AtalantX… Hands-Free Walk Exoskeleton #DeepTechDriven

Kevin Piette เป็นผู้พิการชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนพิการขามาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ และ ต้องนั่งวีลแชร์มานานหลายปีจนกระทั่งอายุ 33 ปีในปัจจุบันจึงมีข่าวดีมาถึงหู… ข่าวที่ว่าคือการประกาศหาอาสาสมัครผู้พิการมาทดสอบ Exoskeleton หรือ โครงกระดูกนอกร่างกาย ของสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสชื่อ Wandercraft ซึ่งกำลังพัฒนาโครงกระดูกนอกร่างกายสุดล้ำสมัยที่สามารถช่วยให้ผู้พิการขาที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์สามารถยืน เดิน และ ไปไหนมาไหนด้วยการก้าวเดินได้อีกครั้ง

More »

Rehabilitation Robotics and Technology… วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย #DeepTechDriven

Rehabilitation Technology หรือ RT หรือ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีเอื้ออำนวย หรือ Assistive Technology ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ และ เทคโนโลยีหลายสาขาไปใส่ไว้ในสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Assistive Technology หรือ AT ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมาก โดยชีวิตประจำวันก่อน และ หลังการใช้ AT ช่วยอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

More »