Product Market Fit… รอยต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของสตาร์ทอัพ #SaturdayStrategy

ในวงการสตาร์ทอัพซึ่งผู้ประกอบการจะทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือ บริการที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะความโดดเด่นที่ประเมินผ่านเครื่องมือคำนวณ ROI หรือ Return on investment และ ยังมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สตาร์ทอัพ “มีความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage” อย่างชัดเจน… โดยต้องเป็นความได้เปรียบเหนือการแข่งขันที่ลอกเลียนได้ยาก หรือ อย่างน้อยก็ถูกคุ้มครองด้วยกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีสัญญาผูกขาดโดยปริยายที่สามารถประเมินผลตอบแทนการลงทุนได้เนื้อๆ เน้นๆ ในแบบที่นักลงทุนเห็นเป็นต้องตามประกบจนกว่าจะได้ควักเงินให้ไปทำงาน

More »

IBM Solutions Summit 2023 #DataScienceDriven

สุดยอดงานสัมมนาประจำปีเกี่ยวกับ Hardware ด้าน Data Science ของประเทศไทยอีกงานหนึ่งที่ดูท่าว่าจะจุดติด และ มีการจัดอย่างต่อเนื่องก็คือ IBM Solutions Summit ซึ่งงานปี 2023 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2023 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:00 ที่ InterContinental Bangkok Hotel

More »

 Orbem… ระบบคัดกรองไข่เตรียมฟักด้วย AI-MRI #DeepTechDriven

Orbem เป็น DeepTech Startup จากเยอรมนีผู้ประดิษฐ์โซลูชั่นถ่ายภาพไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยี Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI เพื่อส่งภาพที่ถ่ายได้ให้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยคัดแยกไข่ที่ไม่พร้อมจะฟักเป็นลูกไก่ และ ไข่ที่จะฟักเป็นลูกไก่ตัวผู้ออกไป ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไข่ไก่ที่ไม่มีคุณสมบัติจะฟักเป็นลูกไก่ หรือ ฟักออกมาเป็นตัวผู้ซึ่งฟาร์มต้องเอาไปฆ่าทิ้งเพื่อประหยัดอาหาร และ ไข่ที่คัดด้วยเทคโนโลยีของ Orbem จะยังมีสภาพเป็นไข่ไก่สดอย่างสมบูรณ์ที่สามารถส่งขายได้เช่นเดิม เพราะโซลูชั่น Orbem จะไม่มีส่วนไหนไปสัมผัสเปลือกไข่ให้บอบช้ำ… Orbem จึงลดการสูญเสียในฟาร์มไก่ไข่ได้อย่างสมบูรณ์แบบใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์ทีเดียว

More »

Femtech… เทคโนโลยีเพื่อสุภาพสตรี #DeepTechDriven

Femtech หรือ Female Technology หรือ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะของสุภาพสตรี… โดยนิยามจะหมายถึง สินค้า ซอฟแวร์ และ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยส่งเสริมสุขภาพ และ สุขภาวะที่ดีสำหรับผู้หญิงทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติทั่วโลก ซึ่งประเด็นสุขภาพของผู้หญิงมีหลากหลายแง่มุมที่อ่อนไหวต่อปัญหาเชิงสุขภาพ ตั้งแต่ระบบสืบพันธุ์… กลไกการเจริญพันธุ์ หรือ Fertility… ประจำเดือน… การตั้งครรภ์… การดูแลหลังคลอด หรือ Postpartum Care… การให้นมบุตร หรือ Lactation… ความเสี่ยง และ การเสียชีวิตของมารดาในระหว่างคลอด รวมทั้งปัญหาสุขภาพอื่น เช่น ปัญหาโรคหัวใจ มะเร็ง โรคเรื้อรัง การติดเชื้อ ไปจนถึงสุขภาพจิต ความเครียด ความมั่นใจในรูปลักษณ์ การเคารพตนเอง และ สุขภาวะความเป็นอยู่ประจำวัน… ซึ่งการดูแลช่วยเหลือ การรักษา และ การส่งเสริมสนับสนุนภาวะสุขภาพสตรีเพศที่ตรงเข้าหา Pain Point ของผู้หญิงจึงมีความหมายในโลกที่สตรีเพศโดยกำเนิดมีจำนวนมากกว่าบุรุษเพศอย่างในปัจจุบัน และ อนาคต

More »

Atomwise… DeepTech Startup ที่มุ่งพัฒนาและทดสอบยารักษาโรคขนานใหม่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ #DeepTechDriven

