Saturday Strategy

Small Town Strategy… กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง #SaturdayStrategy

ตำนานความยิ่งใหญ่ของค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่าง WalMart ก่อนจะถูก Amazon.com ที่ทำค้าปลีกออนไลน์ได้ยิ่งใหญ่กว่าล้มแชมป์ไป ในมิติของตัวเลขยอดขายและรายได้ที่เอามาเทียบกัน… แต่บทเรียนความสำเร็จหลายอย่างของ WalMart ยังทรงคุณค่าต่อแนวคิดและการจัดการแบบ SMEs และ Corporate อยู่ไม่เสื่อมคลาย… ซึ่งเป็นเรื่องราวที่แม้แต่ความสำเร็จของ Amazon.com ซึ่งโตมาแบบ Tech Startup ในบริบทที่แตกต่างอย่างมาก ก็เทียบเคียงชั้นเชิงรุ่นใหญ่อย่าง WalMart ได้ยาก

ตำนานความยิ่งใหญ่มากที่สุดเรื่องหนึ่งจาก WalMart ก็คือ Small Town Strategy หรือ กลยุทธ์เมืองรอง หรือ กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง ที่ WalMart เลือกทำเลค้าขายในเมืองรองที่ห้างค้าปลีกรายใหญ่ในยุคเดียวกันไม่สนใจ เพราะคนน้อย ลูกค้าน้อย ตลาดเล็ก… ซึ่งร้านค้าปลีกในเมืองรองแต่เดิม ก็เลือกที่จะขายสินค้าราคาแพงกว่าห้างใหญ่ในเมือง จนเหลือ “ช่องว่างทางธุรกิจ” ให้ WalMart ตั้งห้างค้าปลีกในเมืองเล็กขายสินค้าราคาไม่แพง หรือ ขายราคาเท่าห้างใหญ่ในเมืองใหญ่… กระจายไปตามเมืองรองซึ่งดูเหมือนจะมีประชากรน้อยกว่า… แต่เมื่อสาขามีมากและกระจายไปทั่ว ในที่สุดก็มียอดขายเหนือกว่าห้างใหญ่อย่าง  Kmart แชมป์ห้างใหญ่ลูกค้าเยอะมาก่อน แบบเทียบกันไม่ได้อีกเลยนับแต่นั้น

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… เมืองรอง และ อำเภอเล็กซึ่งในอดีต หรือยุคที่การคมนาคมขนส่งยังกันดานและบ้านนอกนั้น เมืองรองและอำเภอเล็กๆ อาจจะด้อยหลายอย่างกว่าเมืองใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเป็นวันๆ เพื่อให้ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ไม่เก่าเกิน 24 ชั่วโมง… แต่เมื่อถึงยุคที่ชุมชนในเมืองรองมีระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งถนนหนทางและพาหนะ พร้อมข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งอีกไม่นานก็จะเร็วและไร้รอยต่อยิ่งขึ้นเมื่อสัญญาณ 5G ใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และอาจไม่เหลือจุดอับสัญญาณอินเตอร์เน็ตอีกเลยด้วยซ้ำ เมื่อถึงยุคอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในยุคถัดไป

เมืองรองและอำเภอเล็กๆ อีกมากมายจึงมีช่องว่างของโอกาสทางธุรกิจบนมุมมองใหม่ ภายใต้กลยุทธ์เก่าแก่ ซึ่งยังใช้ได้ดีกับการค้าการลงทุนที่สามารถ “เริ่มเล็กๆ เพื่อใหญ่แบบเยอะๆ” จากเมืองรองและชานเมืองสำหรับกิจการที่ยัง “ต้องการทำเล และ ลูกค้าแบบ Walk-in” อยู่

สิ่งที่ต้องระมัดระวังมีเพียงอย่างเดียวคือ… อะไรก็ตามที่ถูกจัดเป็นกลยุทธ์ทั้งใหม่เก่ายากง่าย บริบทภายในกลยุทธ์จะมี “ข้อดี–ข้อเสีย” ให้ลับสมองลองปัญญาเสมอ… กรณี Small Town Strategy หรือ กลยุทธ์เมืองรอง หรือ กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง จึงไม่ได้มีแต่ข้อดีทั้งหมด… แม้จะมีกรณีศึกษาของ WalMart ให้เรียนรู้และเลียนแบบอยู่ก่อน… โดยต้องไม่ลืมว่า ผู้คนในเมืองรอง และ คนในอำเภอเล็กๆ ในยุคข้อมูลข่าวสาร ล้วนมีทางเลือกไม่ต่างจากคนเมืองใหญ่ ซึ่งการเลือกทำเลเมืองรองเพื่อดำเนินธุรกิจให้เติบโต ยังต้อง “เข้าใจ และ เข้าถึง” คนในพื้นที่ให้มาก… เพราะกลยุทธ์เมืองรองต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆ ร่วมด้วยอีกมาก เพื่อให้ลูกค้าในเมืองรองเหล่านั้น ใช้จ่ายอย่างมีความสุขกับธุรกิจของท่านตามแผน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts