Responsible AI… ปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรับผิดชอบ #DeepTechDriven

ความเคลื่อนไหวในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence Technology หรือ AI มาใช้งานในลักษณะต่างๆ ซึ่งชัดเจนว่าจะกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ถูกผลักดันโดยข้อมูลข่าวสารหลากล้น… ซึ่งจะวนไปสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อ “วิถีมนุษย์แบบดั้งเดิม” ด้วยการปรับแต่ง–สร้าง–เสริมด้วยข้อมูลอันซับซ้อน และ พัวพันยุ่งเหยิงเพิ่มขึ้นแบบทบทวีตลอดเวลา โดยมีเทคโนโลยี AI หลากหลายโมเดลถูกใส่ไว้เป็นส่วนสำคัญในการ “ผลิต และ ใช้” ข้อมูลอันซับซ้อนพัวพันกับ “วิถีมนุษย์แบบใหม่” ซึ่งก็ชัดเจนเช่นกันว่ามีโอกาสเกิดปัญหาได้ซับซ้อนยุ่งเหยิงจาก AI ขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นกัน

การพูดถึง Responsible AI หรือ AI ที่รู้จักรับผิดชอบ หรือ AI ที่ถูกใช้ด้วยความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในทางคุณลักษณ์ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากมนุษย์ผู้มีจริยวัตรภายใต้ความรับผิดชอบจนเป็นที่ไว้วางใจ… การพูดถึง AI ในระดับประยุกต์ใช้งาน จึงเป็นการพูดถึง Responsible AI อันเป็นกรอบการกำกับและจัดการ AI ให้เชื่อถือได้ภายใต้จริยธรรม และ กฏหมายอันเป็นที่ยอมรับ โดย AI จะถูกริเริ่ม และ เตรียมใช้พร้อมอัลกอริธึมที่ปกป้องปัญหาจาก AI ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ AI ถูกยอมรับจาก “วิถีมนุษย์” โดยปริยายโดยเฉพาะบทบาทของ AI ในกลไกการผลิต และ ใช้ข้อมูลโดยปราศจากความวิตกหวั่นกลัวศักยภาพ และ ความสามารถของ AI แบบที่ชอบมีคนตั้งคำถามแปลกๆ ถึงด้านมืดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตัวเองเข้าใจไม่มาก แต่กลับกลัวมากทั้งที่ไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ต่างจากคนโบราณที่กราบไหว้กลัวเกรงเทพเจ้าและผีสางนางไม้… แล้วยังพูดต่อบอกเล่าผิดๆ ถูกๆ กันต่อๆ ไป

ในการสัมมนาผู้บริหารของหลายองค์กรใหญ่ที่เตรียมนำใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ… โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจมหาชนทั้งใน และ ต่างประเทศ ได้พูดถึงตำแหน่ง Chief Analytics Officer หรือ CAO ซึ่งจะเข้ามารับผิดชอบธรรมาภิบาลในการใช้เทคโนโลยี และ ดูแลจัดการกลไกความเสี่ยงจากเทคโนโลยีให้ถูกยอมรับ และ เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย

ในทางเทคนิค… การใช้ AI หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการใช้ซอฟท์แวร์ที่ขับเคลื่อนขั้นตอน และหรือ กระบวนการด้วย AI อันเป็นการใช้ซอฟท์แวร์ที่ถูกเตรียมขึ้นเพื่อจัดการ “งาน หรือ Task” หนึ่งๆ ให้ลุล่วงอย่างสมบูรณ์โดยมี AI ดำเนินการให้เป็นส่วนใหญ่ หรือ ทั้งหมด… ซอฟท์แวร์ฝัง AI ที่เตรียมขึ้นอย่างรับผิดชอบจึง “ควร” มีโครงสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ออกแบบมาตามมาตรฐาน และ วางใจได้ว่าจะไม่ทำให้ใครเจ็บตาย หรือ ตึกบ้านร้านรวงไม่ถูกทำให้เสียหายวายวอดเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้า… 

ประเด็นก็คือ… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence Technology หรือ AI ทุกโครงการจะถูกเตรียมขึ้นใช้งานด้วยการ “สอน หรือ Train” เสมอ… ซึ่งถ้าสอน AI ด้วยชุดข้อมูลที่ไร้ความรับผิดชอบ รวมทั้งการสอน AI เพื่อนำใช้ในทางที่ผิด… AI ก็สามารถผิด และ พลาดได้เหมือนมนุษย์ที่ถูกสอนให้รู้ดี–ชั่ว–รับผิดชอบ และ ตอบสนองต่อตรรกะเหล่านั้นตามที่ถูกสอนไว้

หลักการเตรียม AI รวมทั้งโมเดล Machine Learning ที่ทำงานร่วมกัน… นอกจากจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานหลักตามที่ออกแบบแล้ว… AI และ ML จำเป็นต้องถูกเตรียมการตอบสนองด้านจริยธรรม กฏเกณฑ์ และ มีกลไกที่สามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์ และ สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ด้วย

รายละเอียดระดับเฟรมเวิร์ค และ เครื่องมือจัดการ AI แบบต่างๆ ทั้งตามหลักทฤษฎี และ โมเดลบริการเชิงพาณิชย์… ขอข้ามไปพูดถึงในบทความถัดไปในปีหน้าครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts