TEP Whitepaper… สมุดปกขาวว่าด้วยความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทยจากภาคีเพื่อการศึกษาไทย #ReDucation

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566… กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในฐานะองค์กรสมาชิกภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership หรือTEP ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายองค์กร ได้จัดเวทีนำเสนอนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษากับพรรคการเมือง หรือ TEP Policy Forum ภายใต้หัวข้อ “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก” โดยได้นำเสนอสถานการณ์ความท้าทายของระบบการศึกษาไทย และ ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมรรถนะให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อตัวแทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย… พรรคก้าวไกล… พรรคไทยสร้างไทย… พรรคประชาธิปัตย์… พรรคชาติพัฒนากล้า… พรรคภูมิใจไทย… พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคเสรีรวมไทย ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

More »

Intelligent Teaching Assistant… ระบบช่วยสอนด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะ “ผู้สอน หรือ Teacher” ซึ่งเคยมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สอนมนุษย์ได้ดีกว่า จนถึงขั้นที่สามารถประดิษฐ์เทคโนโลยีมากมายเพื่อ “ข้ามขีดจำกัดของมนุษย์” เอง… ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artifiaial Intelligence ที่กำลังเปลี่ยน “ความไม่รู้” ของมนุษย์ให้สามารถรู้ และ ทำความเข้าใจได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ มากขึ้นด้วย

More »

QuestGen… แพลตฟอร์มเตรียมข้อสอบด้วยปัญญาประดิษฐ์ #ReDucation

วัฒนธรรมทางการศึกษาในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์รุ่งเรืองเฟื่องฟู และ เข้ามามีส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกองคาพยพของระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้ทำให้ระบบการศึกษาซับซ้อนหลากหลาย และ ขยายขอบเขตทั้งในเชิงวิชาการ และ ในเชิงการจัดการในระบบการศึกษาแบบถึงไหนก็ถึงนั่นด้วยกัน

More »

Authentic Assessment… การประเมินตามสภาพจริงในระบบการศึกษา #ReDucation

ระบบการประเมินผู้เรียน ที่มีใช้กันอยู่ในระบบการศึกษาทั่วโลกทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแต่มีข้อดี–ข้อเสียของ “รูปแบบ หรือ เทคนิคการประเมิน” แปลกแยกแตกต่างกันไป… วิธีประเมินความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนจึงถูกผู้สอน สถาบัน และ ระบบการศึกษาออกแบบ และ กำหนดขึ้นอย่างระมัดระวัง เพื่อหาทางพิสูจน์ “พื้นประสบการณ์ และ ฐานความรู้” จากผู้เรียนให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด… ก่อนจะรับรอง และ คืนผู้เรียนให้เอาความรู้ และ ทักษะไปทำประโยชน์ให้ตนเอง กับ สังคม และ ประเทศชาติต่อไป

More »

SMS Based Teaching and Learning System… ระบบการเรียนการสอนผ่านข้อความสั้น #ReDucation

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่อุตสาหกรรมการศึกษาในปัจจุบัน ได้พัฒนามาถึงช่วง “รอยต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเปิดรับเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการศึกษาใหม่ โดยมี “สื่อทางการศึกษา และ ช่องทางการสื่อสารในระบบการศึกษา” ได้ถูกเทคโนโลยีดิจิทัล “ปฏิรูปโดยปริยาย” มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา… ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดต้องการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสำคัญ… ทุกอย่างดูดีในมุมมองเทคโนโลยีทางการศึกษาตราบเท่าที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเพียงพอสำหรับครู และ นักเรียน

More »

ChatGPT in Education Industry… ปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์กับอุตสาหกรรมการศึกษา #ReDucation

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการศึกษา กับ กระแสตอบรับปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์อย่าง ChatGPT จาก OpenAI ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2022… ซึ่งระยะเวลาเพียง 2 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2023… ดูเหมือน ChatGPT จะเข้ามาป่วนอุตสาหกรรมการศึกษาจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะกรณีการใช้งาน ChatGPT ของนักเรียนนักศึกษาในการทำการบ้าน เรียบเรียงรายงาน ไปจนถึงเติมข้อมูลในเล่มวิทยานิพนธ์ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมการศึกษาได้เปิดประเด็นถกถาม เรียนรู้ และ หาทางจัดการกระบวนการเรียนรู้ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT และ AI อื่นอีกมากในอนาคต กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง… 

More »

Coding In Kindergarten… เขียนโค้ดในระดับอนุบาล #ReDucation

การเขียนโค้ด หรือ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็น “การออกคำสั่ง” ให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามโค้ดอันเป็น “ภาษา” ที่เราใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์… แก่นของการเขียนโค้ดจึงไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจาก “การออกคำสั่ง” ระหว่างคนกับคนเพื่อให้ไปทำบางอย่าง… รวมทั้งการหาวิธีสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงเพื่อ “ออกคำสั่ง” กับสัตว์เลี้ยงให้ทำตามอย่างที่เราต้องการ

More »

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #ReDucation

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยการประกาศเป็น “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ หนุนวิชาชีพครู พัฒนาระบบราชการยุคดิจิทัล และ ขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษา… เพื่อนำระบบการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิรูปรอบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษายุคดิจิทัลยิ่งกว่าเดิม

More »

Education 4.0 and Student Skills… ทักษะผู้เรียนจากระบบการศึกษายุคที่ 4 #ReDucation

Education 4.0 ในวิสัยทัศน์ของ World Economic Forum จึงตรงไปที่ “ทักษะ หรือ Skills และ ประสบการณ์ หรือ Experience” ของผู้เรียนโดยตรง… ซึ่งผู้สอนและครูอาจารย์จะถูกยกระดับไปเป็นฟาร์ฯ หรือ Facilitators และ Enablers หรือ ผู้เปิดประสบการณ์แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงศักยภาพของตนให้ได้สูงที่สุด… โดยผู้เรียนควรต้องมีทักษะพื้นฐาน 3 ประการติดตัวเพื่อปลดล็อคขีดจำกัดของตนในทุกโอกาสที่ต้องการ

More »

Self-Directed Executive Functioning… ทักษะการจัดการที่ถูกพัฒนาผ่านเป้าหมายและกิจกรรมที่เด็กๆ ได้เลือกเอง #ReDucation

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมตามพัฒนาการนี่เองที่ทำให้นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กยุคใหม่ เห็นพ้องที่จะแนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามหลัก EF หรือ Executive Function หรือ ความสามารถในการจัดการ อันเป็นกิจกรรมฝึกประสบการณ์การทำงานของสมองส่วนหน้า ที่ช่วยให้ “เด็ก และ พวกเรา” สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ พฤติกรรม เพื่อให้ได้ “ผลลัพท์อันพึงประสงค์ หรือ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย” อย่างที่ต้องการ… 

More »