Smart Highway… ถนน 5G ที่เกิดขึ้นจริงในยุคของเรา

5G Road

ความพยายามที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จากโมเดลการออกแบบเมืองและประเทศทั่วโลก ดูเหมือนจะมีความท้าทายเรื่อง “ความกังวลทางระบาดวิทยา” ที่ถามกันว่า… หลังวิกฤตโควิดไปแล้ว ผู้คนจะยอมเดินทางเบียดเสียดจนบ่อยครั้งที่ประตูรถไฟใต้ดิน บนดินและลอยฟ้า… แทบจะปิดไม่ได้ในเวลาเร่งด่วนตามหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก… คนจะกล้าเบียดกันขนาดนั้นอยู่มั๊ย

ในขณะที่คำถามเรื่องการใช้รถส่วนบุคคลช่วงหลังวิกฤตโควิดไปแล้ว กลับได้คำตอบค่อนข้างชัดว่า คนคงใช้รถส่วนตัวมากกว่า แม้จะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัด ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินไปกลับหลายเส้นทาง แม้ว่าการบินไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าขับรถไปเองเป็นเท่าตัวก็ตาม

ในระดับการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีการพูดถึงและเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในทุกมิติเพื่อไปให้ถึงการใช้งาน พาหนะไร้คนขับ หรือ Autonomous Cars Level 4-5 ซึ่งต้องการถนนอัจฉริยะหรือ Smart Highway เข้ามาเสริมศักยภาพระบบให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพืื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยสูงสุด

Note: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกัน Autonomous Cars จากบทความ 5 Level Of Autonomous Cars… พาหนะไร้คนขับทั้ง 5 ระดับ และ ADAS ระบบรถไร้คนขับพร้อมใช้ และเชื่อใจได้เมื่ออยู่บนท้องถนน

เวบไซต์ thaibizchina.com ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ Smart Highway ในนครหนานหนิง… ซึ่งเปิดตัวโครงการก่อสร้าง ทางด่วนอัจฉริยะ หรือ Smart Highway สายแรกของมณฑล ระยะทาง 25.8 กิโลเมตร ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 5,370 ล้านหยวน ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่… ยุคแห่งรถยนต์อัจฉริยะ 

ทางด่วนอัจฉริยะสายนี้สามารถรองรับยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดพักรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า

Smart Highway หรือ ทางด่วนอัจฉริยะตลอดเส้นทาง 25.8 กิโลเมตร ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งานก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกระยะทาง 20.9 กิโลเมตร เป็นแบบ 6 ช่องจราจร และตอนที่สอง ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เป็นแบบ 8 ช่องจราจร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงถนนวงแหวนรอบนอกนครหนานหนิง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อระบายการจราจรและรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หัวใจสำคัญของ Smart Highway หรือ ทางด่วนอัจฉริยะในโครงการนี้ก็คือ ระบบสัญญาณสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับนั่นเอง เนื่องจากการขับขี่ต้องอาศัยการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง มีค่าความหน่วงสัญญาณต่ำ เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ… โดยเฉพาะระบบควบคุมการหยุดรถ สามารถตอบสนองได้อย่างทันที โดยมีการตั้งสถานีฐานเครือข่าย 5G ตามเส้นทางห่างกันทุกๆ 125 เมตร ครอบคลุมตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

นอกจากนี้ ยังมีการนำพัฒนาเทคโนโลยี 5G มาใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อรองรับระบบการจราจรอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time Traffic information ซึ่งจะวิเคราะห์และประเมินสภาพการจราจรบนท้องถนนแบบอัตโนมัติ ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โดยตัวระบบจะสามารถแจ้งเตือนรถที่วิ่งบนทางด่วนให้ทราบถึงสภาพการจราจรบนท้องถนนล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

เทคโนโลยี 5G จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างรถและถนนอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มณฑณกว่างซี หรือ Guangxi ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างครบวงจรในอนาคตอันใกล้

หลายปีมานี้ นครหนานหนิง หรือ Nanningเร่งพัฒนาโครงข่ายการจราจรเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยเฉพาะการตัดผ่าน ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีแห่งนครหนานหนิง Nanning Wuxu International Airport หรือ 南宁吴圩国际机场ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ทั้งภายในมณฑลและเชื่อมสู่ภายนอกมณฑลรวมทั้งอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้นครหนานหนิง และมณฑลกว่างซี ก้าวขึ้นเป็น “ศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และในอนาคต… จะมีการต่อยอดโครงการก่อสร้างทางด่วนอัจฉริยะจีน-อาเซียนอีกด้วย”

Rederences…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Export

หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 138 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom… เป็นการเรียนออนไลน์แบบ Synchronous eLearning โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงมากมาย เช่น คุณสมชนะ กังวารจิตต์ เจ้าของบริษัท Prompt Design และ นักออกแบบเจ้าของรางวัลระดับโลกมากมา… คุณพรชัย พัวพัฒนขจร เจ้าของแบรนด์อากิโกะ ในฐานะนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์… ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง เจ้าของผลิตภัณฑ์ ดีแคส ในฐานนักธุรกิจส่งออกมากประสบการณ์เช่นกัน

Cognitive Behavioral Therapy

Anxiety And Cognitive Behavioral Therapy… ความวิตกกังวล และ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม #SelfInsight

Cognitive Behavioral Therapy หรือ CBT หรือ การบำบัดความคิดและพฤติกรรมนี้… จะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และร่างกายว่ามันสัมพันธ์กันหมด ถ้าคิดแบบนี้ ก็จะรู้สึกแบบนี้ พอรู้สึกแบบนี้ ก็จะทำแบบนี้… ดังนั้น ถ้าสามารถปรับตรงความคิดตั้งต้นได้ ความรู้สึกเราก็อาจจะเปลี่ยนไป พฤติกรรมก็อาจจะเปลี่ยนตาม ทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไข

light night star

Mind Mapping… วาดเส้นทางชีวิตจากความคิดตัวเอง 

ในหนังสือ Designing Your Life บทนี้แนะนำให้เราเขียน Mind Mapping กิจกรรมและตัวแปรเชื่อมโยงกันเป็นชั้นๆ ออกมาภายในเวลาสั้นๆ… โดยให้เลือกกิจกรรมที่ได้จากการทำ Good Times Journal แล้วหากิจกรรมและตัวแปรที่เกี่ยวข้องจนได้ตัวแปรที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหลักที่ขอบนอกสุด… แล้วเลือกมาสองสามตัวแปรที่ดึงดูดเราที่สุด… แล้วลองรวมคำเหล่านั้นให้กลายเป็นกิจกรรมหรืออาชีพใหม่ให้ได้… ซึ่งนั่นคือหนึ่งไอเดีย หรือหนึ่งอาชีพที่อาจจะกลายเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของอนาคตก็ได้

Active Classroom

Co-creation Learning… ปฐมบท

ในแนวทางการมองผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนการศึกษา เพื่อรวมทรัพยากรของสถาบันการศึกษา เข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทรัพยากรและสติปัญญาของผู้เรียน เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่า Value Co-creation หรือคุณค่าจากการสร้างสรรค์ร่วมกัน