Smart Factory… โรงงานสำหรับ SMEs ยุคนี้ #RederSMEs

Mobile Smart Factory

การปรับตัวของหน่วยการผลิตสินค้า และ ภาคการผลิตท่ามกลาวสงครามโควิด เพื่อไปรีสตาร์ทกันใหม่ราวต้นปี 2022 ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมทุกแบบทุกขนาดเป็นฐานนั้น… ที่ยังยืนไหว และ ยืดหยัดจะไปต่อหลังวิกฤตโควิดอยู่ ส่วนใหญ่จะคิดหาทางปรับตัวหลายด้าน โดยเฉพาะการลดคน… ซึ่งส่วนใหญ่ลดไปกันหมดแล้ว และ วางแผนเพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปในสายการผลิต… ความเคลื่อนไหวของวงการ Industrial Automation ทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบ Automation Control ไปจนถึงเครื่องจักร และ ผู้รับเหมาติดตั้ง… ซึ่งมาพร้อมแนวคิดหลักในการปรับตัวของภาคการผลิต หรือ โรงงานที่เริ่มต้นคุยกัน ณ วิสัยทัศน์ Smart Factory

Smart Factory จะเป็นโรงงาน และ ขบวนการผลิตที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ “ข้อมูลการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน” ถูกแจกจ่ายเพื่อขับเคลื่อนขั้นตอนการผลิตโดยต่อเนื่อง และ ได้ผลผลิตที่ไม่บกพร่อง… โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงคิดนำเทคโนโลยี Data… Robotic… IoT และ Artificial Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ พัฒนาขั้นตอนการผลิตทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น… โดยประเมินได้อย่างชัดเจนจากปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในทางเทคนิค… การปรับเปลี่ยน หรือ Upgrade โรงงานไปสู่ Smart Factory จะมีการนำเทคโนโลยี IoT เข้ามาสู่ระบบควบคุมในสายการผลิตเพื่อปรับ Data Flow ทั้งในส่วนการจัดการ และ ในขั้นตอนการผลิตไปสู่ดิจิทัลก่อน แล้วจึงนำ AI และหรือ หุ่นยนต์ รวมทั้งเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาเติมกำลังผลิต

Smart Factory จะทำให้ขั้นตอนการผลิตมีประสิทธิภาพเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการการผลิต ที่ข้อมูลทุกอย่างในสายการผลิตถูกรายงานแบบ Realtime อย่างแม่นยำ ทำให้ความผิดพลาดล่าช้าต่ำลง จนเห็นต้นทุนการดำเนินงานลดลงในระยะยาว

อุปสรรคสำคัญของการลงทุนกับ Smart Factory ในปัจจุบันโดยหลักๆ เท่าที่ผมได้สัมผัสก็คือ… โรงงานต้องลงทุนด้วยงบประมาณสูงกว่าการลงทุนกับโรงงานแบบดั้งเดิมมาก ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้งเทคโนโลยีชั้นสูง และ ราคาแพงแล้ว… งานติดตั้งจนถึงทดสอบเดินเครื่องส่งมอบระบบคืนให้โรงงาน… มักจะมีเพียงผู้รับเหมา และ วิศวกรที่ผ่านการอบรมเฉพาะมาเท่านั้นที่จะมอบความเชื่อมั่นให้ได้ว่า เครื่องจักรและระบบราคาแพงจะไม่เละคามือระหว่างติดตั้ง

ส่วนการ Upgrade หรือ การปรับปรุงโรงงานเก่าไปเป็น Smart Factory ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นตัวเก่า… แต่ก็ไม่ได้ยากเกินจะทำหากเจ้าของโรงงานมี Mindset  เรื่อง Smart Factory ที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจ… โดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้คือ

  • Smart Factory เหมาะกับโรงงานทุกขนาด… ไม่ใช่แต่เฉพาะโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้น แม้แต่โรงงานเล็กที่เรียกว่า โรงงานจำพวกที่ 1 หรือ โรงงานที่มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และ/หรือ มีจำนวนคนงานไม่เกิน 20 คน ก็สามารถทำ Smart Factory ได้
  • Smart Factory ไม่ได้มีเฉพาะเครื่องจักร และ อุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อผลิตสินค้าเท่านั้น… แต่ยังรวมถึง ระบบบริหารจัดการข้อมูลการผลิต… การควบคุมคุณภาพ และข้อมูลด้านความปลอดภัย
  • Smart Factory สามารถปรับปรุงด้วยเงินลงทุนไม่สูง… เพราะเครื่องจักร และ อุปกรณ์อัตโนมัติสำหรับ Smart Factory ก็เหมือนสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่หลายเกรด หลายราคา แต่ส่วนใหญ่ที่แพงจริงๆ คือภาษีเครื่องจักร ค่าขนส่ง และ ค่าติดตั้ง… กรณีการ Upgrade โรงงานเดิมยังสมารถปรับปรุงไปเป็นส่วนๆ ได้ โดยไม่ต้องรื้อทำครั้งเดียวทั้งโรงงาน ซึ่งหลายกรณีสามารถ Upgrade โดยไม่กระทบการผลิตที่ดำเนินอยู่ด้วยซ้ำ แต่ก็ต้องดูเป็นรายกรณี

