Upskill

Saphan Digital… Upskills ให้ SMEs ยุคดิจิตอล

การรุกครั้งใหญ่ของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ที่หลายฝ่ายเชื่อว่า เป็นทางรอดเดียวของเศรษฐกิจไทยที่เหลืออยู่ ท่ามกลางวิกฤตที่องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรม เจอกระแสการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งโลก ในยุคการปฏิวัติอุตสากรรมดิจิตอล หรือ การปฏิวัติอุตสากรรมยุคที่ 4

เราจึงได้เห็นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม ปรับกลยุทธ์จากการเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลธุรกิจเอกชน มาเป็นพี่เลี้ยงและครูส่งเสริมวิสาหกิจทุกขนาดทั้งเล็กกลางใหญ่ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการสะพานดิจิตอล หรือ Saphan Digital ขึ้นเงียบๆ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา… แต่พันธมิตรการจัดงานระดับแม่งานอย่าง ScoutOut ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มทรัพยากรมนุษย์ครบวงจร ก็สามารถผลักดันกระแสจนกลายเป็นที่จับตาอย่างยิ่ง กับแนวทางพัฒนา SMEs ด้วยองค์ความรู้ หรือ Knowledge โดยมี Google Thailand เป็นแกนเทคโนโลยีสำคัญในโครงการนี้

Google ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งพันธมิตรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ มุ่งมั่นช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้ โดยได้จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs… องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือ NGOs และประชาชนทั่วไปที่สนใจ… ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

 1. เครื่องมือดิจิทัล เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
 2. ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรย่อย ได้แก่

1. หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ เป็นผู้ที่มีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วและอยากพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจออนไลน์ดีขึ้นมากกว่าเดิม
 • ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านโมเดล 4S ประกอบไปด้วย Surfaces across Google, Site, Set-up, Scale
 • โดยจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่การปูพื้นฐาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  • การเริ่มทำเว็บไซต์
  • การบริหารและการจัดการร้านค้าออนไลน์
  • การเข้าถึงลูกค้าและการบริหารข้อมูลลูกค้า
  • การทำให้ร้านค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักบนออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • การเพิ่มยอดขายและการวัดผลประสิทธิภาพในการดำเนินการทำร้านค้าออนไลน์จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านเครื่องมื่อต่างๆ ของ Google เช่น Google Ads และ Google Analytics เป็นต้น

2. หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront)

 • เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสถานที่ตั้ง หรือหน้าร้านที่ลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชม หรือติดต่อได้ถึงที่
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • วิธีการปักหมุดธุรกิจฟรี เพื่อให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจได้บน Google Search และ Maps ผ่านเครื่องมือ Google My Business
  • วิธีการสมัครเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code) จากธนาคารต่างๆ
  • ขั้นตอนและวิธีการสมัคร บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยาว์ ผ่านบริการการจัดส่งจากทาง Grab
  • วิธีการใช้ระบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจร จาก Eatable เพื่อทำให้การบริหารและการจัดการธุรกิจร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (e-Commerce and Digitize Storefront)

เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสถานที่ตั้ง หรือหน้าร้านที่ลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชม หรือติดต่อได้ถึงที่ และต้องการต่อยอดและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในหลักสูตรนี้ ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้ทั้งการสร้างร้านค้าออนไลน์และการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (e-Commerce and Digitize Storefront) ซึ่งเป็นการรวมเนื้อหาในหลักสูตรที่ 1,2 ตามรายละเอียดด้านบนเข้ามาไว้ด้วยกัน

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการได้ในวันที่ 10 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้สมัครเรียนอีกครั้งหลังจากที่รายละเอียดของทั้ง 3 หลักสูตรย่อย สำหรับผู้ประกอบการ ได้อัปเดตบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร การทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Ads for Nonprofits)

 • เหมาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความประสงค์อยากให้องค์กรเป็นที่รู้จักและสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึงองค์กรได้ ผ่านเครือข่ายการค้นหาของ Google
 • การทำโฆษณาเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้ จะทำผ่านโปรแกรม Google เพื่อการกุศล (Google for Nonprofits) และ Google Ad Grants
 • ผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อเริ่มทำโฆษณาให้กับองค์กรของท่าน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  • รู้จักการเริ่มต้นการทำโฆษณาแบบข้อความ
  • การเริ่มต้นการตั้งค่าการโฆษณา
  • การตั้งเป้าหมาย และเครื่องมือชี้วัด conversion
  • การสาธิตการสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น องค์กรเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น มีผู้สนใจทำงานอาสาสมัครมากขึ้น และได้มีโอกาสแชร์เรื่องราวและพันธกิจขององค์กรให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลก เป็นต้น

ท่านสามารถดูข้อมูลในการสมัครลงทะเบียน Google Ads Grants ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ขั้นตอนการลงทะเบียนและเปิดใช้งานบัญชี Google Ad Grants รายละเอียดการลงทะเบียน Google Ads Grants

รับชมวิดีโอ เพื่อดูขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรการทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้ในวันที่ 10 ก.ย. 2563 ทั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้สมัครเรียนอีกครั้ง หลังจากที่รายละเอียดของหลักสูตรสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้อัปเดตบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยหลักสูตรที่บุคคลทั่วไปที่สนใจจะได้เลือกนั้น มาจากหลักสูตรของ ผู้ประกอบการและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามรายละเอียดด้านล่าง

1. หลักสูตรการสร้างร้านค้าออนไลน์ (e-Commerce)

 • เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ เป็นผู้ที่มีร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วและอยากพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจออนไลน์ดีขึ้นมากกว่าเดิม
 • ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจำหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านโมเดล 4S ประกอบไปด้วย Surfaces across Google, Site, Set-up, Scale
 • โดยจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่การปูพื้นฐาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  • การเริ่มทำเว็บไซต์
  • การบริหารและการจัดการร้านค้าออนไลน์
  • การเข้าถึงลูกค้าและการบริหารข้อมูลลูกค้า
  • การทำให้ร้านค้าออนไลน์เป็นที่รู้จักบนออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • การเพิ่มยอดขายและการวัดผลประสิทธิภาพในการดำเนินการทำร้านค้าออนไลน์จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ผ่านเครื่องมื่อต่างๆ ของ Google เช่น Google Ads และ Google Analytics เป็นต้น

2. หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront)

 • เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสถานที่ตั้ง หรือหน้าร้านที่ลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชม หรือติดต่อได้ถึงที่
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • วิธีการปักหมุดธุรกิจฟรี เพื่อให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจได้บน Google Search และ Maps ผ่านเครื่องมือ Google My Business
  • วิธีการสมัครเพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR code) จากธนาคารต่างๆ
  • ขั้นตอนและวิธีการสมัคร บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในราคาที่ย่อมเยาว์ ผ่านบริการการจัดส่งจากทาง Grab
  • วิธีการใช้ระบบการจัดการธุรกิจร้านอาหารแบบครบวงจร จาก Eatable เพื่อทำให้การบริหารและการจัดการธุรกิจร้านอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. หลักสูตรการทำโฆษณาสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Ads for Nonprofits)

 • เหมาะสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความประสงค์อยากให้องค์กรเป็นที่รู้จักและสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าถึงองค์กรได้ ผ่านเครือข่ายการค้นหาของ Google
 • การทำโฆษณาเพื่อองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนี้ จะทำผ่านโปรแกรม Google เพื่อการกุศล (Google for Nonprofits) และ Google Ad Grants
 • ผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อเริ่มทำโฆษณาให้กับองค์กรของท่าน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
  • รู้จักการเริ่มต้นการทำโฆษณาแบบข้อความ
  • การเริ่มต้นการตั้งค่าการโฆษณา
  • การตั้งเป้าหมาย และเครื่องมือชี้วัด conversion
  • การสาธิตการสร้างแคมเปญโฆษณา เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร เช่น องค์กรเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น มีผู้สนใจทำงานอาสาสมัครมากขึ้น และได้มีโอกาสแชร์เรื่องราวและพันธกิจขององค์กรให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วโลก เป็นต้น

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้สมัครเรียนอีกครั้งหลังจากที่รายละเอียดของทั้ง 3 หลักสูตรย่อย สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้อัปเดตบนหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ท่านที่สนใจต้องรีบครับ… ปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้ารับฟังการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมรับการปฏิบัติงานจริงกับทางโครงการได้

REF…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts