Enneagram of Personality… นพลักษณ์แห่งตัวตน #SelfInsight 

Enneagram หรือ Enneagram of Personality หรือ นพลักษณ์ เป็นศาสตร์โบราณที่ค้นคว้าเพื่อใช้ในการทำความเข้าใจผู้คนผ่านบุคลิกลักษณะ ความต้องการ และ กลไกทางจิตใจ… โดยบุคลิกลักษณะ หรือ บุคลิกภาพของมนุษย์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 9 จำพวก หรือ 9 ลักษณะ ซึ่งแต่ละจำพวกจะอธิบายลักษณะพื้นฐานทางบุคลิกภาพโดยรวมเอาไว้ เพื่อใช้ทำความเข้าใจ “พฤติกรรม กับ ความคิด และ จิตใจ” ของคนแต่ละจำพวก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการผู้คนให้สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ ทั้งในแง่ของการจัดการตนเอง และ จัดการกับผู้อื่น… อย่างสร้างสรรค์

More »

Breaking Bad Habits… อยากหยุดพฤติกรรมไม่ดีของตัวเอง #SelfInsight

คนส่วนใหญ่รู้ดีว่าพฤติกรรมอะไรของตัวเองที่ไม่ดีกับตัวเองบ้าง และคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่สามารถหยุดพฤติกรรมไม่ดีกับตัวเองที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีเหล่านั้น ซึ่งข้อมูลจาก National Institutes of Health ของสหรัฐอเมริกาสำรวจพบคนอเมริกันกว่า 70% ที่สูบบุหรี่ต่างก็บอกว่าตนอยากเลิกบุหรี่ ซึ่งทั้งหมดยังซื้อและพกบุหรี่ติดตัวเพื่อให้มีสูบเมื่ออยากสูบกันแทบทุกคน… ส่วนกลุ่มผู้ติดสารเสพติด และ แอลกอฮอล์ต่างก็บอกว่าตนอยากเลิก และ รับรู้–เข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งเสพติดเหล่านั้นที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของตน และ สายสัมพันธ์กับคนรอบข้าง… และคนส่วนใหญ่รู้ถึงภัยร้ายจากภาวะน้ำหนักเกินที่ควบคุมได้ด้วยการควบคุมอาหาร แต่เมื่อเจอของอร่อยที่ชื่นชอบก็ไม่เคยจะหยุดคิดก่อนกินเช่นเดิม

More »

Religious Beliefs… ความเชื่อต่อศาสนา #SocialInsight

รายงานจากการสำรวจของ Pew Research Center ที่ลงพื้นที่ทำข้อมูลการนับถือศาสนาของชาวอเมริกัน ซึ่งเผยแพร่ช่วงต้นเดือนธันวาคมปี 2021 ระบุว่า… ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 3 ใน 10 คนไม่ระบุว่าตนนับถือคริสต์ศาสนา หรือ ศาสนาใดๆ ซึ่งเป็นกลุ่ม “คนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons” ที่พบตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2007 เป็น 29% ในปี 2021… ในขณะที่รายงานก่อนหน้านั้นของ Pew Research ยังพบว่า… จำนวนคนที่ไม่นับถือศาสนา หรือ Irreligious Persons ทั่วโลก เพิ่มมากขึ้นถึง 1,100 ล้านคน… ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากจำนวนผู้นับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม

More »

Trauma Dumping… ระบายทุกข์ตนไปถมคนอื่น #SelfInsight

คนโชคร้ายที่เคยผ่านเรื่องเจ็บปวดฝังจำใส่ชีวิต ซึ่งได้กลายเป็น “เงื่อนไขชีวิต และ ปมปัญหาส่วนตัว” ที่เจ้าตัวไม่สามารถก้าวข้าม และ ลบเลือนไปจากชีวิตจิตใจได้ ซึ่ง “ปม” ที่ติดตัวอยู่มานานมักจะก่อผลกระทบข้างเคียงที่คาดไม่ถึงให้คนๆ นั้นได้ด้วย เว้นแต่จะละวางลืมเลือน และ กลับมาใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นกับตัวเอง และ คนรอบข้าง… โดยไม่มีความวิตกกังวลเพราะปม… ไม่หดหู่ซึมเศร้าเพราะปม รวมทั้งไม่เอาเงื่อนไขของปมปัญหาส่วนตัวมาระบายใส่คนรอบข้างด้วยความเห็นแก่ตัว หรือ ด้วยความมักง่ายแบบที่เรียกว่า… Trauma Dumping หรือ การระบายทุกข์ไปถมคนอื่น

More »

