Low Code/No Code Programming Platform… เคล็ดลับความสำเร็จของสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอียุคดิจิทัล  #RederStartup

Low Code Programming Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาระบบ หรือ แอพพลิเคชัน หรือ ซอฟต์แวร์อย่างเร็ว หรือ Rapid Application Development หรือ RAD ที่มีฟังก์ชั่นการเขียนโค๊ดโปรแกรมโดยอัตโนมัติฝังอยู่เบื้องหลัง ทำให้ผู้ที่พอมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแพลตฟอร์ม สามารถพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว และ ผิดพลาด หรือ เกิด Bug ต่ำ…

More »

Sharing Economy… กลยุทธ์ซับซ้อนซ่อนรูป #SaturdayStrategy

Sharing Business Model ในทางเทคนิคจึงเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจรายเล็กรายน้อยและรายย่อย ร่วมประสานทรัพยากรทางธุรกิจกันจนมีมูลค่ามากกว่าธุรกิจรายใหญ่อย่างเทียบกันไม่ได้ และ ท้าทายช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากธุรกิจรายใหญ่เจ้าตลาดดั้งเดิมมากมาย…

More »
Byte Foods

BYTE Foods… อาหารพร้อมรับประทานในสำนักงาน #RederStartUp

FoodTech Startup ที่อยากแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า BYTE Foods จาก San Rafael ใน California ซึ่งเสนอบริการ Smart Fridge หรือ ตู้เย็นอัจฉริยะเก็บอาหารพร้อมรับประทาน ที่ยินดียกไปวางไว้ให้ในสำนักงานของลูกค้า ซึ่ง BYTE Foods จะจัดส่งอาหารไปใส่ตู้เย็นให้ตามต้องการ และ ยังบริการเติมอาหารที่ใกล้จะหมดตู้ให้เรื่อยๆ รวมทั้งจัดการอาหารหมดอายุ และ ออเดอร์อาหารเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดการให้บริการแบบ Smarter Automatic Food Vending Machine 

More »
Facebook Metaverse

Metaverse Marketing… รอปีหน้าอาจช้าไป #RederBusinessTrends

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Metaverse จะไม่ใช่โลกเสมือนธรรมดาอีกต่อไปนับจากนี้ เพราะ Metaverse กำลังจะกลายเป็นความจริงและชีวิตจริงแบบดิจิทัล ซึ่งนักการตลาดวิสัยทัศน์ไกลต่างก็ตื่นตัวกันมาพักใหญ่เพื่อตอบรับกระแส Metaverse… โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังการบูมของ TikTok และ ตลอดเวลาที่วิกฤตโควิดได้ตรึงคนส่วนใหญ่เอาไว้กับบ้าน ซึ่งกลุ่มคนที่นิยมเทคโนโลยี และ เสพใช้ความบันเทิงออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์อยู่เดิมได้เข้าใช้ VR Contents แบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

More »
Fail Fast

Trial and Error Method for Leader #ExtremeLeader

การลองผิดลองถูกเป็นวิธีการเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลว แบบที่สำนวนไทยโบราณสอนไว้ว่า “ผิดเป็นครู” นั้น… ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมักจะไปสัมพันธ์กับ “ความละอาย หรือ Ashamed” ในระดับจิตวิทยาพื้นฐานมนุษย์ ที่โยงไปถึง “อัตตา หรือ Ego” ของเราเองอย่างชัดเจน…

More »
Startup

แนวทางในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการเยาวชน #RederEntrepreneur

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเห็นว่า สสว. ต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนในทุกมิติ โดยควรจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจภายใต้การกำกับของ สสว. ในลักษณะเดียวกันกับ Youth Startup Academy ซึ่งอยู่ภายใต้ Korea SMEs and Startup Agency เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนเป็นการเฉพาะ

More »
UAE Food Tech Valley

UAE Food Tech Valley #RederStartup

ความเคลื่อนไหวของชาติในตะวันออกกลางที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่ง เพื่อใช้โอกาสในช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 หรือ The Fourth Industrial Revolution ในห้วงเวลานี้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัด ทั้งด้านทำเลที่ตั้งและทรัพยากรหายากโดยธรรมชาติ ซึ่งทำเลที่เต็มไปด้วยทะเลทรายอย่างเขตตะวันออกกลาง ก็สามารถปลูกพืช หรือ แม้แต่เลี้ยงสัตว์น้ำเขตหนาวได้แล้ว…

More »
Startup

TED Fund… เงินทุนให้เปล่าเพื่อสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น #RederStartup

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือTED Fund เป็นกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

More »
Crowdfunding

Krungsri Crowdfunding #RederSMEs

การระดมทุนและการลงทุนผ่านระบบหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง หรือ Debt Crowdfunding Portal ของ บล. กรุงศรี นอกจากจะเป็นช่องทางการระดมทุนทางเลือกใหม่สำหรับ SMEs และ บริษัทสตาร์ทอัพ โดยการเป็นผู้เสนอขายหุ้นกู้ หรือ Issuer แก่นักลงทุนโดยตรง… 

More »
Perfect Day Ice Cream

Perfect Day Milk & Ice Cream #RederStartup

Ryan Pandya และ Perumal Gandhi ได้พาโครงการ Synthetic Milk หรือ นมสังเคราะห์ ชื่อโครงการ Muufri Milk เข้าโปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเมือง Cork ประเทศ Ireland ซึ่งการเปิดตัวแนวคิดการสังเคราะห์เวย์โปรตีน หรือ Whey Protein ด้วยโครงสร้างพันธุกรรมเลียแบบเวย์โปรตีนจากนมวัว แต่หมักบ่มจากคาร์โบไฮเดรทพืช… ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมจากโปรตีนพืชอย่างนมจากถั่วต่างๆ อย่างสิ้นเชิง…

More »