Waldorf Education… ปรัชญาการศึกษาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบอบอุ่นอ่อนโยน #ReDucation

ระบบการศึกษาที่มุ่งถอนเด็กออกจากภาระ “เรียน–สอบ” แบบไม่ลืมหูลืมตาที่มีชื่อเสียงอีกระบบหนึ่งมีชื่อว่า Waldorf Education หรือ Steiner Education อันเป็นปรัชญาการศึกษาที่ Dr. Rudolf Steiner พัฒนาแนวทางการเรียนการสอนบนความเชื่อที่ว่า… สิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีจิตใจละเอียดอ่อน ก็มักจะซึมซับเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี… 

More »

Common Workplace Issues… ปัญหาทั่วไปในที่ทำงาน #ExtremeLeadership

พูดถึงความสุขในที่ทำงาน… องค์กรส่วนใหญ่หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดกลางที่มีคนหลายสิบคนมาทำงานร่วมกันนั้น โดยทั่วไปสามารถติดตามระดับความสุขผ่านความพึงพอใจในอาชีพการงานได้ไม่ยากว่าพวกเขาภาคภูมิใจกับที่ทำงาน และ หน้าที่การงานที่ทำอยู่แค่ไหน… โดยเฉพาะองค์กรที่มีคนทำงานบ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นการลาออก และ จ้างงานใหม่ในตำแหน่งเดิมบ่อยๆ จนมีแต่เด็กใหม่มาทำงาน กับ พนักงานเก่าที่บ่นเบื่อ–หนัก–เครียด–เกลียด–ท้อแท้ แต่ไม่มีที่จะไป… ทำงานด้วยกันไปวันๆ เพื่อให้พ้นเป็นวันๆ

More »

After-School Programs… โปรแกรมพัฒนาเด็กนอกเวลาเรียน #ReDucation

ความก้าวหน้าของวิทยาการทุกด้านที่มนุษย์ช่วยกันพัฒนาขึ้น และ หนุนเนื่องด้วยพัฒนาการด้านสังคมซึ่งพาเราท่านในฐานะทรัพยากรมนุษย์… กลับไปเริ่มต้นที่การศึกษา… ซึ่งเด็กที่เกิดหลังปีมิลเลนเนียลส์ หรือ Millennials หรือ ปี ค.ศ. 2000 จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ หลากหลายสาขายิ่งกว่าคนที่เกิดยุค Baby Boomers ต้องเรียนรู้หลายเท่า… และแนวโน้มว่าเด็กที่จะเกิดหลังปี 2030 เป็นต้นไป จะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ต้องเรียนทั้งศาสตร์ และ ศิลป์ ที่มีมาเพิ่มจาก “วิทยาการนอกโลก” อีกมากเกินจะคาดถึงในปัจจุบัน ซึ่งเด็กรุ่นถัดไปต้องเลือกว่าจะเรียนรู้อะไร และ ต้องการทักษะแบบไหน…

More »

Metaverse Virtual School… โรงเรียนในโลกเสมือน #ReDucation

ในขณะที่เรากำลังย่างเข้าสู่ Post-Covid Era หรือ ยุคหลังโควิดอยู่นี้… รูปแบบการเรียนการสอนที่กำลังก่อร่างอยู่ในปัจจุบันนั้นชัดเจนเหลือเกินว่า… การเรียนทางไกลทั้งแบบ  Synchronous และ Asynchronous กำลังกลายเป็นรูปแบบพื้นฐานอย่างสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของยุคถัดไป โดยเฉพาะการเรียนการสอนสำหรับเด็กโตตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการสื่อสาร และ เทคโนโลยีข้อมูลสำหรับการบันทึกประวัติการศึกษาของทุกคน… กำลังถูกพัฒนาแบบหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างแท้จริงให้ระบบการศึกษายุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเดิม โดยมี Social Metaverse Platform ซึ่งจะมาแทนที่ Social Media Platform และมี Blockchain Technology ที่จะมาแทนที่ระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิมเพื่อให้การหลอมรวมกลายเป็น Metaverse Virtual School…

