Central Lab Thai

Central Lab Thai… ห้องปฏิบัติการกลางงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า #RederSMEs

Central Lab Thai จะเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs… OTOP และ วิสาหกิจชุมชน ด้วยบริการเต็มรูปแบบ ในการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของส่วนผสมภายในสินค้า ทั้งที่เป็นผลผลิตการเกษตร อาหาร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้การรับรองมาตรฐานในระดับโลก…

More »
Food & Drink

แนวโน้มธุรกิจอาหาร 2022 #RederSMEs

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เผยแพร่รายงานเรื่อง การผ่อนคลายมาตรการ สู่การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร Full Service… โดยมีตัวเลขคาดการณ์ว่า ธุรกิจร้านอาหารแบบบริการเต็มรูปแบบจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 26.5 ในปี 2022

More »
Packaging

บรรจุภัณฑ์ในโลกธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาขยะและการระมัดระวังทางระบาดวิทยาหลังโควิด #RederSMEs

การเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าและบริการก็ยังต้องเลือกความสะอาดปลอดภัยและมิติทางสุขอนามัยก่อนอะไรทั้งหมด ในขณะที่แง่มุมเรื่องสิ่งแวดล้อมจำเป็นจะต้องพิจารณาปรับไปใช้เทคนิคการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต้องเปิดทางให้มีการใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนในเบื้องต้น แล้วค่อยคิดเรื่อง Reuse และ Recycle กันอีกที

More »
Startup

แนวทางในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน #RederEntrepreneur

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่า สสว. ต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนในทุกมิติ โดยควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจภายใต้การกำกับของ สสว. ในลักษณะเดียวกันกับ Youth Startup Academy ซึ่งอยู่ภายใต้ Korea SMEs and Startup Agency เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนเป็นการเฉพาะ

More »
UAE Food Tech Valley

UAE Food Tech Valley #RederStartup

ความเคลื่อนไหวของชาติในตะวันออกกลางที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง เพื่อใช้โอกาสในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ในห้วงเวลานี้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัด ทั้งด้านทำเลที่ตั้งและทรัพยากรหายากโดยธรรมชาติ ซึ่งทำเลที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอย่างเขตตะวันออกกลาง ก็สามารถปลูกพืช หรือ แม้แต่เลี้ยงสัตว์น้ำเขตหนาวได้แล้ว…

More »
Lean

Lean SMEs #RederSMEs

แนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรอีกสายหนึ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และ SMEs ยุคใหม่กำลังตื่นตัวอย่างมากก็คือ… มุ่งการพัฒนาประสิทธิภาพโดยพยายามควบคุมปัจจัยทุกตัวแปรในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเอาลูกค้าและตลาดเป็นโจทย์ และ นำแนวคิดลีน หรือ Lean เข้ามาจัดการความสูญเปล่า

More »
Startup

TED Fund… เงินทุนให้เปล่าเพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น #RederStartup

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือTED Fund เป็นกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

More »
Crowdfunding

Krungsri Crowdfunding #RederSMEs

การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หรือ Debt Crowdfunding Portal ของ บล. กรุงศรี นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SMEs และ บริษัทสตาร์ทอัพ โดยการเป็นผู้เสนอขายหุ้นกู้ หรือ Issuer แก่นักลงทุนโดยตรง… 

More »
Dealer Marketing

ตัวแทนจำหน่าย… เป็นไม่ง่ายถ้าค้าขายไม่เป็น #RederSMEs

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ โดยเฉพาะมือใหม่… จำเป็นต้องรอบคอบกับการรับบทบาทตัวแทนจำหน่ายใหม่ที่ต้องใส่เงินทุน และ เวลาอันมีค่าลงไปกับความพยายามที่จะเข้าสู่อาชีพค้าขาย… และให้สนใจตลาดกับลูกค้าให้มากกว่าโฆษณาชวนเคลิ้มที่ทำให้เชื่อว่า จะมีสินค้าขายง่ายกำไรดีมาค้ำชูอาชีพใหม่สำหรับคนที่ค้าขายไม่เป็น

More »
Perfect Day Ice Cream

Perfect Day Milk & Ice Cream #RederStartup

Ryan Pandya และ Perumal Gandhi ได้พาโครงการ Synthetic Milk หรือ นมสังเคราะห์ ชื่อโครงการ Muufri Milk เข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเมือง Cork ประเทศ Ireland ซึ่งการเปิดตัวแนวคิดการสังเคราะห์เวย์โปรตีน หรือ Whey Protein ด้วยโครงสร้างพันธุกรรมเลียแบบเวย์โปรตีนจากนมวัว แต่หมักบ่มจากคาร์โบไฮเดรทพืช… ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมจากโปรตีนพืชอย่างนมจากถั่วต่างๆ อย่างสิ้นเชิง…

More »