Mobile Smart Factory

Smart Factory… โรงงานสำหรับ SMEs ยุคนี้ #RederSMEs

การปรับตัวของหน่วยการผลิตสินค้า และ ภาคการผลิตท่ามกลาวสงครามโควิด เพื่อไปรีสตาร์ทกันใหม่ราวต้นปี 2022 ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกแบบทุกขนาดเป็นฐานนั้น… ที่ยังยืนไหว และ ยืดหยัดจะไปต่อหลังวิกฤตโควิดอยู่ ส่วนใหญ่จะคิดหาทางปรับตัวหลายด้าน โดยเฉพาะการลดคน… ซึ่งส่วนใหญ่ลดไปกันหมดแล้ว และ วางแผนเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในสายการผลิต… ความเคลื่อนไหวของวงการ Industrial Automation ทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ Automation Control ไปจนถึงเครื่องจักร และ ผู้รับเหมาติดตั้ง… ซึ่งมาพร้อมแนวคิดหลักในการปรับตัวของภาคการผลิต หรือ โรงงานที่เริ่มต้นคุยกัน ณ วิสัยทัศน์ Smart Factory

Smart Factory จะเป็นโรงงาน และ ขบวนการผลิตที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ “ข้อมูลการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน” ถูกแจกจ่ายเพื่อขับเคลื่อนขั้นตอนการผลิตโดยต่อเนื่อง และ ได้ผลผลิตที่ไม่บกพร่อง… โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงคิดนำเทคโนโลยี Data… Robotic… IoT และ Artificial Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ พัฒนาขั้นตอนการผลิตทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น… โดยประเมินได้อย่างชัดเจนจากปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในทางเทคนิค… การปรับเปลี่ยน หรือ Upgrade โรงงานไปสู่ Smart Factory จะมีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาสู่ระบบควบคุมในสายการผลิตเพื่อปรับ Data Flow ทั้งในส่วนการจัดการ และ ในขั้นตอนการผลิตไปสู่ดิจิทัลก่อน แล้วจึงนำ AI และหรือ หุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาเติมกำลังผลิต

Smart Factory จะทำให้ขั้นตอนการผลิตมีประสิทธิภาพเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการผลิต ที่ข้อมูลทุกอย่างในสายการผลิตถูกรายงานแบบ Realtime อย่างแม่นยำ ทำให้ความผิดพลาดล่าช้าต่ำลง จนเห็นต้นทุนการดำเนินงานลดลงในระยะยาว

อุปสรรคสำคัญของการลงทุนกับ Smart Factory ในปัจจุบันโดยหลักๆ เท่าที่ผมได้สัมผัสก็คือ… โรงงานต้องลงทุนด้วยงบประมาณสูงกว่าการลงทุนกับโรงงานแบบดั้งเดิมมาก ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูง และ ราคาแพงแล้ว… งานติดตั้งจนถึงทดสอบเดินเครื่องส่งมอบระบบคืนให้โรงงาน… มักจะมีเพียงผู้รับเหมา และ วิศวกรที่ผ่านการอบรมเฉพาะมาเท่านั้นที่จะมอบความเชื่อมั่นให้ได้ว่า เครื่องจักรและระบบราคาแพงจะไม่เละคามือระหว่างติดตั้ง

ส่วนการ Upgrade หรือ การปรับปรุงโรงงานเก่าไปเป็น Smart Factory ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นตัวเก่า… แต่ก็ไม่ได้ยากเกินจะทำหากเจ้าของโรงงานมี Mindset  เรื่อง Smart Factory ที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ… โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้คือ

  • Smart Factory เหมาะกับโรงงานทุกขนาด… ไม่ใช่แต่เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่โรงงานเล็กที่เรียกว่า โรงงานจำพวกที่ 1 หรือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และ/หรือ มีจำนวนคนงานไม่เกิน 20 คน ก็สามารถทำ Smart Factory ได้
  • Smart Factory ไม่ได้มีเฉพาะเครื่องจักร และ อุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อผลิตสินค้าเท่านั้น… แต่ยังรวมถึง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการผลิต… การควบคุมคุณภาพ และข้อมูลด้านความปลอดภัย
  • Smart Factory สามารถปรับปรุงด้วยเงินลงทุนไม่สูง… เพราะเครื่องจักร และ อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับ Smart Factory ก็เหมือนสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่หลายเกรด หลายราคา แต่ส่วนใหญ่ที่แพงจริงๆ คือภาษีเครื่องจักร ค่าขนส่ง และ ค่าติดตั้ง… กรณีการ Upgrade โรงงานเดิมยังสมารถปรับปรุงไปเป็นส่วนๆ ได้ โดยไม่ต้องรื้อทำครั้งเดียวทั้งโรงงาน ซึ่งหลายกรณีสามารถ Upgrade โดยไม่กระทบการผลิตที่ดำเนินอยู่ด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องดูเป็นรายกรณี

ส่วนการวางแผน ออกแบบ และ ดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนโรงงาน และ Upgrade ขบวนการผลิตทั้งหมดไปสู่การเป็น Smart Factory นั้น… โดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรจะแนะหรอกครับ เพราะการที่ใครจะมีแนวคิดถึงขั้นต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และ นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิต… ผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์และข้อมูลของท่านคงมีอะไรมากมายในมือให้หยิบใช้ได้อยู่แล้ว

มีที่อยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือ… Smart Factory สำหรับผลิตสินค้าหลายอย่างในปัจจุบัน มีให้ถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคนในขั้นตอนการผลิตเลยก็มี… เอาเป็นว่า ถ้าท่านเห็นตลาด หรือ มีตลาดของสินค้าขายดียังเป็นที่ต้องการ และ คิดถึงการมีโรงงาน หรือ การขยายกำลังผลิต แต่กังวลเรื่องคนและเรื่องการจัดการอยู่ ลองมองผ่านวิสัยทัศน์ Smart Factory ดูหน่อยก็ดีครับ

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts