Sand Battery… แบตเตอรี่เก็บความร้อนต้นทุนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม #SustainableFuture

นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้ติดตั้ง “Sand Battery หรือ แบตเตอรี่ทราย” เครื่องแรกของโลก ซึ่งเป็นแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานความร้อนจากไฟฟ้าส่วนเกิน รวมทั้งไฟฟ้าที่ได้จากลมและแสงแดด ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการปรับอากาศในเขตเมืองหนาว ที่จำเป็นต้องปรับอากาศให้อุ่นทั้งในพื้นที่อยู่อาศัย และ ใช้ความร้อนในระบบน้ำปะปา… สระว่ายน้ำ รวมทั้งคอกปศุสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหาร

แนวคิดและการออกแบบทางวิศวกรรมของแบตเตอรี่ทรายนั้นเรียบง่าย และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการนำไฟฟ้าส่วนเกิน หรือ พลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม และ โซลาร์เซลล์มาให้ความร้อนกับทรายในถึงบรรจุเพื่อกับเก็บพลังงานเอาไว้ในรูปของความร้อน… ซึ่งทรายสามารถเก็บความร้อนเอาไว้ได้สูงถึง 500 องศาเซลเซียส และ สามารถกักเก็บได้นานถึง 4 สัปดาห์โดยสูญเสียความร้อนไม่มาก

Markku Ylönen และ Tommi Eronen ผู้ร่วมก่อตั้ง Polar Night Energy ได้ประกาศความสำเร็จในการนำงานวิจัยอันปราชญ์เปรื่องไปสร้างแบตเตอรี่ทรายในโรงไฟฟ้า Vatajankoski ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังน้ำในเมือง Kankaanpää ประเทศฟินแลนด์

แบตเตอรี่ทรายที่ Vatajankoski เป็นแบบไซโลบรรจุทรายหลายร้อยตันด้วยความกว้างประมาณ 4 เมตร และ สูง 7 เมตร โดยสร้างเปลือกนอกจากคอนเทนเนอร์เหล็ก และ มีระบบเก็บความร้อนอัตโนมัติ และ ทรายอยู่ภายใน สามารถเก็บพลังงานความร้อนได้กว่า 100 กิโลวัตต์ และ ให้พลังงานได้ 8 เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งแบตเตอรี่ทรายที่ Vatajankoski ใช้ไฟฟ้าส่วนเกินของชุมชนมาสะสมเป็นทรายร้อน

นวัตกรรมของ Polar Night Energy สอดคล้องกับเป้าหมาย SDG 7.2 ที่มุ่งเป้าการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2030 ซึ่ง Polar Night Energy ได้แก้ปัญหาการชดเชยช่วงเวลาของการไม่มีแสงแดดหรือสายลมอันเป็นต้นทางของพลังงานสะอาดที่มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติให้หมดไป และ ความโดดเด่นอย่างยิ่งของ Polar Night Energy ซึ่งเป็นงานออกแบบสุดชาญฉลาดแต่เรียบง่าย ถือเป็นวิธีจัดเก็บพลังงานที่ต้นทุนต่ำที่สุด และ ไม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีให้ปวดหัวเลย

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts