AtalantX… Hands-Free Walk Exoskeleton #DeepTechDriven

Kevin Piette เป็นผู้พิการชาวฝรั่งเศสที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนพิการขามาตั้งแต่อายุยี่สิบต้นๆ และ ต้องนั่งวีลแชร์มานานหลายปีจนกระทั่งอายุ 33 ปีในปัจจุบันจึงมีข่าวดีมาถึงหู… ข่าวที่ว่าคือการประกาศหาอาสาสมัครผู้พิการมาทดสอบ Exoskeleton หรือ โครงกระดูกนอกร่างกาย ของสตาร์ทอัพสัญชาติฝรั่งเศสชื่อ Wandercraft ซึ่งกำลังพัฒนาโครงกระดูกนอกร่างกายสุดล้ำสมัยที่สามารถช่วยให้ผู้พิการขาที่ต้องพึ่งพาวีลแชร์สามารถยืน เดิน และ ไปไหนมาไหนด้วยการก้าวเดินได้อีกครั้ง

More »

EXIF… ข้อมูลต้นกำเนิดไฟล์มัลติมีเดีย #DeepTechDriven

ในงานนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล หรือ Digital Forensics ซึ่งเป็นงานสืบค้นหาหลักฐานเชิงประจักษ์จากข้อมูล และ อุปกรณ์ที่ผลิต ส่งต่อ และ ดัดแปลงไฟล์ดิจิทัลนั้น ไฟล์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ต้องสืบแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบคดีความมากที่สุดนอกเหนือจากไฟล์ในกลุ่ม Logfile แบบต่างๆ แล้ว… รองลงมาก็คือไฟล์ในกลุ่มมัลติมีเดียจำพวกภาพถ่ายดิจิทัล คลิปวิดีโอ และ คลิปเสียง… ซึ่งหลายกรณีพบว่ารูปถ่ายดิจิทัลได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญ และ มีส่วนช่วยในการสืบคดี  เพราะรูปภาพที่ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลทุกรูปแบบจะมีการฝังค่า EXIF หรือ Exchangeable Image Files Format ลงไปในไฟล์รูปแต่ละไฟล์ ซึ่งค่า EXIF นี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายภาพนั้นทุกอย่าง เช่น ถ่ายเวลาใด ถ่ายด้วยกล้องอะไร เลนส์ชนิดไหน มีความเร็วของชัดเตอร์เท่าไหร่ เปิดรูรับแสงย่านไหน… ซึ่งถ้าเป็นกล้องจากสมาร์ทโฟน รวมทั้งอุปกรณ์อื่นที่ถ่ายภาพได้ และ มี GPS ติดตั้งใช้งานคู่กันอยู่ด้วย ก็มักจะมีการฝังข้อมูลพิกัด GPS ในขณะที่ถ่ายภาพ หรือ ถ่ายคลิปนั้นๆ อีกด้วย… โดยข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ภาพ และ ไฟล์ดิจิทัลมัลติมีเดียที่เก็บค่า EXIF ทั้งหมดนั้น จะถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลระดับ Metadata ซึ่งเป็นข้อมูลบ่งชี้ข้อมูลต้นกำเนิดของไฟล์ๆ นั้นนั่นเอง

More »

Vision Processing Units… หน่วยประมวลผลภาพเพื่อ Deep Learning และ Neural Network #DeepTechDriven

VPU หรือ Vision Processing Unit เป็นหน่วยประมวลผลภาพที่เกิดมาเพื่อเร่งความเร็วในงานประมวลผลสำหรับเทคโนโลยี Deep Learning และ Neural Network ซึ่งเป็น Hardware พื้นฐานในส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์ให้ทำงานบนระบบ… โดยVPU หรือ Vision Processing Unit จะเน้นการประมวลผลด้าน Image Processing ทั้งที่เป็น Task ของ Machine Learning และ Object Recognition ซึ่งนอกจากจะทำให้งาน หรือ Task เฉพาะทางถูกประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นแล้ว VPU หรือ Vision Processing Unit ยังช่วยให้ CPU หรือ Central Processing Unit ซึ่งเป็นหน่วยประมวลผลกลางของระบบทำงานเบาลงได้มาก

More »

Hybrid Intelligence… เติมเต็มความปราดเปรื่องของมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #SaturdayStrategy

เป็นที่ทราบกันดียิ่งแล้วในปัจจุบันว่า… ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หรือ Artificial Intelligence รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวพันแวดล้อมการประมวลผลเอาคำตอบที่มนุษย์ทำได้ไม่เร็วเท่า และ แม่นยำได้ไม่เท่าที่ AI ทำ… ซึ่งทั้งหมดก็ชัดเจนว่ามนุษย์พัฒนา AI ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ “เพิ่มสมรรถนะ” ให้มนุษย์เองสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดหลายอย่างที่มนุษย์ทำเองได้ไม่ดีเท่า หรือ ทำไม่เคยได้มาก่อน… การหาทางใช้ประโยชน์จาก AI จึงเป็นแนวทางเพิ่มศักยภาพ และ เป็นวิธีพัฒนาความฉลาดปราดเปรื่องให้มนุษย์เองอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงแม้แง่มุมทางเทคนิคที่ AI ประมวลผล และ ดำเนินการได้จะออกมาไม่ฉลาดสักเท่าไหร่ในหลายๆ แง่มุม… โดยเฉพาะแง่มุมที่เป็นมิตรต่อความเป็นมนุษย์ และ จิตวิทยามนุษย์ ซึ่งปัญญาประดิษฐ์ก็ต้องการการเติมเต็มส่วนนี้จากมนุษย์เช่นกัน… นักกลยุทธ์ด้านการปฏิรูปดิจิทัลที่เตรียมแผน และ เทคนิคเพื่อการทำ Digital Transformation ในปัจจุบันที่ล่วงถึงยุคของการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้ว จึงหาทางทำ Hybrid Intelligence เพื่อใช้ศักยภาพของสมองมนุษย์ ผสมกับ ประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

