SDGsPGS… เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม #SustainableFuture

เกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และ การจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเอง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ผู้บริโภค… เกษตรกรรมยั่งยืนครอบคลุมเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และ เกษตรทฤษฎีใหม่

More »

รายงานการศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค กรณีศึกษาเชียงใหม่–เชียงราย #RederSMEs

รายงานการศึกษาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยกำหนดให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology และ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Food-For-The-Future ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำกรณีศึกษา… ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME แนวทางใหม่สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นนวัตกรรม หรือ Innovation-Based Small Business Economy มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

More »

Ready To Eat Food Market 2022-2026… ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน #RederSMEs

ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน หรือ RTE Food ทั่วโลกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 71,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี 2022–2026… โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR ราว 7.15% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

More »
Byte Foods

BYTE Foods… อาหารพร้อมรับประทานในสำนักงาน #RederStartUp

FoodTech Startup ที่อยากแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า BYTE Foods จาก San Rafael ใน California ซึ่งเสนอบริการ Smart Fridge หรือ ตู้เย็นอัจฉริยะเก็บอาหารพร้อมรับประทาน ที่ยินดียกไปวางไว้ให้ในสำนักงานของลูกค้า ซึ่ง BYTE Foods จะจัดส่งอาหารไปใส่ตู้เย็นให้ตามต้องการ และ ยังบริการเติมอาหารที่ใกล้จะหมดตู้ให้เรื่อยๆ รวมทั้งจัดการอาหารหมดอายุ และ ออเดอร์อาหารเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดการให้บริการแบบ Smarter Automatic Food Vending Machine 

More »
Central Lab Thai

Central Lab Thai… ห้องปฏิบัติการกลางงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า #RederSMEs

Central Lab Thai จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs… OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ด้วยบริการเต็มรูปแบบ ในการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมภายในสินค้า ทั้งที่เป็นผลผลิตการเกษตร อาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้การรับรองมาตรฐานในระดับโลก…

More »
Food & Drink

แนวโน้มธุรกิจอาหาร 2022 #RederSMEs

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เผยแพร่รายงานเรื่อง การผ่อนคลายมาตรการ สู่การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร Full Service… โดยมีตัวเลขคาดการณ์ว่า ธุรกิจร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 26.5 ในปี 2022

More »
Open Restaurant

Restaurant 2022… #RederSMEs

ร้านอาหารทั้งหมดที่ยังสู้ต่อมาได้จนถึงวันนี้… ก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับท่านอีกแล้ว โดยเฉพาะคำแนะนำเรื่องช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางสั่งส่ง ซึ่งก็คงไม่ต้องมาพูดกันซ้ำให้มากความอีกเช่นกัน… แต่การบ้านเรื่องปรับตัวในมิติอื่นๆ ก็ยังจะต้องเคลื่อนไหวเดินหน้าอยู่อีกหลายประเด็น โดยเฉพาะเมนูอาหารและต้นทุนกำไร รวมทั้งการจัดการทั้งหน้าร้าน หลังร้าน และ Supply Chain ซึ่งแทบจะเข้าขั้น “ลอกคราบ” โมเดลธุรกิจกันเลยก็ว่าได้สำหรับร้านอาหารในมือ SME รายย่อยและรายกลาง ที่เคยอยู่มาด้วยชื่อเสียงกับฝีมือแบบเก่า

More »
Sauce

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส #RederSMEs

อาหารแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตชัดเจนจากคาดการณ์การเติบโตของเครื่องปรุงรส… และ ตลาดเครื่องปรุงรสก็จะโตชัดเจนพอที่จะมีช่องว่างสำหรับรายใหม่ที่ต้องการ “ปรับธุรกิจ” เข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส ซึ่งสามารถต่อยอดจากธุรกิจบริการอาหารที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด รวมทั้งท่านที่กำลังมองหาโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจในกลุ่มอาหารด้วย

More »
ส้มผักเสี้ยน

อาหารหมักดองและสมุนไพรอาหาร… โอกาสในมุมมองใหม่ #RederSMEs

คนไทยเก่งเรื่องการถนอมอาหารด้วยจุลิทรีย์สารพัดอย่าง ซึ่งอยู่ในรูปอาหารหมักดองพื้นบ้านเช่น ผักดอง ถั่วเน่า ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน แหนม หม่ำ หนางหมู ส้มหูหมู และ อื่นๆ อีกมากซึ่งต้องการเพียงข้อมูลวิทยาศาสตร์อาหาร และ บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก หรือ ส่งขายทางไกล… และ มาตรฐานใหม่เรื่องสุขอนามัยบนภูมิปัญญาเดิมที่ต้องย้อนไปก่อนที่โลกจะมีผงชูรส หรือ Monosodium Glutamate และ สารพัดสารปรุงแต่งเอาอร่อยปากลำบากสังขาร… เพียงเท่านี้ก็สามารถปั้นเป็นธุรกิจใหญ่โตได้…

More »
Protein Powder

อาหารทางการแพทย์ และ บริการจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล #RederSMEs

ขนาดตลาดอาหารทางการแพทย์ทั่วโลกมีมูลค่า 19,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 26,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 โดยพบแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัย

More »