Communication Scaled

Leader Communication Skills… #ExtremeLeadership

เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสารต่างก็มีไว้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทีม หรือ ในองค์กร ซึ่งถ้าเครื่องมือชนิดไหน ช่องทางไหน หรือ กลไกอะไรอย่างไรที่สามารถใช้บอกเล่าเก้าสิบระหว่างกันได้ง่าย ได้เร็ว และ ได้งานออกมาดี… ก็แค่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้แอพอะไร หรือ โปรแกรมไหนบ้างเพื่อส่งผ่านข้อมูลและข้อความที่ต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นหลัก

More »
Photo by cottonbro from Pexels

Aggression… ก้าวร้าวรุนแรง #SelfInsight

ความก้าวร้าว หรือ Aggression ซึ่งเป็นพฤติกรรมพร้อมเจตนาที่มุ่งทำร้าย หรือ ทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการมากมาย… จึงเป็นรากฐานของความรุนแรงที่มนุษย์มักจะปฏิบัติต่อกัน เมื่อสัญชาตญาณถูกกระตุ้น และ กลไกเชิงสังคมและความสัมพันธ์อยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมความก้าวร้าวไว้ไม่ได้อีก

More »
Depressing

Depressing… จิตตก #SelfInsight

คนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุ และ รู้ทันภาวะจิตตกที่เกิดขึ้นกับตัวเอง โดยเฉพาะคนที่ถูกกดดันให้อยู่กับความเครียดจนวิตกกังวลต่อเนื่องยาวนาน พร้อมฉากเหตุการณ์ไม่ดีที่คาดถึงได้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรแย่ขึ้นอีกได้บ้าง โดยไร้ทางหลีกเลี่ยงเบี่ยงผ่านแบบไม่สูญเสีย หรือ เจ็บช้ำ

More »
Silo Culture

The Silo Mentality… แบ่งแยกจนแตกร้าว #ExtremeLeadership

ความแตกแยกขัดแย้งในองค์กรเกิดขึ้นได้บ่อย ง่ายและรุนแรงเสมอเมื่อเป็นองค์กรที่เป็นไซโลอยู่เดิม โดยเฉพาะการกล่าวโทษข้ามไซโลเพื่อโยนความผิดให้กัน และ เพื่อให้พวกตนไม่ต้องรับผิดชอบปัญหาและรับผิดชอบการแก้ปัญหา… ซึ่งองค์กรที่โยนปัญหาออกจากความรับผิดชอบของตัวเองทั้งหมด จึงเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่มีเจ้าภาพ

More »
Square Peg

Wishful For Someone… ความมุ่งมาดปราถนาต่อกัน #SelfInsight

ความหวังดีเป็นมุมมองผ่านอัตตาตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นชุดความคิดส่วนตัว ที่มักจะใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ที่มาพร้อมการหวังผลบางอย่างทั้งที่ชัดแจ้งและโดยนัยยะเสมอ…

More »
Prism Rainbow

Having Hope… การเป็นเจ้าของความหวัง #SelfInsight

ความหวังเป็นทักษะทางปัญญาที่ทุกคนมีอยู่กับตัวแทบจะไม่ต่างกัน แต่ทักษะการใช้ความหวังทั้งเพื่อกำหนดเป้าหมาย… คิดหาหนทางสู่เป้าหมาย และ พัฒนาความหวังอย่างสร้างสรรค์ เพื่อทักทอเป้าหมายในอนาคต ให้บรรลุเป้าหมายตามที่เห็นภาพจากความหวัง ซึ่งมักเป็นสีสันสวยงามดั่งสายรุ้งที่หักเหออกจากปริซึม โดยปลดปล่อยแสงสีให้ทุกๆ ย่านคลื่นความถี่ได้เผยความลับของพลังที่ซุกซ่อนออกมาเป็นภาพจริงตรงหน้า

More »
Spiritual Self Care

Spiritual Self Care… การดูแลจิตวิญญาณส่วนตน #SelfInsight

เราให้อาหารกับร่างกายเพื่อใช้ชีวิตต่อด้วยร่างกายที่แข็งแรง และ เราให้ข้อมูลความรู้พร้อมสายสัมพันธ์ที่ดีกับจิตใจเพื่อใช้ชีวิตต่อด้วยอารมณ์อันแจ่มใสที่สุด… แล้วเราให้อะไรกับจิตวิญญาณตอนไหนอย่างไรเพื่อจะได้ใช้ชีวิตต่อด้วยจิตวิญญาณที่ยังเข้มแข็งแกร่งกล้า

More »
Genius

Higher Order Thinking Skills… ทักษะนวัตกร #SkillsDevelopment

หลายวงการที่พูดถึงนวัตกรรมแต่ก็ไร้นวัตกร จึงเปลี่ยนมาพูดถึงการพัฒนานวัตกร แล้วค่อยไปตามหานวัตกรรมกันอีกที… โดยมีโมเดลการพัฒนานวัตกรในแนวทางการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการคิดหลายโมเดลได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน… หนึ่งในนั้นคือ โมเดล HOT Skills หรือ Higher Order Thinking Skills

More »
Pushing Big Rock Uphill

Effort Justification… เหตุแห่งความพยายาม #SelfInsight

ความพยายามของคนเราเป็น​​พฤติกรรมไม่ลงรอยกันของตัวตนกับความคิดตน โดยมีทฤษฎีความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance Theory ของ Professor Dr.Leon Festinger ซึ่งอธิบายว่า… มนุษย์มีความพยายามที่จะไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ถึงขั้นที่การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ขัดแย้งความเชื่อในจิตใจตน ก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งทางปัญญาเห็นเป็นความไม่สบายใจ และ หาทางลดระดับความขัดแย้งไม่ลงรอยกับความเชื่อนั้น โดยหลีกเลี่ยงข้อมูลความเชื่อที่จะสร้างความขัดแย้งทางปัญญาให้ตนเองทั้งหมด… นั่นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แม้ลึกๆ จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเชื่อมาผิดๆ

More »
Impoliteness

Impoliteness… ไม่สุภาพหยาบคาย #SelfInsight

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันเป็นข้อเท็จจริงทางจิตวิทยาของเผ่าพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะบริบทที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คนอื่นของมนุษย์ทุกคน เป็นความอยู่รอดเป็นตายมาตั้งแต่เผ่าพันธ์มนุษย์ยังไม่มีสติปัญญาและเทคโนโลยีเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธ์อื่นๆ บนโลกมากนัก มนุษย์จึงสร้างสายสัมพันธ์เพื่อปกป้องดูแลและแบ่งปันหลายอย่างระหว่างกัน จนวิวัฒน์มาเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนผ่านที่มาที่ไประดับปัจเจก ซึ่งงดงามในความไม่เหมือนและยุ่งเหยิงเพราะความแตกต่าง

More »