IBM Solutions Summit 2023 #DataScienceDriven

สุดยอดงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับ Hardware ด้าน Data Science ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งที่ดูท่าว่าจะจุดติด และ มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็คือ IBM Solutions Summit ซึ่งงานปี 2023 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 ที่ InterContinental Bangkok Hotel

More »

MongoDB.local Bangkok… งานประชุมแบบพบปะผู้เชี่ยวชาญจาก MongoDB ครั้งแรกในไทย #DataDriven

เรียนเชิญบรรดา Developers… Software Architects… IT professionals และ DevOps ที่สนใจ และ ใช้งาน MongoDB… รวมทั้งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการข้อมูลลงพอร์ตสมัครเรียนต่อ หรือ สมัครงาน ได้เข้าร่วมงานประชุมแบบกระทบไหล่ผู้เชี่ยวชาญ MongoDB ในงาน MongoDB.local Bangkok ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2023 ณ Grand Hall, True Digital Park ระหว่างเวลา 9:00 – 17:00 น.

More »

ThaiSC… ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงเพื่อคนไทย #DeepTechDriven

ThaiSC เป็นชื่อบริการของ NSTDA Supercomputer Center หรือ ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงของประเทศไทย ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในส่วนโครงสร้างองค์กรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ National Science and Technology Infrastructure หรือ NSTI

More »

Green Data Center Technology… เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสีเขียว #SustainableFuture

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยรวมของทุกๆ ประเทศ… โดยหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ Digital Infrastructure กับ สถาปัตยกรรมข้อมูลซึ่งถูกผลิตและแลกเปลี่ยนเวียนใช้บนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล… ซึ่งทุกคนที่เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ล้วนแต่สะดวกสบายขึ้นกว่ายุคก่อนอินเตอร์เน็ตอย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นก็มีต้นทุนหลายด้านที่ทุกคนต้องจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ระบบข้อมูล… ล้วนแต่ถูกเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา

More »

Vulnerability Assessment… การทดสอบหาจุดอ่อนเพื่อประเมินช่องโหว่ #CybersecurityAwareness

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ อาชญากรรมบนเครือข่ายที่ระบบข้อมูล และ แพลตฟอร์มองค์กรถูกคุกคามเพื่อประโยชน์บางอย่างของอาชญากรไซเบอร์… การคุกคามในทางเทคนิคแบบที่เรียกว่า “การเจาะระบบ” จะเป็นการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล หรือ Remote Login โดยอาชญากรไซเบอร์จะได้สิทธิ์เข้าถึงระบบไม่ต่างจากการเป็น “ผู้ดูแลระบบ หรือ Administrator” ที่สามารถเข้าออกระบบเพื่อจัดการข้อมูล และ ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบได้ตามต้องการ… การประเมินความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเริ่มต้นที่ “การทดสอบหาจุดอ่อน หรือ Vulnerability Assessment” เพื่อประเมินช่องโหว่ที่อาชญากรไซเบอร์สามารถใช้เป็นช่องทาง Remote Login เพื่อเข้าสู่ระบบจากระยะไกลได้

More »

Evil Twin… ปล้นออนไลน์ #CyberSecurityAwareness

อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็เหมือนกับอาชกรรมอื่นที่อาชญกรมุ่งเป้าทรัพย์สินเป็นหลัก ส่วนการมุ่งเป้าชีวิตเหยื่อตั้งแต่ต้นก็คงมีแต่อาชญากรจิตวิปลาสที่หาความสุขจากความเจ็บความตายของผู้อื่นเท่านั้นที่คุกคามชีวิตและลมหายใจของเหยื่อ… อาชกรรมทางไซเบอร์จึงก่อเหตุด้วยการมุ่งเป้าที่ข้อมูล และ ทรัพย์สินดิจิทัลของเหยื่อ ซึ่งทุกคนพกไปไหนมาไหนติดตัวทั้งสมาร์โฟน รวมทั้งของเล่นดิจิทัลมากมายที่หลายคนชื่นชอบ… ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบางเครือข่ายแทบจะตลอดเวลา และ คนส่วนใหญ่ชื่นชอบการใช้ “เครือข่ายไวไฟสาธารณะ” ที่ส่วนใหญ่กลายเป็นของฟรี ของถูก และ ของแถมตามพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ที่สามารถเกี่ยวสัญญาณใช้อินเตอร์ได้ฟรี… ซึ่งถ้าดวงซวยไปเกี่ยวเอาเครือข่ายไวไฟของอาชญากรรมออนไลน์กลุ่ม Evil Twin หรือ Honeypot เข้าเพราะคิดว่าเป็นไวไฟฟรีที่เชื่อถือได้ และ เคยใช้งานประจำ… ทรัพย์สิน และ ข้อมูล กับ รูปแบบการใช้งานมือถือกับบริการออนไลน์สารพัด ก็มีสิทธิ์ถูกปล้นไปง่ายๆ โดยไม่ทันจะรู้ตัว

More »

Develop and Launch a Digital Transformation Strategy… การพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล #DigitalTranformationStrategy

Brigitte King ในฐานะ Chief Digital Officer ของ Colgate-Palmolive ได้แบ่งปันแนวทางการพัฒนาและนำใช้กลยุทธ์การทำ Digital Tranformation ซึ่งขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเก่าแก่ที่มีพนักงานกว่า 30,000 คน และ มีสาขาอยู่ทั่วโลกไปสู่งองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลได้อย่างงดงามเป็นที่เรียบร้อย… ซึ่ง CDO สาวจาก Colgate-Palmolive แนะนำว่า… ต้องเริ่มต้นที่ความหมายและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัลอย่างที่ต้องการก่อน ซึ่งนิยาม ความหมาย และ ขอบเขตของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน

More »

Digital Strategies For Business… กลยุทธ์การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัล #SaturdayStrategy

การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัล หรือ การทำ Digital Transformation เพื่อนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยงานเอกสาร ไปจนถึงการใช้ข้อมูล หรือ Data มาช่วยในการตัดสินใจทุกระดับ… ในปัจจุบันถือว่าได้กลายเป็นเรื่องพื้นฐานจำเป็นขององค์กรทุกรูปแบบไปหมดแล้วโดยไม่มียกเว้น โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่ต้องแข่งขันและช่วงชิงตลาดกับคู่แข่งตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลให้ออกมาเหนือชั้นกว่าคู่แข่งแล้ว… องค์กรธุรกิจยังต้องปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลให้ “ลูกค้า” ได้สัมผัส “คุณค่า หรือ Value” ของธุรกิจให้ได้มากที่สุดด้วย… การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลจึงมีอะไรให้คิด และ วางแผนก่อนการลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควร… 

More »

Ransomware… ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซอฟแวร์เรียกค่าไถ่ #CyberSecurityAwareness

Ransomware เป็นมัลแวร์ หรือ Malware หรือ Malicious Software อันเป็นซอฟท์แวร์ที่ทำขึ้นด้วยจุดประสงค์ร้ายประเภทหนึ่ง ซึ่งจะทำงานแตกต่างจากมัลแวร์ประเภทอื่นๆ ที่มุ่งเป้าการประทุษกรรมข้อมูล และหรือ ทรัพยากรของเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่… ในขณะที่ Ransomware จะมุ่งเป้าการเรียกค่าไถ่ข้อมูลจากเป้าหมาย ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการต่อยอดการใช้มัลแวร์ทั่วไปอย่างเป็นระบบ และ มีการวางแผนก่อนการดำเนินการมาอย่างดี ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเข้าครอบครองระบบ และ ข้อมูลของเป้าหมายอย่างเบ็ดเสร็จด้วยวิทยาการเข้ารหัสแบบพิศดาร

More »

Personalized Learning With AI… การเรียนรู้เฉพาะคนด้วย AI #ReDucation

Artificial intelligence หรือ AI กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล อุตสาหกรรมธนาคาร อุตสาหกรรมพลังงาน รวมทั้งระบบนิเวศการค้าปลีกทั้ง Online/Offline และ อื่นๆ อีกมากมายในทุกๆ กิจกรรมที่ข้อมูลทำให้ห่วงโซ่และระบบนิเวศดั้งเดิมถูกขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการศึกษาเองก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ AI สามารถเข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้มากมายเกือบทุกด้าน… โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าสูงสุดไปจากกลไกทางการศึกษาได้ดีกว่าเดิม

More »