Positive Affirmations… ย้ำคิดเรื่องดีๆ ที่ตัวเองจะมีได้ #SelfInsight

คำอธิฐานและการขอพรมักจะเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของทุกๆ ความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดจนกลายเป็นวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของคนมากมายทั่วโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณ… โดยเฉพาะความเชื่อตามหลักศาสนาจากทุกศาสดาหลักๆ ซึ่งได้ชี้แนะให้ใช้คำอธิฐานและการขอพรเพื่อล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผู้คน และ สร้างสังคมแห่งมนุษยชาติผ่านความหวัง และ แรงปราถนาด้านบวกอย่างที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย

More »

Unconditional Love… รักโดยไร้เงื่อนไข #SelfInsight

ความรัก หรือ Love เป็นพฤติกรรมความสัมพันธ์เชิงบวกที่ผลักดันให้มนุษย์ และ สิ่งมีชีวิตที่รับรู้ได้ถึงสายสัมพันธ์ “มีความสุข” อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ให้ความจริงใจ ความถูกต้อง การเอาใจใส่ รวมทั้งการยอมรับและ ความไว้วางใจ ทั้งในคู่ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมรอบตัว

More »

Patience and Tolerance… ความอดทนและความอดกลั้น #SelfInsight

ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบ บวกกับความสนใจและความเอาใจใส่คนแปลกหน้า และ คนอื่นๆ น้อย… ทำให้หลายคนมีพฤติกรรมใจร้อน ฉกฉวยโอกาสก่อน เอาเปรียบคนอื่นด้วยการแทรกลำดับให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการก่อน รอคอยไม่เป็น อดกลั้นไม่เป็น… ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้ว่าได้สร้างความเสี่ยงขึ้นในนิสัยหลายประการ ตั้งแต่อุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิด ไปจนถึงความผิดพลาดเสียหายต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สิน รวมทั้งความขัดแย้งในสัมพันธภาพมากมาย… ซึ่งความสามารถในการอดทนและอดกลั้นถือเป็นทักษะการควบคุมตนเองขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคน

More »

Low Conscientiousness… บกพร่องความประณีตพิถีพิถัน #SelfInsight 

ความพิถีพิถัน หรือ Conscientiousness ถือเป็นลักษณะบุคลิกภาพที่บุคคลแสดงออกถึงความใส่ใจ ละเอียดลออ ระมัดระวัง และ รอบคอบ ในการคิด ทำ และ ปฏิสัมพันธ์ทั้งกับความคิดจิตใจตน และ ผู้อื่น… ซึ่งคนที่มีความพิถีพิถันจะแสดงให้เห็นถึง “ความตั้งใจดีโดยพื้นนิสัยเดิม” ที่แสดงออกถึงความต้องการที่จะทำอะไรให้ดี พิถีพิถันกับรายละเอียด เป็นระบบระเบียบ และ ผลิตผลลัพธ์ได้ดีกว่า และ มีประสิทธิภาพกว่าคนขาดความพิถีพิถัน มักง่าย และ ใส่ใจเงื่อนไขแวดล้อมอื่นๆ ที่ไกลจากความเห็นแก่ตัวได้ไม่มาก

More »

Change Habits, Transform Life… เปลี่ยนนิสัยแปลงชีวิต #SelfInsight

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนมีผลกับพฤติกรรม และ ตัวตนของเราอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก… โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ของใช้ประจำ ของกินประจำ สถานที่ๆ ไปเป็นประจำ และ คนที่ได้เจอและคุยด้วยเป็นประจำ… ซึ่งถ้าทั้งหมดนั้นหมายถึงกิจวัตร หรือ Routine ของคนๆ นั้นด้วยแล้ว ก็ยากที่ใครสักคนจะเปลี่ยนแปลง หรือ หลีกเลี่ยงอะไรที่ต้องเจอะเจอ และ ปฏิสัมพันธ์ด้วยอยู่เป็นประจำทั้งหมดเหล่านั้น ถึงแม้คนๆ นั้นจะรู้อยู่ว่ากิจวัตรทั้งหมดได้กดดันความสุข และ ความพึงพอใจในการใช้ชีวิตของตนจนยากเลี่ยงหลีก และ เปลี่ยนแปลง… ถึงแม้หลายคนจะอยากหันหลังให้ Routine ที่เบื่อหน่าย และ ทำร้ายอารมณ์ความคิดความรู้สึก แต่ก็ไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ ในขณะที่หลายคนอาจยุ่งยากถึงขั้นต้องอดทนอดกลั้น หรือ เลวร้ายถึงขั้นกล้ำกลืนโดยไร้ชีวิตชีวาก็มีมาก… 

More »

Positive Side Of Daydreaming… ด้านดีของการฝันลมๆ แล้งๆ #SelfInsight

สำนวนฝันกลางวัน หรือ ฝันลมๆ แล้งๆ หรือ Daydreaming โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นคำถากถางเสียดสีที่ใช้อธิบายความคิด และ คำพูดของคนที่พูดอะไรเหลือเชื่อเกินจริงที่เป็นไปไม่ได้… ซึ่งก็มักจะปรากฏตัวแปรที่ชี้ให้เห็น “ความเป็นไปไม่ได้” อย่างชัดเจนที่มักจะถูกอธิบายผ่านการตั้งเงื่อนไขที่มีคำว่า “ถ้า……” ซึ่งเป็นถ้าที่ชัดเจนว่าไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้ตามนั้น… แต่ในทางจิตวิทยาในบางแง่มุมกลับถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อความคิดจิตใจของคนชอบฝันลมๆ แล้งๆ หรือ Daydreaming ไม่น้อย

More »

