Sad All The Time… เศร้าใจไม่มีสร่าง #SelfInsight

Sadness

อารมณ์เศร้า หรือ ความรู้สึกเศร้าสำหรับทุกคนคงจะมีเหมือนๆ กันเมื่อเหตุการณ์แวดล้อมขณะนั้นกระทบอารมณ์และความรู้สึกให้เจ็บปวดเสียใจต่อเนื่อง… แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ “ระดับความเจ็บปวด” ของแต่ละคนว่ากระทบกระเทือนกับเหตุการณ์รูปแบบไหนขนาดไหนจึง “เจ็บปวดต่อเนื่องจนเห็นเป็นความเศร้า”

หลายคนแค่รู้สึกเสียเปรียบก็เศร้าได้ ในขณะที่หลายคนรู้สึกเสียเปรียบขึ้นมากลับโกรธแค้นกร้าวร้าว… บางครั้งก็แค่เจอเหตุการณ์ความสูญเสียเอย สิ้นหวังเอย และเจออะไรลบๆ แย่ๆ อีกสารพัดอันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจ จนเกาะติดความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ต่อเนื่องยาวนาน… ซึ่งความเสียใจต่อเนื่องนานๆ นี่เองที่เรียกว่าเศร้า

มุมมองทางจิตสังคมเกี่ยวกับความเศร้าถือเป็น “ประสบการณ์ชีวิต” ที่ติดเป็นบุคลิกและพื้นนิสัยมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยพัฒนามาจากความสมหวัง ความผิดหวัง และ ทุกข์สุขที่เกิดกับตัวมาพร้อมกับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ทำให้ประสบการณ์ “ความเจ็บปวด และ ช่วงเวลาที่ความเจ็บปวดยังส่งผลกระทบอยู่แต่เดิม” ถูกนำมาเปรียบเทียบกับระดับความเจ็บปวด และ ระยะเวลาที่ความเจ็บปวดในปัจจุบันคงอยู่ แล้วสะท้อนออกมาเป็นอารมณ์… ถ้าระยะเวลายาวนานก็ถือว่าเศร้าต่อเนื่องไม่มีสร่างง่ายๆ

ที่แย่กว่านั้นคือ… หลายคนในหลายกรณีจะมีความเจ็บปวดจากประสบการณ์เดิมในอดีต มาเพิ่มใส่ความเจ็บปวดในประสบการณ์ครั้งใหม่ ซึ่งจะทำให้ร่องรอยความเศร้าเดิม ปรากฏขึ้นให้เห็นว่าไม่เคยหายไปจากชีวิต และ ถมซ้ำด้วยความเสียใจอันเป็นความเศร้าล่าสุด กลายเป็นคนมีอารมณ์เศร้าเป็นบุคลิกภาพจนปรากฏชัดเจนในสายตาคนทั่วไป

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร… ความเศร้า หรือ Sadness ในอารมณ์ของคนๆ หนึ่ง เป็นคนละเรื่องกับอาการป่วยด้วยภาวะซึมเศร้า หรือ Depression ซึ่งมีความซับซ้อนของจิตประสาทมากกว่า… แต่คนที่ครองความเศร้าต่อเนื่องยาวนาน ก็ย่อมเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไม่ยาก…  ถ้าไม่หยุดเสียใจ หรือ ปล่อยวางต้นเหตุความเศร้าโดยเร็ว ซึ่งมีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะทำได้

ส่วนแนวทางการยุติความเสียใจต่อเนื่องจนกลายเป็นความเศร้านั้น… ในทางเทคนิคก็คงต้องใช้ “ประสบการณ์ตรงกันข้ามกับความเสียใจ” ซึ่งทุกคนคงเคยมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน อิ่มเอม หรือ ปลื้มปริ่ม กับอะไรหรือเหตุการณ์ไหนมาบ้าง… แต่ถ้าประสบการณ์ที่จะทำให้สนุกสนาน อิ่มเอม หรือ ปลื้มปริ่มเกิดไปผูกติดอยู่กับเงื่อนไขที่ไม่มีโอกาสจะทำให้เป็นจริงได้อีก… ไม่ว่าจะผูกติดอยู่กับคน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรืออะไรอย่างไรที่เคยมีเคยได้ก็ตามแต่ ก็ต้องคุยกับตัวเองให้เข้าใจแล้วว่าเงื่อนไขเหล่านั้นได้ผ่านเราไปหมดแล้ว… การจะเลิกเศร้าซึ่งจำเป็นจะต้อง “ยุติการผูกติด” กับเงื่อนไขจากประสบการณ์เดิมให้ “อะไรที่มันผ่านไปแล้วได้ผ่านไป”

เพื่อให้อะไรที่กำลังจะผ่านมาได้เข้ามา… ประมาณนั้น!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Goal Oriented Strategy

Goal Oriented Strategy… กำหนดเป้าหมายให้ทุกอย่างที่อยากทำ #SaturdayStrategy

เป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกัน… การบรรลุเป้าหมายจึงต้องทางและวิธีเดินทางแตกต่างกันไปด้วย… เหมือนคนจากหลายร้อยครอบครัวที่มีเป้าหมายปลายทางเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกัน การไปห้างสรรพสินค้าของแต่ละครอบครัวจะไม่มีทางเหมือนกันในรายละเอียด… ซึ่ง “วิธีการไปหรือหาทางไป” นี่เองที่แต่ละคนจะต้องวางแผนและกำหนดรายละเอียดตามบริบทของตัวเอง

Laschamps Event

Geomagnetic Reversal… สมมุติฐานเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกลับขั้ว และ หายนะทางภูมิอากาศโลก

ทีมผู้วิจัยยังพบว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ Laschamps Event ลดต่ำลงจนเหลือเพียง 0–6% ของระดับปกติเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าโลกในยุคดังกล่าวไม่มีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้รังสีจากห้วงอวกาศสามารถแผดเผาทำลายชั้นโอโซน ส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และยังทำอันตรายต่อสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตบนโลกด้วย

Spa Hand

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจนวดสุขภาพ ธุรกิจสปาและธุรกิจความงาม COVID19 #Saturday SME

ธุรกิจสปาและนวดสาย Wellness ในบ้านเรามีผู้ประกอบการหลักๆ อยู่สองกลุ่มคือ… กลุ่มที่ทำธุรกิจสปาและความงามเป็นธุรกิจ กับกลุ่มอาชีพอิสระและธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียด “การดำเนินธุรกิจ” แทบไม่เหมือนกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาผ่าน “กลุ่มลูกค้า” ของผู้ประกอบการทั้งสองแบบ ซึ่ง Customer Persona และ Customer Journey ต่างกันมาก

Trello plus Slack

Agile… Slack and Trello

ซอฟต์แวร์สองตัวเพื่อใช้บริหารทีมและโครงการ หรือ Project Management ที่ผมชอบและแนะนำให้หลายท่านลองใช้เสมอคือ Slack และ Trello ซึ่งผมและทีมหลายๆ ทีมใช้คู่กันทั้งสองตัว ทั้งที่ Function การใช้งานไม่ต่างกันมาก…