Contextual Marketing

Contextual Marketing… การตลาดด้วยบริบทแวดล้อม #SaturdayStrategy

Contextual Marketing คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ “พฤติกรรมและบริบทโดยรอบของตัวลูกค้า” มาวิเคระห์ว่าควรจะต้องทำการตลาดแบบไหน หรือ ทำโฆษณารูปแบบใดออกไป ที่จะทำให้ลูกค้า “รู้สึกใช่” มากที่สุด…

More »
Prosumer

Prosumer… ผู้บริโภคมือโปร #SaturdayStrategy

ธุรกิจและแบรนด์ในยุค Prosumers จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจ 6 กลุ่มพฤติกรรมการบริโภคแบบ Prosumers เพื่อปิดช่องว่างให้ได้มากที่สุด ทั้งเพื่อหนีคู่แข่ง และ หนีโมเดล Disrupted ซึ่งลูกค้ากลุ่ม Prosumers มองหาอะไรที่สมบูรณ์แบบเสมอ… กรณีการซื้อ Inkjet Printer ไปเสริม Ink Tank เองของผู้บริโภค จนผู้ผลิต Printer ต้องใส่ Ink Tank เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เลยอย่างในปัจจุบัน…

More »
competitive advantage

Technology As A Competitive Strategy… เทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน #SaturdayStrategy

ประเด็นก็คือ… การลงทุนทางเทคโนโลยี รวมทั้งการลงทุนกับงานค้นคว้าวิจัยอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบในการแข่งขันเสมอไป… เพราะบางองค์กรอาจรุ่งโรจน์โดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อได้ลงทุนกับเทคโนโลยี แม้จะเป็นเพียงการลงทุนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทำธุรกิจเท่านั้นก็ตาม ในขณะที่บางองค์กร หรือ แม้แต่ทีมทำงานเล็กๆ แบบ Two-pizza Team หรือ ทีมที่มีคนแค่แบ่งพิซซ่ากันกินสองถาดก็อิ่มหมด… กลับมีปัญหามากมายเมื่อต้องพยายามกับการลงทุนและนำใช้เทคโนโลยี ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว ยังกลายเป็นอุปสรรคให้หงุดหงิดติดขัดไปหมดก็มี

More »
Brand Positioning

Brand Positioning Statement And Awareness Matrix… หลักคิดแรก #SaturdayStrategy

การสร้างแบรนด์ หรือ การสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงให้ธุรกิจหรือสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับนั้น คนทำธุรกิจส่วนใหญ่มักจะอดทนทำแบรนด์ และ ลงทุนสร้างแบรนด์ได้ไม่มากพอจนถึงจุดที่สินค้าและบริการกลายเป็นที่รู้จักและถึงขั้นได้รับเชื่อมั่นจากลูกค้าเป้าหมาย จนถึงขั้นเกิดการซื้อซ้ำบอกต่อ และ อยู่ในความเชื่อมั่นระดับครองใจได้สูงสุดแบบที่นักการตลาดนิยามกันว่าเป็น Top of Mind

More »
Co Creation

Value Co-Creation… สร้างคุณค่าร่วมกัน #SaturdayStrategy

Value Co-Creation หรือ Customer Co-Creation เป็นเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิด NPD หรือ New Product Development ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด Customer Participation in Production ของ Neeli Bendapudi และ Robert P. Leone… อันถือเป็นแนวคิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อ “แก้ปัญหาอย่างตรงจุด” ให้ลูกค้า

More »
stp model

Target Customers Strategy… กลยุทธ์การเลือกลูกค้าเป้าหมาย #SaturdayStrategy

STP Marketing Model ควรกำหนดขึ้นจาก Persona ของเป้าหมายที่สร้างความสำเร็จเป็นยอดขายและยอดซื้อซ้ำ ซึ่งจำเป็นต้องเอา Customer Persona เป็นหลัก หรือ เป็นข้อมูลหลักสำหรับขยายดู Demo/Psycho/Geo/Behavior… แบบเดียวกันกับต้นแบบ

More »
Chop Costs

Chop Costs และ Price War Strategy… กลยุทธ์แยกส่วนต้นทุนและสงครามราคา #SaturdayStrategy

ข้อเท็จจริงก็คือ สงครามราคาเกิดกับทุกธุรกิจอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างจากคลื่นในทะเลที่มีอยู่เสมอในระดับธรรมชาติของทะเล ซึ่งก็ได้เห็นการลดแลกแจกแถม เก็บแต้มและชิงโชคดาษดื่น… กลายเป็นกลยุทธ์ที่ล้วนแต่เล่นกับต้นทุนราคาที่ยอมเสียบ้างเพื่อเข้าแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นตัวชี้วัด

More »
Growth graph and arrows.

Strategic Investment… การลงทุนเชิงกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ธุรกิจที่กำไรงามกำไรดีไม่เคยมีอยู่นาน… เพราะสุดท้ายก็จะมีคู่แข่งหาทางเข้ามาปันส่วนแบ่งออกไปจนเหลือกำไรน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการดึงลูกค้าจากผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกสัดส่วน ให้ถูกเฉลี่ยกันไป พร้อมๆ กับการแข่งขันทางธุรกิจก็จะดุเดือดเข้มข้นจนถึงจุดที่ทุกฝ่าย เหลือส่วนต่างเอาไว้ทำกำไรเพียงน้อยนิด…

More »
value price

Customer Value Creation… การสร้างคุณค่าในสายตาของลูกค้า #SaturdayStrategy

เมื่อการวิเคราะห์คุณค่าจบลง… โดยทั่วไปนักวิเคราะห์ควรจะพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น Value Customers หรือ ลูกค้าที่มีคุณค่าต่อกิจการ… งานลำดับถัดไปของการสร้างสรรค์จึงเหลือเพียง “การลงทุนกับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มที่เป็น Value Customers” ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิมของกิจการ และ ลูกค้าที่มี Persona เดียวกันกับ Value Customers… ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดในลำดับต่อจากนั้น โดยทั่วไปก็จะแม่นยำ และ แหลมคมขึ้นมากอย่างแน่นอน

More »
Data Driven

Data Driven Strategy #SaturdayStrategy

ข้อมูลจำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ ข้อมูลสำคัญต่อแกนธุรกิจ หรือ Core Business ภายใต้การนำของใครก็ตาม… ทั้งหมดถูกใช้อย่างเป็นระบบด้วยประสิทธิภาพสูงพอที่จะขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการ “คัดแยก” เอาแต่ข้อมูลที่สำคัญจำเป็นก่อนอื่น และ ใช้แต่ข้อมูลสำคัญจำเป็นกันทั้งหมดอยู่แล้ว… โดยทิ้งข้อมูลที่ไม่ใช้ หรือ ทิ้งข้อมูลที่สำคัญน้อย… ซึ่งหลายกรณีเป็นข้อมูลที่มักจะติดมากับข้อมูลสำคัญจำเป็นตลอดเวลา… เหมือนดินปนมากับหิน ซึ่งถ้าธุรกิจขายหินของท่านร่อนเอาแต่หินไปขาย ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายกับธุรกิจหลักอยู่แล้ว

More »