Carbfix… สตาร์ทอัพบริการกักเก็บ และ แปรสภาพคาร์บอนให้เป็นหิน #FridaysForFuture

Carbfix เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไอซ์แลนด์ผู้คิดค้น และ เสนอบริการระบบดักจับ และ กักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture And Storage หรือ CCS ซึ่งโดดเด่น และ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเทคโนโลยี CCS ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหิน… ซึ่งเทคโนโลยี CCS ในปัจจุบันถือว่าเป็นแนวทางหลักของภาคอุตสาหกรรมที่เคยปล่อยไอเสียลอยขึ้นฟ้ามานาน… ต้องติดตั้งระบบ CCS เข้าปล่องไอเสีย หรือ ปล่องควันเพื่อกักเก็บ และ ทำลาย CO2 จากโรงงานให้หมดไป… โดยปัจจุบันมีระบบ CCS สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบถูกแนะนำ และ น่าสนใจ ซึ่งหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีดักจับ และ กักเก็บคาร์บอนที่น่าสนใจที่สุดย่อมมีชื่อ Carbfix อยู่ในลำดับต้นๆ ไปเรียบร้อยแล้ว

More »

มติคณะรัฐมนตรีห้ามนำเข้าขยะพลาสติก… FridaysForFutures

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติเห็นชอบ “นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และ เพื่อมิให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับเศษขยะจากประเทศอื่น โดยให้กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

More »

ร่างหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าสีเขียว 2 รูปแบบ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2566 #GreenEconomy

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้สรุปข้อกำหนดแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเป็น 2 รูปแบบ คือ… แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT1 และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT2 พร้อมออกใบรับรองให้ โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566   

More »

Seven Sins of Greenwashing… บาปทั้ง 7 เพื่อใช้ฟอกเขียว #FridaysForFuture

Greenwashing หรือ การฟอกเขียว ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และ รักษ์โลกขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการอ้างเท็จโดยองค์กรไม่ได้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งการสร้างหลักฐานเท็จ และหรือ อ้างข้อมูลเกินจริงในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

More »

Green Space Technology… เทคโนโลยีพื้นที่สีเขียว #SustainableFuture

นานมาแล้วที่สังคมเมืองให้ความสำคัญกับ “พื้นที่สีเขียว หรือ Green Space” โดยเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีสวนสาธารณะ และ เติมแต่งทัศนียภาพเมืองด้วยพืชพรรณ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีว่าพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้ใบหญ้ามีส่วนทำให้สุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจของคนเมืองดีขึ้นกว่าไม่มีพพืชพรรณให้พบเห็นมาก

More »

Europe Winter Heatwave 2023… คลื่นความร้อนท่ามกลางฤดูหนาวในยุโรป #FridaysForFuture

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2023 ได้จับภาพเมือง Altdorf ในเทือกเขา Swiss Alps ซึ่งอุณหภูมิปกติของปีในพื้นที่แถบนี้จะอยู่ระหว่าง 28 °F ถึง 39 °F หรือ –2 °C  ถึง +4°C… แต่ในช่วงวันปีใหม่ 2023 ได้ตรวจพบอุณหภูมิช่วงกลางวันพุ่งสูงถึง 67 °F หรือ 19.2 °C ในขณะที่กลางคืนยังคงอยู่ที่ 60 °F หรือ 16 °C… ซึ่งภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างสุดโต่งนี้ ได้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วยุโรปกลาง และ ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และ สาธารณรัฐเช็ก 

More »

CBAM… มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้าสหภาพยุโรป #FridaysForFuture

1 มกราคม 2023 เป็นวันเริ่มต้นบังคับใช้ “มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน หรือ CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism” สำหรับสินค้านำเข้าในเขตสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแรกที่จะจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้า… ทำให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าไป EU ต้องเตรียมการผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ หรือ หาทางทำให้ Carbon Footprint และ ก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้า EU เป็นศูนย์… แต่มีการผ่อนผันให้กลุ่มสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอย่างซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า กับ อลูมิเนียม… โดยใน 3 ปีแรกระหว่าง 2023–2025 ให้ผู้นำเข้าส่งรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิต และ EU จะจัดเก็ยภาษีอย่างเป็นทางการในปี 2026 เป็นต้นไป

More »

Isan BCG Expo 2022… การรวมพลังของความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

9 ธันวาคม 2022… ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ จากกลุ่มมิตรผล และ คุณกวิน ว่องกุศลกิจ จาก Khon Kaen Innovation Center หรือ KKIC ร่วมกับ 50 เครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน Isan BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ เพื่อยกระดับให้อีสานเป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยชู 3 จุดแข็ง คือ… สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน สานต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี… ระหว่างวันที่ 9–12 ธันวาคม 2565 ที่ Khon Kaen Innovation Center 

More »

The Human Right To A Clean, Healthy And Sustainable… สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2022… สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ได้ลงมติเห็นชอบและประกาศว่า… การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน หรือ Clean, Healthy And Sustainable Environment ให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล… เนื่องจากประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดต่ออนาคตของมนุษยชาติ และ เรียกร้องให้รัฐชาติสมาชิก เร่งความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในรัฐของตนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน 

More »