FlowCell and Rechargeable Electric Fuel… แบตเตอรีเซลล์ของไหล และ เชื้อเพลิงแบบชาร์จไฟฟ้าใช้ #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ความก้าวหน้าในการค้นคว้า และ พัฒนาแบตเตอรีของไหล หรือ Flow Battery หรือ Redox Flow Battery จากเทคโนโลยี Reduction–Oxidation ซึ่งแต่เดิมยังเป็นแบตเตอรรีขนาดเท่าบ้าน… กำลังถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดเล็กลงมาก ถึงขั้นสามารถติดตั้งใช้งานกับยานพาหนะไฟฟ้าขนาดปกติที่มีใช้กันบนท้องถนนได้… ซึ่งประสิทธิภาพ และ ศักยภาพในฐานะ Power Supply สำหรับพาหนะไฟฟ้าหลายรูปแบบของ Flow Battery ถูกยืนยันโดยนักวิทยาศาสตร์จาก DARPA หรือ Defense Advanced Research Projects Agency และ NASA ที่กำลังวางแผนนำใช้ Flow Battery กับพาหนะของกองทัพ และ กิจการอวกาศอย่างเร่งด่วน… โดยมีสตาร์ทอัพจากชิคาโก ชื่อ Influit Energy ซึ่งแยกตัวมาจาก Illinois Tech หรือ Illinois Institute of Technology กำลังเคลื่อนไหวเพื่อสานภารกิจการพัฒนา Flow Battery เชิงพาณิชย์ร่วมกับ DARPA และ NASA อย่างเร่งด่วน

More »

ร่างหลักเกณฑ์ค่าไฟฟ้าสีเขียว 2 รูปแบบ พร้อมเปิดรับฟังความเห็นระหว่าง 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2566 #GreenEconomy

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้สรุปข้อกำหนดแนวทางให้การไฟฟ้าเสนออัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวเป็น 2 รูปแบบ คือ… แบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT1 และแบบที่ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการเจาะจงแหล่งที่มาของไฟฟ้า หรือ UGT2 พร้อมออกใบรับรองให้ โดย กกพ. จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566   

More »

Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Compressed Air Energy Storage และ Iowa Stored Energy Park… ลมอัดปฎิวัติพลังงาน #SustainableFuture

โครงการเก็บเกี่ยวแดด กับ สายลม และ กักเก็บพลังงานด้วยแรงดันทางกล หรือ Compressed Air Energy Storage หรือ CAES เป็นอีกสาขาหนึ่งของนวัตกรรมด้านการกักเก็บพลังงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง… โดยมีโครงการ Iowa Stored Energy Park ซึ่งออกแบบให้มีศักยภาพในกักเก็บพลังงานได้มากถึง 270 Megawatt ด้วยเงินลงทุน 400 ดอลลาร์สหรัฐ และ ตั้งโครงการอยู่ในเขตเมือง Des Moines ในรัฐไอโอว่า ซึ่งมีฟาร์มแดด–ฟาร์มลมมากมาย… เป็นกรณีศึกษาที่วิศวกร และ นวัตกรทั่วโลกกำลังนำกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่

More »

Hydrogen Storage Solutions… โซลูชั่นในการกักเก็บไฮโดรเจน #SustainableFuture

ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีในธรรมชาติจริงๆ นั้นหาได้ยาก แม้แต่บนดาวโลกที่เป็น HydroPlanet ก็ไม่ได้มีไฮโดรเจนธรรมชาติให้เราสูบมาใช้ได้ง่ายๆ การพูดถึงไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง และ พลังงานจึงหมายถึง… การแปรรูป และ สกัดไฮโดรเจนจากสาร และหรือ สสารที่ควบแน่นไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางเคมีเอาไว้จนได้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่สุด…

More »

Green Financial Instruments… นวัตกรรมทางการเงินสีเขียว #SustainableFuture

การมุ่งเป้าความยั่งยืน และ สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ ที่ผลักดันพร้อมกันทั่วโลกภายใต้แนวคิด Net Zero Emission และ Sustainable Development Goals ซึ่งต้อง “เปลี่ยนแปลง และ เปลี่ยนใหม่” เกือบทุกอย่างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แปลว่าต้องลงทุนเพิ่ม หรือ ลงทุนใหม่ และ แปลว่าต้องใช้เงินทุนมากมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวโยงถึงความอยู่รอดของมนุษยชาติ

More »

Gravitricity… เทคโนโลยีการประจุพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของ Gravitricity ใช้หลักการลูกตุ้มน้ำหนักที่ออกแบบไว้ขนาด 12,000 ตัน แขวนไว้ด้วยสายเคเบิลที่พันรอบแกนเพลา ซึ่งเคเบิลแต่ละเส้นจะโยงเข้ากับกว้านไฟฟ้าที่สามารถยกลูกตุ้มกลับขึ้นด้านบนเพื่อจัดเก็บในรูปของพลังงานศักย์ หรือ Potential Energy ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานลม และ แสงแดด… 

More »

Sustainable Aviation Fuel… เชื้อเพลิงการบินเพื่อความยั่งยืน #FutureTransportation

ElectroFuels หรือ e-Fuels จะเป็น “เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือ Synthetic Fuels ที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากการกลั่นปิโตรเลียม” ซึ่งอาศัยกระบวนการทางเคมีในการควบแน่น “คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอนมอนอกไซด์ เข้ากับ ไฮโดรเจน” โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และหรือ คาร์บอนมอนอกไซด์จากการดักจับไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กับ ไฮโดรเจนที่ได้จากการแตกตัวของแอมโมเนียด้วยแสงอาทิตย์… ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า Kerosene หรือ น้ำมันก๊าด ที่สามารถทดแทนน้ำมันก๊าดสำหรับอุตสาหกรรมการบินได้อย่างดี… ชื่อเชื้อเพลิงชนิดใหม่อย่าง e-Kerosene หรือ Electro Kerosene จึงได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการบินอย่างมาก

More »

Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »