SME ไทยในกระแสการปฏวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4

SME

เสาร์ที่ผ่านมาผมไปแตะเรื่องสินค้า OTOP… และเพื่อนผู้ประกอบการท่านหนึ่ง ที่เริ่มต้นมาจาก OTOP จนกลายเป็น SME ก็ทักผมเข้ามาทางไลน์ส่วนตัวแบบทักถามแลกเปลี่ยน และอยากให้ทำบทความในมิติ SME บ้าง…

ก็พอดีไปเจอข้อมูลจาก SCBEIC ในประเด็น SME พอดี และคิดว่าจะมีประโยชน์บ้างที่จะเอามาเปิดมุมมองคุยกัน… ซึ่งข้อมูลจาก SCBEIC อ้างอิงและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งทำการสำรวจสถานประกอบการไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและคลังสินค้า โรงพยาบาลเอกชน และกิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อมูลปี 2560… เผยแพร่ปี 2561 กลุ่มตัวอย่าง 39,818 จากสถานประกอบการทั้งหมด 2,529,676 แห่ง และข้อมูลของปี 2555… เผยแพร่ปี 2556 กลุ่มตัวอย่าง 41,401 จากสถานประกอบการทั้งหมด 2,227,852 แห่ง

ธุรกิจไทยส่วนใหญ่ยังไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ในปี 2560 สัดส่วนสถานประกอบการไทยที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ อยู่ที่เพียง 28.3% ของสถานประกอบการทั้งหมด โดยเมื่อพิจารณาแยกตามขนาดสถานประกอบการ พบว่า

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป มีสัดส่วน 4.5% ของสถานประกอบการทั้งหมด มีการใช้คอมพิวเตอร์ในสัดส่วน 3 ต่อ 4… ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างเกิน 200 คนขึ้นไป มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนสูงถึง 99.7%… ในขณะที่ สถานประกอบการขนาดเล็ก มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คน ซึ่งถือเป็นสถานประกอบการส่วนใหญ่ของไทย ด้วยสัดส่วน 95.5% ของสถานประกอบการทั้งหมด มีคอมพิวเตอร์ใช้อยู่เพียง 25.7% เท่านั้น

ส่วนตัวเลขการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการอยู่ที่ 29.6% ของทั้งหมด… ธุรกิจขนาดเล็กที่มีลูกจ้างไม่เกิน 10 คนจะเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตต่ำเพียง 27.2%… ในขณะที่ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่จะมีสัดส่วนสูงกว่า 70% ขึ้นไป โดยธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างมากกว่า 200 คน มีการใช้อินเทอร์เน็ต 99.2%

ทั้งนี้… วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของธุรกิจไทยจะใช้เพื่อค้นหาข้อมูล 74.6% และรับส่งอีเมล 70.8%… ส่วนการใช้เพื่อการค้าขายนั้น ยังมีเพียง 27.3% เท่านั้น

สำหรับธุรกิจไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินมีสัดส่วนอยู่ที่ 15.4% ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 9.4% ในปี 2555 ซึ่งเป็นเหตุผลในการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด สอดคล้องกับทิศทางของบริการทางการเงินด้านออนไลน์ที่มีการพัฒนามากขึ้นและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง

ข้อมูลรายละเอียดที่นำเสนอในรายงานยังมีอีกเยอะเลยครับ… แต่ดูจาก Infographic ที่นักวิเคราะห์ SCBEIC ทำไว้ก็คงพอเห็นภาพ…

ประเด็นคือแบบนี้ครับ… SME ขนาดเล็กที่ทำงานกันไม่ถึง 10 คน มีสถิติชัดเจนว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต… ซึ่งข้อมูลและตัวเลขที่สะท้อนออกมา บอกเราหลายอย่าง… โดยเฉพาะ บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่ถูกรายเล็กๆ ละเลย แต่พอธุรกิจรอดและเติบโตกลับจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ในขณะที่ยิ่งโตยิ่งใช้คอมพิวเตอร์ชนิดที่ไม่มีไม่ได้

ถึงตรงนี้ผมตีความง่ายๆ เลยว่า… SME ที่ต้องการขยายธุรกิจและเติบโต หาให้เจอว่าตรงไหนบ้างที่ควรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานในฐานะเครื่องมือทำธุรกิจ… และที่สำคัญคือต้องหาให้ได้ว่าคอมพิวเตอร์สำคัญกับธุรกิจเล็กๆ ของท่านอย่างไร

ยุคของเราเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ ซึ่งคอมพิวเตอร์ควรถูกใช้มาตั้งแต่การปฏิวัติครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านมากว่า 30 ปีเข้านี่แล้ว… และยุคที่ 4 เป็นยุคของการเชื่อมต่อไร้สาย ที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาจากคอมพิวเตอร์และข้อมูล ที่การไม่ตระหนักอาจหมายถึงการอยู่รอดที่เล็กอยู่แล้วก็อาจจะหายไปเลยก็ได้

ที่จะบอกก็คือ… SME กว่า 70% จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ว่า… น่าเป็นห่วงหากยังไม่คิดจะแทรกคอมพิวเตอร์เข้าไปในระบบงานและธุรกิจ… ซึ่งเป็นฐานของการพาธุรกิจเข้าสู่ยุคที่ 4 ที่ทุกๆ สิ่งหมุนรอบดิจิตอล ที่คอมพิวเตอร์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น… และรถเที่ยวสุดท้ายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 จำเป็นต้องเริ่มต้นที่คอมพิวเตอร์ครับ!

อ้างอิง

https://www.scbeic.com
https://wikipedea.org

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Conversational Commerce… แชทก่อนซื้อ

ผมเป็นคนหนึ่งที่มองผิดเรื่องแชทแอพ อย่าง Line, Wechat หรือ Massager… จนกระทั่งแชทแอพทั้งหลาย ต่างเติบโตและกลายเป็น Super App ที่เหมือนการเกิดใหม่ของเวบท่า หรือ Portal Website จากยุค 90 ที่หาทุกอย่างได้ในแอพเดียว จนระบบนิเวศน์ทั้งของ App Store และ Play Store มีแอพใหม่ๆ เกิดขึ้นน้อยลงกว่าห้าหกปีก่อนมาก

Student Learning

Effective Technology-Based Adult Learning… ที่สุดของรูปแบบการจัดการศึกษาในผู้ใหญ่

การมาถึงของยุคคอมพิวเตอร์และยุคข้อมูลข่าวสาร… จึงเป็นเรื่องดีสุดๆ ของ Adult Learner หรือ Andragogy ที่ผู้สอนสามารถ “แปลงความรู้เป็นสาร ส่งผ่านโครงข่ายและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ที่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลาง” ได้อย่างราบรื่น… Computer Based Instruction หรือ CBI หรือ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน จึงกลายเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่โดดเด่น สำคัญและจำเป็นยิ่งยวดมากขึ้นทุกวัน ท่ามกลางพัฒนาการทางการศึกษาโดยรวมที่เรียกว่า eLearning… ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนระบบการศึกษาของมนุษยชาติไปตลอดกาลถึงขั้น… เมื่อพูดถึง Learning จะหมายถึง eLearning ทีเดียว

เจ้าสาวที่กลัวฝน

เจ้าสาวที่กลัวฝน… เพลงดังยังจำ #001

ท่านไหนจำเพลงนี้ได้บ้างครับ… เจ้าสาวที่กลัวฝน เสียงแหบๆ มีเอกลักษณ์มากๆ ผู้สร้างตำนานแกรมมี่ ทิ้งไว้เป็นมรดกที่มีความหมายต่อหลายสิ่งหลายอย่าง

working macbook computer keyboard

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ซึ่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยตรงกับการค้าขายออนไลน์… โดยเฉพาะกรณีค้าปลีกไม่แจ้งราคา หรือหมกเม็ดแจ้งราคาหลังไมล์