SME-Early Stage : All Stars… โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 #RederSMEs

SME Early Stage

วันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแชร์ต่อ สำหรับพี่น้อง SMEs ที่มีธุรกิจอยู่ในมือและกำลังหาทางต่อยอด ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆ ท่านที่ได้ริเริ่มกิจการมาถึงระดับหนึ่งแล้ว… สสว. หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2564

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี… ไม่จำกัดประเภทธุรกิจ และ เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bioeconomy…  เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และ เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy หรือ BCG
  2. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว

โดย… การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หมายถึง

  1. บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
  2. นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ

14 จังหวัด ได้แก่… กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร  สมุทรสงคราม และ สมุทรสาคร

กิจกรรมโครงการ

  1. วินิจฉัย วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยนักวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญ และ นำเสนอแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการ ในระยะ 3 ปี (SME Roadmap) และ นำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงต่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดตามแนวทางสร้าง หรือ ยกระดับศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการ (SME Roadmap) โดยที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านให้คำปรึกษา เช่น ด้านมาตรฐาน ด้านกระบวนการผลิต ด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการยืดอายุ ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ ด้านการเงิน เป็นต้น
  3. การทดสอบตลาด หรือ Market Testing เป็นการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกับตลาดเป้าหมาย… เฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

แบบฟอร์มใบสมัคร : http://www.smetracking2564.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…ผู้ประสานงานโครงการ

  • นายอิทธิพล เนคมานุรักษ์ เบอร์ติดต่อ: 089-301-1415 E-mail : itthipol.n@gmail.com
  • นางสาวปริตรตา จันทร์จิระวัฒน์ (สายป่าน) เบอร์ติดต่อ: 084-129-2090 E-mail : parn2107@gmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่างเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-555-2000

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งให้ท่านทุกวันคี่

Related Post

Endless Love

Endless Love #เพลงดังยังจำ

Lionel Brockman Richie, Jr. หรือ Lionel Richie นักร้องนักแต่งเพลงผิวสี ที่สร้างชื่อและโด่งดังตั้งแต่ยุค 70 และโลดแล่นอยู่ในวงการเสียงเพลงนับแต่นั้นจนปัจจุบัน… ผลงานทั้งหมดของชายคนนี้มากมายเล่าไม่หมด เขียนเป็นนิยายก็คงเล่มหนามาก หรือถ้าทำเป็นหนังก็คงยาวและยิ่งใหญ่ไม่ใช่น้อย

kid yoga

Sleep, Diet and Exercise… กิจกรรมกอบกู้ทัศนคติ

การจะผลักดันให้คนๆ หนึ่งทำอะไรซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะการฝึกฝนซักซ้อมเพียรทำจนเกิดผลในระยะยาวนั้น ต้องการมากกว่าแค่รู้ว่า… ต้องฝึกอย่างไร และหรือ ทำอย่างไรจึงจะเพียรพยายามได้ไม่ท้อถอย โดยเฉพาะเป้าหมายระยะยาวระดับวิสัยทัศน์ หรือ Vision ซึ่งต้องทำและสร้างหลายอย่างเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายนั้น… และสิ่งที่จะ “ประครองให้การฝึกฝนซักซ้อมเพียรทำ” เกิดขึ้นจนไปถึงเป้าหมายระดับวิสัยทัศน์ ดังกล่าว ต้องการทัศนคติ หรือ Attitude ที่ไม่ขัดแย้งกับเป้าหมายบนวิสัยทัศน์นั้นเป็นอย่างน้อย

Rain Man

Rain Man และ Autistic Savant #หนังดีที่เคยดู

Autistic Savant คือคนที่เป็นออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษ โดยมากความสามารถที่โดดเด่นได้แก่ ดนตรี ศิลปะ การคำนวณปฏิทิน การคิดเลขเร็วแบบสายฟ้าแลบ ทักษะด้านเครื่องยนต์กลไก และการจดจำรายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน… กลุ่มคนที่เป็น Autistic Savant มีชื่อเรียกเล่นๆ ว่าพวก Rain man ที่เป็นชื่อหนังรางวัลออสการ์ในปี 1988

creative based learning

CBL… Creativity Based Learning

ห้องเรียนสร้างสรรค์นั้น ผู้สอนและผู้เรียนต้องเห็นและเข้าใจคำว่าความคิดสร้างสรรค์ หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลการเรียนที่เกิดจากความคิดสร้างรรค์ เป็นภาพเดียวกันก่อน… หาไม่แล้ว คุณค่าของความคิดสร้างสรรค์จะไม่มีทางเกิดขึ้น เมื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสองฝ่ายอย่างผู้สอนกับผู้เรียน… ให้คุณค่าความคิดสร้างสรรค์ไปละทิศละทางกัน