Carbfix… สตาร์ทอัพบริการกักเก็บ และ แปรสภาพคาร์บอนให้เป็นหิน #FridaysForFuture

Carbfix เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไอซ์แลนด์ผู้คิดค้น และ เสนอบริการระบบดักจับ และ กักเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture And Storage หรือ CCS ซึ่งโดดเด่น และ ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเทคโนโลยี CCS ที่สามารถเปลี่ยนก๊าซ CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นหิน… ซึ่งเทคโนโลยี CCS ในปัจจุบันถือว่าเป็นแนวทางหลักของภาคอุตสาหกรรมที่เคยปล่อยไอเสียลอยขึ้นฟ้ามานาน… ต้องติดตั้งระบบ CCS เข้าปล่องไอเสีย หรือ ปล่องควันเพื่อกักเก็บ และ ทำลาย CO2 จากโรงงานให้หมดไป… โดยปัจจุบันมีระบบ CCS สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายรูปแบบถูกแนะนำ และ น่าสนใจ ซึ่งหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีดักจับ และ กักเก็บคาร์บอนที่น่าสนใจที่สุดย่อมมีชื่อ Carbfix อยู่ในลำดับต้นๆ ไปเรียบร้อยแล้ว

More »

มติคณะรัฐมนตรีห้ามนำเข้าขยะพลาสติก… FridaysForFutures

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติเห็นชอบ “นโยบายกำกับการนำเข้าเศษพลาสติก” ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเศษพลาสติกในประเทศ และ เพื่อมิให้ประเทศไทยเป็นที่รองรับเศษขยะจากประเทศอื่น โดยให้กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และ กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว

More »

Seven Sins of Greenwashing… บาปทั้ง 7 เพื่อใช้ฟอกเขียว #FridaysForFuture

Greenwashing หรือ การฟอกเขียว ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และ รักษ์โลกขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการอ้างเท็จโดยองค์กรไม่ได้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งการสร้างหลักฐานเท็จ และหรือ อ้างข้อมูลเกินจริงในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

More »

rPET Packaging… บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารจากพลาสติกรีไซเคิล #CircularEconomy

rPET หรือ Recycled PolyEthylene Terephthalate หรือ พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตที่รีไซเคิลมาแล้ว… ซึ่งพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลตที่เราท่านคุ้นเคยดีในนามขวดเพ็ต หรือ ขวดพีอีที ที่บรรจุน้ำดื่ม และ เครื่องดื่มเย็น รวมทั้งแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร… ซึ่งการผลิตขวด หรือ บรรจุภัณฑ์จาก PET ส่วนใหญ่จะใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที่เรียกกันว่า Virgin Plastic… เมื่อผลิตมากขึ้น จึงเป็นการเพิ่มขยะพลาสติกขึ้นเรื่อยๆ ไม่รู้จบ… การจะลดปริมาณพลาสติกลงจึงต้องเริ่มต้นที่การลดปริมาณ Virgin Plastic โดยนำ PET มารีไซเคิล… ซึ่งพลาสติก PET ที่ถูกรีไซเคิลกลับมาใช้จะถูกเรียกว่า rPET หรือ Recycled PolyEthylene Terephthalate โดยหลายประเทศกำลังเร่งดำเนินการผลักดันบังคับใช้บรรจุภัณฑ์ rPET ทดแทน PET หรือ Virgin PET ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

More »

CBAM… มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้าสหภาพยุโรป #FridaysForFuture

1 มกราคม 2023 เป็นวันเริ่มต้นบังคับใช้ “มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน หรือ CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism” สำหรับสินค้านำเข้าในเขตสหภาพยุโรป หรือ EU ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจแรกที่จะจัดเก็บภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนสำหรับสินค้านำเข้า… ทำให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าไป EU ต้องเตรียมการผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำ หรือ หาทางทำให้ Carbon Footprint และ ก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้า EU เป็นศูนย์… แต่มีการผ่อนผันให้กลุ่มสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงอย่างซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า กับ อลูมิเนียม… โดยใน 3 ปีแรกระหว่าง 2023–2025 ให้ผู้นำเข้าส่งรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผู้ผลิต และ EU จะจัดเก็ยภาษีอย่างเป็นทางการในปี 2026 เป็นต้นไป

More »

Isan BCG Expo 2022… การรวมพลังของความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

9 ธันวาคม 2022… ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ จากกลุ่มมิตรผล และ คุณกวิน ว่องกุศลกิจ จาก Khon Kaen Innovation Center หรือ KKIC ร่วมกับ 50 เครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน Isan BCG Expo 2022 ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ เพื่อยกระดับให้อีสานเป็นศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยชู 3 จุดแข็ง คือ… สร้างสรรค์ ต่อยอด ยั่งยืน สานต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี… ระหว่างวันที่ 9–12 ธันวาคม 2565 ที่ Khon Kaen Innovation Center 

More »

The Human Right To A Clean, Healthy And Sustainable… สิทธิ์ในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ปี 2022… สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations General Assembly หรือ UNGA ได้ลงมติเห็นชอบและประกาศว่า… การเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืน หรือ Clean, Healthy And Sustainable Environment ให้เป็นสิทธิมนุษยชนสากล… เนื่องจากประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเห็นตรงกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดต่ออนาคตของมนุษยชาติ และ เรียกร้องให้รัฐชาติสมาชิก เร่งความพยายามในการดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในรัฐของตนสามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และ ยั่งยืน 

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

More »

Food’s Carbon Footprint… เรากำลังกลืนกินอนาคตโลกอยู่หรือไม่? #FridaysForFuture

Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ที่หมายถึงร่องรอยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ของกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งกิจกรรมการอุปโภคบริโภคที่พวกเรากินใช้หลายอย่างในแต่ละวัน… โดยเฉพาะกิจกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อในทุกๆ วันของพวกเรา ล้วนปรากฏรอยเท้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »