Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Atlantic Quantum… ควอนตัมคอมพิวเตอร์บนสถาปัตยกรรมเพื่อข้ามขีดจำกัด #DeepTechInnovation

Atlantic Quantum ก่อตั้งขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปี 2022 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควอนตัมกลุ่ม EQuS หรือ Engineering Quantum Systems ที่ MIT ภายใต้การนำของ Prof. Dr.William Oliver และ Dr.Simon Gustavsson ซึ่งทีมวิจัยจาก EQuS ได้ประสบความสำเร็จในการออกแบบ และ ทดสอบการประมวลผลทางควอนตัมอันว่าด้วย Qubit Coherence Times และ Record Gate Fidelities และ Large-Scale System Integration จนพบเทคนิคและแนวทางซึ่งถือเป็นแนวทางการก้าวข้ามข้อจำกัดทางควอนตัม และ ข้อจำกัดด้านฮาร์ดแวร์ควอนตัมเดิม…

More »

EDGE AI… Edge Computing พลังปัญญาประดิษฐ์   #DeepTechInnovation

แต่… การประมวลผลด้วย Edge Computing ในระดับตรรกะพื้นฐานทั่วไปดูเหมือนจะไม่เพียงพอสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายอัจฉริยะสารพัดที่กำลังจะถูกติดตั้งใช้งานในอนาคตอันใกล้… การพูดถึง Edge AI ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Edge Computing กับ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเรียกใช้งาน Machine Learning บน Edge Devices โดยตรง… จึงเป็นหมุดหมายเบื้องหน้าที่ต้องผ่าน ซึ่งศักยภาพการประมวลผลของ Edge Devices ด้วย AI/ML จะทำให้เกิดการรวบรวม และ วิเคราะห์–สังเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นมากถึงขั้นมีการพูดถึง Big Data บนเครือข่าย IoT และ Edge Devices กันแล้ว

More »

DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »

Open Innovation… ทางลัดในการสร้างและใช้นวัตกรรม #InnovationDev

นวัตกรรมในระดับที่สามารถสร้างความได้เปรียบเหนือการแข่งขันได้จริง มักจะหาเจอได้ไม่ง่าย เว้นแต่จะใช้ทางลัดเพื่อให้มี และ เข้าถึงนวัตกรรมผ่านความร่วมมือภายใต้ Concept หรือ แนวคิดที่เรียกว่า Open Innovation…

More »

Gravitricity… เทคโนโลยีการประจุพลังงานศักย์โน้มถ่วงเพื่อผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของ Gravitricity ใช้หลักการลูกตุ้มน้ำหนักที่ออกแบบไว้ขนาด 12,000 ตัน แขวนไว้ด้วยสายเคเบิลที่พันรอบแกนเพลา ซึ่งเคเบิลแต่ละเส้นจะโยงเข้ากับกว้านไฟฟ้าที่สามารถยกลูกตุ้มกลับขึ้นด้านบนเพื่อจัดเก็บในรูปของพลังงานศักย์ หรือ Potential Energy ด้วยไฟฟ้าจากพลังงานลม และ แสงแดด… 

More »

PoC and Prototyping… การทดสอบความเป็นไปได้ของไอเดีย และ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ #InnovationDev

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกของโลก หรือ การอัพเกรดผลิตภัณฑ์ และหรือ การบริการเดิมเพื่อให้ดีกว่าเดิม… ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องหาไอเดียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มานั่งคุยกันเพื่อระดมสมอง ซึ่งทั้งหมดมักจะเริ่มต้นที่ “ปัญหาที่ต้องแก้” ทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไป และ ปัญหาที่สร้างความขุ่นข้องหมองใจ หรือ ปัญหาสร้างบาดแผลให้คนที่เกี่ยวข้องแบบที่เรียกว่าเป็นปัญหาสร้าง “ประเด็นเจ็บปวด หรือ Pain Point” ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ์ และ ห่วงโซ่การใช้งานผลิตภัณฑ์ซึ่งกระทบลูกค้าหรือผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์

More »

Design Sprint… กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมแบบ Google Ventures #InnovationDev

ธุรกิจนวัตกรรม และ ธุรกิจอิงนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์… เบื้องแรกที่ต้องดำเนินการก่อนอื่นก็คือ “การออกแบบโมเดลธุรกิจ” ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องกลับไปเริ่มต้นที่การพัฒนานวัตกรรม หรือ Innovation รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์ดิจิทัล หรือ Digital Products เพื่อรองรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์องค์กรสำหรับ Users ทั้งที่เป็นคนในองค์กร พันธมิตรธุรกิจ และ ลูกค้า…

More »

Thailand Research Expo 2022… มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 #RederInnovation

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติ โดยมุ่งหวังการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคมและชุมชน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงถึงกลไกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม…

More »