Ageism… สังคมเหยียดวัย #StrongMentalHealth

คำว่า Ageism ถูกใช้ครั้งแรกโดยแพทย์ด้านอายุรศาสตร์ที่มีผลงานมากมายจนได้รับรางวัล Pulitzer Prize ปี 1976 อย่างนายแพทย์ Robert N. Butler ผู้เขียนหนังสือขายดีเรื่อง Aging and Mental Health กับ The New Love and Sex After 60 และ The Longevity Prescription และ อีกหลายเล่มซึ่งได้กลายเป็นตำรา How-to สำหรับผู้สูงวัยที่เชื่อในจิตวิทยาในการใช้ชีวิตวัยทองอย่างคุ้มค่า

More »

Guess What? เกมมิฟิเคชั่นสำหรับครอบครัวและเด็กออทิซึม #ReDucation

เด็กในกลุ่ม ASD จึงต้องการโปรแกรมการกระตุ้น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการอย่าง Electronic Flashcards หรือ บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานบนมือถือ หรือ แท็บเล็ตได้รับการพิสูจน์ยืนยันโดยงานวิจัยมากมายทั่วโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก… แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง “การปรับแต่ง” เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ยาก ซึ่งทำให้เด็ก ASD เจอปัญหา One Size Fit Alls แบบ Flashcards ชุดเดียวถูกใช้กับเด็กทุกคน… ซึ่งแม้แต่เด็กปกติก็มีปัญหา One Size Fit Alls ไม่ต่างกัน

More »

Post-Traumatic Stress Disorder… เรื่องร้ายตามหลอกหลอน #SelfInsight

คนโชคร้ายที่ชีวิต และ ประสบการณ์ต้องไปเจอะเจอเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจให้ “วิตกและหวาดกลัวอย่างรุนแรง” ซึ่งได้กลายเป็นประสบการณ์เลวร้าย ติดตา ติดใจ และ ติดความคิด โดยเหตุการณ์ หรือ ภาพจำจากเหตุการณ์นั้นจะวนเวียนหลอกหลอนเหมือนเหตุการณ์นั้น “เกิดขึ้นกับจิตใจ และ ความคิด” ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีผลกับภาวะสุขภาพทั้งทางกาย และ ทางใจ

More »

The Psychology Of Creativity… จิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์ #SelfInsight

แต่การพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ กับ การค้นหาและนำใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้น… โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มองความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับปัญหา และ ข้อเท็จจริง… ซึ่งในทางเทคนิคจะแยกความคิดสร้างสรรค์ออกจากปัญหาได้ยากมาก… การให้กำเนิดความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดจึงมีพื้นฐานมาจาก “การคิดออก” ว่าจะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไร…

More »

Perfectionist… คนบกพร่องที่เชื่อว่าตัวเองไม่บกพร่อง #SelfInsight

Perfectionist หรือ คนที่ชื่นชอบพึงพอใจในความสมบูรณ์แบบของผลลัพธ์ที่ต้องเป็นไปตามที่ตนคาดหวัง ซึ่งนักจิตวิทยายืนยันว่า การเป็นคนสมบูรณ์แบบ หรือ Perfectionist เป็นวิธีการใช้ชีวิตที่ยุ่งยาก และ สร้างความลำบากให้ตัวเองรวมทั้งคนใกล้ชิดอย่างมาก แถมยังเกี่ยวพันถึงภาวะวิตกกังวลเกินปกติ… ซึมเศร้า… วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและผู้อื่นในทางทางลบ… ตัดสินใจช้า และ ทำงานสำเร็จได้น้อย

More »

Victim Blaming… เหยื่อผู้ถูกกล่าวโทษ #SocialInsight

คำว่าเหยื่อ… หลายคนที่สนใจปัญหาการถูกคุกคามก็คงรู้จัก Hashtag #Metoo บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้สะท้อนความคับข้องที่ “เหยื่อ” ออกมาบอกคนอื่นๆ ว่าฉันก็เคยเป็นเหยื่อในกรณีเดียวกันมาก่อน ตั้งแต่เหยื่อการกลั่นแกล้งรังแก หรือ Bullying… ไปจนถึงเหยื่อการคุกคามความสงบสุข… คุกคามทางเพศ หรือแม้แต่คุกคามชีวิตจิตใจแบบต่างๆ ซึ่งมีบางคนในหมู่ผู้คนมากมายที่เราไม่รู้จัก… อาจเคยเป็นเหยื่อของเหตุการณ์บางอย่างที่เลวร้ายกับเขาปนอยู่เสมอ แถมยังมี “เหยื่อ” บางส่วนถูกกล่าวโทษว่าเป็นสาเหตุให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสภาพของเหยื่อเสียเอง

More »

Borderline Personality Disorder… ดีได้น่าใจหาย–ร้ายได้น่ากริ่งเกรง

ท่านเคยรู้จักคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาโกรธบ้างมั๊ย?… โดยเฉพาะคนน่ารักแสนดีที่มีเวลา “ของขึ้น” ทำให้วงแตกเป็นประจำด้วยสาเหตุหลากหลายที่สร้างความไม่พอใจให้ ซึ่งเป็นคนที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ์จนกลายเป็นบุคลิกภาพ และ อุปนิสัยแบบที่นิยามได้ว่า… ยามดีก็ดีใจหาย ยามร้ายก็ร้ายเหลือเชื่อ

More »