ส่วนการวางแผน ออกแบบ และ ดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนโรงงาน และ Upgrade ขบวนการผลิตทั้งหมดไปสู่การเป็น Smart Factory นั้น… โดยส่วนตัวคิดว่าไม่มีอะไรจะแนะหรอกครับ เพราะการที่ใครจะมีแนวคิดถึงขั้นต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้แรงงานคน และ นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิต… ผมเชื่อว่าวิสัยทัศน์และข้อมูลของท่านคงมีอะไรมากมายในมือให้หยิบใช้ได้อยู่แล้ว

มีที่อยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือ… Smart Factory สำหรับผลิตสินค้าหลายอย่างในปัจจุบัน มีให้ถึงขั้นไม่ต้องใช้แรงงานคนในขั้นตอนการผลิตเลยก็มี… เอาเป็นว่า ถ้าท่านเห็นตลาด หรือ มีตลาดของสินค้าขายดียังเป็นที่ต้องการ และ คิดถึงการมีโรงงาน หรือ การขยายกำลังผลิต แต่กังวลเรื่องคนและเรื่องการจัดการอยู่ ลองมองผ่านวิสัยทัศน์ Smart Factory ดูหน่อยก็ดีครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

ClassCraft

ClassCraft… ที่ต้องเรียนเอาไปให้เล่น

การเรียนการสอนกับการเล่นเกมส์ในมุมมองของผู้เรียน ช่างไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อย ทั้งๆ ที่การเรียนก็มีคะแนนและการเลื่อนชั้น เป็นความท้าทายแบบเดียวกับเกมส์ที่ล้วนใช้คะแนนและการเลื่อนชั้น หรือ Up Level เหมือนกัน

2020 ปีของคนคิดบวก

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่ TCDC หรือ Thailand Creative & Design Center หรือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์การมหาชน จะออกหนังสือประจำปีว่าด้วยแนวโน้มในปีถัดไป เผยแพร่อย่างสร้างสรรค์… ปลายปีนี้ก็เช่นกัน TCDC ก็ไม่พลาดที่จะรวบรวมแนวโน้มมิติต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับปี 2020 เอาไว้ในหนังสือเล่มเดียวขนาด 300 หน้า และแจกจ่ายเวอร์ชั่น eBook ฟรีมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

Real Ice

Real Ice / Re-Ice… เครื่องทำน้ำแข็งเติมคืนขั้วโลก #FridaysForFuture

นักศึกษากลุ่มเล็กๆ จาก Bangor University ในแคว้น Wales จึงหาทางทำน้ำแข็งเติมขั้วโลก โดยพวกเขาช่วยกันพัฒนาต้นแบบเครื่องเติมน้ำแข็ง หรือ Re-Ice Machine ในนามทีม Real Ice ภายใต้การสนับสนุนจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP หรือ United Nations Development Programme ร่วมกับ Jessica Alba ดาราฮอลลีวูดสายสิ่งแวดล้อมตัวแม่ ผู้เป็น Brand Ambassador ของรถยนต์ฮุนไดในสหรัฐอเมริกา และมากับทุนสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมทั่วโลกในนาม ()FOR TOMORROW INITIATIVE จาก Hyundai…

POINT OF SALE จาก ODOO

POS หรือ Point of Sale หรือเครื่องแคชเชียร์ที่เราเห็นอยู่ทุกที่ๆ เราไปจับจ่ายใช้สอยนั่นแหละครับ… POS เป็นระบบจัดการการขายหน้าร้านที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องขายสินค้าและรับชำระเงินกัน ณ จุดขาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นกลไกปกติของการทำธุรกิจแบบ B2C หรือ Business to Consumers ที่การซื้อขายและชำระราคาจะเกิดขึ้นทันที ไม่เหมือนโมเดลธุรกิจแบบ B2B ที่การซื้อขายและชำระราคา อาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาเช่น มีเครดิตเทอม 30