SME

SME ไทยในกระแสการปฏวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

เสาร์ที่ผ่านมาผมไปแตะเรื่องสินค้า OTOP… และเพื่อนผู้ประกอบการท่านหนึ่ง ที่เริ่มต้นมาจาก OTOP จนกลายเป็น SME ก็ทักผมเข้ามาทางไลน์ส่วนตัวแบบทักถามแลกเปลี่ยน และอยากให้ทำบทความในมิติ SME บ้าง…

ก็พอดีไปเจอข้อมูลจาก SCBEIC ในประเด็น SME พอดี และคิดว่าจะมีประโยชน์บ้างที่จะเอามาเปิดมุมมองคุยกัน… ซึ่งข้อมูลจาก SCBEIC อ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งทำการสำรวจสถานประกอบการไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและคลังสินค้า โรงพยาบาลเอกชน และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อมูลปี 2560… เผยแพร่ปี 2561 กลุ่มตัวอย่าง 39,818 จากสถานประกอบการทั้งหมด 2,529,676 แห่ง และข้อมูลของปี 2555… เผยแพร่ปี 2556 กลุ่มตัวอย่าง 41,401 จากสถานประกอบการทั้งหมด 2,227,852 แห่ง

ธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในปี 2560 สัดส่วนสถานประกอบการไทยที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ที่เพียง 28.3% ของสถานประกอบการทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาแยกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป มีสัดส่วน 4.5% ของสถานประกอบการทั้งหมด มีการใช้คอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 3 ต่อ 4… ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนสูงถึง 99.7%… ในขณะที่ สถานประกอบการขนาดเล็ก มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน ซึ่งถือเป็นสถานประกอบการส่วนใหญ่ของไทย ด้วยสัดส่วน 95.5% ของสถานประกอบการทั้งหมด มีคอมพิวเตอร์ใช้อยู่เพียง 25.7% เท่านั้น

ส่วนตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการอยู่ที่ 29.6% ของทั้งหมด… ธุรกิจขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คนจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตต่ำเพียง 27.2%… ในขณะที่ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนสูงกว่า 70% ขึ้นไป โดยธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 200 คน มีการใช้อินเทอร์เน็ต 99.2%

ทั้งนี้… วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของธุรกิจไทยจะใช้เพื่อค้นหาข้อมูล 74.6% และรับส่งอีเมล 70.8%… ส่วนการใช้เพื่อการค้าขายนั้น ยังมีเพียง 27.3% เท่านั้น

สำหรับธุรกิจไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินมีสัดส่วนอยู่ที่ 15.4% ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 9.4% ในปี 2555 ซึ่งเป็นเหตุผลในการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด สอดคล้องกับทิศทางของบริการทางการเงินด้านออนไลน์ที่มีการพัฒนามากขึ้นและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง

ข้อมูลรายละเอียดที่นำเสนอในรายงานยังมีอีกเยอะเลยครับ… แต่ดูจาก Infographic ที่นักวิเคราะห์ SCBEIC ทำไว้ก็คงพอเห็นภาพ…

ประเด็นคือแบบนี้ครับ… SME ขนาดเล็กที่ทำงานกันไม่ถึง 10 คน มีสถิติชัดเจนว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต… ซึ่งข้อมูลและตัวเลขที่สะท้อนออกมา บอกเราหลายอย่าง… โดยเฉพาะ บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ถูกรายเล็กๆ ละเลย แต่พอธุรกิจรอดและเติบโตกลับจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ยิ่งโตยิ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิดที่ไม่มีไม่ได้

ถึงตรงนี้ผมตีความง่ายๆ เลยว่า… SME ที่ต้องการขยายธุรกิจและเติบโต หาให้เจอว่าตรงไหนบ้างที่ควรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานในฐานะเครื่องมือทำธุรกิจ… และที่สำคัญคือต้องหาให้ได้ว่าคอมพิวเตอร์สำคัญกับธุรกิจเล็กๆ ของท่านอย่างไร

ยุคของเราเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ซึ่งคอมพิวเตอร์ควรถูกใช้มาตั้งแต่การปฏิวัติครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านมากว่า 30 ปีเข้านี่แล้ว… และยุคที่ 4 เป็นยุคของการเชื่อมต่อไร้สาย ที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาจากคอมพิวเตอร์และข้อมูล ที่การไม่ตระหนักอาจหมายถึงการอยู่รอดที่เล็กอยู่แล้วก็อาจจะหายไปเลยก็ได้

ที่จะบอกก็คือ… SME กว่า 70% จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า… น่าเป็นห่วงหากยังไม่คิดจะแทรกคอมพิวเตอร์เข้าไปในระบบงานและธุรกิจ… ซึ่งเป็นฐานของการพาธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ 4 ที่ทุกๆ สิ่งหมุนรอบดิจิตอล ที่คอมพิวเตอร์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น… และรถเที่ยวสุดท้ายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 จำเป็นต้องเริ่มต้นที่คอมพิวเตอร์ครับ!

อ้างอิง

https://www.scbeic.com
https://wikipedea.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts