Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Compressed Air Energy Storage และ Iowa Stored Energy Park… ลมอัดปฎิวัติพลังงาน #SustainableFuture

โครงการเก็บเกี่ยวแดด กับ สายลม และ กักเก็บพลังงานด้วยแรงดันทางกล หรือ Compressed Air Energy Storage หรือ CAES เป็นอีกสาขาหนึ่งของนวัตกรรมด้านการกักเก็บพลังงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง… โดยมีโครงการ Iowa Stored Energy Park ซึ่งออกแบบให้มีศักยภาพในกักเก็บพลังงานได้มากถึง 270 Megawatt ด้วยเงินลงทุน 400 ดอลลาร์สหรัฐ และ ตั้งโครงการอยู่ในเขตเมือง Des Moines ในรัฐไอโอว่า ซึ่งมีฟาร์มแดด–ฟาร์มลมมากมาย… เป็นกรณีศึกษาที่วิศวกร และ นวัตกรทั่วโลกกำลังนำกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่

More »

Hydrogen Storage Solutions… โซลูชั่นในการกักเก็บไฮโดรเจน #SustainableFuture

ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีในธรรมชาติจริงๆ นั้นหาได้ยาก แม้แต่บนดาวโลกที่เป็น HydroPlanet ก็ไม่ได้มีไฮโดรเจนธรรมชาติให้เราสูบมาใช้ได้ง่ายๆ การพูดถึงไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง และ พลังงานจึงหมายถึง… การแปรรูป และ สกัดไฮโดรเจนจากสาร และหรือ สสารที่ควบแน่นไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางเคมีเอาไว้จนได้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่สุด…

More »

Green Financial Instruments… นวัตกรรมทางการเงินสีเขียว #SustainableFuture

การมุ่งเป้าความยั่งยืน และ สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ที่ผลักดันพร้อมกันทั่วโลกภายใต้แนวคิด Net Zero Emission และ Sustainable Development Goals ซึ่งต้อง “เปลี่ยนแปลง และ เปลี่ยนใหม่” เกือบทุกอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แปลว่าต้องลงทุนเพิ่ม หรือ ลงทุนใหม่ และ แปลว่าต้องใช้เงินทุนมากมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวโยงถึงความอยู่รอดของมนุษยชาติ

More »

Gravitricity… เทคโนโลยีการประจุพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของ Gravitricity ใช้หลักการลูกตุ้มน้ำหนักที่ออกแบบไว้ขนาด 12,000 ตัน แขวนไว้ด้วยสายเคเบิลที่พันรอบแกนเพลา ซึ่งเคเบิลแต่ละเส้นจะโยงเข้ากับกว้านไฟฟ้าที่สามารถยกลูกตุ้มกลับขึ้นด้านบนเพื่อจัดเก็บในรูปของพลังงานศักย์ หรือ Potential Energy ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานลม และ แสงแดด… 

More »

Sustainable Aviation Fuel… เชื้อเพลิงการบินเพื่อความยั่งยืน #FutureTransportation

ElectroFuels หรือ e-Fuels จะเป็น “เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือ Synthetic Fuels ที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากการกลั่นปิโตรเลียม” ซึ่งอาศัยกระบวนการทางเคมีในการควบแน่น “คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอนมอนอกไซด์ เข้ากับ ไฮโดรเจน” โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และหรือ คาร์บอนมอนอกไซด์จากการดักจับไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กับ ไฮโดรเจนที่ได้จากการแตกตัวของแอมโมเนียด้วยแสงอาทิตย์… ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า Kerosene หรือ น้ำมันก๊าด ที่สามารถทดแทนน้ำมันก๊าดสำหรับอุตสาหกรรมการบินได้อย่างดี… ชื่อเชื้อเพลิงชนิดใหม่อย่าง e-Kerosene หรือ Electro Kerosene จึงได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการบินอย่างมาก

More »

Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »

17 Sustainable Development Goals… การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

กรอบเป้าหมายความยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายที่มุ่งขับเคลื่อนโดยองค์การสหประชาชาตินี้ ถือเป็นโครงร่างสำหรับออกแบบ และ พัฒนาหลายสิ่งอย่างนับจากนี้ที่สามารถข้ามการคิดและพิจารณาเรื่องการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณค่าไปได้เลย ภายใต้เงื่อนไขของการยิบยกเอากรอบ SDGs มาใช้เป็นแนว… โดยไม่ลืมที่จะอ้างถึงเป้าหมายที่แท้จริงคือ ความยั่งยืนที่มี “ผู้คน” เป็นส่วนสำคัญที่ต้องพูดถึง

More »
Khao Yai Thiang

Wind Hydrogen Hybrid System และ กังหันลมไฮบริดที่ลำตะคอง #SustainablePlanet

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง หรือ กังหันลมเขายายเที่ยง ซึ่งศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบมาระยะหนึ่ง ก็ถึงคราวที่แผนกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 จะต้องดำเนินการต่อ และ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560… ซึ่งการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยในรอบนี้ ถือว่า “คิดไกล” จนถือได้ว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เอาเทคนิคการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริด หรือ Hybrid มาใช้เพิ่มศักยภาพให้กังหันลมสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้มากขึ้น และ เสถียรขึ้น…

More »