ข้าวดอย

แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง… ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม #RederSMEs

คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พาคณะเข้าพบแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะทำงานจากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิด…

More »

Smart SME EXPO 2022… มหกรรมธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปีที่เมืองทองธานี #RederSMEs

กลับมาแล้วสำหรับงาน SMART SME EXPO 2022 ซึ่งเป็นงานมหกรรมรวมสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปีที่เมืองทองธานี… ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด รวมสุดยอดธุรกิจแห่งปี ด้วยรูปแบบการจัดงานแบบ Hybrid Exhibition โดยจะมีบูธธุรกิจแฟรนไชส์จริงจัดเต็มพื้นที่การจัดแสดงกว่า 10,000 ตารางเมตร 

More »

โครงการส่งเสริม SME และ SE เติบโตอย่างยั่งยืนบน Online Marketplace… #RederSMEs

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จัดร่วมกันจัดทำโครงการ “Online Marketplace” สนับสนุนและส่งเสริม SME SE และ ผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ประกอบการสตรี และผู้ประกอบการกลุ่มผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ มีโอกาสจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่าน “Shopee” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่กิจการขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้สะดวก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมให้ ก.ล.ต. และ ตลาดทุน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และ การพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »

Hemp Protein… โปรตีนกัญชง #BusinessIdea

Hemp Protein หรือ โปรตีนกัญชงเป็นวัตถุดิบอาหารในกลุ่ม Plant Based Protein ที่ได้จากการสกัดเอากรดอะมิโนที่มีอยู่ในเมล็ดกัญชง ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนการแปรรูปที่ถูกวิธีแล้ว ก็จะโปรตีนที่ไม่มีการปนเปื้อน Tetrahydrocannabinol หรือ THC ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่พบมากในพืชกัญชง/กัญชา

More »

Holiday Season Marketing… การตลาดตามเทศกาล #RederMarketing

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาด และ Digital Marketing จาก WebFX.com เสนอว่า… เทศกาลเป็นโอกาสของการสร้าง Best Customer Experience หรือ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ในต้นทุนที่ต่ำเพราะสามารถค้าขายทำเงินกับลูกค้าได้จำนวนมากเป็นพิเศษ ลูกค้าต้องไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งจะต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นได้ชัดว่าเรา “รู้คุณ หรือ Gratitude” ต่อพวกเขา!

More »

Ready To Eat Food Market 2022-2026… ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน #RederSMEs

ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน หรือ RTE Food ทั่วโลกคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 71,690 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี 2022–2026… โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ Compound Annual Growth Rate หรือ CAGR ราว 7.15% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

More »

SCB SME Academy… สถาบันพัฒนา SMEs ที่พัฒนาผู้ประกอบการได้จริง #RederSMEs

SCB SME Academy เป็นชุมชนพัฒนาทักษะความรู้ทางธุรกิจสำหรับ SMEs แบบครบวงจร ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศของธุรกิจสำหรับ SMEs ของในไทยให้แข็งแกร่ง ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของธนาคารที่ต้องการจะยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง… โดยการเข้าเรียนที่ SCB SME Academy นอกจาก SMEs จะได้รับการ UpSkills/ReSkills การจัดการธุรกิจยุคใหม่แล้ว ผู้เรียนยังจะได้เครือข่ายการทำธุรกิจใหม่กับเพื่อนร่วมรุ่น และ การเข้าถึงแหล่งทุนที่สำคัญอย่างธนาคาร… โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์

More »

โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ โครงการรับซื้อตรงจากเกษตรกร โดย 7-Eleven แมคโคร และ โลตัส #RederSMEs

คำถามประจำในหมู่ผู้ประกอบการ SMEs หน้าใหม่ที่พบบ่อยเป็นประจำมาแต่ไหนก็ไรเรื่องหนึ่งก็คือ… การเอาสินค้าเข้าห้าง หรือ การฝากขายผ่านโมเดิร์นเทรด… ซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับ SMEs รายเล็กรายน้อยที่จะเข้าถึงโอกาสที่จะนำสินค้าเข้าไปวางในโมเดิร์นเทรดจากเหตุปัจจัยมากมายที่สรุปได้ว่าไปไม่ถึง!.. โดยเฉพาะไปไม่ถึงแม้แต่จะได้เอาสินค้าไปเสนอห้าง หรือ ขอฝากวางโมเดิร์นเทรด

More »

Battery Recycling… แบตเตอรี่หลังเกษียณ #SustainableIndustrial

แบตเตอรี่ใช้แล้ว หรือ แบตเตอรี่เกษียณจึงเป็นของเหลือส่วนเกินที่มีสถานะระดับเดียวกับขยะเกือบทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีการนำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพสำหรับ EV ไปใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านขบวนการรีไซเคิล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการดัดแปลงใช้เก็บพลังงานจากลมและแสงแดดเอาไว้ใช้ยามกังหันไม่หมุนและพระอาทิตย์ตกดิน…

More »