SME-Early Stage : All Stars… โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 #RederSMEs

SME Early Stage

วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแชร์ต่อ สำหรับพี่น้อง SMEs ที่มีธุรกิจอยู่ในมือและกำลังหาทางต่อยอด ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆ ท่านที่ได้ริเริ่มกิจการมาถึงระดับหนึ่งแล้ว… สสว. หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี… ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ และ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy…  เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy หรือ BCG
  2. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว

โดย… การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หมายถึง

  1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
  2. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ

14 จังหวัด ได้แก่… กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร

กิจกรรมโครงการ

  1. วินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนักวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญ และ นำเสนอแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในระยะ 3 ปี (SME Roadmap) และ นำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดตามแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) โดยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านให้คำปรึกษา เช่น ด้านมาตรฐาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการยืดอายุ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ ด้านการเงิน เป็นต้น
  3. การทดสอบตลาด หรือ Market Testing เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย… เฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

แบบฟอร์มใบสมัคร : http://www.smetracking2564.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…ผู้ประสานงานโครงการ

  • นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์ เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 E-mail : itthipol.n@gmail.com
  • นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์ (สายป่าน) เบอร์ติดต่อ: 084-129-2090 E-mail : parn2107@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-555-2000

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

ปาท่องโก๋การบินไทย กับ ชาไข่มุกแอร์เอเชีย

สินค้าอาหารพื้นๆ ที่ใส่ความพยายามของคนทำงาน ไม่ว่าจะถูกผลักดันด้วยแรงกดแบบไหน แต่เมื่อสามารถเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวก จนทำให้สินค้าอาหารพื้นๆ ที่มีคนทำอยู่ดาษดื่นจนชินตา กลายเป็นแรงขับองค์กรให้ปรับตัวจนขยับออกจาก “ภาวะไร้ความหวัง” และพิสูจน์พลังของความพยายามที่คนกลุ่มหนึ่งร่วมแรงกันสร้างขึ้น และผมเชื่อว่า “การร่วมแรง” ของคนการบินไทย และ คนแอร์เอเชียเกิดจากความรัก…

Strategic-Plan

แผนยุทธศาสตร์… ศาสตร์และศิลป์ก่อนความสำเร็จ #SaturdayStrategy

สิ่งที่เราคิดและเตรียมการจะทำตามที่คิด ไปจนกระทั่งได้ทำตามสิ่งที่ได้คิดไว้ “จนเสร็จตามเป้า” นี้ ทั้งหมดก็คือ แผนการและแผนดำเนินการ… หรืออีกคำนิยามหนึ่งก็คือ “เป้าหมายและวิธีประสบความสำเร็จต่อเป้าหมาย” ซึ่งมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “แผนกลยุทธ์” หรือเรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” ในกรณีที่แผนถูกดำเนินการ กระทบต่อคนหมู่มาก

Ben Franklin's experiment

Ben Franklin’s 13 Virtues… คุณธรรม 13 ประการของ เบนจามิน แฟรงคลิน

งานพิมพ์เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจการด้านเผยแพร่ศาสนา นั่นทำให้เบนจามินวัย 20 ปี ทำร่างต้นฉบับว่าด้วยคุณธรรม 13 ประการ หรือ 13 Virtues ของตนเองขึ้น ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ประเมินว่า เบนจามิน แฟรงคลิน วัยหนุ่มฉกรรจ์น่าจะพยามเขียนต้นฉบับหนังสือของเขาตามความฝันที่คุกรุ่นในจิตวิญญาณมากกว่า… แต่การนำข้อปฏิบัติทั้ง 13 ประการนั้นมาใช้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่บอกต่อใน “ยุคเรืองปัญญาในอเมริกา” ซึ่งต่อยอดมาจากอุดมคติว่าด้วยมนุษย์นิยม ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ กับการบุกเบิกความรู้และการค้นพบในสาขาปรัชญาธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในอังกฤษและยุโรป… เบนจามิน แฟรงคลินจึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในไม่ช้า

RPA

Marketing 5.0 #SaturdayMarketing

Marketing 5.0 หรือ การตลาด 5.0 จะเริ่มต้นและจบวงจรการตลาดที่ Data และ Big Data… โดยมีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมต่อธุรกิจ “ช่วยย่อยข้อมูล” มาสร้างชุดทางเลือกสนับสนุนการตัดสินใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกิดระบบนิเวศ Human – Data – Technology – Platform – Analyze ซึ่งต้องทำงานร่วมกันเพื่อเข้าให้ถึง Customer Insight ถึงขั้นสังเคราะห์ Customer Foresight และ Predictive Decision เพื่อชี้นำการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า หรือ Customer Experience เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มบน Customer Lifetime Value หรือ มูลค่าตลอดชีพจากลูกค้า… ซึ่งทั้งธุรกิจและลูกค้าต่างก็ทำประโยชน์ให้กันแบบ Win–Win ไปด้วยกัน