Smart Highway… ถนน 5G ที่เกิดขึ้นจริงในยุคของเรา

5G Road

ความพยายามที่จะพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จากโมเดลการออกแบบเมืองและประเทศทั่วโลก ดูเหมือนจะมีความท้าทายเรื่อง “ความกังวลทางระบาดวิทยา” ที่ถามกันว่า… หลังวิกฤตโควิดไปแล้ว ผู้คนจะยอมเดินทางเบียดเสียดจนบ่อยครั้งที่ประตูรถไฟใต้ดิน บนดินและลอยฟ้า… แทบจะปิดไม่ได้ในเวลาเร่งด่วนตามหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก… คนจะกล้าเบียดกันขนาดนั้นอยู่มั๊ย

ในขณะที่คำถามเรื่องการใช้รถส่วนบุคคลช่วงหลังวิกฤตโควิดไปแล้ว กลับได้คำตอบค่อนข้างชัดว่า คนคงใช้รถส่วนตัวมากกว่า แม้จะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัด ที่เคยเดินทางด้วยเครื่องบินไปกลับหลายเส้นทาง แม้ว่าการบินไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าขับรถไปเองเป็นเท่าตัวก็ตาม

ในระดับการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีการพูดถึงและเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานทางถนนในทุกมิติเพื่อไปให้ถึงการใช้งาน พาหนะไร้คนขับ หรือ Autonomous Cars Level 4-5 ซึ่งต้องการถนนอัจฉริยะหรือ Smart Highway เข้ามาเสริมศักยภาพระบบให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพืื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยสูงสุด

Note: อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกัน Autonomous Cars จากบทความ 5 Level Of Autonomous Cars… พาหนะไร้คนขับทั้ง 5 ระดับ และ ADAS ระบบรถไร้คนขับพร้อมใช้ และเชื่อใจได้เมื่ออยู่บนท้องถนน

เวบไซต์ thaibizchina.com ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ Smart Highway ในนครหนานหนิง… ซึ่งเปิดตัวโครงการก่อสร้าง ทางด่วนอัจฉริยะ หรือ Smart Highway สายแรกของมณฑล ระยะทาง 25.8 กิโลเมตร ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 5,370 ล้านหยวน ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เพื่อรองรับการเข้าสู่… ยุคแห่งรถยนต์อัจฉริยะ 

ทางด่วนอัจฉริยะสายนี้สามารถรองรับยานยนต์ไร้คนขับ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดพักรถ ด่านเก็บค่าผ่านทาง ศูนย์ซ่อมบำรุงทาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า

Smart Highway หรือ ทางด่วนอัจฉริยะตลอดเส้นทาง 25.8 กิโลเมตร ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง งานก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนแรกระยะทาง 20.9 กิโลเมตร เป็นแบบ 6 ช่องจราจร และตอนที่สอง ระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เป็นแบบ 8 ช่องจราจร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงถนนวงแหวนรอบนอกนครหนานหนิง ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อระบายการจราจรและรองรับปริมาณรถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หัวใจสำคัญของ Smart Highway หรือ ทางด่วนอัจฉริยะในโครงการนี้ก็คือ ระบบสัญญาณสื่อสารไร้สายยุคที่ 5 หรือ 5G ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนนวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับนั่นเอง เนื่องจากการขับขี่ต้องอาศัยการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง มีค่าความหน่วงสัญญาณต่ำ เพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ไร้คนขับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ… โดยเฉพาะระบบควบคุมการหยุดรถ สามารถตอบสนองได้อย่างทันที โดยมีการตั้งสถานีฐานเครือข่าย 5G ตามเส้นทางห่างกันทุกๆ 125 เมตร ครอบคลุมตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย

นอกจากนี้ ยังมีการนำพัฒนาเทคโนโลยี 5G มาใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อรองรับระบบการจราจรอัจฉริยะที่สามารถแสดงข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ หรือ Real-time Traffic information ซึ่งจะวิเคราะห์และประเมินสภาพการจราจรบนท้องถนนแบบอัตโนมัติ ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data โดยตัวระบบจะสามารถแจ้งเตือนรถที่วิ่งบนทางด่วนให้ทราบถึงสภาพการจราจรบนท้องถนนล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อีกด้วย

เทคโนโลยี 5G จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างรถและถนนอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยผลักดันให้มณฑณกว่างซี หรือ Guangxi ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างครบวงจรในอนาคตอันใกล้

หลายปีมานี้ นครหนานหนิง หรือ Nanningเร่งพัฒนาโครงข่ายการจราจรเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางน้ำ โดยเฉพาะการตัดผ่าน ท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีแห่งนครหนานหนิง Nanning Wuxu International Airport หรือ 南宁吴圩国际机场ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ ทั้งภายในมณฑลและเชื่อมสู่ภายนอกมณฑลรวมทั้งอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้นครหนานหนิง และมณฑลกว่างซี ก้าวขึ้นเป็น “ศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และในอนาคต… จะมีการต่อยอดโครงการก่อสร้างทางด่วนอัจฉริยะจีน-อาเซียนอีกด้วย”

Rederences…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Personal Branding

Personal Branding… กลยุทธ์ความสำเร็จของทุกคน

หัวใจของการที่ใครอยากจะทำ Personal Branding หรือ แบรนด์บุคคล จึงขึ้นอยู่กับสองสิ่งสำคัญนั่นคือ… อยากเป็นคนมีภาพลักษณ์ชื่อเสียงแบบไหนอย่างไร? กับ เพื่อให้ได้อะไรแบบไหนจากใครบ้าง? ที่เหลือจึงค่อยมากำหนดกลยุทธ์กันว่า จะใช้เครื่องมืออะไรและอย่างไรบ้างในการ “สร้างการรับรู้ หรือ Awareness Building” ถึงกลุ่มเป้าหมาย

Supply Chains

SME และ Supply Chain ในวิกฤติไวรัส COVID-19 #SaturdaySME

นี่เป็นวิกฤต Supply Chain ที่อาจเกิดภาวะคลาดแคลนสินค้าจนเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นได้หากสถานการณ์เลวร้ายนี้ ยืดเยื้อยาวนานเหมือนโลกอยู่ในภาวะสงคราม… สิ่งที่น่ากังวลคือ องค์กรธุรกิจน้อยใหญ่ที่สะดุดลงเพราะวิกฤตครั้งนี้ ที่อาจจะนำไปสู่การล้มหายตายจากของธุรกิจ ที่เป็นทั้งคนหาสินค้าขับเคลื่อนห่วงโซ่เศรษฐกิจและคนจ่ายภาษีที่ทำให้รัฐมีกำลังความสามารถในการดูแลรัฐชาติอย่างแท้จริง

Carbon Emissions

China National Carbon Trading Market #FridaysForFuture

จีนประกาศเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่เอง ซึ่งถ้าความเคลื่อนไหวนี้ประสบความสำเร็จและดำเนินได้จริง น่าจะเป็นการพลิกโฉมหน้าประเด็นก๊าซเรือนกระจกอย่างสำคัญทีเดียว

Bio Economy

Bio Economy… เศรษฐกิจชีวภาพ #FridaysForFuture

ประเทศไทยถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพอย่างมาก เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่หลากหลาย การพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ จึงได้รับความสนใจอย่างมาก และหลายฝ่ายเชื่อว่า อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพสามารถสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ลดการพึ่งพาการผลิตจากปิโตรเลียม