Digital Transformation

SMACIT และ Digital Strategy… ชั้นเชิงและเครื่องมือทางดิจิทัล สำหรับธุรกิจ #SaturdayStrategy

ตั้งแต่ปลายปี 2019 กระทั่ง 12 เดือนของปี 2020 ที่โลกทั้งใบถูก Disrupted ด้วย Virus nCov-19 ที่คนทั่วโลกแตกตื่นและจดจำในชื่อ COVID-19… และคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วจนถึงบ่ายวันที่ 11 มีนาคม ปี 2021 ที่ผมกำลังเตรียมต้นฉบับอยู่นี้… 2.63 ล้านคนทั่วโลก… ส่วนในโลกธุรกิจที่ต้องพึ่งพาโลกาภิวัตน์ โดยไม่มีโมเดลรายได้และแผนดำเนินงานแบบดิจิทัลอยู่ก่อน… ถ้าไม่โคม่าก็ล้มหายหงายท้องและปิดตัวไปมากมาย… และถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าเร็วไปที่จะนับสถิติมาบอกเล่ายืนยันความเสียหายทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแท้จริง

ความเคลื่อนไหวเรื่อง Digital Transformation ในระดับองค์กรน้อยใหญ่จึงถูกเร่งรัดโดยปริยาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ข้ามขั้นตอนว่าจะทำอะไรกันอย่างไรบ้างกันมาตั้งแต่การ Lock Down ช่วงไตรมาสแรกปี 2020… ซึ่งแทบทั้งหมดต่างก็ยกระดับ “การสื่อสารภายในองค์กรไปออนไลน์” กันได้หมด แม้แต่ SMEs ที่มีสมาชิกทีมระดับต่ำสิบเองก็ตาม

แต่คำถามต่อมามีว่า… แล้วจะยังไงต่อกับ Digital Transformation?… แค่ไลน์กลุ่ม กับ Zoom และ Microsoft Team เพียงพอหรือยัง?… เอาสินค้าเอาบริการขึ้นเวบบ้าง ขึ้นโซเซียลบ้าง ขึ้น eCommerce บ้าง… เพียงพอหรือยัง? และ เรียกว่า Digital Transformed เรียบร้อยหรือยัง?

ตอบให้เลยครับว่ายัง!!! โดยเฉพาะองค์กรที่ยังไม่รู้จัก SMACIT และยังไม่มี Digital Strategy ที่เป็นรูปเป็นร่างครอบคลุม SMACIT Planning ว่าจะไปทางไหนกับเทคโนโลยีอะไรด้วยกระบวนทัศน์แบบไหนบ้าง?

คำว่า SMACIT มาจากอักษรนำหน้าของคีย์เวิร์ด 5 ตัว ซึ่งการทำ Digital Transformation ในทุกระดับจะวนๆ อยู่กับ 5 เทคโนโลยีนี้คือ… 

  1. Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์
  2. Mobile หรือ มือถือ
  3. Analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล
  4. Cloud หรือ คลาวด์คอมพิวเตอร์
  5. Internet of Things หรือ IoT

เอกสารเผยแพร่จาก Center for Information Systems Research, Massachusetts Institute of Technology ในหัวข้อ HOW TO CREATE A GREAT DIGITAL STRATEGY ได้นำเสนอข้อสังเกตุที่พบทั้งโอกาสและความท้าทาย จากการศึกษาค้นคว้าล้วงลึกลงไปในบริบทที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อ Digitized องค์กรให้ถึงโอกาสอย่างแท้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคต… โดยสาระทั้งหมดจะครอบคลุม SMACIT และ Digital Strategy ในแนวทางที่ต่างออกไปจากการวางแผนและดำเนินการตามปกติ

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การจะทำ Digital Transformation ควรเริ่มต้นที่การทำแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning โดยวางทุกบริบทของกลยุทธ์ ให้ประสานกับ SMACIT Technology โดยการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญอยู่สองด้านคือ การเข้าถึงลูกค้า หรือ Customer Engagement… และ พัฒนาหรือเลือกสรร Digitized Solutions เพื่อให้โมเดลการเข้าถึงลูกค้า… ไม่เหลือช่องว่างให้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ เพิ่มเติมอีก โดยเฉพาะในการกำหนดกลยุทธ์ประสานกับ SMACIT Technology… ซึ่งแผนกลยุทธ์ที่ร่างขึ้นในแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์จะถูกเรียกว่า Digital Strategic Planning หรือ Digital Strategy นั่นเอง

ที่เหลือก็แค่ Execute หรือดำเนินการตามแผนครับ… แต่ที่ต้องระวังก็คือ!

การดำเนินการตาม Digital Strategic Planning เพื่อทำ Digital Transformation จะแตกต่างจากการดำเนินการตามแผนทั่วไปอยู่หนึ่งประเด็นสำคัญนั่นก็คือ… ให้จดจ่อหรือโฟกัสอยู่กับ Direction หรือ ทิศทางและลำดับการทำงานตามแผน โดยไม่กำหนดเป้าหมายที่ขาดความยืดยุ่น… ซึ่งหลายกรณีของการ Execute Digital Strategic Planning อย่างถูกต้องและครบขั้นตอนโดยไม่กำหนดเป้าหมายตายตัวล่วงหน้า ส่วนใหญ่มักจะพบโอกาสและเป้าหมายมากกว่าหนึ่งทางเลือก จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนระดับ Business Model อันท้าทายยิ่งกว่าเสมอ

หวังว่าจะพอเห็นแนวทางครับ!!!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts