Resourceful Leaders… ผู้นำเจ้าปัญญา #ExtremeLeader

Resourceful Leaders

คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในการทำอะไรก็ตาม โดยเฉพาะผู้นำองค์กร หรือ ผู้นำทีมที่มีภาระกิจชัดเจน มีประเด็นและแง่มุมให้รับผิดรับชอบชัดเจน… โดยส่วนใหญ่ต้องถือว่า “มีของ” ที่สะสมจากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างกันทุกคน… แต่ถ้าพูดถึงสไตล์ หรือ ลีลาการทำหน้าที่ผู้นำของแต่ละคน ส่วนใหญ่ก็จะใช้สไตล์ส่วนตัวอันมาจากบุคลิก บวกกับความรู้ทักษะและประสบการณ์ และหรือ บางคนโชคเยอะหน่อยก็อาจจะมีแรงหนุนบุญค้ำ… ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ชำนาญกว่าใครบ้าง หรือ มีคนเก่ง คนดี หรือ คนมีบารมีหนุนหลังด้วย… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… ถ้าตัวผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมเองเป็นคน “มีของ” ระดับ Resourceful หรือ มีปฏิภาณไหวพริบ ขั้นสามารถใช้ร่วมกับจังหวะโอกาสในขณะที่ทำหน้าที่การนำ ซึ่งหลักๆ จะเป็นการตัดสินใจเพื่อสร้างความสำเร็จตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายจนเห็นเป็น “ผลงาน” ชัดเจนหรือแตกต่างได้… การได้รับการยอมรับ และ แรงสนับสนุนโดยสุจริตก็จะมีมากขึ้นให้สามารถ “ทำผลงานใหม่” เพิ่มได้อีกมาก

ประเด็นก็คือ… การเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศในทางเทคนิค จะเป็นเรื่อง “ความสามารถในการให้คำตอบต่อคำถามที่คนทั่วไปตอบได้ช้า” หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึง “ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เร็วกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ย” และในหลายกรณียังจะหมายถึง “การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ทั้งการบริหารทรัพยากรที่มี และ การเลือกเครื่องมือที่ดี จนเห็นผลสำเร็จลุล่วงอย่างชาญฉลาด หรือ อาจจะถึงขั้นสำเร็จลุล่วงได้อย่างเหลือเชื่อสำหรับคนทั่วไป

ข้อสังเกตุของ John Hall ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Calendar.com และผู้เขียนหนังสือ Top of Mind ระบุว่า… เหล่า Resourceful Leaders ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่สังเกตเห็นได้ชัดเช่น

 • They don’t procrastinate หรือ คนกลุ่มนี้จะไม่เป็นพวกผลัดวันประกันพรุ่ง
 • They grow and nurture a massive network หรือ คนกลุ่มนี้จะพัฒนาและหล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์ที่ดีไว้อย่างเหนียวแน่น
 • They’re up-to-date on the latest tools หรือ คนกลุ่มนี้จะไม่พลาดเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลให้เป้าหมายในความรับผิดชอบ
 • They read and educate themselves หรือ คนกลุ่มนี้จะอ่านและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • They ask for favors หรือ คนกลุ่มนี้กล้าขอความช่วยเหลือ
 • They know when to be honest หรือ คนกลุ่มนี้จะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ควรจะตรงไปตรงมากับข้อเท็จจริง
 • They work hard when it’s necessary หรือ คนกลุ่มนี้จะทำงานหนัก หรือ ทำงานอย่างมีมานะพยายามเป็นพิเศษ
 • They genuinely care about others หรือ คนกลุ่มนี้จะ “ใส่ใจ” ผู้อื่นอย่างจริงจัง
 • They worry about their goals first and ego later หรือ คนกลุ่มนี้จะสนใจเป้าหมายก่อนอัตตาตนเสมอ
 • They pay for what they don’t do best หรือ คนกลุ่มนี้จะกล้าจ่าย หรือ กล้าจ้าง หรือ กล้าลงทุนเพื่อสิ่งที่ตนเองทำได้ไม่ดี
 • They get more bang for their buck หรือ คนกลุ่มนี้จะตื่นตัว หรือ ติดตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่หักลบเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือ ชัดเจนกว่าเสมอ

นอกจากนั้น… การเป็นผู้นำขั้น Resourceful หรือ เป็นผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบโดยทั่วไปยังมักจะเห็น “การเปิดกว้าง” กับทีมและสายสัมพันธ์แบบต่างๆ ซึ่งการเปิดกว้างต้องการชุดความคิด หรือ Mindset แบบยืดหยุ่น… และต้องไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก แต่ต้องสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ทั้งหมดทุกเรื่องด้วย

คำถามคือ… ถ้าอยากจะเป็นผู้นำแบบ Resourceful หรือ ผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบโดดเด่นควรเริ่มตรงไหน?… Bill Gates แนะนำว่า… ปฏิภาณไหวพริบของทุกคนไม่ได้เกิดกับใครได้ชั่วข้ามคืน เพราะทั้งหมดเป็นการ “สั่งสม” ความรู้และประสบการณ์ กระทั่งถึงจุดที่ได้รับสถานะการนำ หรือ ได้เป็นผู้นำเมื่อใด… สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจริงจังก็คือ “การวางอัตตาตนลง” และ เปิดกว้างให้ตนเองได้อยู่ท่ามกลางคนเก่งกล้าสามารถให้มาก จัดหาหรืออำนวยทรัพยากร “เผื่อแผ่–แบ่งปัน–ส่งเสริม” คนเหล่านั้น โดยเฉพาะโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของคนเหล่านั้น… แล้วจึงเรียนรู้จากพวกเขาอีกที

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Sony Reon

Thermoelectric Cooler Peltier… เทคโนโลยีความเย็นปลอดสาร CFC

ปี 1834 นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส 2 คน คือ French Watchmaker และ Jean CharAthanase Peltier ได้ค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Peltier effect… โดยทั้งสองค้นพบว่า… เมื่อได้ทำการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับสารกึ่งตัวนำ พบว่าที่ผิวทั้งสองด้านของ “สารกึ่งตัวนำชนิดแรก เกิดความร้อนขึ้นที่ผิว และ ที่ผิวอีกด้านของสารกึ่งตัวนำอีกชนิดก็เกิดความเย็นขึ้นที่ผิว” โดยเกิดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า… ในทางกลับกัน ถ้าหากมี “การให้ความร้อนที่ผิวด้านหนึ่งและความเย็นอีกด้านหนึ่ง” ก็ส่งผลทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้น

Wartime Leader

Peacetime CEO และ Wartime CEO… ยามศึกต้องนำรบ ยามสงบต้องนำเป็น #ExtremeLeader

การนำองค์กร กับ การตัดสินใจขับเคลื่อนองค์กรในสภาวะต่างๆ มีความจำเป็นจะต้อง “ปรับท่าที และ บทบาท” ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือไม่ ก็ต้องเปลี่ยนคนนำไปเป็นผู้มีท่าทีและบทบาทที่เหมาะสมต่อสถานการณ์…

Diversification

Strategic Assets and Business Diversified… สินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ และการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจ #SaturdayStrategy

ความเสี่ยงจึงเป็นปัญหาใหญ่อันท้าทายเสมอ ในทุกๆ การตัดสินใจรวมทั้งการไม่ตัดสินใจ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแฝงอยู่ไม่ต่างกัน… พัฒนาการหลายอย่างของมนุษย์ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกระตุ้นโดยตรงถึงผ่านความกลัวในระดับต่างๆ ของสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด… และหาหนทางอื่นๆ ตระเตรียมเป็นทางเลือก เพื่อลดระดับความกลัวและหรือระดับความเสี่ยง ซึ่งเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน… ประเด็นก็คือ… ที่ไหนมีความเสี่ยง ที่นั่นน่ากลัว และ เรื่องไหนมีความเสี่ยง เรื่องนั้นน่ากลัว!

skills gap

Skills Gap Analysis และ ทักษะหมดอายุ #ReDucation

การกำหนดว่า Skills Gap มีรายละเอียดที่ต้องเพิ่ม และ เติมทักษะอะไร พร้อมความรู้แบบไหนบ้างนั้น Team Lead ต้นสังกัดพนักงานใหม่ กับฝ่าย HR จะนั่งลงทำ Skills Gap Analysis และ มอบหมายความรับผิดชอบไปตามขนบที่ใช้ปฏิบัติกันมาในองค์กร…