Agricultural Biotechnology… เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร #DeepTechDriven

Agricultural BioTechnology หรือ AgBiotech หรือ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร… ในทางปฏิบัติจะเป็นการนำเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ BioTechnology มาพัฒนา “วิทยาศาสตร์การเกษตร หรือ Agricultural Science” โดยใช้เครื่องมือ และ เทคนิคชั้นสูงในวิทยาการด้านชีวภาพ เช่น Genetic Engineering หรือ พันธุวิศวกรรม… Molecular Markers หรือ เทคโนโลยีการระบุและทำเครื่องหมายโมเลกุล… Molecular Diagnostics หรือ เทคโนโลยีการทดสอบและวินิจฉัยโมเลกุล… Vaccines หรือ วัคซีน และ Tissue Culture หรือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ… รวมทั้งการปรับปรุง และหรือ ตัดแต่งสิ่งมีชีวิตให้มีคุณสมบัติตามต้องการ หรือ ให้แตกต่างไปจากเดิมทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร… โดยพิจารณายกระดับวงจรการผลิตอาหารจากพันธุ์พืช และ สัตว์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง

More »

GovTech… เทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนชาติบ้านเมือง #DeepTechDriven

GovTech หรือ Government Technology ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐ รวมทั้งบริการสาธารณะทุกสาขา โดยเป็นการยกระดับบริการของภาครัฐที่เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ให้บริการจะทำงานได้ง่ายขึ้น โปร่งใสขึ้น และ ลดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ ประชาชนผู้รับบริการได้มาก… ซึ่งประชาชนในฐานะผู้รับบริการก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม

More »

IBM Solutions Summit 2023 #DataScienceDriven

สุดยอดงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับ Hardware ด้าน Data Science ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งที่ดูท่าว่าจะจุดติด และ มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็คือ IBM Solutions Summit ซึ่งงานปี 2023 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 ที่ InterContinental Bangkok Hotel

More »

Horrus… 5G AI Autonomous Drone System #DeepTechDriven

AIS ได้ร่วมมือกับ ARV บริษัทในเครือของ ปตท.สผ และ พื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วังจันทร์วัลเลย์ ได้ร่วมกันทำการทดสอบ และ พัฒนานวัตกรรม 5G AI Autonomous Drone System หรือ ระบบ Drone อัจฉริยะที่ทำงานแบบอัตโนมัติด้วย AI และควบคุมผ่านโครงข่าย 5G ซึ่งสามารถใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้แล้ว… อันนับเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของการประยุกต์ใช้ 5G สำหรับภาคธุรกิจ และ ก้าวสู่เศรษฐกิจยุค AI และ 5G อย่างเต็มตัว

More »

ThaiSC… ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงเพื่อคนไทย #DeepTechDriven

ThaiSC เป็นชื่อบริการของ NSTDA Supercomputer Center หรือ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ National Science and Technology Infrastructure หรือ NSTI

More »

Solar Sail และ เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ในอวกาศด้วยโฟตอนจากแสงอาทิตย์ #DeepSpaceTechnology

17 พฤศจิกายน 2022… ดาวเทียมทดสอบแนวคิดการปรับวงโคจรวัตถุค้างฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ หรือ ปรับวงโคจรด้วยโฟตอนจากแสงอาทิตย์ LightSail 2 ก็ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก และ ถูกเผาไหม้ในที่สุด หลังจากโคจรรอบโลกมานานถึง 1,470 วัน กับ 6 ชั่วโมง หรือ 4 ปีเศษ… ซึ่งเกินความคาดหมายในแผนการทดสอบที่ปล่อย LightSail 2 เข้าสู่วงโคจรตั้งแต่กลางปี 2019 โดยใช้เทคโนโลยี Solar Sail หรือ การแล่นใบด้วยแสงอาทิตย์ ที่ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น ตามหลังยาน IKAROS หรือ Interplanetary Kite-Craft Accelerated by Radiation Of the Sun จากการทดสอบของ Japan Aerospace Exploration Agency  หรือ JAXA ในปี 2010 โดยโครงการ LightSail 2 ถูกขับเคลื่อนโดย NGOs อย่าง The Planetary Society ซึ่งระดมทุนทำโครงการแบบ CloudFunding และ กลายเป็นโครงการอวกาศขวัญใจมหาชนโลกอีกโครงการหนึ่งที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนทั่วโลกตลอดโครงการ

More »

BeBop RoboSkin… เทคโนโลยีผิวสัมผัสของหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ #DeepTechDriven

หุ่นยนต์ทุกรูปแบบที่มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้ และ จินตนาการได้จนถึงปัจจุบัน… ทั้งหมดยังมีท่าทางและผิวสัมผัสแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์เหมือนๆ กันหมด โดยจินตนาการถึงหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ หรือ Humanoid ของนักสร้างหุ่นยนต์ทั่วโลกต่างก็ต้องการจะเห็นหุ่นยนต์ที่มีผิวสัมผัสเหมือนคนจริงๆ แบบรู้ร้อนรู้หนาว รู้หนักรู้เบา และ สะท้อนปฏิกิริยาต่อการสัมผัสได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ก้าวหน้าไปอีกขั้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ Humanoid และ Robot Pet ที่ชัดเจนแล้วว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคเรา

More »

Synthetic Biology… ชีววิทยาสังเคราะห์ #DeepTechDriven

Synthetic Biology หรือ SynBio หรือ ศาสตร์ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีชีวภาพเชิงลึก หรือ Deep Biotech ที่ว่าด้วยการออกแบบ สร้าง และ ปรับแต่งระบบทางชีวภาพ หรือ Biological Systems และ องค์ประกอบทางชีวภาพ หรือ Biological Components ในระดับ DNA เพื่อให้เซลล์ทำงานตามความต้องการของนักวิทยาศาสตร์

More »

AtalantX… Hands-Free Walk Exoskeleton #DeepTechDriven

Kevin Piette เป็นผู้พิการชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนพิการขามาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ และ ต้องนั่งวีลแชร์มานานหลายปีจนกระทั่งอายุ 33 ปีในปัจจุบันจึงมีข่าวดีมาถึงหู… ข่าวที่ว่าคือการประกาศหาอาสาสมัครผู้พิการมาทดสอบ Exoskeleton หรือ โครงกระดูกนอกร่างกาย ของสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสชื่อ Wandercraft ซึ่งกำลังพัฒนาโครงกระดูกนอกร่างกายสุดล้ำสมัยที่สามารถช่วยให้ผู้พิการขาที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์สามารถยืน เดิน และ ไปไหนมาไหนด้วยการก้าวเดินได้อีกครั้ง

More »

A Brief History of Perceptron and Artificial Neural Network… ประวัติย่อ Perceptron และ โครงข่ายประสาทเทียม #DeepTechDriven

ในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence ซึ่งประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ DeepTech หลายด้าน ที่นักเทคโนโลยีได้ริเริ่มแนวคิดกันมานานกว่าครึ่งค่อนศตวรรษ… โดยเฉพาะองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์ที่ริเริ่มขึ้นด้วยแนวคิดการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ หรือ Decision Systems จากโมเดล Perceptron อันลือลั่นของ Warren MuCulloch และ Walter Pitts ซึ่งเสนอแนวคิดในปี 1943 และ สร้างเครื่อง Perceptron ขึ้นมาทดลองใช้จริงในปี 1958 โดยใช้สมการการตัดสินใจ หรือ Decision Function ที่พัฒนาขึ้นด้วย Logic ขั้นสูงในสมัยนั้น… และ Perceptron ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาโดยนักคณิตศาตร์และนักวิทยาศาสตร์อีกมากมาย กระทั่ง Frank Rosenblatt ผู้แต่งหนังสือในตำนานอย่าง  Principles of Neurodynamics: Perceptrons and the Theory of Brain Mechanisms ก็ได้พัฒนาเครื่อง Perceptron ขึ้นครั้งแรกของโลกในปี 1958 และ ถูกต่อยอดจนกลายเป็นรากฐานของศาสตร์ด้าน “โครงข่ายประสาทเทียม หรือ Artificial Neural Network” ในปัจจุบัน

More »