รายงานผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และ ข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลใหม่จาก TDRI #FridaysForFuture

รายงานเผยแพร่ระดับสาธารณะจาก TDRI เรื่อง การประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ 2 และข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ โดยคณะผู้ประเมินจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ซึ่งเผยแพร่ไว้ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566… โดยรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุด “ข้อสังเกตนโยบายช่วงเลือกตั้งและประเมินผลงานรัฐบาล-ผู้ว่าฯ” ที่คณะผู้วิจัยจาก TDRI ได้นำเสนอต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประเมินผลงาน 5 ปี รัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ต่อด้วยรายงาน การประเมินผลงานกลางเทอมรัฐบาลประยุทธ์ 2: การควบคุมการระบาดของโควิด-19 และการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564… รวมทั้งรายงานการประเมินผลงานผู้ว่าฯ อัศวินและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 โดยรายงานนี้มุ่งประเมินผลงานของรัฐบาลประยุทธ์ในด้าน “มั่งคั่งและยั่งยืน” แต่ไม่รวมด้านความมั่นคงซึ่งคณะผู้ประเมินไม่มีชำนาญ

More »

กองทุนแสงอาทิตย์ และ พระครูโซลาร์เซลล์แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม #SustainableFuture

แนวคิดการจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund มีที่มาจากการริเริ่มของ พระปัญญาวชิรโมลี หรือ พระครูวิมลปัญญาคุณ แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี… ซึ่งท่านพระครูได้นำโซลาร์เซลล์มาใช้ในวัดเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ หยิบยกประเด็นเรื่องพลังงานทดแทนมาใช้ในการสอนนักเรียน จนกลายเป็นศูนย์อบรมโซลาร์เซลล์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ กลายเป็นต้นแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชน และ วัดที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้… ก่อนจะขยายผลไปสู่การจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์ หรือ Thailand Solar Fund ในเวลาต่อมา

More »

Ethical Sourcing… การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม #SustainableFuture

ห่วงโซ่อุปทานของโลกของการค้าการลงทุนในยุคสมัยที่ “คู่ค้า และ ลูกค้า” ต่างก็ถามหาความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ ความยั่งยืนที่ได้กลายเป็นกระแสหลัก อันเป็นกระแสที่กระทบถึงผลประกอบการของธุรกิจได้ทั้งด้านบวกและด้านลบได้เกินคาดในหลายๆ ความเป็นไปได้ ซึ่งไม่มีที่ว่างสำหรับการเอารัดเอาเปรียบคน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกระทำแบบต่างๆ ในบริบทต่างๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็น “การทำลายสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะถูกทำลาย” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ… โดยเฉพาะวัตถุดิบในการการผลิตที่โลกการค้ายุคใหม่ถามหา “การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม หรือ Ethical Sourcing” ซึ่งในปัจจุบันได้กดดันให้การจัดซื้อจัดจ้าง และ ห่วงโซ่อุปทานในทุกๆ อุตสาหกรรมและการค้าต้องระมัดระวัง และ ปรับตัวอย่างเร่งด่วน

More »

ESG Data Platform โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #SustainableFuture

ในประเทศไทย กลุ่มธุรกิจทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่างก็ตื่นตัวตอบสนองประเด็นความยั่งยืนกันอย่างมาก โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแกนนำในการจัดการข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริการ ESG Data Platform ที่เปิดตัวอย่งเป็นทางการในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2022… โดย ESG Data Platform ถูกพัฒนาให้เป็นระบบรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล หรือ Environmental, Social and Governance หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียน… ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการนำส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน ประมวลผล และ เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแบบ end-to-End Solution รองรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และ สอดคล้องมาตรฐาน ESG ที่เกี่ยวข้อง… และ ESG Data Platform ได้ดำเนินการเข้าสู่เฟสที่ 2 ซึ่งเป็นระยะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ที่วางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023

More »

Green Data Center Technology… เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลสีเขียว #SustainableFuture

การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล หรือ Digital Transformation เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยรวมของทุกๆ ประเทศ… โดยหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลจะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล หรือ Digital Infrastructure กับ สถาปัตยกรรมข้อมูลซึ่งถูกผลิตและแลกเปลี่ยนเวียนใช้บนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล… ซึ่งทุกคนที่เข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ล้วนแต่สะดวกสบายขึ้นกว่ายุคก่อนอินเตอร์เน็ตอย่างเทียบกันไม่ได้ แต่ความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นก็มีต้นทุนหลายด้านที่ทุกคนต้องจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานที่โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ระบบข้อมูล… ล้วนแต่ถูกเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา

More »

ทุบเขื่อน 4 แห่งในแม่น้ำ Klamath ในสหรัฐอเมริกาเพื่อปลาแซลมอน #FridaysForFuture

18 พฤศจิกายน 2022… สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานกรณีที่ U.S. Federal Energy Regulatory Commission หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติรื้อถอน 4 เขื่อนบนแม่น้ำ Klamath ที่ไหลผ่านพรมแดนของรัฐแคลิฟอร์เนีย กับ รัฐออริกอน ซึ่งครั้งนี้เป็นการรื้อถอนเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวิติศาสตร์ ซึ่งในรายงานได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการรื้อถอนในครั้งนี้ก็เพื่อช่วยฟื้นฟูแม่น้ำ Klamath ซึ่งเป็นเส้นทางที่ปลาแซลมอน Chinook และ ปลาแซลมอน Coho ที่ใกล้สูญพันธุ์ ใช้ว่ายผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังต้นน้ำเพื่อวางไข่ และ เป็นทางที่ลูกปลาแซลมอนใช้เพื่อกลับมาสู่ทะเล

More »

เยอรมนีปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 แห่งสุดท้ายของประเทศ #SustainableFuture

เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2023 ที่ผ่านมา… กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมนี ได้ปิดการดำเนินงานของเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ 3 แห่งสุดท้ายของประเทศแล้ว ได้แก่  Emsland หรือ เอ็มส์แลนด์… Isar II หรือ อีซาร์ 2 และ Neckarwestheim II หรือ เนกคาร์เวสต์ไฮม์ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2023 ซึ่งเป็นการยุติโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ตามแผนนโยบายการเลิกใช้นิวเคลียร์ของเยอรมนี และ ถือเป็นการสิ้นสุดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของเยอรมนี ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 6 ทศวรรษ

More »

KHORAT Geopark… โคราชจีโอพาร์คในฐานะอุทยานธรณีแห่งที่ 4 ของโลก #SustainableFuture

การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ 216 หรือ 216th Session of the Executive Board ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2023 ที่องค์การยูเนสโก สำนักงานใหญ่ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก หรือ UNESCO ได้มีมติรับรองให้ “โคราชจีโอพาร์ค หรือ KHORAT Geopark” เป็นอุทยานธรณีโลก หรือ  UNESCO Global Geopark ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมา กลายเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองที่ 4 ของโลก ต่อจากประเทศอิตาลี เกาหลีใต้ และ จีน ที่มีดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก หรือ Triple Crown ในจังหวัดเดียวกัน 

More »

Thailand Taxonomy… มาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้น ถูกกล่าวอ้าง ตีความ และ ดำเนินการโดยขาดมาตรฐานจนประเมินได้ยากว่าองค์กรไหนใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริง และ ที่ว่าจริงนั้นเป็นจริงสักแค่ไหน ซึ่งหลายกรณีนำไปสู่การกล่าวอ้างเกินจริงว่ามีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบที่เรียกว่า Greenwashing 

More »

Smart Grid… ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน #SustainableFuture

ในช่วงปลายศตวรรตที่ 19 ระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาด้วยแนวคิดใหม่ เพื่อแก้ปัญหาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่จ่ายออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบรวมศูนย์ หรือ Centralize Power Generation ซึ่งมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ “พลังงานดั้งเดิม หรือ Conventional Energy” ในการผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ทั้งโครงข่าย…  ไปเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการผลิตแบบกระจาย หรือ Distributed Power Generation ซึ่งมีโรงไฟฟ้าตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ ทั้งแบบที่ใช้พลังงานดั้งเดิม หรือ Conventional Energy และ พลังงานทดแทน หรือ Renewable Energy กระจายอยู่ทั่วโครงข่าย และ จ่ายไฟฟ้าในทุกระดับของโครงข่าย

More »