Resource Allocation

Resource Allocations Strategy… เทคนิคจัดสรรปันเค้ก #SaturdayStrategy

Resource Allocations หรือ RA หรือ การจัดสรรทรัพยากร หรือในบางเทคนิคแง่มุมกลุ่มก้อนจะเรียกว่าการแบ่งเค้ก… ซึ่งโดยรายละเอียดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรที่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไร หรือ กำลังแบ่งปันจัดสรรอะไร

Resource Allocations หรือ การจัดสรรทรัพยากรในทางกลยุทธ์และในทางการจัดการจะหมายถึง การวางแผนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะทรัพย์สินและเรือนทุนทุกรูปแบบ รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ซึ่งต้องจัดการให้ทุกอย่างที่มีอยู่นั้นสามารถขับเคลื่อนผลลัพธ์ตามเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่งๆ เสมอ

ดังนั้น… Resource Allocations หรือ การจัดสรรทรัพยากรจึงมักจะเกี่ยวข้องกับ “เป้าหมาย” ซึ่งมีแผนงานเป็นเรื่องๆ คราวๆ โดยเฉพาะการบริหารโครงการที่กำหนดเป้าหมายในกรอบเวลาระยะสั้น หรือ ระยะกลางๆ มากกว่า… การจัดสรรทรัพยากรในทางเทคนิค จึงมักจะเป็นเรื่องเดียวกับ “การจัดการโครงการ” เพียงแต่เป็นการวางแผน “การจัดการโครงการผ่านมุมมองของทรัพยากรที่มี” ซึ่งหวังผลและรอบคอบในขั้นตอนวิธีการ หรือ กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยง กับ ความสูญเสียเท่าที่ยอมรับได้เป็นส่วนใหญ่

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… แนวคิดในการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดจะเป็นแก่นของการวางแผนทั้งหมด กับทุกๆ แผนและทุกๆ เป้าหมายด้วย… นั่นแปลว่า ทุกๆ แผนตั้งแต่แผนที่คิดคร่าวๆ ในใจ ไปจนถึงแผนที่ต้องทำวิจัยเป็นปีๆ ก่อนตัดสินใจ… ทั้งหมดโดยรายละเอียดจะเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรทั้งสิ้น

ประเด็นสำคัญก็คือ… การจัดการองค์กร หรือ การผลักดันเป้าหมายใดๆ ที่มีข้อมูลรายละเอียดของทรัพยากรที่หลากหลาย หรือ ซับซ้อนเกินกว่าจะคิดในใจจบ หรือ เพียงแค่ลิสต์ใส่กระดาษหน้าสองหน้าก็จบ… ล้วนจำเป็นต้องใช้เทคนิคการจัดการโดยใช้อัลกอริทึม หรือ Algorithm ซึ่งต้องการซอฟแวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดการทั้ง “ข้อมูลเชิงปริมาณ และ การวิเคราะห์สังเคราะห์เชิงคุณภาพ” โดยมีซอฟท์แวร์กลุ่ม Resource Planning แบบต่างๆ ตั้งแต่ Project Management Tools ไปจนถึงซอฟท์แวร์ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ซึ่งจะทำให้การวางแผน และ ผลักดันเป้าหมาย “ง่ายขึ้นมาก”

แต่… ซอฟท์แวร์ที่อยากใช้ หรือ มีใช้เป็นเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมด จะไร้ค่าอย่างสิ้นเชิงถ้าหาก “ยุทธศาสตร์การใช้งานซอฟท์แวร์กลุ่ม Resource Planning” แบบต่างๆ ถูกใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรยังคงกระจัดกระจาย หรือ ซุกซ่อนโดยไร้แนวคิดการจัดการข้อมูลทั้งหมดนั้นอย่างเป็นเอกภาพ… โดยเฉพาะการจัดการให้ “ข้อมูล กับ ข้อเท็จจริง” ตรงกันในทุกๆ เวลาและโอกาส

ที่จะบอกก็คือ… การจัดสรรทรัพยากร หรือ Resource Allocations เพื่อการวางแผนแบบหวังผลลัพธ์ชัดเจนไร้เงื่อนงำทั้งหมด… ย้ำว่าเป็นผลลัพธ์ไร้เงื่อนงำตอนจบตามเป้าหมาย… หัวใจสำคัญคือ “ข้อมูล กับ ข้อเท็จจริง” ต้องตรงกัน… ก่อนอะไรทั้งหมด

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *