Toxic Positivity… พิษจากการคิดแต่ด้านบวก #SelfInsight

มุมมองหลักๆ ของแต่ละคนจะมีเพียง “มุมมองด้านบวก กับ มุมองด้านลบ” ซึ่งทุกการปลูกฝังสั่งสอนโดยปกติที่ทุกคนได้รับ ก็มักจะถูกแนะนำสั่งสอนให้ “คิดบวก หรือ ใช้มุมมองด้านบวก” เพื่อให้ตัวตน และ บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมาเป็นไปในทางที่เป็นบวก… โดยเชื่อกันว่าตัวตน และ บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมาจะ “ดูดี” ในมุมมองของคนใกล้ชิดมากกว่า… ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เป็นบวกมากกว่า… ขัดแย้งกับคนอื่นน้อยกว่า… เครียดน้อยกว่า และ หวั่นไหวหวาดกลัวน้อยกว่า… ซึ่งก็มีคนบางประเภทที่เชื่อว่าตนเป็นคน “คิดบวก และ คิดดี ทำดี” ด้วยมุมมองด้านบวกจนเชื่อว่าตน “เป็นคนดี” จากการดำเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อ และ มุมมองที่ดี จนไม่ปรากฏความขัดแย้งกับใครในชีวิต แถมยังมีความสัมพันธ์ และ สายสัมพันธ์ที่อบอุ่นจากคนรอบข้าง ซึ่งถือว่าชีวิต “ช่างโชคดี” ที่ไม่ต้องระแวดระวังต่อสิ่งใดหรือใคร และหรือ ไม่ต้องดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากใดๆ ที่มาจาก “พื้นฐานชีวิตที่บกพร่อง และ ความซวย” ที่ผ่านเข้ามาในบางจังหวะของชีวิตอย่างคาดไม่ถึง… เพราะความพยายามที่จะต้องดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากในชีวิตจะต้องการหลักคิดจากมุมมองที่เหมาะสม เพื่อปรับแต่งความเชื่อ และ ตัวตน กับ บุคลิกภาพให้ชีวิตราบรื่นขึ้น… ซึ่งการ “คิดบวก–คิดดี” เพียงมิติเดียวในทุกๆ สถานการณ์รอบตัวที่ซับซ้อนขั้นดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากในชีวิต ย่อมแก้ปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่ชีวิตได้ไม่หมด… การใช้มุมมองด้านลบกับบางความท้าทายจึงมีประโยชน์ต่อคนๆ หนึ่งไม่ต่างกับการใช้มุมมองด้านบวกนัก… โดยเฉพาะความไม่ต่างกันในแง่ของการ “แก้ปัญหา” มากกว่าจะใช้ “ความคิด และ การไตร่ตรอง” ผ่านมุมมองดีหรือไม่ดี และ บวกหรือลบ… ซึ่งตัดโอกาสการจัดการปัญหาให้แคบลงอย่างน้อยก็ 50% ทันที

More »

Creativity In Leadership… ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtremeLeadership

ในโลกธุรกิจที่พลวัตร และ การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ถูกแสวงหาจากทุกๆ ความเป็นไปได้ เพื่อนำใช้เป็นพลังพิเศษในการขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจนผ่านการพิสูจน์มายาวนานว่า… ความคิดสร้างสรรค์สามารถขับเคลื่อนความได้เปรียบเหนือการแข่งขันได้จริงในหลากหลายมิติ… เพียงแต่การแสวงหาความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่าย และ หลายคนเลือกตัดสินใจที่จะข้ามผ่าน “ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกให้ค่า” ว่าเป็นความคิดประหลาด บ้าบอ งี่เง่า ไร้สาระ และ หลุดโลกที่ “ไม่อยากเปลืองตัวด้วย” โดยเฉพาะหลายคนที่อยู่เหนือสุดในกลไกการตัดสินใจของทีม และ องค์กร นักเขียน และ นักวิชาการด้านการศึกษายุคใหม่อย่าง George F.

More »

Religious Beliefs… ความเชื่อต่อศาสนา #SocialInsight

รายงานจากการสำรวจของ Pew Research Center ที่ลงพื้นที่ทำข้อมูลการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี 2021 ระบุว่า… ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 3 ใน 10 คนไม่ระบุว่าตนนับถือคริสต์ศาสนา หรือ ศาสนาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่ม “คนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons” ที่พบตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2007 เป็น 29% ในปี 2021… ในขณะที่รายงานก่อนหน้านั้นของ Pew Research ยังพบว่า… จำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100 ล้านคน… ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม

More »

