The Vertentes Project… กรณีศึกษาการจัดการที่ดินเพื่อความยั่งยืนจากบราซิล #SustainableFuture

แนวทางการเยียวยาโลกร้อนที่มนุษยชาติต้องร่วมมือกันจัดการอย่างเร่งด่วนที่ถูกพูดถึง และ ขับเคลื่อนกันไปมากแล้วปัญหาหนึ่งก็คือ การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Land Management หรือ  SLM ซึ่งนอกจากองค์กรหลักภายใต้การนำขององค์การสหประชาชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว องค์กรอย่างธนาคารโลก หรือ World Bank ก็ลงมาอยู่ในกลไกการจัดการโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะการให้เงินทุนสนับสนุนจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนในบราซิล ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบทีธนาคารโลกสนับสนุนเงินลงทุนไปแล้วกว่า 24.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตถั่วเหลือง และ โคเนื้อ ในเขตป่าเสื่อมโทรม Cerrado ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ขนาดหนึ่งในสี่ของประเทศบราซิล และ พื้นที่โดยรอบ ภายใต้โครงการ The Vertentes Project… ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 47.2 ล้านเฮกตาร์ในรัฐ Bahia… Goiás… Mato Grosso… Mato Grosso do Sul และ Minas Gerais และในเขต Federal District ของบราซิล

More »

Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

COP 27… เวทีสนทนาถึงภาวะโลกรวนครั้งล่าสุด #FridaysForFuture

การประชุม COP27 เป็นการประชุมเรื่องสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 27 โดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022 ที่เมือง Sharm El Sheikh หรือ ชาร์ม เอล ชีค ประเทศอียิปต์ โดยนานาชาติต่างเข้าร่วมหารือกันเพื่อหาทางบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการแก้ไข “ภาวะโลกรวน หรือ Climate Change” อย่างเท่าเทียม

More »

Biophilica… หนังเทียมจากเส้นใยนาโนชีวภาพ #SustainableFuture

Treekind® เป็นแบรนด์สินค้าเครื่องหนังของ Biophilica ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นหนังเทียมจาก Lignocellulosic หรือ ลิกโนเซลลูโลส… ซึ่งสกัดได้จากพืชทุกชนิดบนโลกใบนี้ โดยเฉพาะจากส่วนของพืชที่เหลือทิ้งจากฟาร์มอย่างใบมะเขือเทศ ฟางข้าว และอื่นๆ อีกมากที่เหลือทิ้งทุกฤดูเก็บเกี่ยวในปริมาณมากกว่าที่มนุษย์สามารถกินใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้

More »

Sustainable Tourism… ท่องเที่ยวยั่งยืน #SustainableFuture

คำแนะนำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาตืจึงเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย SDG… โดยมีคำแนะนำแนวทางการจัดการในประเด็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism เอาไว้ 12 วิธี เพื่อเป็นแนวทางว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรต้องคิดถึงอะไรได้บ้างเพื่อความยั่งยืน…

More »

SDG4 Indicators… ดัชนีความยั่งยืนทางการศึกษา #ReDucation 

สโลแกนเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษาระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1990’s เขียนไว้ว่า… Education for All หรือ การศึกษาต้องมีพอสำหรับทุกคน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรอบความยั่งยืนของโลกที่ขับเคลื่อนโดยสหประชาชาติ และ เป้าหมายทางการศึกษาก็ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายความยั่งยืน… โดยการศึกษาถูกกำหนดไว้เป็นเป้าหมายลำดับที่ 4 ที่พูดถึงเป้าหมายสร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และ เท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต… โดยมีการกำหนดเป้าประสงค์ย่อยเอาไว้ 10 เป้าหมาย…

More »

Compressed Air Energy Storage และ Iowa Stored Energy Park… ลมอัดปฎิวัติพลังงาน #SustainableFuture

โครงการเก็บเกี่ยวแดด กับ สายลม และ กักเก็บพลังงานด้วยแรงดันทางกล หรือ Compressed Air Energy Storage หรือ CAES เป็นอีกสาขาหนึ่งของนวัตกรรมด้านการกักเก็บพลังงานที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง… โดยมีโครงการ Iowa Stored Energy Park ซึ่งออกแบบให้มีศักยภาพในกักเก็บพลังงานได้มากถึง 270 Megawatt ด้วยเงินลงทุน 400 ดอลลาร์สหรัฐ และ ตั้งโครงการอยู่ในเขตเมือง Des Moines ในรัฐไอโอว่า ซึ่งมีฟาร์มแดด–ฟาร์มลมมากมาย… เป็นกรณีศึกษาที่วิศวกร และ นวัตกรทั่วโลกกำลังนำกลับมาปัดฝุ่นกันใหม่

More »

Sustainable Housing… เคหะสถานบ้านเรือนอันยั่งยืน #SustainableFuture

ปัญหาเรื่อง “กิน–ใช้” ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัย 4 อย่างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และ ที่อยู่อาศัย ซึ่งมนุษย์หนึ่งคน “กิน–ใช้” ทรัพยากรในกลุ่มปัจจัย 4 ตลอดอายุขัยไปมากมาย โดยทั้งหมดได้สร้างผลกระทบถึงดินน้ำและสภาพอากาศจนมนุษยชาติ กับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ทุกคนมองเห็นหายนะอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันหมด

More »

ทรัพยากรทางการศึกษาในยุค Lifelong Learning และ Knowledge Economy #ReDucation

ข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ แนวทางการสร้างความยั่งยืนบน เศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ Knowledge Economy หรือ Knowledge Based Economy… ซึ่งองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของทรัพยากรทางการศึกษา และ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้กลายเป็น “บริการ” สาขาหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่า… มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอบริการทั้งหมดให้คนได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน… ซึ่งต้นทุนการจัดการศึกษาที่แพงขึ้นตลอดเวลานี่เองที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อต้องเอ่ยคำว่า “เท่าเทียม และ เหลื่อมล้ำ” ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั่วโลก… 

More »

Gold Hydrogen… ไฮโดรเจนจากธรรมชาติ และ จาก Bio-Technology #SustainableFuture

กล่าวเฉพาะก๊าซไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง… นักวิทยาศาสตร์ และ นักธรณีวิทยาได้ค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติในชั้นดิน และ ชั้นหินของเปลือกโลกอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมัน… โดยมีการค้นพบแหล่งไฮโดรเจนธรรมชาติมากมายหลายพื้นที่ทั่วโลกมานานแล้ว เช่น การค้นพบแอ่งไฮโดรเจนธรรมชาติของบริษัท Gold Hydrogen สัญชาติออสเตรเลียในเขต Yorke Peninsula และ Kangaroo Island ในเขต South Australian… รวมทั้งการค้นพบของบริษัทสำรวจ และ ผลิตก๊าซธรรมชาติจากสเปน ชื่อ Helios Aragon ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบไฮโดรเจนธรรมชาติจากการขุดเจาะน้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติในเขตภาคเหนือของประเทศสเปนมานานกว่า 50 ปี…

More »