Resourceful Leaders

Resourceful Leaders… ผู้นำเจ้าปัญญา #ExtremeLeader

คนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำในการทำอะไรก็ตาม โดยเฉพาะผู้นำองค์กร หรือ ผู้นำทีมที่มีภาระกิจชัดเจน มีประเด็นและแง่มุมให้รับผิดรับชอบชัดเจน… โดยส่วนใหญ่ต้องถือว่า “มีของ” ที่สะสมจากประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างกันทุกคน… แต่ถ้าพูดถึงสไตล์ หรือ ลีลาการทำหน้าที่ผู้นำของแต่ละคน ส่วนใหญ่ก็จะใช้สไตล์ส่วนตัวอันมาจากบุคลิก บวกกับความรู้ทักษะและประสบการณ์ และหรือ บางคนโชคเยอะหน่อยก็อาจจะมีแรงหนุนบุญค้ำ… ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ชำนาญกว่าใครบ้าง หรือ มีคนเก่ง คนดี หรือ คนมีบารมีหนุนหลังด้วย… 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… ถ้าตัวผู้นำองค์กรหรือผู้นำทีมเองเป็นคน “มีของ” ระดับ Resourceful หรือ มีปฏิภาณไหวพริบ ขั้นสามารถใช้ร่วมกับจังหวะโอกาสในขณะที่ทำหน้าที่การนำ ซึ่งหลักๆ จะเป็นการตัดสินใจเพื่อสร้างความสำเร็จตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายจนเห็นเป็น “ผลงาน” ชัดเจนหรือแตกต่างได้… การได้รับการยอมรับ และ แรงสนับสนุนโดยสุจริตก็จะมีมากขึ้นให้สามารถ “ทำผลงานใหม่” เพิ่มได้อีกมาก

ประเด็นก็คือ… การเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศในทางเทคนิค จะเป็นเรื่อง “ความสามารถในการให้คำตอบต่อคำถามที่คนทั่วไปตอบได้ช้า” หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึง “ความสามารถในการแก้ปัญหาได้เร็วกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ย” และในหลายกรณียังจะหมายถึง “การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ทั้งการบริหารทรัพยากรที่มี และ การเลือกเครื่องมือที่ดี จนเห็นผลสำเร็จลุล่วงอย่างชาญฉลาด หรือ อาจจะถึงขั้นสำเร็จลุล่วงได้อย่างเหลือเชื่อสำหรับคนทั่วไป

ข้อสังเกตุของ John Hall ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Calendar.com และผู้เขียนหนังสือ Top of Mind ระบุว่า… เหล่า Resourceful Leaders ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะหลายประการที่สังเกตเห็นได้ชัดเช่น

 • They don’t procrastinate หรือ คนกลุ่มนี้จะไม่เป็นพวกผลัดวันประกันพรุ่ง
 • They grow and nurture a massive network หรือ คนกลุ่มนี้จะพัฒนาและหล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์ที่ดีไว้อย่างเหนียวแน่น
 • They’re up-to-date on the latest tools หรือ คนกลุ่มนี้จะไม่พลาดเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลให้เป้าหมายในความรับผิดชอบ
 • They read and educate themselves หรือ คนกลุ่มนี้จะอ่านและเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
 • They ask for favors หรือ คนกลุ่มนี้กล้าขอความช่วยเหลือ
 • They know when to be honest หรือ คนกลุ่มนี้จะรู้ดีว่าเมื่อไหร่ควรจะตรงไปตรงมากับข้อเท็จจริง
 • They work hard when it’s necessary หรือ คนกลุ่มนี้จะทำงานหนัก หรือ ทำงานอย่างมีมานะพยายามเป็นพิเศษ
 • They genuinely care about others หรือ คนกลุ่มนี้จะ “ใส่ใจ” ผู้อื่นอย่างจริงจัง
 • They worry about their goals first and ego later หรือ คนกลุ่มนี้จะสนใจเป้าหมายก่อนอัตตาตนเสมอ
 • They pay for what they don’t do best หรือ คนกลุ่มนี้จะกล้าจ่าย หรือ กล้าจ้าง หรือ กล้าลงทุนเพื่อสิ่งที่ตนเองทำได้ไม่ดี
 • They get more bang for their buck หรือ คนกลุ่มนี้จะตื่นตัว หรือ ติดตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่หักลบเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือ ชัดเจนกว่าเสมอ

นอกจากนั้น… การเป็นผู้นำขั้น Resourceful หรือ เป็นผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบโดยทั่วไปยังมักจะเห็น “การเปิดกว้าง” กับทีมและสายสัมพันธ์แบบต่างๆ ซึ่งการเปิดกว้างต้องการชุดความคิด หรือ Mindset แบบยืดหยุ่น… และต้องไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก แต่ต้องสามารถทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ทั้งหมดทุกเรื่องด้วย

คำถามคือ… ถ้าอยากจะเป็นผู้นำแบบ Resourceful หรือ ผู้นำที่มีปฏิภาณไหวพริบโดดเด่นควรเริ่มตรงไหน?… Bill Gates แนะนำว่า… ปฏิภาณไหวพริบของทุกคนไม่ได้เกิดกับใครได้ชั่วข้ามคืน เพราะทั้งหมดเป็นการ “สั่งสม” ความรู้และประสบการณ์ กระทั่งถึงจุดที่ได้รับสถานะการนำ หรือ ได้เป็นผู้นำเมื่อใด… สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจริงจังก็คือ “การวางอัตตาตนลง” และ เปิดกว้างให้ตนเองได้อยู่ท่ามกลางคนเก่งกล้าสามารถให้มาก จัดหาหรืออำนวยทรัพยากร “เผื่อแผ่–แบ่งปัน–ส่งเสริม” คนเหล่านั้น โดยเฉพาะโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของคนเหล่านั้น… แล้วจึงเรียนรู้จากพวกเขาอีกที

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts