The Human Right To A Clean, Healthy And Sustainable… สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2022… สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ได้ลงมติเห็นชอบและประกาศว่า… การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน หรือ Clean, Healthy And Sustainable Environment ให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล… เนื่องจากประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดต่ออนาคตของมนุษยชาติ และ เรียกร้องให้รัฐชาติสมาชิก เร่งความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในรัฐของตนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน 

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

More »

Food’s Carbon Footprint… เรากำลังกลืนกินอนาคตโลกอยู่หรือไม่? #FridaysForFuture

Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ที่หมายถึงร่องรอยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ของกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งกิจกรรมการอุปโภคบริโภคที่พวกเรากินใช้หลายอย่างในแต่ละวัน… โดยเฉพาะกิจกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อในทุกๆ วันของพวกเรา ล้วนปรากฏรอยเท้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

Sustainable Community… ชุมชนยั่งยืน #SustainableFuture

การพูดถึงชุมชนยั่งยืนหลังวิกฤตโควิดที่ทั่วโลกมีประสบการณ์ใกล้เคียงกัน เมื่อต้องเผชิญวิกฤตโดยต้องพึ่งพาตนเองให้มาก และ พึ่งพิงกันเองกับเพื่อนบ้านในชุมชน โดยมีนวัตกรรม “ตู้ปันสุข” ของประเทศไทยได้กลายเป็นกรณีศึกษาของแนวคิดการสร้างชุมชนที่พึ่งพิงกันได้… โดยมีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างของเมือง หรือ ชุมชนให้สมดุลยั่งยืนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งถูกขับเคลื่อนผ่านแนวคิดต่างๆ มากมาย เช่น Ecovillage… EcoCommunities… Off-Grid Community… Green Cities… Livable Cities… Sustainable Cities และ Sustainable Community… และอื่นๆ อีกมากที่มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีกว่าเดิมทุนด้าน ภายใต้การแบ่งปันปัจจัยพื้นฐานโดยเกิดความเหลื่อมล้ำไม่มากจนกลายเป็นปัญหา… ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาด “ความร่วมมือ” จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

More »

Ocean Surface Information And Water Cycle… วัฏจักรน้ำที่ไม่เหมือนเดิมจากข้อมูลความเค็มของผิวน้ำในมหาสมุทร #FridaysForFuture

นักวิจัยจาก Institute of Marine Sciences แห่ง Barcelona อธิบายว่า… ค่าความเค็มของผิวน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกตินั้น ชี้ถึงการที่ภาวะโลกร้อนทำให้บริเวณที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูง เกิดการระเหยกลายเป็นไอของผิวน้ำด้านบนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น เพิ่มความชื้นในชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะรวมตัวกันเป็นพายุฝนในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรและขั้วโลกทั้งสองมากขึ้น… วัฏจักรของน้ำที่แปรปรวนดังกล่าว เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแบบที่ไม่ปกติ… เพราะ “เขตฝนก็ฝนชุ่มฉ่ำมากขึ้น เขตแห้งแล้งก็แห้งเหือดยิ่งกว่าเดิม” 

More »

PFAS… สารเคมีตลอดกาล และ น้ำฝนปนเปื้อน #FridaysForFuture

งานวิจัยตีพิมพ์ล่าสุดในหัวข้อ Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) โดย Professor Ian T. Cousins และ คณะ ซึ่งเก็บตัวอย่างน้ำฝนมาทดสอบหาการปนเปื้อนของ PFOS หรือ Perfluorooctanesulfonic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคเทนซัลโฟนิก… PFOA หรือ Perfluorooctanoic Acid หรือ กรดเปอร์ฟลูออโรออคทาโนอิก… PFHxS หรือ Perfluorohexanesulfonic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรเฮกเซนซัลโฟนิก และ PFNA หรือ Perfluorononanoic Acid หรือ กรดเพอร์ฟลูออโรโนนาโนอิก ซึ่งมาจากสารเคมีกลุ่ม Per- and Polyfluoroalkyl Substances หรือ PFAS หรือ สารพิษตลอดกาล โดยพบการปนเปื้อนของ PFOA และ PFOS ในน้ำฝน…เกินค่ามาตรฐาน EPA หรือ US Environmental Protection Agency อย่างมาก และ ค่า Σ4 PFAS หรือ ผลรวมของค่าการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายทั้ง 4 ตัว… อยู่ในเกณฑ์เป็นพิษที่ไม่อาจดื่มกิน หรือ ใช้สอยได้โดยตรง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกประกาศว่า น้ำฝนทุกที่บนโลกไม่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค 

More »

Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

More »

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกทำลายสถิติสูงสุดใหม่ #FridaysForFuture

องค์การบริหารกิจการด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ได้ออกรายงานผลการตรวจวัดล่าสุดของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกของเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมาว่า… มีระดับความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็น 421 PPM หรือ 421 ส่วนในล้านส่วน โดยเพิ่มขึ้นจาก 419.13 PPM ของปีก่อนหน้า และ เป็นสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้ง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่

More »

ไมโครพลาสติกไปถึงแอนตาร์กติก #FridaysForFuture

รายงานการเก็บตัวอย่างหิมะของ Alex R. Aves นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Canterbury ในนิวซีแลนด์… ซึ่งเธอได้เก็บตัวอย่างหิมะปี 2019 จากพื้นที่ 19 แห่งทั่ว Ross Ice Shelf ในทวีปแอนตาร์กติกา และ พบไมโครพลาสติก ซึ่งก็คือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีความยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ปนมากับทุกตัวอย่าง…

More »