Self-Reevaluation… ทบทวนตัวเอง #SelfInsight

ตัวเลขศักราชใหม่ที่เราจะใช้กำกับเวลาปัจจุบันไปอีกหนึ่งปีนับจากนี้ได้เริ่มนับอีกครั้ง… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ชีวิตของพวกเราที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นเราเช่นเดิม ถึงแม้พวกเราส่วนใหญ่ยัง “มีเรื่องให้เสียดาย และ มีเป้าหมายที่ค้างคา” ให้นึกถึงในยามที่ได้ทบทวนความสำเร็จ–ล้มเหลวต่อภาระ และ เป้าหมายที่อยากทำแล้วได้ทำ… เป้าหมายที่ได้ทำแล้วทำได้… รวมทั้งเป้าหมายที่ทำไม่ได้อีกไม่น้อยจนเวลาลุล่วงไปอีกหนึ่งศักราช

ย้อนกลับไปเมื่อราว 365 วันก่อนหน้า… หลายคนคงมี New Year’s Resolutions 2022 หรือ ปณิธานปี 2022 ที่วางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ตัวเองได้มีทิศทางในการไขว่คว้าความอยากได้–อยากมี และ อยากเป็น… ตามแรงจูงใจ กับ ความใฝ่ฝันส่วนตัว ซึ่งหลายคนคงได้สัมผัสผลลัพธ์แห่งการบรรลุเป้าหมายกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่หลายๆ คนก็คง “กำลังดำเนินการ หรือ Process” โดยขยับเข้าใกล้เป้าหมายมากกว่าเดิม ซึ่งก็หวังว่าจะใกล้มากพอจนคนๆ นั้นเห็นชัดว่าเป้าหมายที่กำหนดขึ้นเหลือเงื่อนไขการบรรลุอยู่อีกแค่ไหนอย่างไร… แต่ไม่ว่าจะบรรลุเป้าหมายไปแล้ว หรือ กำลังเดินเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ เส้นเวลาที่เราใช้นับอ้างอิงอย่างศักราชใหม่ก็มักจะทำให้หลายๆ คนต้อง “ทบทวน” เป้าหมาย และ ตัวตนอีกวาระหนึ่งเสมอ

Aimee Lonneman จาก TEDx MileHigh เคยพูดถึง New Year’s Resolutions เอาไว้ว่า… มันไม่สำคัญมากนักหรอกที่เป้าหมาย และ ปณิธานที่วาดหวังเมื่อตอนต้นปีจะสำเร็จ หรือ ล้มเหลวไม่เป็นท่า… ตราบเท่าที่เรากล้าประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมา และ ปรับเป้าหมายให้เป็นจริงตามที่มันควรจะเป็นได้ดีขึ้น… โดยไม่ลืมที่จะวางตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่… โอบกอดตัวตนที่ใฝ่ดี และ มีความเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐ โดยอ่อนน้อมยอมให้ด้านดีในตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวตนได้โดยไม่ฝืน และ ตรงไปตรงมากับปัจจัยความสำเร็จล้มเหลวที่เป็นจริง เพื่อให้ตัวเองมีเหตุผลอันยุติธรรมต่อความสำเร็จ–ล้มเหลวของตัวเองเสมอ

Craig Childs ในฐานะบรรณาธิการบริหารแห่ง Lifehack.org ได้แบ่งปันแนวทางการทบทวนตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง และหรือ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของตัวเองเมื่อถึงวาระที่ต้องทบทวนตัวเอง โดยอ้างอิงแนวทางจาก Life Coach ชื่อดังอย่าง Dee McCorey ผู้ก่อตั้ง Risktaking for Success ว่า… ลองหาคำตอบให้ 10 คำถามต่อไปนี้…

  1. อุปสรรคอะไรบ้างที่ขวางทางท่านกับเป้าหมาย?
  2. ในแต่ละสัปดาห์… ท่านได้ทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับขับเคลื่อนเป้าหมายของตัวเองไปข้างหน้า?
  3. ท่านรู้สึกว่าเป้าหมายเดิมมีข้อบกพร่องหรือไม่?
  4. ท่านมีปัญหากับการทำเป้าหมายให้สำเร็จหรือไม่?
  5. ทรัพยากรใดที่ท่านใช้เพื่อตอบสนองความท้าทาย และหรือ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปัจจุบัน?
  6. เป้าหมายเดิมของท่านยังคงทำให้ “สีหน้าเปี่ยมสุข” ของตัวเองคงอยู่หรือเปล่าเมื่อนึกถึงมัน?
  7. ท่านรู้สึกว่าบางสิ่งที่ “ใหญ่กว่า หรือ สำคัญกว่า” ขาดหายไปจากเป้าหมายเดิมหรือไม่?
  8. วันนี้ท่านได้ทำอะไรเล็กๆ น้อยๆ อะไรได้เพื่อฟื้นฟูล่อเลี้ยงเป้าหมายเดิมของตัวเองที่ยังไม่บรรลุ และ ยังทำอะไรเพื่อจุดประกายหวามหวัง และ ความหลงใหลบ้าง?
  9. ความเบื่อมีผลต่อการทำตามเป้าหมายของท่านหรือไม่?
  10. ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา… ท่านจะยังทำตามเป้าหมายเดิมต่อไปอยู่ไหม?

ลองหาคำตอบดูครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts