Digital Strategies For Business… กลยุทธ์การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัล #SaturdayStrategy

การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัล หรือ การทำ Digital Transformation เพื่อนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยงานเอกสาร ไปจนถึงการใช้ข้อมูล หรือ Data มาช่วยในการตัดสินใจทุกระดับ… ในปัจจุบันถือว่าได้กลายเป็นเรื่องพื้นฐานจำเป็นขององค์กรทุกรูปแบบไปหมดแล้วโดยไม่มียกเว้น โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่ต้องแข่งขันและช่วงชิงตลาดกับคู่แข่งตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะต้องปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลให้ออกมาเหนือชั้นกว่าคู่แข่งแล้ว… องค์กรธุรกิจยังต้องปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลให้ “ลูกค้า” ได้สัมผัส “คุณค่า หรือ Value” ของธุรกิจให้ได้มากที่สุดด้วย… การปฏิรูปองค์กรในแนวทางดิจิทัลจึงมีอะไรให้คิด และ วางแผนก่อนการลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควร… 

More »

Social Listening… เครื่องมือทำโครงร่างกลยุทธ์ปีถัดไป #SaturdayStrategy

Social Listening เป็นเครื่องมือด้าน MarTech หรือ Marketing Technology ขั้นพื้นฐานสาขาหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ และ การติดตามภาพลักษณ์–ชื่อเสียงของเป้าหมายบนโลกข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นเพราะอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้ทำให้ผู้คนสามารถบอกเล่าแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันได้ง่าย และ เป็นวงกว้างกว่าเดิมจนแทบจะไร้ขีดจำกัด… โดยข้อมูลที่แบ่งปันเหล่านั้นมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งกับแบรนด์สินค้ารวมทั้งระบบนิเวศของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา… โดยเฉพาะข้อมูลของเรา และ ข้อมูลของคู่แข่งกับคู่เปรียบเทียบที่อยากรู้ และ ควรต้องรู้ทั้งหมด

More »

Fail Fast Strategy… กลยุทธ์ล้มเหลวให้ไว #SaturdayStrategy

คำว่า Fail Fast หรือ Fail Fast, Fail Often โดยทั่วไปจะถือว่าเป็นคำกล่าวเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมสตาร์ทอัพ หรือ Startup Culture โดยในทางเทคนิคจะเป็นการ “ลองผิดลองถูก” กับ “ระบบ” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม หรือไม่ก็เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์บนโจทย์ปัญหาใหม่ที่ยังไม่มีใครทำได้มาก่อน… ในทางปฏิบัติตามกรอบวัฒนธรรมสตาร์ทอัพที่พูดกันชินปากว่า Fail Fast จึงไม่ใช่ของใหม่มาจากไหน…  เพราะทั้งหมดคือการทดลองทำ หรือ ลงมือทำดูเดี๋ยวนั้นเลยว่าผลจะเป็นอย่างไร ซึ่งถ้าวิเคราะห์ และหรือ วิจัย หรือ มีข้อมูลที่มากพอมาสนับสนุนการทดลองทำ หรือ การลงมือทำครั้งนั้นมากพอ… โอกาสจะ Fail หรือ ล้มเหลวก็คงน้อยลงมาก หรือ ไม่มีเลยก็เป็นไปได้… ซึ่งยังไงก็ดีกว่าล้มเหลวอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะล้มเร็วแค่ไหน

More »

ScaleUp Strategies… กลยุทธ์การขยายกิจการแบบเติบโตสูง #SaturdayStrategy 

คีย์เวิร์ดคำว่า “ScaleUp หรือ Scale-Up” ได้กลายเป็นคำที่ถูกกำหนดความหมายเฉพาะเอาไว้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะความหมายที่อธิบายเอาไว้โดย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD ได้กำหนด “เป้าหมาย และ ความสำเร็จ” ของธุรกิจที่มีศักยภาพในการ “ScaleUp หรือ ขยายขนาด” ต้องเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง หรือ High-Growth Business ทั้งโดยตัวโมเดลธุรกิจ และ กลุ่มอุตสาหกรรม… โดยมีเงื่อนไขอ้างอิงว่าต้องเติบโตได้ไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี โดยต้องมีพนักงานไม่น้อยกว่า 10 คน