Self Compassion… เมตตาตนสร้างความเข้มแข็งให้ตนเสมอ #SelfInsight

มีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มากมายยืนยันว่า… คนที่คุ้นเคยและรู้วิธีเมตตาตน หรือ Self Compassion จะเป็นคนที่สามารถปรับแต่งอารมณ์ให้เป็นบวกได้ดีกว่าคนที่เอาแต่โทษตัวเอง และ ค้นหาที่ข้อบกพร่องของตน… แทนที่จะหาทาง “ไปต่อ” เพื่อให้ตนผ่านช่วงเวลาไร้ทางออกโดยเร็ว

More »

Curiosity and The Pandora Effect… ความอยากรู้อยากเห็น และ ผลกรรมจากการเปิดกล่องแพนโดร่า #SelfInsight

ความสนใจใคร่รู้ หรือ ความอยากรู้อยากเห็น หรือ Curiosity ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ ที่สามารถผลักดันมนุษย์คนหนึ่งให้เพียรค้นหาคำตอบ โดยมักจะมีแรงปราถนาลึกซึ้งจากภายใน หาทางเติมเต็มช่องว่างระหว่างส่วนที่รู้แล้ว กับ ส่วนที่ยังไม่รู้… 

More »

Skinship… แตะเนื้อต้องตัว #SelfInsight

การสัมผัสกายตั้งแต่แตะตัว โอบ กอด และ การสัมผัสร่างกายของคู่ความสัมพันธ์ถึงส่วนที่มีแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่กี่แบบเท่านั้นที่เป็นไปได้… ถือเป็นภาษากายที่ใช้บอกเล่าความรู้สึกระหว่างคู่ความสัมพันธ์ และ ภาวะความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ใช้ “ภาษารัก หรือ Love Language” แบบ Nonverbal Communication หรือ สื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดมาก… แต่มีความหมายที่ถูกรับรู้ และ ตีความได้ลึกซึ้งถึงขั้นอธิบายเป็นภาษาพูดได้ไม่หมดก็มี

More »

Virtuous Mind… ใจเป็นธรรม #SelfInsight

ในทุกสัมพันธภาพ… ถ้าคู่ความสัมพันธ์ใส่ใจกันโดยต่างฝ่ายต่างก็รับรู้ว่าอีกฝ่ายใส่ใจ และ ระมัดระวังความสัมพันธ์ด้วยใจเป็นธรรม หรือ Fair Minded หรือ Virtuous Mind… ซึ่งการมีใจเป็นธรรมจะให้คุณค่า “ความจริง” สำคัญกว่าอัตตา และ ความคิดเห็น หรือ มุมมองของตนที่ขัดแย้งต่อข้อเท็จจริง แบบที่มีคนบางประเภทใช้ “ตรรกะวิบัติ” อธิบายบางเรื่องผ่านมุมมองอันเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว และ จบลงด้วยการทำลายความน่าเชื่อถือของตนอย่างน่าเสียดาย

More »

Agitation… ปั่นป่วนกระวนกระวาย #SelfInsight

ความเครียด และ ภาวะทุกข์ใจเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆ ที่กดดันคนๆ หนึ่งไปถึงขั้น “อยู่ไม่สุข” จนเกิดอาการกระวนกระวาย กระสับกระส่าย ทั้งในแบบที่สามารถระบุสาเหตุของสิ่งเร้าที่กระตุ้นอาการ รวมทั้งในกลุ่มที่ไม่มีสาเหตุชัดเจนแต่อาการชัดแจ้ง… หลายกรณีถือว่าเป็นภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง

More »

Monkey Mind… จิตลิงสิงความคิด #SelfInsight

ความเครียด และ ความกังวลที่มักจะวนอยู่กับวิถีชีวิตของหลายๆ คน ซึ่งฉุดรั้งความเบิกบานรื่นรมณ์ไปจากชีวิตจนหลายคน “ลืมรอยยิ้ม และ เลือนเสียงหัวเราะ” อย่าสุขใจของตัวเองไปนานจนนึกย้อนแทบไม่ได้ว่าเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่… แถมยังมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ผุดขึ้นในหัวจนวุ่นวายไปหมด โดยหลายความคิดที่โผล่เข้ามาในหัวยังทำให้กระสับกระส่าย วิตก สับสน และ บ่อยครั้งยังอาจจะคิดถึงเรื่องนั้นปนกับเรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องเคร่งเครียดใหม่แบบที่เรียกว่า “คิดเป็นตุเป็นตะ” ทำให้วุ่นวายใจเพิ่มเข้าไปอีกได้ด้วย

More »