Self-Diagnostic Learning Model

woman broken mirror self

ในบรรดาเทคนิควิธีการ ของการจัดการเรียนการสอนในผู้ใหญ่ รวมทั้งการใช้ SDL หรือ Self Directed Learning นั้น… ในทางปฏิบัติแล้ว มักจะหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ หรือ Instruments อย่าง Self-diagnostic ไม่ได้เลย หรืออย่างน้อยๆ ก็มีการลดรูปแบบของเครื่องมือประเมินตนเองของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักพื้นฐานตนเอง… จุดอ่อนอยู่ตรงไหนและจุดแข็งคืออะไร

ท่านกำลังอ่านบทความชุด… ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งเรียบเรียงขึ้นเผยแพร่เป็นชุดความรู้แบบหลายตอน อ้างอิงหนังสือชื่อ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles และคณะ… และตอนนี้เป็นประเด็น แนวทางการนำใช้ทฤษฎีการศึกษาผู้ใหญ่ ในแนวทางที่ 4… Core Competency Diagnostic and Planning Guide และตอนนี้เป็นตอนต่อจาก How to Develop a Learning Contracts… พัฒนาพันธการเรียนรู้ ครับ

ในการจัดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นั้น ส่วนสำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนรู้ว่าจะเรียนอะไรไปใช้ประโยชน์อย่างไร หรือ ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกนั่นเอง… ซึ่งเครื่องมืออย่าง Self-diagnostic หรือ เครื่องมือประเมินเชิงวินิจฉัยตนเอง ถือเป็นด่านสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนค้นหา “จุดยืนที่ถูกต้อง” ของตัวเอง เพื่อใช้อ้างอิงกับ “วัตถุประสงค์การเรียนรู้” หรือเป้าหมายการพัฒนาทักษะความรู้นั่นเอง

ในหนังสือ The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource development ของ Malcolm S. Knowles แนะนำการประเมินเชิงวินิจฉัยตนเอง หรือ Self-Diagnostic ไว้สองบทบาทคือ Facilitator Levels หรือ ระดับการอำนวยการ และ Administrator levels หรือ ระดับการดูแลจัดการ… ซึ่งการประเมินวินิจฉัยผ่านมุมมองทั้งสองแบบ ก็เพื่อค้นหาและออกแบบ Learning Journeys ให้ตัวผู้เรียนเองได้ทราบว่า… “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในครั้งนี้… ต้องการนำความรู้ทักษะไปใช้เอง หรือ นำความรู้ทักษะไปอำนวยความพร้อมแก่คนอื่น” โดยให้ประเมินตัวเอง และ/หรือ ให้ Peers หรือ คนใกล้ตัวช่วยประเมินด้วยเครื่องมือเดียวกันก็ได้

ก่อนอื่น… เราจำเป็นจะต้องพัฒนา “เครื่องมือ หรือ Instruments” อ้างอิงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ขึ้นมาก่อน โดยออกแบบให้เป็น Rating Scales Instruments เพื่อกำหนดระดับ… เมื่อประเมิน ให้เขียนอักษร R ลงตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาไปให้ถึง และให้เขียนอักษร P ลงตำแหน่งภูมิรู้และทักษะปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ต้องการเรียนรู้การตัดต่อวีดิโอ… ขั้นการออกแบบเครื่องมือประเมินวินิจฉัย จำเป็นต้องแยกรายละเอียด เป็นข้อๆ เช่น ประเมินความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟล์มัลติมีเดียแบบต่างๆ… ดูภาพประกอบเลยครับ

โดยหลักการและวิธีการมีอยู่คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ… ท่านที่เคยออกแบบหรือใช้เครื่องมือวิจัยมาก่อนน่าจะเห็นภาพทั้งหมด ซึ่งหลักสำคัญจริงๆ ของการสร้างเครื่องมือประเมินก็ไม่ต่างจากการสร้างเครื่องมือวิจัย ซึ่งข้อคำถาม หรือ กรอบการพัฒนาเครื่องมือวัดจะมีความเป็นศาสตร์และศิลป์ปนกันอยู่มาก 

