณีวิทยาได้ค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติในชั้นดิน และ ชั้นหินของเปลือกโลกอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน… โดยมีการค้นพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ทั่วโลกมานานแล้ว เช่น การค้นพบแอ่งไฮโดรเจนธรรมชาติของบริษัท Gold Hydrogen สัญชาติออสเตรเลียในเขต Yorke Peninsula และ Kangaroo Island ในเขต South Australian… รวมทั้งการค้นพบของบริษัทสำรวจ และ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากสเปน ชื่อ Helios Aragon ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติจากการขุดเจาะน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศสเปนมานานกว่า 50 ปี…

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

FTIX Carbon Trading Platform โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #CarbonNeutrality

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่เป็นระบบฐานข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศ สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ของประเทศที่ภาครัฐสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้… ตลอดจนมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถลด GHG ได้ด้วย 

More »