More »

GPT-3 AI… ปัญญาประดิษฐ์ระดับนักภาษาศาสตร์ #DeepTechDriven

เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2022 ที่ผ่านมา… Microsoft ได้แจ้งการใช้ Exclusive Licensing หรือ สิทธิการใช้งานแต่เพียงผู้เดียวในการนำใช้ GPT-3 AI หรือ Generative Pre-Trained Transformer AI ซึ่งเป็น AI ด้านภาษาศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบ และ เป็นโครงการพัฒนาระบบเติมข้อความที่สามารถ “เดาข้อความ” ให้ได้ครั้งละหลายๆ พารากราฟ… ถ้านึกไม่ออกว่ามันทำงานยังไง ให้ท่านนึกถึงการใช้ AI ช่วยสะกดคำเวลาพิมพ์ข้อความบนมือถือที่คอยเติมตัวอักษรที่ขาดให้โดยอัตโนมัตนั่นเอง… เพียงแต่ GPT-3 AI สามารถเติมข้อความให้ได้เป็นหน้า แถมยังเรียบเรียงเป็นบทความ หรือ บทกวี หรือแม้แต่บทละคร หรือ เขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ให้ก็ได้

More »

Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »

RPA In Healthcare… ข้อมูลอัตโนมัติในการดูแลสุขภาพ #LifeSciencesAndHealthtech

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ หรือ Healthcare Industry ถือเป็นระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลท่วมท้น และ ซับซ้อนละเอียดอ่อนเหมือนกันหมดทั่วโลก… โดยเฉพาะข้อมูลในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ หรือ Medical Industry ที่ขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และ การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีแพทย์ พยาบาล และ โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลาง… ซึ่งระบบนิเวศการให้บริการทางการแพทย์ล้วนแต่ต้องพึงพา “ข้อมูลอ้างอิง” จากหลายแหล่ง “ข้อมูลต้น หรือ Source Data” เพื่อให้การตรวจรักษาผิดพลาดน้อยที่สุด… ผลิตและนำใช้องค์ความรู้ หรือ Knowledge ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด… รวมทั้งการใช้ข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังทางสาธารณสุข และ ติดตามผู้ป่วย–คนไข้ตลอดเส้นทางการให้บริการด้านสุขภาพในทุกๆ ช่องทางและรูปแบบด้วย

More »

Computer Vision… คอมพิวเตอร์วิทัศน์ #DeepTechKnowledge

ในกลไกการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งเป็นกลไกการประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า หรือ Input” แบบเดียวกับสมองมนุษย์ที่ประมวลผล “ข้อมูลขาเข้า” จากสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส–ได้สัมผัส… โดยปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เองก็จำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลขาเข้าจากอุปกรณ์ที่สามารถป้อนข้อมูลต้นให้ระบบประมวลผลของ AI ด้วยสิ่งที่ได้เห็น–ได้ยิน–ได้กลิ่น–ได้รส และ ได้สัมผัสไม่ต่างกัน… เพียงแต่เทคโนโลยี AI ในปัจจุบันเพิ่งมาถึงการประมวลผลด้วยสิ่งที่ AI เห็น และ สิ่งที่ AI ได้ยินเท่านั้น ที่ถึงขั้น “เชื่อมั่นได้” ว่าเห็นแล้วตีความถูก และ ได้ยินแล้วเข้าใจถูก โดยผิดพลาดน้อยใกล้ศูนย์จนแทบจะไม่ต้องกังวล

More »

Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Text-to-Image AI… แปลงข้อความเป็นรูปภาพ #DeepTechInnovation

ระบบพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence หรือ AI ที่ถูกพัฒนาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 80s ด้วยแนวคิดที่ AI ต้องมีความสามารถในการจดจำ และ วิเคราะห์–สังเคราะห์เป็น “ผลงาน” ของ AI ให้ได้อย่างที่สมองของมนุษย์ทำได้… การพัฒนา AI ยุคแรกๆ จึงเริ่มต้นที่การเตรียมระบบให้ AI สามารถ “อ่านออก–เขียนได้” แบบเดียวกับมนุษย์… โดยมีเทคโนโลยี Text-to-Speech สำหรับความสามารถในการอ่านออก และ เทคโนโลยี Speech-to-Text สำหรับความสามารถในการเขียนได้… โดยเทคโนโลยีทั้งสองนี้ได้ถูกพ่วงมากับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์สวมใส่ในกลุ่ม Smart Devices ทุกอย่าง ซึ่งถ้าท่านเคยใช้เสียงพูดช่วยพิมพ์ข้อความบนแอพแชทมาก่อน ก็แสดงว่าท่านเคยใช้เทคโนโลยี Speech-to-Text มาแล้ว และ ถ้าท่านเคยใช้ Google Maps บอกทาง หรือ ใช้ Siri / Google Assistant อ่านข่าว–อ่านบทความจากเวบไซต์มาก่อน ก็แสดงว่าท่านได้ใช้เทคโนโลยี Text-to-Speech มาแล้วเช่นกัน… 

More »