Urban Heat Island กับสภาพอากาศอบอ้าวในเมืองและฝนราชการ #FridaysForFuture

คนในเมืองใหญ่หลายเมืองที่ประชากรหนาแน่น และ การจราจรติดขัด ส่วนใหญ่ก็จะเคยเจอฝนตกช่วงเลิกงานเป็นประจำจนหลายคนอาจจะเคยตั้งข้อสังเกตุขำๆ กันไว้บ้างว่าเมฆฝนก็เลิกงานรีบกลับบ้านเหมือนกัน… ซึ่งปรากฏการณ์ฝนยามบ่ายแก่ๆ ในเขตเมืองที่ทำให้หลายคนลำบากบ่อยๆ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะฝนในเมืองตอนบ่าย หรือ ฝนราชการมีคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวพันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองโดยตรง

More »

กรมโลกร้อน… กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

ในที่สุด… กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่และโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยและนานาชาติล้วนประจักษ์ถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น การเกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ  รวมถึงปัญหาไฟป่า ในขณะที่หลายๆ พื้นกลับต้องเจอสถานการณ์น้ำท่วมอย่างรุนแรงและฉับพลัน… โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนชื่อกรมเป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ Department of Climate Change and Environment หรือ CCE” ซึ่งเป็นไปตามมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566… ซึ่งรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565… เพื่อให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม หรือ กรมโลกร้อน ทำงานโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงของของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกได้เท่าทันกว่าเดิม 

More »

Self-driving Garbage Truck… อีกขั้นของรถเก็บขยะ #FridaysForFuture

การทำงานร่วมกับรถบรรทุกขยะคันโต ที่ต้องขับเคลื่อนไปให้ใกล้ถังขยะหรือจุดรับขยะ โดยเฉพาะในซอยแคบและมีสิ่งกีดขวางบนไหล่ทางมากมาย บ่อยครั้งทำให้ถังขยะหนักอึ้งอยู่ไกลจากรถบรรทุก และ กลายเป็นภาระหนักที่คนงานเก็บขยะต้องยก จนคนงานส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บที่หลังและเอวเสมอ และ การขยับรถคันโตๆ ในซอยแคบๆ เพื่อเอารถไปให้ใกล้ถังขยะหนักๆ ในบางจุดอับที่เข้าถึงยากเพื่อใช้เครื่องมือช่วยยกที่ติดมากับรถ ก็ดูเหมือนจะวุ่นวายชักช้ากว่าการลาก หรือ ยกด้วยแรงคนมาก

More »

AMP Robotics กับเทคโนโลยี MRFs และ AI ในกระบวนการคัดแยกขยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ #FridaysForFuture

ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ว่าด้วยขยะและการคัดแยกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ Recycle ให้ได้มากที่สุดนั้น ถือเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำได้ไม่เคยง่ายมาแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันหมดทั่วโลก เพราะความซับซ้อนของขยะ และ วิธีจัดการขยะเท่าที่เคยมีมาบนโลก ยังไม่มีวิธี Recycle ขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอจนพูดได้ว่าสามารถกำจัดขยะได้ด้วยกระบวนการ Recycle จนไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งระบบที่จะมาจากขยะอีก… โดยมีความพยายามที่มีต่อความท้าทายในการพัฒนาเครื่องจักร และ ระบบคัดแยกขยะให้มีประสิทธิภาพที่สุด ยังคงเป็นความหวังของการช่วยโลกใบนี้ให้รอดพ้นจากปัญหาขยะ ด้วยการคัดแยกให้ได้ใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์ที่สุด และ สามารถนำทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้จากกองขยะ กลับมาใช้ซ้ำได้ใกล้ร้อยเปอร์เซนต์ที่สุดให้ได้ด้วย

More »

Urban Agroforestry… วนเกษตรในเมือง #FridaysForFuture

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นหนึ่งในประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่นานาชาติให้ความสำคัญ ไม่แพ้ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity Loss ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การลดลงของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเองก็เป็นผลสืบเนื่องมากจากภาวะโลกร้อนนั้นเอง 

More »

ทุบเขื่อน 4 แห่งในแม่น้ำ Klamath ในสหรัฐอเมริกาเพื่อปลาแซลมอน #FridaysForFuture

18 พฤศจิกายน 2022… สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานกรณีที่ U.S. Federal Energy Regulatory Commission หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติรื้อถอน 4 เขื่อนบนแม่น้ำ Klamath ที่ไหลผ่านพรมแดนของรัฐแคลิฟอร์เนีย กับ รัฐออริกอน ซึ่งครั้งนี้เป็นการรื้อถอนเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวิติศาสตร์ ซึ่งในรายงานได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการรื้อถอนในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ Klamath ซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลาแซลมอน Chinook และ ปลาแซลมอน Coho ที่ใกล้สูญพันธุ์ ใช้ว่ายผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่ และ เป็นทางที่ลูกปลาแซลมอนใช้เพื่อกลับมาสู่ทะเล

More »

Thailand Taxonomy… มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้น ถูกกล่าวอ้าง ตีความ และ ดำเนินการโดยขาดมาตรฐานจนประเมินได้ยากว่าองค์กรไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริง และ ที่ว่าจริงนั้นเป็นจริงสักแค่ไหน ซึ่งหลายกรณีนำไปสู่การกล่าวอ้างเกินจริงว่ามีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบที่เรียกว่า Greenwashing 

More »

Action for Climate Empowerment… ปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #FridaysForFuture

Action of Climate Empowerment หรือ ปฏิบัติการเสริมพลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ… ซึ่งใช้อักษรย่อ ACE ซึ่งเป็นแคมเปญใหม่ในการดำเนินงานตามมาตรา 6 และ มาตรา 12 ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC ที่ริเริ่มขึ้นในการประชุม COP 21 ที่มีการบรรลุความตกลงปารีส หรือ Paris Agreement เมื่อปี 2015… โดยการดำเนินงานจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึก และ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มากขึ้นโดยที่รัฐภาคีสมาชิกต้องรับไปดำเนินการ

More »

Hydrometallurgical Process and Urban Mining… กระบวนการทางโลหวิทยาการละลาย และ การทำเหมืองในเมือง

แร่ธาตุกับโลหะหายาก รวมทั้งทรัพยากรที่ได้จากกระบวนการทำเหมืองแร่ หรือ Mining ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่ทุกรูปแบบ ล้วนถูกข้ออ้างทางเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นเชิงวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง… กดดันให้การยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหมืองแร่นั้นๆ ถูกเบี่ยงเบนให้ต้องหาทางแก้ปัญหาแบบไหนก็ได้ตราบเท่าที่ยังสามารถ “สมยอม” ให้ขุดโลกหาแร่กันต่อไป… ซึ่งแนวทางที่วงสนทนาด้านสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆ ทั่วโลกได้พูดถึงแร่ธาตุกับโลหะหายากได้ปรากฏท่าทีเรื่อง Recycle ขยะโลหะ และ การสกัดแร่ธาตุจากขยะอย่างจริงจัง โดยมีแนวคิดการทำเหมืองในเมือง หรือ Urban Mining ถูกแนะนำ และ ค้นคว้าให้กระบวนการนำใช้แร่ธาตุกับโลหะหายากที่ถูกขุดขึ้นมาแปรรูปใช้ประโยชน์ไปแล้วอย่างน้อยหนหนึ่ง ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์

More »

Deforestation-Free Products… สินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า #FridaysForFuture

เพื่อแก้ไขและป้องกันการกระทำการต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ป่าเสื่อมโทรม สหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นตลาดรายใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลกเพื่อการบริโภค จึงมุ่งแสวงหาข้อตกลงระดับชาติเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ เรื่อง “Deforestation-Free Products หรือ กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า” เพื่อควบคุมกลุ่มสินค้าที่มีส่วนในการทำลายป่าจำนวน 7 ประเภท

More »