Overconfidence… มั่นใจไร้สติ #SelfInsight

ความมั่นใจ หรือ Confidence ของใครก็ตามแต่ โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นทัศนคติผ่านมุมมองในแง่ดีที่มีต่อตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความพึงพอใจในตนเองที่เกี่ยวพันถึงความสุข ความเชื่อมั่น และ การตัดสินใจที่ดี… แต่ความมั่นใจเกินพอดี หรือ Overconfidence ในทุกกรณี อันเป็นทัศนคติผ่านมุมมองในแง่ดีโดยไม่ใส่ใจผลกระทบ และหรือ ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้อง กลับเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดที่นำพาความเสียหายกระทบกระเทือนมาสู่ตนเองอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นเกินพอดีในทุกกรณี มักจะเสียหายกระทบกระเทือนหนักหนากว่าปกติเสมอ โดยหลายกรณีถูกเรียกว่าประมาทบ้าง มักง่ายบ้าง คิดน้อยบ้าง และ ฉลาดน้อยบ้างก็มี

More »

Toxic Positivity… พิษจากการคิดแต่ด้านบวก #SelfInsight

มุมมองหลักๆ ของแต่ละคนจะมีเพียง “มุมมองด้านบวก กับ มุมองด้านลบ” ซึ่งทุกการปลูกฝังสั่งสอนโดยปกติที่ทุกคนได้รับ ก็มักจะถูกแนะนำสั่งสอนให้ “คิดบวก หรือ ใช้มุมมองด้านบวก” เพื่อให้ตัวตน และ บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมาเป็นไปในทางที่เป็นบวก… โดยเชื่อกันว่าตัวตน และ บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมาจะ “ดูดี” ในมุมมองของคนใกล้ชิดมากกว่า… ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่เป็นบวกมากกว่า… ขัดแย้งกับคนอื่นน้อยกว่า… เครียดน้อยกว่า และ หวั่นไหวหวาดกลัวน้อยกว่า… ซึ่งก็มีคนบางประเภทที่เชื่อว่าตนเป็นคน “คิดบวก และ คิดดี ทำดี” ด้วยมุมมองด้านบวกจนเชื่อว่าตน “เป็นคนดี” จากการดำเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อ และ มุมมองที่ดี จนไม่ปรากฏความขัดแย้งกับใครในชีวิต แถมยังมีความสัมพันธ์ และ สายสัมพันธ์ที่อบอุ่นจากคนรอบข้าง ซึ่งถือว่าชีวิต “ช่างโชคดี” ที่ไม่ต้องระแวดระวังต่อสิ่งใดหรือใคร และหรือ ไม่ต้องดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากใดๆ ที่มาจาก “พื้นฐานชีวิตที่บกพร่อง และ ความซวย” ที่ผ่านเข้ามาในบางจังหวะของชีวิตอย่างคาดไม่ถึง… เพราะความพยายามที่จะต้องดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากในชีวิตจะต้องการหลักคิดจากมุมมองที่เหมาะสม เพื่อปรับแต่งความเชื่อ และ ตัวตน กับ บุคลิกภาพให้ชีวิตราบรื่นขึ้น… ซึ่งการ “คิดบวก–คิดดี” เพียงมิติเดียวในทุกๆ สถานการณ์รอบตัวที่ซับซ้อนขั้นดิ้นรนฟันฝ่าความท้าทายยุ่งยากในชีวิต ย่อมแก้ปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่ชีวิตได้ไม่หมด… การใช้มุมมองด้านลบกับบางความท้าทายจึงมีประโยชน์ต่อคนๆ หนึ่งไม่ต่างกับการใช้มุมมองด้านบวกนัก… โดยเฉพาะความไม่ต่างกันในแง่ของการ “แก้ปัญหา” มากกว่าจะใช้ “ความคิด และ การไตร่ตรอง” ผ่านมุมมองดีหรือไม่ดี และ บวกหรือลบ… ซึ่งตัดโอกาสการจัดการปัญหาให้แคบลงอย่างน้อยก็ 50% ทันที

More »

Creativity In Leadership… ความคิดสร้างสรรค์ภายใต้ภาวะผู้นำ #ExtremeLeadership

ในโลกธุรกิจที่พลวัตร และ การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ถูกแสวงหาจากทุกๆ ความเป็นไปได้ เพื่อนำใช้เป็นพลังพิเศษในการขับเคลื่อนองค์กรที่ชัดเจนผ่านการพิสูจน์มายาวนานว่า… ความคิดสร้างสรรค์สามารถขับเคลื่อนความได้เปรียบเหนือการแข่งขันได้จริงในหลากหลายมิติ… เพียงแต่การแสวงหาความคิดสร้างสรรค์สำหรับคนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่าย และ หลายคนเลือกตัดสินใจที่จะข้ามผ่าน “ความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกให้ค่า” ว่าเป็นความคิดประหลาด บ้าบอ งี่เง่า ไร้สาระ และ หลุดโลกที่ “ไม่อยากเปลืองตัวด้วย” โดยเฉพาะหลายคนที่อยู่เหนือสุดในกลไกการตัดสินใจของทีม และ องค์กร นักเขียน และ นักวิชาการด้านการศึกษายุคใหม่อย่าง George F.

More »

Religious Beliefs… ความเชื่อต่อศาสนา #SocialInsight

รายงานจากการสำรวจของ Pew Research Center ที่ลงพื้นที่ทำข้อมูลการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี 2021 ระบุว่า… ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 3 ใน 10 คนไม่ระบุว่าตนนับถือคริสต์ศาสนา หรือ ศาสนาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่ม “คนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons” ที่พบตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2007 เป็น 29% ในปี 2021… ในขณะที่รายงานก่อนหน้านั้นของ Pew Research ยังพบว่า… จำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100 ล้านคน… ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม

More »