Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

More »

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกทำลายสถิติสูงสุดใหม่ #FridaysForFuture

องค์การบริหารกิจการด้านมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ หรือ National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ได้ออกรายงานผลการตรวจวัดล่าสุดของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกของเดือนพฤษภาคม 2022 ที่ผ่านมาว่า… มีระดับความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเป็น 421 PPM หรือ 421 ส่วนในล้านส่วน โดยเพิ่มขึ้นจาก 419.13 PPM ของปีก่อนหน้า และ เป็นสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอีกครั้ง ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่

More »

ไมโครพลาสติกไปถึงแอนตาร์กติก #FridaysForFuture

รายงานการเก็บตัวอย่างหิมะของ Alex R. Aves นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก University of Canterbury ในนิวซีแลนด์… ซึ่งเธอได้เก็บตัวอย่างหิมะปี 2019 จากพื้นที่ 19 แห่งทั่ว Ross Ice Shelf ในทวีปแอนตาร์กติกา และ พบไมโครพลาสติก ซึ่งก็คือชิ้นส่วนของพลาสติกที่มีความยาวน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ปนมากับทุกตัวอย่าง…

More »

Clean Energy ETFs… กองทุนพลังงานสะอาด #SustainableSociety

กองทุน ETFs ที่เจาะจงลงทุนกับธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งเติบโตดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา และ ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงนี้ ทั้งจากแนวโน้มการพึ่งพาพลังงานสะอาดที่เด่นชัดทั่วโลก รวมทั้งวิกฤตพลังงานที่กระทบจากสงครามรัสเซีย–ยูเครนที่ส่งผลต่อโครงสร้างการบริโภคพลังงานแบบเดิม โดยกระตุ้นให้หลายๆ ประเทศเร่งรีบกับนโยบายพลังงานสะอาด ซึ่งราคาน้ำมันและพลังงานฟอสซิลแปรรูปแบบต่างๆ ได้แพงขึ้นจนต้นทุนพลังงานสะอาดดูดีขึ้นมากในแง่ของการลงทุน

More »

ห้ามซื้อขายขยะรีไซเคิลจากการเผาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอความร่วมมือจากร้านรับซื้อของเก่า จากศูนย์รับซื้อ จากโรงงานหลอมโลหะ จากโรงงานรีไซเคิลว่า ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาถอดแยกเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่า ล้วนแต่มีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปทั้งนั้น ยิ่งเป็นสิ่งของที่มีสารอันตราย สารเคมีเป็นองค์ประกอบ ความเป็นอันตรายก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และ ส่งผลกระทบกับประชาชนหากมีการจัดการไม่ถูกต้อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องนี้จะประสบผลสำเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

More »

Earth Day 2022… วันคุ้มครองโลกปี 2022 #FridaysForFuture

Earth Day หรือ วันคุ้มครองโลก เกิดจากความตื่นตัวในขั้น “ลุกมาทำอะไรเพื่อโลก” ที่เผชิญปัญหามลภาวะ และ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งได้กลายเป็นกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง มีหลักวิชา และหวังผลได้ยิ่งๆ ขึ้น จนกลายเป็นความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกบรรจุเป็นนโยบายในหลากหลายกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนกันในระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบัน

More »

Forest Restoration… ฟื้นฟูป่า #FridaysForFuture

แนวคิด Forest Restoration หรือ การฟื้นฟูป่า ซึ่งเป็นแนวคิด และ แนวทางในการการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูกระบวนการทางนิเวศวิทยา ด้วยแนวทางเร่งการฟื้นตัวของโครงสร้างป่า และ กลไกการทำงานของระบบนิเวศ มุ่งเป้ายกระดับความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ระดับปกติที่เรียกว่า ป่าไคลแม็กซ์ หรือ Climax Forest อันเป็นสภาพป่าที่กลับสู่สมดุลแบบผืนป่าที่ยั่งยืนด้วยกลไกธรรมชาติของป่าแห่งนั้นเอง

More »

Bangkok 2030… กรุงเทพเมืองบาดาล #FridaysForFuture

รายงานจาก GreenPeace ในหัวข้อ The Projected Economic Impact of Extreme Sea-Level Rise in Seven Asian Cities in 2030 เผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2021 โดยมีประเด็นความเสียหายทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลใน 7 เมืองของเอเชียภายในปี 2030 หรือ ปี พ.ศ. 2573… ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในแบบจำลองตามรายงานที่จะเกิดความเสียหายเมื่อระดับน้ำน้ำทะเลหนุนสูงถึงขีดสูงสุด

More »
NONG PIM PM 2.5

PM 2.5 และ NONG PIM กับ สถาบันนวัตกรรม ปตท. #FridaysForFuture

ปตท. ซึ่งตระหนักถึงผลกระทบ และ ความเดือดร้อนมากมายของประชาชน ซึ่งนอกจากการส่งเสริมการให้ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในโรงงานแล้ว ปตท. ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมติดตามสถานการณ์ โดยได้ต่อยอดนำนวัตกรรมเครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5 “NONG PIM” ที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. มาติดตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ และ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ หรือ NGV… รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้วกว่า 100 จุด

More »
Horn Of Africa Drought

Horn Of Africa Drought… ภัยแล้งทั่วเขตฮอร์นในแอฟริกาตะวันออก #FridaysForFuture

รายงานข่าวจาก BBC ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยแล้งในเขตฮอร์น ซึ่งประชากรกว่า 26 ล้านคนกำลังเผชิญหน้ากับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักอีกครั้ง ซึ่งผลกระทบได้ลุกลามไปถึงสัตว์ป่า และ ปศุสัตว์ของชาวบ้านที่พากันล้มตาย… เพราะขาดแคลนอาหารและน้ำ

More »