TEP Whitepaper… สมุดปกขาวว่าด้วยความพยายามปฏิรูปการศึกษาไทยจากภาคีเพื่อการศึกษาไทย #ReDucation

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566… กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. ในฐานะองค์กรสมาชิกภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership หรือTEP ร่วมกับหน่วยงานอีกหลายองค์กร ได้จัดเวทีนำเสนอนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษากับพรรคการเมือง หรือ TEP Policy Forum ภายใต้หัวข้อ “ชวนพรรคร่วมคิด ฟื้นชีวิตเรียนรู้ใหม่ หนุนเด็กไทยก้าวทันโลก” โดยได้นำเสนอสถานการณ์ความท้าทายของระบบการศึกษาไทย และ ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ไปพร้อมๆ กับการสร้างสมรรถนะให้เด็กไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อตัวแทน 8 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย… พรรคก้าวไกล… พรรคไทยสร้างไทย… พรรคประชาธิปัตย์… พรรคชาติพัฒนากล้า… พรรคภูมิใจไทย… พรรคชาติไทยพัฒนา และ พรรคเสรีรวมไทย ที่เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

More »

Differentiation Strategy… กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ และหรือ การสร้างชื่อเพื่อเป้าหมายความสำเร็จตามเป้าประสงค์ทุกกรณี… โดยเฉพาะในกรณีของแบรนด์สินค้าและบริการที่สร้างใช้ในทางธุรกิจ ซึ่งต้องการความสนใจ และ การรับรู้จากเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนเป็นคุณค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน และ ต่อยอดจนถึงโอกาสหน้า กับ โอกาสใหม่ทางธุรกิจได้ไม่รู้จบ

More »

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #ReDucation

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 ด้วยการประกาศเป็น “นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยมุ่งเป้าจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทางการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ หนุนวิชาชีพครู พัฒนาระบบราชการยุคดิจิทัล และ ขับเคลื่อนกฎหมายทางการศึกษา… เพื่อนำระบบการศึกษาของชาติเข้าสู่การปฏิรูปรอบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษายุคดิจิทัลยิ่งกว่าเดิม

More »

The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Instructional Scaffolding and Zone of Proximal Development… นั่งร้านสร้างคนให้ปีนป่านเอาความรู้และประสบการยากๆ มาให้ตัวเอง #ReDucation

การจัดการเรียนการสอนเฉพาะคน หรือ Personalized Education ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ระบบการศึกษาทั่วโลกระบุให้เป็นเป้าหมายหลักเหมือนๆ กันหมดว่า “ต้องทำให้ได้โดยเร็ว” กับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่วัยก่อนอนุบาล หรือ Pre-Kindergarten ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก หรือ Postdoctoral… ซึ่ง Personalized Education จำเป็นกับปรัชญาการศึกษาทุกระดับ เพื่อออกจากวงจร One Size Fit Alls ที่ศักยภาพซ่อนเร้นของคนส่วนใหญ่ถูกกดทับจากระบบกลางที่มีใครบางคน หรือ บางกลุ่มชี้เอาว่าจัดหลักสูตรแบบนี้ ให้คนกลุ่มนี้ เพียงเท่านี้ ก็เหมาะสมเพียงพอแล้ว… ซึ่งก็เพียงพอกับภาระของคนจัดการที่ทราบดีอยู่ตลอดว่าไม่ได้พอสำหรับผู้เรียนแม้แต่คนเดียว เพราะผู้เรียทุกคนต่างก็ได้ความรู้และทักษะจากระบบการศึกษไปแบบขาดๆ เกินๆ กันทุกคน

More »

GED… ทางลัดเข้ามหาวิทยาลัยนานาชาติ #ReDucation

กระแส “การสอบเทียบเอาวุฒิก่อนวัย” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน ถือว่าร้อนแรง และ กำลังเป็นที่สนใจของเด็กรุ่นใหม่หัวก้าวหน้า โดยเฉพาะเด็กมอปลายกลุ่มที่มีความฝันไกลกว่าการได้ใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ซึ่งในปัจจุบันและอนาคตดูเหมือนชื่อเสียงโรงเรียนเก่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากอีกแล้ว… ในขณะที่ทางเลือกในการเรียนรู้ และ การฝึกทักษะทุกรูปแบบในปัจจุบัน สามารถ “หาและมีให้หา” ได้มากจากนอกโรงเรียนอย่างมากมายล้นเหลือ… ซึ่งแม้แต่การสอบเทียบในระบบการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศไทยในปัจจุบัน ก็มีเด็กไทยจำนวนมาก “หันหลังให้” ด้วยการไปสอบเทียบเอาวุฒิบัตร High School Diploma เพื่อยื่นเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ต้องสอบ GED หรือ General Educational Development ตามมาตรฐานของ  American Council on Education หรือ ACE กันมากมาย และ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

More »

Khan Academy Kids… แอพดีแอพฟรีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน #ReDucation

วรรณกรรมเพื่อการเรียนรู้ หรือ Learning Contents ที่ผลิตและเผยแพร่โดย Khan Academy เกือบทั้งหมดจะเป็น Video Contents และ เผยแพร่เสรีผ่าน YouTube ซึ่งปัจจุบันมียอด Subscribe ณ ปลายเดือนสิงหาคม ปี 2022 อยู่ที่ 7.38 ล้านบัญชี… โดยมีช่อง Khan Academy Kids เป็นแชนแนลล่าสุดที่เปิดตัวลง YouTube เมื่อต้นปี 2020 พร้อมเปิดตัว Mobile App ของ Khan Academy Kids สำหรับ Apple iOs และ Google Android พร้อมทั้ง Amazon Appstore ด้วย

More »

Short Form Education Video… คลิปสั้นในโลกการศึกษา #ReDucation

Short Form Video ได้พิสูจน์ศักยภาพของการเป็น Digital Contents หรือ วรรณกรรมดิจิทัลอันทรงพลังที่สามารถเข้าถึง “เศษเวลา” ของเป้าหมายการสื่อสาร หรือ Target Audience ได้อย่างยอดเยี่ยม และ ตรงจริตมนุษย์โลกอย่างมาก… ซึ่งเวลาน้อยกว่า 1 นาทีในการเห็นคลิปที่ปล่อยออกไปก็เกินพอที่จะสร้างแรงกระทบ หรือ Impact กับเป้าหมายการสื่อสารได้อย่างเห็นผล… คำถามสำคัญในมุมมองของนักการศึกษาจึงมีว่า… ถ้าวรรณกรรมทางการศึกษา หรือ Education Contents ถูกผลิตและใช้งานแบบ Short Form Video บ้างจะได้หรือไม่?

More »

Decentralized Education… การศึกษาแบบกระจายศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน #ReDucation

แนวทาง Decentralized Education หรือ DeEd… จะเป็นครั้งแรกที่ความต้องการความรู้ และ ทักษะ จะมาจากผู้เรียนโดยตรง แทนที่จะเป็นความต้องการของรัฐ และหรือ ความต้องการของนักการศึกษาที่อยู่ในอำนาจกลุ่มหนึ่ง… มาตัดสินว่าใครควรเรียนอะไรเมื่อไหร่ และ ต้องจ่ายเท่าไหร่โดยใครบ้าง

More »

Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย

More »