Self-Diagnostic Learning Model

woman broken mirror self

ในบรรดาเทคนิควิธีการ ของการจัดการเรียนการสอนในผู้ใหญ่ รวมทั้งการใช้ SDL หรือ Self Directed Learning นั้น… ในทางปฏิบัติแล้ว มักจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ หรือ Instruments อย่าง Self-diagnostic ไม่ได้เลย หรืออย่างน้อยๆ ก็มีการลดรูปแบบของเครื่องมือประเมินตนเองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักพื้นฐานตนเอง… จุดอ่อนอยู่ตรงไหนและจุดแข็งคืออะไร

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 4… Core Competency Diagnostic and Planning Guide และตอนนี้เป็นตอนต่อจาก How to Develop a Learning Contracts… พัฒนาพันธการเรียนรู้ ครับ

ในการจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นั้น ส่วนสำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนรู้ว่าจะเรียนอะไรไปใช้ประโยชน์อย่างไร หรือ ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกนั่นเอง… ซึ่งเครื่องมืออย่าง Self-diagnostic หรือ เครื่องมือประเมินเชิงวินิจฉัยตนเอง ถือเป็นด่านสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนค้นหา “จุดยืนที่ถูกต้อง” ของตัวเอง เพื่อใช้อ้างอิงกับ “วัตถุประสงค์การเรียนรู้” หรือเป้าหมายการพัฒนาทักษะความรู้นั่นเอง

ในหนังสือ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles แนะนำการประเมินเชิงวินิจฉัยตนเอง หรือ Self-Diagnostic ไว้สองบทบาทคือ Facilitator Levels หรือ ระดับการอำนวยการ และ Administrator levels หรือ ระดับการดูแลจัดการ… ซึ่งการประเมินวินิจฉัยผ่านมุมมองทั้งสองแบบ ก็เพื่อค้นหาและออกแบบ Learning Journeys ให้ตัวผู้เรียนเองได้ทราบว่า… “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้… ต้องการนำความรู้ทักษะไปใช้เอง หรือ นำความรู้ทักษะไปอำนวยความพร้อมแก่คนอื่น” โดยให้ประเมินตัวเอง และ/หรือ ให้ Peers หรือ คนใกล้ตัวช่วยประเมินด้วยเครื่องมือเดียวกันก็ได้

ก่อนอื่น… เราจำเป็นจะต้องพัฒนา “เครื่องมือ หรือ Instruments” อ้างอิงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ขึ้นมาก่อน โดยออกแบบให้เป็น Rating Scales Instruments เพื่อกำหนดระดับ… เมื่อประเมิน ให้เขียนอักษร R ลงตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึง และให้เขียนอักษร P ลงตำแหน่งภูมิรู้และทักษะปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียนรู้การตัดต่อวีดิโอ… ขั้นการออกแบบเครื่องมือประเมินวินิจฉัย จำเป็นต้องแยกรายละเอียด เป็นข้อๆ เช่น ประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์มัลติมีเดียแบบต่างๆ… ดูภาพประกอบเลยครับ

โดยหลักการและวิธีการมีอยู่คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ… ท่านที่เคยออกแบบหรือใช้เครื่องมือวิจัยมาก่อนน่าจะเห็นภาพทั้งหมด ซึ่งหลักสำคัญจริงๆ ของการสร้างเครื่องมือประเมินก็ไม่ต่างจากการสร้างเครื่องมือวิจัย ซึ่งข้อคำถาม หรือ กรอบการพัฒนาเครื่องมือวัดจะมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ปนกันอยู่มาก 

นักการศึกษาผู้ใหญ่ หรือนักออกแบบหลักสูตรการสอนทั้งสำหรับ Adult Learners และ Life-long Learning ที่ให้ความสำคัญกับ Self-diagnostic โดยออกแบบเครื่องมือ Self-diagnostic ที่แม่นยำต่อเป้าประสงค์ และวางใส่ Learning Journeys ให้ผู้เรียนแทนการใช้ Pretest… ในหลายกรณีสามารถสร้าง Engagement หรือพันธะกับเนื้อหาบทเรียนและวัตถุประสงค์ได้อย่างดียิ่ง