นักการศึกษาผู้ใหญ่ หรือนักออกแบบหลักสูตรการสอนทั้งสำหรับ Adult Learners และ Life-long Learning ที่ให้ความสำคัญกับ Self-diagnostic โดยออกแบบเครื่องมือ Self-diagnostic ที่แม่นยำต่อเป้าประสงค์ และวางใส่ Learning Journeys ให้ผู้เรียนแทนการใช้ Pretest… ในหลายกรณีสามารถสร้าง Engagement หรือพันธะกับเนื้อหาบทเรียนและวัตถุประสงค์ได้อย่างดียิ่ง

ข้อที่น่าสังเกตุก็คือ… ในหนังสือ The Adult Learner ของ Malcolm S. Knowles ให้ชื่อหัวข้อนี้ว่า “Core Competency Diagnostic and Planning Guide” ซึ่งทั้งหมดมุ่งหวังเพื่อสร้างการตระหนักในพื้นฐานของผู้เรียน… ไปพร้อมๆ กับการวางแผนเพื่อจะเรียนรู้เพิ่มเติมในวาระเดียวกัน

งานวิจัยของ Dr. Rafi Safadi จาก Academic Arab College Of Education หัวข้อ Learning from Self-Diagnosis Activities when Contrasting Students’ Own Solutions with Worked Examples: the Case of 10th Graders Studying Geometric Optics ซึ่งมองการใช้ Self-Diagnosis Activities เพื่อสร้าง Contrasting หรือหาจุดตัดให้ผู้เรียนเห็น Solutions หรือ ชุดพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติม

ลองเอาไปปรับใช้ดูได้ครับ!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Scrum

Agile… Scrum/Sprint Methodology

การมอบหมายงานและแจกแจงแบ่งหน้าที่จึงต้องชัดเจนและละเอียด โดนการแบ่งงานทั้งหมดออกเป็นส่วนๆ แล้วเอางานแต่ละส่วนมาสร้าง To do list หรือรายการที่ต้องทำ… แล้วจึงเอา To do list มาแจกจ่ายให้ทีมช่วยกันทำให้งานส่วนนี้เสร็จไปตามแผน… โดยรอบของการทำ To do list ของส่วนนี้เสร็จให้เรียกว่า Sprint นี้เสร็จ

COP25 2019

COP25… The UN Climate Change Conference

การประชุม COP25 ที่นครมาดริด ประเทศสเปนที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่การประชุมต้องขยายเวลาเพิ่มจากกำหนดการเดิมอีก 2 วันเนื่องจากตกลงและหาข้อสรุปไม่ได้ในบางประเด็น ภายใต้แรงกดดันจากคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ยอมให้นักการเมืองในสหประชาชาติ ใช้ลีลาการทูตซื้อเวลาในหลายๆ ประเด็นอย่างที่เคยเป็นมา… นับเป็นการประชุมโลกร้อนที่ใช้ระยะเวลาในการเจรจายาวนานที่สุดของสหประชาชาติ

Indecent Proposal… ข้อเสนอที่รักมิอาจกั้น – หนังดังที่เคยดู #002

คู่รักหนุ่มสาวแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างหอมหวาน แต่แล้ววันหนึ่งก็ถังแตกไม่เหลือเงินแม้แต่จะกินข้าว… แต่เพราะความสวยและเจ้าเสน่ห์ของฝ่ายหญิง จึงมีมหาเศรษฐีผู้เพียบพร้อม เสนอเงินแลกกับความสัมพันธ์ข้ามคืนกับฝ่ายหญิง ให้ทั้งคู่พิจารณา… ข้อเสนอแบบนี้ ในเวลาแบบนี้ เป็นท่านจะเลือกทางไหน?

Pivoting Strategies

Pivoting Strategies… กลยุทธ์การปรับทิศให้ธุรกิจไปต่อ

หนังสือ Lean Startup ได้แนะนำแนวคิดการปรับเปลี่ยนให้ Startup ที่ทำผลิตภัณฑ์และบริการออกมาแล้วแป๊กหรือล้มเหลว… ซึ่งเป็นเรื่องปกติของ Startup ที่เจอแป็กก็ต้องเปลี่ยน… เปลี่ยนแล้วแป๊กก็ต้องเปลี่ยนอีก ซึ่งผมกำลังพูดถึงการ “ปรับทิศทางของผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแม้แต่โมเดลธุรกิจ” ให้หาตลาดเจอและเหมาะสมพอจะสร้างธุรกิจบนตลาดนั้น… ซึ่งในกระบวนการหรือกลยุทธ์นี้จะเรียกว่า Pivoting