Restaurant 2022… #RederSMEs

Open Restaurant

ในที่สุดก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า… เราทุกคนคงจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง โดยมีไวรัสโควิด 19 จะยังแทรกซึมอยู่กับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นคนที่เราต้องเจอ หรือ โชคร้ายที่ผ่านไปเจอเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ แต่การรอให้มั่นใจได้ 100% ว่าปลอดโควิด 19 กับทุกย่างก้าวที่ชีวิตของเราท่านจะต้องเดินต่อไป ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้น… เศรษฐกิจและสังคมที่ประครองชีวิตความเป็นอยู่ของเราท่านก็คงย่อยยับกันยิ่งกว่านี้มาก ถ้ามัวแต่รอและกลัวเกินพอดีไป… ส่วนฝ่ายที่ยังเชื่อว่าจะมีวัคซีนเทพ หรือ ยาผีบอกขนานไหนช่วยคุ้มครองให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้เป็นพิเศษหรือสุดวิเศษ ส่วนใหญ่ก็คงทราบกันแล้วว่า “บัวแล้งน้ำ” กับข้อมูลข่าวสารบิดเบือนเสียมากกว่า… และไม่ว่าจะอย่างไร กลไกทางเศรษฐกิจก็จะกลับมาเดินหน้ากันต่อ โดยเริ่มที่ไฟเขียวกับธุรกิจอาหารให้เปิดโต๊ะรับลูกค้านั่งกินในร้านตามความเหมาะสมกันก่อน ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่จะยังถือว่าเป็นเขตระบาดสีแดงอยู่ และ ตัวเลขการพบผู้ติดเชื้อโดยรวมทั้งประเทศ จะยังสูงเกินหมื่นคนต่อวันมาไกลอยู่ไม่น้อยก็ตาม

และร้านอาหารทั้งหมดที่ยังสู้ต่อมาได้จนถึงวันนี้… ก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับท่านอีกแล้ว โดยเฉพาะคำแนะนำเรื่องช่องทางออนไลน์ และ ช่องทางสั่งส่ง ซึ่งก็คงไม่ต้องมาพูดกันซ้ำให้มากความอีกเช่นกัน… แต่การบ้านเรื่องปรับตัวในมิติอื่นๆ ก็ยังจะต้องเคลื่อนไหวเดินหน้าอยู่อีกหลายประเด็น โดยเฉพาะเมนูอาหารและต้นทุนกำไร รวมทั้งการจัดการทั้งหน้าร้าน หลังร้าน และ Supply Chain ซึ่งแทบจะเข้าขั้น “ลอกคราบ” โมเดลธุรกิจกันเลยก็ว่าได้สำหรับร้านอาหารในมือ SME รายย่อยและรายกลาง ที่เคยอยู่มาด้วยชื่อเสียงกับฝีมือแบบเก่า

เวบไซต์ Amarin Academy เคยทำบทความแนะนำร้านอาหารให้ปรับตัวเอาไว้ตั้งแต่กลางปี 2020 ที่สถานการณ์โควิดรอบแรกกำลังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ทันตั้งหลักกันเท่าไหร่… ซึ่งคำแนะนำหลายอย่างยังคงถือเป็นแนวทางปรับตัวอย่างสำคัญสำหรับ “ธุรกิจร้านอาหาร” ที่ยังต้องยึดเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการปรับตัวอยู่ เช่น

  • การปรับเมนูให้เข้ากับสถานการณ์ หรือ ควรเป็นเมนูที่ยืดหยุ่นให้เสิร์ฟในร้านก็ได้ ส่งตามสั่งก็ได้
  • เพิ่มช่องทางรายได้ให้มากที่สุด โดยมีแนวทางการแปรรูปสินค้าอาหาร และ แปรรูปเครื่องดื่มโมเดลต่างๆ เพื่อขายคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น ไกลขึ้น และ ปรับขนาด หรือ Scale ได้ดีขึ้น
  • พิจารณาโมเดล Ghost Restaurant หรือ ร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้าน รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรร้านอาหารที่สามารถทำ Co–Ghost Restaurant สำหรับร้านที่มีแบรนด์ และ Signature Food ที่เข้มแข็งอยู่ก่อน
  • เงินทุนและช่องทางการเติมทุน หรือ แนวทางการจัดการเงินทุน ทั้ง “เงินกูและเงินกู้” เผื่อเอาไว้กับทุกฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแง่บวกและแง่ลบ 
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นที่การเติม “ความรู้ใหม่” ให้เจ้าของร้านและพนักงานจนเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมโดยตรง
Restaurant

ไม่ง่ายหรอกครับ… แต่ทั้งหมดที่ว่ามาจะ “เพิ่มโอกาส” ให้ท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างดี ซึ่งโควิดได้ทำให้ทุกการแข่งขันและทุกความได้เปรียบเสียเปรียบ กลับมาเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้ง และทั้งหมดผมคิดว่าเราคงต้องมองข้ามไปปี 2022 กันเลยว่าอยากเห็นร้านอาหารในความดูแลเป็นแบบไหน… ส่งกำลังใจถึงทุกการต่อสู้เช่นเดิมครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Rearrange

Learning Contracts… พันธสัญญาเพื่อการเรียนรู้

Learning Contracts หรือ พันธการเรียนรู้ หรือ สัญญาการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวางแผนการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ โดยทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูพี่เลี้ยง ครูอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการของทุกคนที่เกี่ยวข้อง… กำหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล… ระบุทรัพยากร… เลือกกลยุทธ์และประเมินความสำเร็จ ผ่านตัวชี้วัดว่าผู้เรียนจะพัฒนา “ความรู้สึกเป็นเจ้าของแผน” แค่ไหนอย่างไร

Esan Textile

สินค้าท้องถิ่นไทย… ทำไมติดหล่ม!

เมื่อทดลองซื้อมาใช้หรือบริโภค และเมื่อใช้แล้วหรือบริโภคแล้ว… รู้สึกพึงพอใจต่อสินค้าท้องถิ่นนั้นๆ อยากกลับไปซื้อซ้ำ แต่ปรากฏว่า… สินค้าหาซื้อไม่ได้ หรือแม้แต่จำชื่อแบรนด์ก็ไม่ได้… นั่นเท่ากับว่า สินค้าท้องถิ่นนั้นๆ พลาดโอกาสการขาย และการรักษาฐานลูกค้าไปแล้ว!

Lazy Man

Lazy Economy แค่รักสบายและเสียดายเวลา…

เวบไซต์ Taobao.com อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในประเทศจีนได้เก็บข้อมูลของลูกค้าช่วงปี 2018 พบว่า… คนจีนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปี 1995 มีการใช้จ่ายไปกับอุปกรณ์สำหรับคนขี้เกียจมากถึง 70%… ใช้เงินซื้อสินค้าเหล่านี้ราว 2,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Environmental Chemist

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดล้อม

การนำสารเคมีมาใช้เพื่อผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค พบได้ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ครอบคลุมปุ๋ยเคมี สารเร่งการเจริญเติบโต ฮอร์โมน ยาปราบศัตรูพืช เคมีเพื่อการเก็บเกี่ยวและถนอมอาหาร เคมีในผลิตภัณฑ์รักษาโรคและยา รวมทั้งเคมีภัณฑ์ในขบวนการผลิตในอุตสาหกรรม ทั้งในรูปของปุ๋ยสารปราบศัตรูพืช และสารเร่งการ เจริญเติบโตของพืช และในภาคอุตสาหกรรมทุกสาขานับตั้งแต่ อุตสาหกรรมเคมีพื้นฐาน อุตสาหกรรมเปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหารและยา และอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ เป็นต้น