ข้อที่น่าสังเกตุก็คือ… ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles ให้ชื่อหัวข้อนี้ว่า “Core Competency Diagnostic and Planning Guide” ซึ่งทั้งหมดมุ่งหวังเพื่อสร้างการตระหนักในพื้นฐานของผู้เรียน… ไปพร้อมๆ กับการวางแผนเพื่อจะเรียนรู้เพิ่มเติมในวาระเดียวกัน

งานวิจัยของ Dr. Rafi Safadi จาก Academic Arab College Of Education หัวข้อ Learning from Self-Diagnosis Activities when Contrasting Students’ Own Solutions with Worked Examples: the Case of 10th Graders Studying Geometric Optics ซึ่งมองการใช้ Self-Diagnosis Activities เพื่อสร้าง Contrasting หรือหาจุดตัดให้ผู้เรียนเห็น Solutions หรือ ชุดพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติม

ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับ!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

A Time To Kill DVD

A Time to Kill… ยุติธรรมอำมหิต

“ผมขอให้ท่านหลับตาลง… นึกภาพเด็กผู้หญิงผิวดำวัยสิบปี ถูกวัยรุ่นขี้ยาเมามายสองคน ขว้างเธอด้วยเบียร์ทั้งกระป๋องจนล้มคว่ำ… ลากร่างที่บอบช้ำเข้าทาง ผลัดกันข่มขืน และพยายามแขวนคอเธอกับกิ่งไม้ให้ตายตรงนั้น แต่กิ่งไม้เล็กและเปราะเกินไปจนรับน้ำหนักไม่ไหว… พวกมันจึงลากเธอขึ้นรถ เอาร่างที่ร่อแร่ปางตายไปฉี่รดและโยนเธอลงมาจากสะพาน… และถ้านั่นเป็นเด็กหญิงผิวขาวหล่ะ?”

Strategic Planing

Mintzberg’s 5Ps of Strategy… พื้นฐานกลยุทธ์ 5Ps

กลยุทธ์จะถูกกำหนดภายใต้ฉากทัศน์ หรือ Scenario ชุดหนึ่ง ที่มองเห็นปัจจัยและตัวแปรตาม Scenario นั้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด… เมื่อถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง แผนกลยุทธ์ที่ถูกคิดและเตรียมไว้อย่างดี ส่วนใหญ่ จึงมีเรื่องเซอร์ไพรส์หรือเรื่องประหลาดใจให้เจอน้อยมาก… ในขณะที่แผนกลยุทธ์หรือแผนรับมือปัญหาซับซ้อนอ่อนไหว หรือแผนเอาชนะความท้าทายที่กำหนดด้วย “ฉากทัศน์ที่บกพร่อง” ก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนเข้าบ้านผีสิงบนรถไฟเหาะตีลังกาในความมืดตอนอาหารเป็นพิษก็มี

Alone in Snow

หนาวเนื้อ… #เพลงดังยังจำ 005

อากาศหลังวันพ่อแห่งชาติเย็นลงอย่างรวดเร็วจนเตรียมเสื้อผ้าอุ่นๆ แทบไม่ทัน… แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายและโล่งใจว่ายังมีลมหนาวให้หายใจและได้คิดถึงช่วงเวลาดีๆ จากไอหนาวเหมือนที่ผ่านมาได้บ้าง… และ Playlist สำหรับอากาศแบบนี้จะต้องมีเพลงดังในอดีตอย่าง “หนาวเนื้อ” แทรกในรายการเพลงสำหรับใช้ชีวิตคืบคลานบนถนนยามค่ำไปด้วย

Waste Electrical and Electronic Equipment

ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ #FridaysForFuture

กรณีบ้านโคกสะอาด เป็นประเด็น eWaste หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมา ท่ามกลางเสียงคัดค้านและข้ออ้างเรื่องผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและซาเล้ง ที่อ้างว่ามีจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000 รายทั่วประเทศ พร้อมกับกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็ยื่นข้อเสนอทั้งคัดค้านและแก้ไขในหลายประเด็น