Acquisition… ซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ #SaturdayStrategy

กลยุทธ์สร้างการเติบโตให้ธุรกิจแบบก้าวกระโดดที่ได้รับความนิยมมาช้านาน และ ถูกใช้โดยกลุ่มทุนขนาดใหญ่ก็คือ… การควบรวมกิจการ หรือ Merger โดยบริษัทธุรกิจตั้งแต่ 2 กิจการขึ้นไป ตกลงรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวหลังการควบรวม… ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การซื้อกิจการ หรือ Acquisition โดยบริษัทธุรกิจรายหนึ่งได้ตกลงซื้อสินทรัพย์ หรือ ซื้อหน่วยธุรกิจ หรือ ซื้อทั้งกิจการของอีกบริษัทหนึ่งมาดำเนินงานภายใต้โครงสร้างการจัดการเดิม

More »

Product Market Fit… รอยต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของสตาร์ทอัพ #SaturdayStrategy

ในวงการสตาร์ทอัพซึ่งผู้ประกอบการจะทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือ บริการที่โดดเด่นเป็นพิเศษกว่าที่เคยมีมา โดยเฉพาะความโดดเด่นที่ประเมินผ่านเครื่องมือคำนวณ ROI หรือ Return on investment และ ยังมักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สตาร์ทอัพ “มีความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage” อย่างชัดเจน… โดยต้องเป็นความได้เปรียบเหนือการแข่งขันที่ลอกเลียนได้ยาก หรือ อย่างน้อยก็ถูกคุ้มครองด้วยกฏหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีสัญญาผูกขาดโดยปริยายที่สามารถประเมินผลตอบแทนการลงทุนได้เนื้อๆ เน้นๆ ในแบบที่นักลงทุนเห็นเป็นต้องตามประกบจนกว่าจะได้ควักเงินให้ไปทำงาน

More »

The Strategies of High Performing Learning Organizations… ยุทธศาสตร์องค์กรแห่งการเรียนรู้สมรรถนะสูง #SaturdayStrategy

วารสาร The Journal of Business Strategy ยกย่อง  Professor Dr.Peter M. Senge ให้เป็นนักยุทธศาสตร์แห่งศตวรรษ หรือ Strategist of the Century และ เป็น 1 ใน 24 บุคคลของโลกที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน… โดยการยกย่องนี้มาจากผลงานที่ Peter Senge ใช้เวลาหลายปีใน MIT Sloan School of Management ศึกษาค้นคว้าแนวทางการยกระดับองค์กรธุรกิจให้มีความสามารถในปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วมากในช่วงปลายศตวรรษที่ 20… ซึ่ง Peter Senge ได้รวบรวมผลงานออกมาเป็นหนังสือ The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization ในปี 1990 ซึ่งทำให้โลกธุรกิจได้รู้จักแนวคิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organization” โดยได้รับความสนใจ และ นำหลักการไปประยุกต์ใช้ในองค์กรทุกรูปแบบอย่างรวดเร็ว… หนังสือ The Fifth Discipline ของ Peter Senge ได้กลายเป็นมหาคำภีร์ที่นักบริหารทั่วโลกต้องหาอ่าน และ วารสาร Harvard Business Review ยกย่องหนังสือ The Fifth Discipline ให้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ดีมากเล่มหนึ่งในรอบ 75 ปี

More »

3 Types of Failure… ความล้มเหลว 3 ประเภท #SaturdayStrategy

ว่ากันว่า… นักธุรกิจที่ยังคงได้ทำธุรกิจอยู่จนถึงปัจจุบันล้วนเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ถึงแม้คนทำธุรกิจส่วนหนึ่งจะกล้ายอมรับ และ เปิดเผยว่าเคยได้ผ่านประสบการณ์ความล้มเหลว และหรือ ความผิดพลาดกันมาบ้าง แต่การที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดีในระดับหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าความล้มเหลว และหรือ สิ่งผิดพลาดในอดีตไม่ได้ทำลายอะไรให้น่าเสียใจตรงไหน… อย่างมากก็แค่เพียงมีเรื่องน่าเสียดายคอยผุดขึ้นมาในหัวเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเอง

More »

Ansoff Matrix… ตารางกำหนดกลยุทธ์การเติบโตของ Igor Ansoff #SaturdayStrategy

การขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจในทุกกรณีจะหมายถึง… การมีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ หรือ จำนวนลูกค้า และ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการตลาดที่ได้เห็นยอดขายมากขึ้นมาก… โดยเฉพาะยอดขายจากลูกค้าใหม่ และ ลูกค้ากลุ่มใหม่ ทั้งจากสินค้าและบริการเดิม รวมทั้งสินค้าและบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อตลาดที่หนุนส่งผลประกอบการให้พุ่งขึ้นอย่างชัดเจน… แต่การขยายธุรกิจ และ การขับเคลื่อนการเติบโตของผลประกอบการที่สามารถควบคุมการเติบโตได้ยั่งยืนจนกลายเป็นธุรกิจอายุหลายสิบปี หรือ เป็นร้อยปีที่สามารถดำเนินอยู่ และ เติบโตต่อเนื่อง… มักจะไม่ใช่โจทย์ง่ายๆ และ หลายองค์กรต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก กับ เวลาอีกมหาศาลไปกับการจัดการให้ธุรกิจเติบโต โดยนักบริหารธุรกิจระดับสูงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมักจะบอกคล้ายๆ กันว่า… งานส่วนใหญ่ของพวกเขาจะวุ่นวายอยู่กับการหาทางทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา

More »

Insights Strategy… กลยุทธ์ข้อมูลเชิงลึก #SaturdayStrategy

การพูดถึงกลยุทธ์ในมุมของความสำเร็จ ในทางปฏิบัติจะหมายถึงทุกๆ ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่นำ “การบรรลุความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน หรือ Achieving Advantage Over Competitors” ไม่ว่าจะดำเนินการแบบธุรกิจการค้า หรือแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร รวมทั้งองค์กรแบบรัฐทั้งหลาย… เพราะการมีอยู่ของทุกๆ องค์กรจะมีการชิงลูกค้า หรือไม่ก็ชิงเงินงบประมาณ… ซึ่งในท้ายที่สุดก็มักจะนำผลประโยชน์มาสู่องค์กร และ ทุกๆ คนในองค์กรเสมอ  

More »

Defensive Strategy… กลยุทธ์เชิงรับ #SaturdayStrategy

Defensive Strategy หรือ กลยุทธ์เชิงรับ หรือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานของนักบริหารที่จำเป็นต้องรู้จักและพร้อมใช้ในยามที่จำต้องใช้เสมอ โดยเฉพาะในยามที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่มีศักยภาพเหนือกว่า และ ต้องปกป้องส่วนแบ่งทางการตลาดและผลกำไรของธุรกิจ ซึ่งบ่อยครั้งต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและฉับพลันโดยมีทางเลือกในการตัดสินใจที่ไม่ง่าย

More »

Green Purchasing As Strategy… การใช้การจัดซื้อแบบกรีนเป็นกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

กระแสด้านสิ่งแวดล้อมในวงการธุรกิจและการจัดการในปัจจุบัน ได้กลายเป็นกระแสหลักที่นับวันก็จะเข้มข้น และ ใช้แข่งขันต่อรองผ่านมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศ ที่มุ่งกีดกันสินค้าที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และ ยังถูกใช้เป็น “เครื่องมือกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีการค้า” ในหลายประเทศ ที่ใช้ประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองต่อรองทางการค้า ซึ่งดูเหมือนครั้งนี้จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้จริงกว่าครั้งไหนๆ โดยมีความเคลื่อนไหวของเกือบทุกชาติในยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่น เร่งพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Environment Friendly Products หรือ Eco-Products กันอย่างคึกคัก… ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เองที่นำไปสู่การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้การจัดซื้อแบบกรีน Green Purchasing หรือ Green Procurement… ซึ่งหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษจากภาคอุสาหกรรม และ แหล่งที่มาของผลกระทบต่อโลกร้อนและโลกรวน ต่างเชื่อว่าจะช่วยโลกใบนี้ได้อย่างจริงจังและหวังผลได้

More »

Value Based Management… การจัดการด้วยฐานคุณค่า #SaturdayStrategy

คำว่าคุณค่าในทางการจัดการ และ การดำเนินกลยุทธ์ในแทบจะทุกกรณี มักจะถูกนิยามให้ครอบคลุม “ผลการดำเนินงาน และหรือ ผลประกอบการ” ทั้งที่สามารถตีราคาได้ชัดเจน และ ตีราคาได้ไม่ชัดเจน หรือ ตีราคาในปัจจุบันได้ไม่ชัดเจนด้วย… โดยเฉพาะผลการดำเนินงานที่เรียกได้ว่าเป็น “ความสำเร็จ” ซึ่งมีทั้งผลกำไร หรือ เงินปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้น… ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด… ความสามารถในการเตรียมการเพื่ออนาคตในแต่ละฉากทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ… มีแผนและโครงสร้างที่เอื้อต่อการอยู่รอดเติบโตในช่วงยากลำบาก และ ผลลัพธ์อีกมากมายที่องค์กรให้คุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้มา

More »

Disruptive Strategy… กลยุทธ์ก่อกวนโอกาส #SaturdayStrategy

Disruptive Strategy หรือ กลยุทธ์ก่อกวน หรือ กลยุทธ์ก่อกวนโอกาส ซึ่งหนังสือ The Innovator’s Solution ของ Professor Dr.Clayton Christensen อธิบายไว้ในทำนองว่า… Disruptive Strategy เป็นกลยุทธ์ด้าน “ผลิตภัณฑ์ และหรือ บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่” เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ และหรือ บริการดั้งเดิมที่มีราคาแพง ซับซ้อน ไม่สมเหตุสมผล และ ยุ่งยากสำหรับลูกค้ากลุ่มใหญ่ โดย “ ผลิตภัณฑ์ และหรือ บริการที่พัฒนาขึ้นใหม่” จะเข้าไปขัดขวางโอกาสทางการตลาดของคู่แข่งได้ถึงขั้น “ถอนรากถอนโคน” คู่แข่งจนถึงขั้นล้มหายตายไปจากตลาดอย่างรวดเร็ว

More »