Seven Sins of Greenwashing… บาปทั้ง 7 เพื่อใช้ฟอกเขียว #FridaysForFuture

Greenwashing หรือ การฟอกเขียว ซึ่งเป็นการแอบอ้างใช้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่รับผิดชอบต่อสังคม และ รักษ์โลกขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการอ้างเท็จโดยองค์กรไม่ได้มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งการสร้างหลักฐานเท็จ และหรือ อ้างข้อมูลเกินจริงในรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหัวข้อ Climate Change’s New Ally: Big Finance โดย Assoc. Prof. Madison Condon จาก Boston University School of Law รายงานว่า… มีบริษัทเอกชนจำนวนมากใช้การฟอกเขียว หรือ Greenwashing เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ และ สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนที่มีต่อแบรนด์ของตน โดยซ่อนพรางการตรวจสอบแทรกใส่โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน… ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้เป็นเพราะมีช่องโหว่ในกฏระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่บังคับใช้เกี่ยวกับข้อมูลเท็จด้านสิ่งแวดล้อมนั้นด้อยประสิทธิภาพ แต่ก็โชคดีที่ผู้บริโภคได้ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ถึงขั้นกล้าตั้งคำถามถึงรายละเอียดการอ้างสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบรษัทเอกชน และ แบรนด์… ประกอบกับการตรวจสอบโดยคู่แข่ง และ ช่องทางการประจานทางโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นได้ง่าย… ทำให้กรณีการฟอกเขียวที่เหลืออยู่มีแต่องค์กรที่กล้าเล่นใหญ่ระดับ “ตบแต่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และ ปลอมแปลงหลักฐานอ้างอิงโดยเจตนา” อย่างเหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิม

ปี 2007… ข้อมูลจากหน่วย TerraChoice ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรธุรกิจของ UL Enterprise ได้ศึกษากรณีการฟอกเขียวของผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ และ แบรนด์สินค้ากล่าวอ้างบนโฆษณาแต่ถูกบิดเบือน หรือแม้แต่ไม่ได้มีอยู่จริง… ซึ่ง TerraChoice พบการฟอกเขียวราว 7 รูปแบบหลักที่ถูกเรียกในเวลาต่อมาว่า… Seven Sins Of Greenwashing หรือ บาปทั้ง 7 เพื่อใช้ฟอกเขียว ประกอบด้วย…

  1. Sin of The Hidden Trade-off หรือ บิดเบือนด้วยการซุกซ่อนบาปที่แท้… เช่นการอ้างว่าใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยไม่พูดถึงกระบวนการผลิตกระดาษที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการใช้สารเคมีเพื่อฟอกขาวเยื่อกระดาษอย่างจงใจ
  2. Sin of The No Proof หรือ กล่าวอ้างเลื่อนลอย… ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้าง และ โฆษณาได้
  3. Sin of The Vagueness หรือ ใช้ชุดข้อมูลที่คลุมเครือ… ซึ่งเป็นรูปแบบการบิดเบือนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยม และ โวหารอธิบายไว้ให้เข้าใจยาก หรือ เจตนาให้สับสน
  4. Sin of The Worshiping False Labels หรือ ใช้ฉลากเท็จ… โดยปลอมแปลง หรือ เลียนแบบการถูกรับรองโดยบุคคลหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งการใช้ตรารับรอง และหรือ ปลอมตรารับรองต่างๆ โดยเจตนา
  5. Sin of The Irrelevance หรือ อ้างมั่ว… ซึ่งอ้างไปตามสำนวนการรับรองที่ได้รับการยอมรับ เช่น ขายอาหารแช่แข็งจากตู้เย็นปลอดสาร CFC หรือ Chlorofluorocarbons ซึ่งถูกห้ามใช้มานาน และ หาซื้อแทบไม่ได้แล้วในตลาด
  6. Sin of The Lesser of Two Evils หรือ บาปจากผีสองตน… โดยอ้างถึงคู่เปรียบเทียบที่เลวร้ายกว่าให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของตนดีกว่าของคู่แข่ง
  7. Sin of The Fibbing หรือ มดเท็จโดยเจตนา… ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลเท็จโดยไม่เกรงกลัว และ ละอาย

ประเด็นก็คือ… การฟอกเขียว หรือ Greenwashing กำลังจะเป็นปัญหาสามัญในระบบธุรกิจสมัยใหม่ที่คำนึงถึงข้อมูลสิ่งแวดล้อม ไม่ต่างจากกรณีการตบแต่งข้อมูลทางบัญชี… ซึ่งถ้าองค์กรธุรกิจใช้รูปแบบการฟอกเขียวที่แนบเนียน คู่กับ “การทุจริตในกระบวนการตรวจสอบ” เพื่อหลบเลี่ยงค่าใช้จ่ายจริงที่นักบริหารธุรกิจไม่อยากจะจ่าย… การฟอกเขียว หรือ Greenwashing ก็จะยังคงเกิดขึ้นให้เห็นอีกมากในอนาคต

References… 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts