Lilium Jet… เครื่องบินเจ็ทพลังไฟฟ้าขึ้นลงทางดิ่ง #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ต้นแบบแรกของ Lilium Jet เป็น eVTOL แบบ Eagle ขนาด 2 ที่นั่ง และ ใช้ไฟฟ้าขนาด 240 V ในการชาร์จแบตเตอรี โดยขึ้นบินทดสอบแบบไร้คนขับในโหมด UAV เที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 20 เมษายน 2017 ที่สนามบิน Mindelheim-Mattsies Airport ใน Bavaria ต่อมาจึงได้ทดสอบต้นแบบขนาด 5 ที่นั่ง สำหรับนักบิน 1 ที่นั่ง และ ผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง ที่สนามบิน  Oberpfaffenhofen Airport ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม 2019 ในโหมด UAV เช่นกัน ซึ่งเป็นการทดสอบบิน 100 เที่ยว โดยทำความเร็วการบินได้กว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… ในระหว่างการปรับปรุงต้นแบบนั่นเองที่ต้นแบบ 5 ที่นั่งได้ถูกไฟไหม้ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2020…

More »

EHang 216 #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ฤดูหนาวเดือนธันวาคม ปี 2014… Huazhi Hu และ Derrick Yifang Xiong ได้ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจการบินส่วนบุคคลด้วย Autonomous Aerial Vehicle หรือ AAV หรือ ยานบินอัตโนมัติไร้คนขับ ชื่อ EHang ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการบินไร้คนขับ… EHang ก่อตั้งขึ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ และ ประกาศวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้บุกเบิกระบบขนส่งทางอากาศด้วยยานบินไฟฟ้าล้วน โดยมีการออกแบบแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการรับจ้างบินขนส่งผู้โดยสาร หรือ บริการแท๊กซี่บนน่านฟ้าด้วย AAV ที่ EHang ออกแบบจากนวัตกรรมที่จดสิทธิบัตรไว้มากมาย

More »
Volo Connect

VoloRegion… โดรนโดยสารขนาด 4 ที่นั่งจากเยอรมนี #สุดสัปดาห์พาไปบิน

ความเคลื่อนไหวของพาหนะเพื่อการเดินทางในเมือง ซึ่งการจราจรทางถนนในทุกเมืองใหญ่ทั่วโลกล้วนติดขัด ล่าช้า สิ้นเปลือง และ ทำลายสิ่งแวดล้อม… ความหวังถัดไปของการเดินทางในเมืองจึงอยู่บนน่านฟ้าของเมือง โดยมีพาหนะกลุ่ม eVTOL หรือ Electric Vertical Take-Off And Landing หรือ พาหนะขึ้นลงทางดิ่ง… ซึ่งออกแบบเพื่อการโดยสารและเดินทางในเมืองแบบที่เรียกว่า Urban Air Mobility หรือ UAM เป็นทั้งวิสัยทัศน์ และ

More »