ชื่อ Atomwise ในฐานะแพลตฟอร์มการค้นคว้ายาที่ใช้ Artificial intelligence และ Machine Learning เพื่อทำนายประสิทธิภาพ และ กลไกทางเคมีและชีววิทยาของสารประกอบยาที่แต่เดิมต้องทดสอบกันยาวนานทั้งในทางเคมี และ ชีววิทยา ก่อนจะทดลองในสัตว์ เพื่อนำสู่การขออนุญาตเพื่อนำยาไปทดลองในคลีนิค หรือ ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งยาหลายตัวต้องใช้เวลายาวนานหลายปีในการพัฒนา และยังต้องใช้งบประมาณเพื่อการวิจัยมากมายมหาศาล ในขณะที่สถาบัน หรือ องค์กรที่ทำการศึกษาวิจัยยาเหล่านี้ มักได้รับงบประมาณอย่างจำกัด และ เบิกจ่ายกันเป็นงวดตามความก้าวหน้าของกระบวนการวิจัยในแบบที่เรียกว่า Biodollars หรือ Biobucks ที่ใช้นิยามเงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัยยา และ การวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ระบุเงื่อนไขการจ่ายทุนเต็มจำนวนก็ต่อเมื่อ… ตัวยาที่ค้นพบได้รับอนุญาตให้ผลิต และ จำหน่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น

More »

Fail Fast Strategy… กลยุทธ์ล้มเหลวให้ไว #SaturdayStrategy

คำว่า Fail Fast หรือ Fail Fast, Fail Often โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นคำกล่าวเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ หรือ Startup Culture โดยในทางเทคนิคจะเป็นการ “ลองผิดลองถูก” กับ “ระบบ” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรือไม่ก็เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์บนโจทย์ปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีใครทำได้มาก่อน… ในทางปฏิบัติตามกรอบวัฒนธรรมสตาร์ทอัพที่พูดกันชินปากว่า Fail Fast จึงไม่ใช่ของใหม่มาจากไหน…  เพราะทั้งหมดคือการทดลองทำ หรือ ลงมือทำดูเดี๋ยวนั้นเลยว่าผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าวิเคราะห์ และหรือ วิจัย หรือ มีข้อมูลที่มากพอมาสนับสนุนการทดลองทำ หรือ การลงมือทำครั้งนั้นมากพอ… โอกาสจะ Fail หรือ ล้มเหลวก็คงน้อยลงมาก หรือ ไม่มีเลยก็เป็นไปได้… ซึ่งยังไงก็ดีกว่าล้มเหลวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะล้มเร็วแค่ไหน

More »

Hybrid Organization… องค์กรลูกผสม #ChangeManagement

องค์กรส่วนใหญ่ถูกตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเดียว และหรือ เป้าหมายแบบไม่ซับซ้อน ซึ่งโดยหลักใหญ่ๆ ก็จะแบ่งเป็นองค์กรเชิงพาณิชย์ หรือ องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหากำไรจากการค้าขาย… กับองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยไม่หวังกำไรเพื่อขับเคลื่อนคุณค่าเชิงสาธารณะแบบต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรแสวงกำไรที่ขับเคลื่อนคุณค่าไปถึงกลุ่มลูกค้าผู้ยินดีจ่ายเงิน… แต่องค์กรยุคขับเคลื่อนความยั่งยืน คู่กับ เป้าหมายแรกของการก่อตั้งองค์กรขึ้น ทั้งที่หวังกำไร และ ไม่หวังกำไรอย่างใน​​ปัจจุบัน ซึ่งได้ทำให้ระบบงาน และ สายการบังคับบัญชามีความซับซ้อนขึ้นมาก และยังปะปนผสมผสานทั้งที่มาและที่ไปของส่วนต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นองค์กร จนกลายเป็นองค์กรลูกผสม หรือ Hybrid Organization ในที่สุด

More »

Huawei Spark Ignite 2022… เวทีล่ารางวัลของเหล่าสตาร์ทอัพสัญชาติไทย #RederStartUp

เวทีใหญ่ของ StartUp ประจำปีที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ปี 2020 แล้วสำหรับ Huawei Spark Ignite ซึ่งงานในปี 2022 ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนทีม StartUp ที่จะเข้าแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2022 แล้ว… และกำลังจะเปิดรับลงทะเบียน และ ส่ง Pitch Deck ในวันที่ 12 สิงหาคม 2022 หรือ อีก 8 วันข้างหน้า โดยจะประกาศชื่อ 20 ทีมที่เข้ารอบภายในวันที่ 21 สิงหาคม เพื่อไปทำงานกับ Mentors ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2022 ก่อนจะคัดเหลือ 10 ทีมเพื่อไปถึงกิจกรรมรอบสุดท้าย

More »

Thailand Research Expo 2022… มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 #RederInnovation

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติ โดยมุ่งหวังการเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคมและชุมชน และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงถึงกลไกเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม…

More »

รายงานการศึกษาแนวทางกำหนดนโยบายส่งเสริม SME ด้านการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาค กรณีศึกษาเชียงใหม่–เชียงราย #RederSMEs

รายงานการศึกษาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคลัสเตอร์นวัตกรรมในระดับภูมิภาคและอุตสาหกรรม ที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต โดยกำหนดให้คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Advanced Agriculture and Biotechnology และ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หรือ Food-For-The-Future ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเป็นกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำกรณีศึกษา… ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริม SME แนวทางใหม่สำหรับสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยธุรกิจขนาดเล็กที่เน้นนวัตกรรม หรือ Innovation-Based Small Business Economy มากขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด 19

More »