More »

Constructive Play และ Exploratory Play… เล่นสร้างและเล่นสำรวจเพื่อรากฐานการเรียนรู้ #ReDucation

ข้อเท็จจริงอันไร้ข้อโต้แย้งเรื่องการเล่นในเด็กเล็กถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆ ด้านของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม หรือแม้แต่เป็นเครื่องมือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก… การเล่นจึงสำคัญมากต่อการพัฒนาของเด็กทุกคน ซึ่งหมายถึงทุกคนจริงๆ โดยไม่มียกเว้นว่าเป็นเด็กปกติ เด็กป่วย หรือ เด็กพิการทั้งทางร่างกายและสมอง…

More »

Gratitude Experience… ประสบการณ์ดีๆ ที่มีค่า #SelfInsight

ประเด็นก็คือ… เราสามารถรักษาความรู้สึกขอบคุณเอาไว้กับตัวได้ตลอดชีวิตในรูปของ “ความกตัญญูรู้คุณ”  ทั้งที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อคน หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่คนๆ หนึ่งจะผูกตัวเองเข้ากับประสบการณ์ “รู้สึกดี” ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต… ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆ ให้จดจำสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

More »

Self Presentation Theory and Personal Branding… ทฤษฎีการนำเสนอตัวเองและการสร้างแบรนด์บุคคล #SaturdayStrategy

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีที่สุดตลอดกาลแนวทางหนึ่ง ซึ่งใช้ได้ผลกับเป้าหมายความสำเร็จหลายรูปแบบ และ ยังมีแนวทางและเทคนิคไม่ต่างกันในทุกชาติทุกภาษา และ ยุคสมัย… กลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวมีชื่อว่า Personal Branding หรือ แบรนด์บุคคล หรือ การสร้างภาพลักษณ์แก่บุคคล ซึ่งในทางเทคนิคจะมีความหมายโดยนัยว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการรับรู้ และ เป็นมุมมองภาพลักษณ์บนความสนใจของคนอื่นๆ ในวงกว้าง

More »

Open Ended Question… การตั้งคำถามปลายเปิด #ExtremeCommunicationSkills

คำถามปลายเปิด หรือ Open Ended Question จะหมายถึงวิธีตั้งคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้ให้ข้อมูลเชิงบรรยาย และหรือ เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นต่อคำถามอย่างเปิดกว้าง ซึ่งเป็น “โอกาส” ที่กว้างได้ถึงขั้นผู้ตอบสามารถเติมความรู้สึกเข้าไปในคำตอบด้วยก็ได้ในบางกรณี

More »

Cognitive Dissonance… เมื่อข้อเท็จจริงที่รับรู้ไม่ลงรอยกับสิ่งที่เชื่อ #SelfInsight

ความเชื่อกับความเคยชินของทุกคนที่ “เกิดมานาน และ มีประสบการณ์มามาก” หลายความเชื่อถูกข้อมูลข่าวสารในยุคที่ข้อมูลสามารถอธิบาย บอกเล่า หรือ อาจจะถึงขั้นเปิดโปงข้อเท็จจริงอีกด้านที่ความเชื่อเก่าๆ ถูกหักล้างจน “ข้อมูลเก่าบนความเชื่อเดิม” ได้กลายเป็นข้อมูลบิดเบือน หรือ อาจจะถึงขั้นกลายเป็นข้อมูลเท็จไปเลยได้

More »

Lead Without Experience… มือใหม่หัดเป็นผู้นำ #ExtremeLeader

ไม่ว่าจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจบใหม่ หรือ เป็นใครสักคนที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือไปไกลถึงขั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารครั้งแรกด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่… บทบาทหน้าที่ใหม่ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในชั้นนี้ มักจะถูกท้าทายจากเพื่อนร่วมงานที่ยัง “ไม่สามารถมอบความไว้วางใจ” ให้ได้ง่ายๆ ซึ่งความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานนี้เองที่จะบ่งบอกสถานะการนำ และ เชื่อมโยงกับความสามารถในการทำหน้าที่ใหม่อย่างสำคัญ

More »