RPA Data Extraction และ AI… เครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล #DeepTechDriven

พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จึงเป็นทางออกเดียวในการเสริมส่งวิทยาข้อมูลในวันที่ข้อมูลทุกรูปแบบจากทุกๆ ที่บนโลกได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งกรณีของข้อมูลประเภทที่มีโครงสร้าง หรือ Structured Data อย่างชัดเจนจะไม่เคยมีปัญหาในการประมวลผล และ ยิ่งเสริมวิทยาการด้านปัญญาประดิษฐ์ใส่เข้าไปก็ยิ่งดีงามเรียบร้อยยิ่งกว่าเดิมมาก

More »

Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »

Predictive Analytics และ Prescriptive Analytics #DeepTechDriven

ข้อมูลมีค่าคือข้อมูลที่ทำเงิน!… คำกล่าวง่ายๆ ตรงไปตรงมาเพื่อจะบอกว่าข้อมูลไม่ได้มีค่าเสมอไปตราบเท่าที่มันยังเป็นแค่ข้อมูล ซึ่งยังเอาไปทำมาหากิน หรือ เอาไปแลกเป็นเงินยังไม่ได้… แต่คำกว่าข้างต้นก็ไม้ได้ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มีคนกล่าวไว้นานแล้วว่า… Data is New Oil! ซึ่งเห็นภาพน้ำมันดิบที่เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้มากนัก เว้นแต่จะกลั่นสกัด หรือ แปรรูปให้เป็นน้ำมันสำเร็จรูปเสียก่อน… ข้อมูล หรือ Data ก็เช่นกัน จะมีค่ามีราคา และ เห็นประโยชน์อย่างชัดเจนเมื่อนำใช้ ก็จำเป็นจะต้องกลั่นสกัด หรือ แปรรูปแบบที่เรียกว่า “วิเคราะห์ หรือ Analysis” เพื่อแยกย่อยองค์ประกอบของข้อมูลให้พร้อมใช้ไม่ต่างจากน้ำมันเสียก่อน…

More »

Autotalks Chipset… ผู้นำด้านความปลอดภัยบนท้องถนนบนเทคโนโลยี C-V2X #FutureTransportation

ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ SmartCity ตลอดครึ่งปีแรก ปี 2022 ที่เริ่มประกาศออกมาจากธุรกิจค้าเทคโนโลยีชั้นสูงจากทั่วโลกนั้น… โดยส่วนตัวยกให้พัฒนาการของเทคโนโลยี Cellular-V2X หรือ C-V2X ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลระดับ 5G ที่จะถูกติดตั้งในยานพาหนะอัจฉริยะแบบ Autonomous Vehicle และ Roadside Unit หรือ RSU ซึ่งจะทำให้ท้องถนนปลอดภัยกับทุกคนที่ใช้งานร่วมกัน และ ปลดปล่อยสัญญาณจราจรแบบเขียว-เหลือง-แดง ออกจากทางร่วมทางแยกที่การจราจรคับขันหนาแน่นในอนาคต

More »

DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »

Drone Technology… เทคโนโลยีการบินโดรน #OnFocusTechnology

โดรน หรือ Drone ทั้งที่ถูกเรียกว่า UAV หรือ Unmanned Aerial Vehicle หรือจะเรียกว่า Miniature Pilotless Aircraft  หรือจะเรียกว่า Flying  Robotics… โดรนทุกชื่อเรียกต่างก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าเครื่องมือ หรือ จักรกลประเภทนี้เพิ่งจะอยู่ในยุคเริ่มต้นของการพัฒนาสู่การใช้งานจริงในภาระกิจจริง… ซึ่งต่อจากนี้ไปเรายังจะได้เห็นการบูรณาการเทคโนโลยี และ นวัตกรรมที่หลากหลายเข้ากับเทคโนโลยีโดรนที่กำลังพัฒนาอย่างรุดหน้าไปเรื่อยๆ อีกมาก

More »

Carbon Footprint Measurement Technology… เทคโนโลยีการวัดประเมินรอยเท้าคาร์บอน #SustainableSociety

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide ที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างบนโลกได้ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังถูกหลายฝ่ายดำเนินการหลายอย่างเพื่อหาทางลดผลกระทบที่คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซส่วนเกินเหล่านี้ มักจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อปัญหาโลกร้อน และ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเห็นแนวโน้มว่าโลกในกาลเบื้องหน้า อาจจะไม่ใช่ดาวสีฟ้าที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกก็ได้

More »

Battery Recycling… แบตเตอรี่หลังเกษียณ #SustainableIndustrial

แบตเตอรี่ใช้แล้ว หรือ แบตเตอรี่เกษียณจึงเป็นของเหลือส่วนเกินที่มีสถานะระดับเดียวกับขยะเกือบทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะกรณีที่มีการนำแบตเตอรี่เสื่อมสภาพสำหรับ EV ไปใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านขบวนการรีไซเคิล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการดัดแปลงใช้เก็บพลังงานจากลมและแสงแดดเอาไว้ใช้ยามกังหันไม่หมุนและพระอาทิตย์ตกดิน…

More »

POP.UP NEXT และ Seamless Transportation #FutureTrasportation

พูดถึง Drone Taxi… ถ้าไม่พูดถึง Italdesign POP.UP NEXT Project โดยผู้ผลิตรถยนต์ Audi และ สำนักออกแบบยานยนต์เก่าแก่ของอิตาลีอย่าง Italdesign และ Airbus… ซึ่งออกแบบยานพาหนะเพื่อใช้งานแบบ Seamless Transportation โดยออกแบบให้ห้องโดยสาร หรือ Capsule สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มขนส่งทางถนนที่เรียกว่า Ground Module ก็จะเดินทางบนถนนแบบรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ หรือ จะเชื่อมต่อกับ Air Module หรือ โดรนขนส่งของ Airbus ก็จะกลายร่างเป็น Drone Taxi ได้ทันที

More »
Hemmels W113

Mercedes-Benz W113 280SL Pagoda Hemmels #สุดสัปดาห์พาดูรถ

บริการจากสำนักแต่งรถคลาสสิค Hemmels ที่ออกมาเสนอบริการ Restored Classic Cars โดยเจาะจงเสนอบริการ “ทำรถ” W113 280SL Pagoda ให้เหมือนใหม่ ด้วยการยกโครงและถอดประกอบใหม่ทุกชิ้นให้เหมือนเดิม… หรือ จะอัพเกรดเป็น EV ในร่างรถคลาสสิคหายากก็ได้

More »