นโยบายสิ่งแวดล้อมพรรคเพื่อไทย #FridaysForFuture

วันนี้ลอกการบ้านไทยรัฐออนไลน์ ว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทย ซึ่งใครที่เคยติดตามการเสนอความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีต่างๆ ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทยจากพรรคเพื่อไทยอย่างนายกเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งได้รับโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปหมาดๆ โดยก่อนหน้านั้นถือว่า… ความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมของท่าน เป็นความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมกระแสหนึ่งที่ถูกเสนอเป็นข่าวออนไลน์อย่างกว้างขวางตลอดหลายปีที่รัฐบาลทหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาบริหารประเทศมา… ซึ่งแฟนคลับนายกเศรษฐา ทวีสิน คงจะได้เห็นสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้นานแล้ว มาปรากฏอยู่ในนโยบายสิ่งแวดล้อมของพรรคเพื่อไทย… ซึ่งสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้ทำข้อมูลพาย้อนดู “นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม” ของ “พรรคเพื่อไทย” โดยมีการเสนอ… 

More »

รายงานผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และ ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลใหม่จาก TDRI #FridaysForFuture

รายงานเผยแพร่ระดับสาธารณะจาก TDRI เรื่อง การประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ โดยคณะผู้ประเมินจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ซึ่งเผยแพร่ไว้ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566… โดยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุด “ข้อสังเกตนโยบายช่วงเลือกตั้งและประเมินผลงานรัฐบาล-ผู้ว่าฯ” ที่คณะผู้วิจัยจาก TDRI ได้นำเสนอต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ต่อด้วยรายงาน การประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2: การควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564… รวมทั้งรายงานการประเมินผลงานผู้ว่าฯ อัศวินและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยรายงานนี้มุ่งประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ในด้าน “มั่งคั่งและยั่งยืน” แต่ไม่รวมด้านความมั่นคงซึ่งคณะผู้ประเมินไม่มีชำนาญ

More »

Urban Heat Island กับสภาพอากาศอบอ้าวในเมืองและฝนราชการ #FridaysForFuture

คนในเมืองใหญ่หลายเมืองที่ประชากรหนาแน่น และ การจราจรติดขัด ส่วนใหญ่ก็จะเคยเจอฝนตกช่วงเลิกงานเป็นประจำจนหลายคนอาจจะเคยตั้งข้อสังเกตุขำๆ กันไว้บ้างว่าเมฆฝนก็เลิกงานรีบกลับบ้านเหมือนกัน… ซึ่งปรากฏการณ์ฝนยามบ่ายแก่ๆ ในเขตเมืองที่ทำให้หลายคนลำบากบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะฝนในเมืองตอนบ่าย หรือ ฝนราชการมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวพันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองโดยตรง

More »

กรมโลกร้อน… กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

ในที่สุด… กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยและนานาชาติล้วนประจักษ์ถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การเกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ  รวมถึงปัญหาไฟป่า ในขณะที่หลายๆ พื้นกลับต้องเจอสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงและฉับพลัน… โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนชื่อกรมเป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ Department of Climate Change and Environment หรือ CCE” ซึ่งเป็นไปตามมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566… ซึ่งรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565… เพื่อให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ กรมโลกร้อน ทำงานโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงของของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกได้เท่าทันกว่าเดิม 

More »

Self-driving Garbage Truck… อีกขั้นของรถเก็บขยะ #FridaysForFuture

การทำงานร่วมกับรถบรรทุกขยะคันโต ที่ต้องขับเคลื่อนไปให้ใกล้ถังขยะหรือจุดรับขยะ โดยเฉพาะในซอยแคบและมีสิ่งกีดขวางบนไหล่ทางมากมาย บ่อยครั้งทำให้ถังขยะหนักอึ้งอยู่ไกลจากรถบรรทุก และ กลายเป็นภาระหนักที่คนงานเก็บขยะต้องยก จนคนงานส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บที่หลังและเอวเสมอ และ การขยับรถคันโตๆ ในซอยแคบๆ เพื่อเอารถไปให้ใกล้ถังขยะหนักๆ ในบางจุดอับที่เข้าถึงยากเพื่อใช้เครื่องมือช่วยยกที่ติดมากับรถ ก็ดูเหมือนจะวุ่นวายชักช้ากว่าการลาก หรือ ยกด้วยแรงคนมาก

More »

AMP Robotics กับเทคโนโลยี MRFs และ AI ในกระบวนการคัดแยกขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ #FridaysForFuture

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยขยะและการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ Recycle ให้ได้มากที่สุดนั้น ถือเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำได้ไม่เคยง่ายมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันหมดทั่วโลก เพราะความซับซ้อนของขยะ และ วิธีจัดการขยะเท่าที่เคยมีมาบนโลก ยังไม่มีวิธี Recycle ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอจนพูดได้ว่าสามารถกำจัดขยะได้ด้วยกระบวนการ Recycle จนไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งระบบที่จะมาจากขยะอีก… โดยมีความพยายามที่มีต่อความท้าทายในการพัฒนาเครื่องจักร และ ระบบคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพที่สุด ยังคงเป็นความหวังของการช่วยโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากปัญหาขยะ ด้วยการคัดแยกให้ได้ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์ที่สุด และ สามารถนำทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้จากกองขยะ กลับมาใช้ซ้ำได้ใกล้ร้อยเปอร์เซนต์ที่สุดให้ได้ด้วย

More »

Urban Agroforestry… วนเกษตรในเมือง #FridaysForFuture

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นหนึ่งในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ ไม่แพ้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity Loss ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การลดลงของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเองก็เป็นผลสืบเนื่องมากจากภาวะโลกร้อนนั้นเอง 

More »

ทุบเขื่อน 4 แห่งในแม่น้ำ Klamath ในสหรัฐอเมริกาเพื่อปลาแซลมอน #FridaysForFuture

18 พฤศจิกายน 2022… สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานกรณีที่ U.S. Federal Energy Regulatory Commission หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติรื้อถอน 4 เขื่อนบนแม่น้ำ Klamath ที่ไหลผ่านพรมแดนของรัฐแคลิฟอร์เนีย กับ รัฐออริกอน ซึ่งครั้งนี้เป็นการรื้อถอนเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวิติศาสตร์ ซึ่งในรายงานได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการรื้อถอนในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ Klamath ซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลาแซลมอน Chinook และ ปลาแซลมอน Coho ที่ใกล้สูญพันธุ์ ใช้ว่ายผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่ และ เป็นทางที่ลูกปลาแซลมอนใช้เพื่อกลับมาสู่ทะเล

More »

KHORAT Geopark… โคราชจีโอพาร์คในฐานะอุทยานธรณีแห่งที่ 4 ของโลก #SustainableFuture

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 หรือ 216th Session of the Executive Board ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2023 ที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก หรือ UNESCO ได้มีมติรับรองให้ “โคราชจีโอพาร์ค หรือ KHORAT Geopark” เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ  UNESCO Global Geopark ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองที่ 4 ของโลก ต่อจากประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ และ จีน ที่มีดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ Triple Crown ในจังหวัดเดียวกัน 

More »

Thailand Taxonomy… มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้น ถูกกล่าวอ้าง ตีความ และ ดำเนินการโดยขาดมาตรฐานจนประเมินได้ยากว่าองค์กรไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริง และ ที่ว่าจริงนั้นเป็นจริงสักแค่ไหน ซึ่งหลายกรณีนำไปสู่การกล่าวอ้างเกินจริงว่ามีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบที่เรียกว่า Greenwashing 

More »