Fail Fast Strategy… กลยุทธ์ล้มเหลวให้ไว #SaturdayStrategy

คำว่า Fail Fast หรือ Fail Fast, Fail Often โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นคำกล่าวเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ หรือ Startup Culture โดยในทางเทคนิคจะเป็นการ “ลองผิดลองถูก” กับ “ระบบ” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรือไม่ก็เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์บนโจทย์ปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีใครทำได้มาก่อน… ในทางปฏิบัติตามกรอบวัฒนธรรมสตาร์ทอัพที่พูดกันชินปากว่า Fail Fast จึงไม่ใช่ของใหม่มาจากไหน…  เพราะทั้งหมดคือการทดลองทำ หรือ ลงมือทำดูเดี๋ยวนั้นเลยว่าผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าวิเคราะห์ และหรือ วิจัย หรือ มีข้อมูลที่มากพอมาสนับสนุนการทดลองทำ หรือ การลงมือทำครั้งนั้นมากพอ… โอกาสจะ Fail หรือ ล้มเหลวก็คงน้อยลงมาก หรือ ไม่มีเลยก็เป็นไปได้… ซึ่งยังไงก็ดีกว่าล้มเหลวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะล้มเร็วแค่ไหน

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย

More »

Thailand Research Expo 2022… มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 #RederInnovation

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติ โดยมุ่งหวังการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคมและชุมชน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงถึงกลไกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม…

More »

รายงานการศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค กรณีศึกษาเชียงใหม่–เชียงราย #RederSMEs

รายงานการศึกษาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยกำหนดให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology และ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Food-For-The-Future ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำกรณีศึกษา… ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME แนวทางใหม่สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นนวัตกรรม หรือ Innovation-Based Small Business Economy มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

More »

Less is More… แนวคิดน้อยนิดแต่มากมายในธุรกิจ… #SaturdayStrategy

Minimal Style หรือ Minimalist ในเชิงกลยุทธ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังการออกแบบอย่างแท้จริง… ไม่ใช่อะไรที่น้อยนิดเลยแม้แต่น้อย… โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ยึดหลัก Less is More ที่แปลตรงๆ ว่าน้อยก็คือมาก… ซึ่งย้อนแย้งด้วยการสอดนัยยะแห่งเสน่ห์อันล้นเหลือเข้าไปในความน้อยนิด…

More »

AQBooking… แพลตฟอร์มเพื่อนักเดินทางกินหรูอยู่แพง #RederStartUp

AQBooking.com เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แนวใหม่สำหรับจองที่พักและการท่องเที่ยวสไตล์ลักชัวรี่ พร้อมคลับพิเศษที่ช่วยให้สมาชิกได้เข้าถึงแบรนด์ผู้ให้บริการท่องเที่ยวระดับ A-List ตั้งแต่โรงแรมและรีสอร์ตที่ดีที่สุด ไปจนถึงการรับประทานอาหารระดับโลก บริการเช่าเรือยอทช์ เที่ยวบินระดับพรีเมียม และอีกมากมาย ที่จะช่วยให้แผนการเดินทางส่วนบุคคลระดับ Ultra Luxury โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก้สมาชิกคลับมากมาย… เพียงคลิกเดียว

More »

Discounted Cash Flow… วิธีประเมินมูลค่ากิจการด้วยเทคนิคคิดลดกระแสเงินสด #RederStartUp

ครื่องมือวิเคราะห์แบบ Income Approach มีหลายตัวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโมเดลธุรกิจ แต่โดยพื้นฐานมักจำเป็นจะต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ DCF หรือ Discounted Cash Flow ซึ่งเป็นเทคนิคเก่าแก่ที่คนเรียนบริหารธุรกิจต้องรู้จักและใช้เป็นมาแต่ไหรแต่ไร… โดยหลักคิดของวิธี DCF ก็คือการประเมินมูลค่าในอนาคต โดยอ้างอิงอัตราส่วนลด หรือ Discounted Rate เพื่อย้อนกลับมาระบุมูลค่าปัจจุบัน หรือ Net Present Value…

More »

Invention Patent and Petty Patent… พื้นฐานความรู้เรื่องสิทธิบัตรกับอนุสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรม #RederEntrepreneur

การครอบครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งที่เป็นอนุสิทธิบัตร และที่เป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ถือเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ง่ายที่สุดทางหนึ่ง ซึ่งถ้าท่าน หรือ ธุรกิจของท่าน… ได้คิดค้นสิ่งใหม่ และ นำไปสู่โอกาสทางการค้าและอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เดิมให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้จนเข้าเกณฑ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ Invention Patent… โอกาสที่ท่าน หรือ ธุรกิจของท่านจะมีแต้มต่อ หรือ Competitive Advantage ที่ชัดเจนก็ย่อมเป็นไปได้มากขึ้น

More »

Effective Value Proposition… คุณค่าอันคุ้มค่าที่ธุรกิจนำไปเสนอลูกค้า #SaturdayStrategy

การให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักต้องทำอย่างไร? คำตอบง่ายๆ ตรงไปตรงมาก็คือ หาทางสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักเหล่านั้นด้วย Value Proposition หรือ ข้อเสนอที่มากคุณค่าในขั้นที่ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มนี้หาจากคู่แข่ง หรือ ทางเลือกอื่นใดได้ยาก หรือ หาไม่ได้เลยก็ยิ่งดี

More »