Trauma Dumping… ระบายทุกข์ตนไปถมคนอื่น #SelfInsight

คนโชคร้ายที่เคยผ่านเรื่องเจ็บปวดฝังจำใส่ชีวิต ซึ่งได้กลายเป็น “เงื่อนไขชีวิต และ ปมปัญหาส่วนตัว” ที่เจ้าตัวไม่สามารถก้าวข้าม และ ลบเลือนไปจากชีวิตจิตใจได้ ซึ่ง “ปม” ที่ติดตัวอยู่มานานมักจะก่อผลกระทบข้างเคียงที่คาดไม่ถึงให้คนๆ นั้นได้ด้วย เว้นแต่จะละวางลืมเลือน และ กลับมาใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นกับตัวเอง และ คนรอบข้าง… โดยไม่มีความวิตกกังวลเพราะปม… ไม่หดหู่ซึมเศร้าเพราะปม รวมทั้งไม่เอาเงื่อนไขของปมปัญหาส่วนตัวมาระบายใส่คนรอบข้างด้วยความเห็นแก่ตัว หรือ ด้วยความมักง่ายแบบที่เรียกว่า… Trauma Dumping หรือ การระบายทุกข์ไปถมคนอื่น

More »

Self Compassion… เมตตาตนสร้างความเข้มแข็งให้ตนเสมอ #SelfInsight

มีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากมายยืนยันว่า… คนที่คุ้นเคยและรู้วิธีเมตตาตน หรือ Self Compassion จะเป็นคนที่สามารถปรับแต่งอารมณ์ให้เป็นบวกได้ดีกว่าคนที่เอาแต่โทษตัวเอง และ ค้นหาที่ข้อบกพร่องของตน… แทนที่จะหาทาง “ไปต่อ” เพื่อให้ตนผ่านช่วงเวลาไร้ทางออกโดยเร็ว

More »

Curiosity and The Pandora Effect… ความอยากรู้อยากเห็น และ ผลกรรมจากการเปิดกล่องแพนโดร่า #SelfInsight

ความสนใจใคร่รู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น หรือ Curiosity ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ ที่สามารถผลักดันมนุษย์คนหนึ่งให้เพียรค้นหาคำตอบ โดยมักจะมีแรงปราถนาลึกซึ้งจากภายใน หาทางเติมเต็มช่องว่างระหว่างส่วนที่รู้แล้ว กับ ส่วนที่ยังไม่รู้… 

More »

HyperAwareness… ตระหนักอย่างลึกซึ้ง #ExtremeLeadership

การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ที่ยากกว่าถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ก็คือการหลีก และ เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทุกสิ่งและทุกผู้ทุกคน… ทั้งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดการขับเคลื่อนผลักดันจากเงื่อนไขบางอย่างที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตรง และ ที่เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยผลกระทบ

More »

Skinship… แตะเนื้อต้องตัว #SelfInsight

การสัมผัสกายตั้งแต่แตะตัว โอบ กอด และ การสัมผัสร่างกายของคู่ความสัมพันธ์ถึงส่วนที่มีแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่กี่แบบเท่านั้นที่เป็นไปได้… ถือเป็นภาษากายที่ใช้บอกเล่าความรู้สึกระหว่างคู่ความสัมพันธ์ และ ภาวะความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ใช้ “ภาษารัก หรือ Love Language” แบบ Nonverbal Communication หรือ สื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดมาก… แต่มีความหมายที่ถูกรับรู้ และ ตีความได้ลึกซึ้งถึงขั้นอธิบายเป็นภาษาพูดได้ไม่หมดก็มี

More »

Virtuous Mind… ใจเป็นธรรม #SelfInsight

ในทุกสัมพันธภาพ… ถ้าคู่ความสัมพันธ์ใส่ใจกันโดยต่างฝ่ายต่างก็รับรู้ว่าอีกฝ่ายใส่ใจ และ ระมัดระวังความสัมพันธ์ด้วยใจเป็นธรรม หรือ Fair Minded หรือ Virtuous Mind… ซึ่งการมีใจเป็นธรรมจะให้คุณค่า “ความจริง” สำคัญกว่าอัตตา และ ความคิดเห็น หรือ มุมมองของตนที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริง แบบที่มีคนบางประเภทใช้ “ตรรกะวิบัติ” อธิบายบางเรื่องผ่านมุมมองอันเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว และ จบลงด้วยการทำลายความน่าเชื่อถือของตนอย่างน่าเสียดาย

More »

Agitation… ปั่นป่วนกระวนกระวาย #SelfInsight

ความเครียด และ ภาวะทุกข์ใจเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆ ที่กดดันคนๆ หนึ่งไปถึงขั้น “อยู่ไม่สุข” จนเกิดอาการกระวนกระวาย กระสับกระส่าย ทั้งในแบบที่สามารถระบุสาเหตุของสิ่งเร้าที่กระตุ้นอาการ รวมทั้งในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่อาการชัดแจ้ง… หลายกรณีถือว่าเป็นภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง

More »