More »

Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »

First Principles Problem Solving… การกลับไปที่หลักแรกเพื่อแก้ปัญหาใหม่ทั้งหมด #SaturdayStrategy

ปัญหาใหญ่ที่สุดในการวางแผนเพื่อให้สามารถบรรลุ “เป้าหมายที่ซับซ้อน และ เป็นไปได้ยาก” ที่นักกลยุทธ์มักจะพบเจอเสมอก็คือ… ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ก่อนจะมีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแผนการที่แก้ไขแตะต้องได้ไม่มาก โดยเกือบทุกกรณีจะกลายเป็น “ข้อจำกัด” อย่างชัดเจน… หรือแย่กว่านั้นก็กลายเป็น “อุปสรรค” สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ล้มเหลว และ ล้มเลิกได้เลยทีเดียว

More »

Hybrid Working and Agile Infrastructure… การทำงานแบบประสมและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความคล่องตัว #TomorrowCultures

การทำงานในองค์กรซึ่งสมาชิกทีมมักจะต้อง “มาทำงานร่วมกัน” โดยแต่ละคนจะรับผิดชอบหน้าที่หลักของตน อันเป็นงานที่มักจะ “วนซ้ำ” ไปพร้อมๆ กับงานของเพื่อนร่วมทีม ที่จำเป็นจะต้อง “สื่อสารกัน… ช่วยเหลือกัน และ แบ่งปันกันอย่างใกล้ชิด” ถึงขั้นจำเป็นต้องมาใช้พื้นที่ “ที่ทำงาน” เดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร… แต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การปฏิวัติดิจิทัล ซึ่งได้ยกระดับ “การสื่อสาร” ไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดจนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หรือ Culture Change หลายอย่าง… โดยเฉพาะวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ และ การสื่อสารระหว่างกันของผู้คนผ่าน “เครือข่ายข้อมูลดิจิทัลไร้สายความเร็วสูง” ที่รู้จักกันในชื่ออินเตอร์เน็ต กับ 4G และ 5G… 

More »

Neuromarketing Strategy… กลยุทธ์การตลาดเชิงประสาทวิทยา #SaturdayStrategy

คำว่า “Neuromarketing” เป็นเทคนิคการประยุกต์ใช้ “วิทยาการด้านประสาทวิทยา หรือ Neuroscience” ผ่านกรอบการทำงานของนักการตลาด เพื่อเข้าถึง “การตัดสินใจ” ในระยะต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า… ที่จะถูกกระตุ้นโดยตรงไปที่สมองอันเป็นต้นทางของความคิด และ สติปัญญา เพื่อให้กลายเป็นพฤติกรรมตอบสนองต่อกลยุทธ์ที่ออกแบบไว้

More »

DEI Strategy… หลากหลายเท่าเทียมและสำคัญ #MetaStrategy

ความเชื่อและศาสนากับเชื้อชาติสีผิวและความหลากหลายทางเพศในสังคมปัจจุบัน แม้บรรยากาศจะเปิดกว้างผ่อนคลายกันมากแล้วในทางนโยบาย แต่การกระทบกระทั่ง และ ความขัดแย้งหลักๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทุกวันนี้ก็ยังมีมูลเหตุในเรื่องของเชื้อชาติ และ ศาสนาอย่างเข้มข้น… เช่นกรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างยิว–คริสต์–อิสลาม… ความขัดแย้งในประเด็นชาติพันธุ์ในแอฟริกา จีน และ เมียนมา… ความชิงชังระหว่างคนขาว–คนดำ–คนเอเชียในสหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย… ซึ่งภาวะขัดแย้งกระทบกระทั่งล้วนแต่เกิดขึ้นบนความหลากหลายทางความเชื่อ และ ศาสนา กับ เชื้อชาติสีผิว และ ความหลากหลายทางเพศ โดยความขัดแย้งทั้งหมดได้ทำลายโอกาสมากมายทั้งที่เห็นอย่างชัดเจนว่าเสียหายพังทลายไปต่อหน้าต่อตา รวมทั้งโอกาสที่ไม่คาดไม่ถึง และ โอกาสที่ไม่มีโอกาสจะคาดถึงอีกมาก

More »

Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »