Rehabilitation Robotics and Technology… วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย #DeepTechDriven

Rehabilitation Technology หรือ RT หรือ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีเอื้ออำนวย หรือ Assistive Technology ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ และ เทคโนโลยีหลายสาขาไปใส่ไว้ในสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Assistive Technology หรือ AT ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมาก โดยชีวิตประจำวันก่อน และ หลังการใช้ AT ช่วยอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น กรณีการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึงก็จะทำให้สามารถสื่อสารพูดคุยกับคนรอบข้างได้เป็นปกติ แต่ถ้าถอดเครื่องช่วยฟังออกเมื่อไหร่ก็หนังคนละม้วนแน่นอน

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… Assistive Technology ในยุคที่ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำใช้ในการพัฒนา AT ในทุกๆ ประโยชน์ใช้สอย และ ในทุกๆ ความต้องการ–การช่วยเหลือเป็นพิเศษ… กำลังปลดปล่อยความสามารถในการข้ามข้อจำกัดทางร่างกายของมนุษย์ไปอีกขั้น… ซึ่งความบกพร่องทางกายทั้งจากความพิการ และ ภาวะเจ็บป่วยมากมาย ได้ถูกทำเป็นปัญหาที่เล็กลงเรื่อยๆ ลงสวนทางกับความก้าวหน้าในวิทยาการ AT ซึ่งพบนักวิทยาศาสตร์สุขภาพทั่วโลกกำลังหาทางบูรณาการเทคโนโลยีทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อนำแก้ Pain Point ทุกด้านที่มนุษย์ต้องข้ามขีดจำกัดทางร่างกายเพื่อให้ได้โอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพกว่าเดิม

กรณีศึกษาจาก Robotics Rehab Centre ในสิงคโปร์ ที่มีการนำวิทยาการหุ่นยนต์ฟื้นฟูร่างกาย หรือ Rehabilitation Robotics และ Exoskeleton System หรือ โครงกระดูกเสริมภายนอกมาใช้ในกิจการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมายืนเดินได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

ด้านคณะเวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่ง University of Alberta ก็ได้เปิดตัว Rehabilitation Robotics Lab เพื่อเป็นสถาบันวิจัยด้านสหวิทยาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาการหุ่นยนต์ และ เทคโนโลยีทุกแขนงที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะการวิจัยด้าน Wheelchair Biomechanics หรือ กลศาสตร์ชีวภาพวีลแชร์… เทคโนโลยีใหม่สำหรับประเมินโครงสร้างและฟังก์ชั่นการทำงานของกระดูกสันหลัง… หุ่นยนต์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกล และ  VR/AR ในเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข้อมูลเกี่ยวกับ Rehabilitation Robotics and Technology ในตอนนี้ถือว่าเปลี่ยนเร็ว และ พัฒนาไปไกลมาก ถึงแม้จะยังเป็นวิทยาการในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้นเอง… โดยส่วนตัวผมสนใจ Rehabilitation Robotics มานาน และ สะสมตำราด้านนี้เอาไว้หลายเล่ม ซึ่งหลายเล่มยังไม่ได้อ่านตามประสาคนบ้ามีหนังสือ แต่ หาเวลาอ่านหนังสือไม่ค่อยได้… ท่านที่สนใจศาสตร์ด้าน Rehabilitation Robotics เหมือนกันอยากแลกเปลี่ยนไอเดีย และ แบ่งปันทรัพยากรก็ยินดีครับ… แต่ขอฟรีไม่มีอะไรมาแลกขอผ่านครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts