SMS Based Teaching and Learning System… ระบบการเรียนการสอนผ่านข้อความสั้น #ReDucation

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่อุตสาหกรรมการศึกษาในปัจจุบัน ได้พัฒนามาถึงช่วง “รอยต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเปิดรับเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการศึกษาใหม่ โดยมี “สื่อทางการศึกษา และ ช่องทางการสื่อสารในระบบการศึกษา” ได้ถูกเทคโนโลยีดิจิทัล “ปฏิรูปโดยปริยาย” มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา… ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดต้องการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสำคัญ… ทุกอย่างดูดีในมุมมองเทคโนโลยีทางการศึกษาตราบเท่าที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเพียงพอสำหรับครู และ นักเรียน

แต่โลกความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น… เพราะยังมีนักเรียนในพื้นถิ่นกันดารมากมายทั่วโลกที่ยังเข้าไม่ถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต… ประเด็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่กำลังก้าวหน้าไปในเขตเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลอย่างเพียบพร้อม จึงสร้างความเหลื่อมล้ำทางโอกาสให้ผู้เรียน และ ระบบการศึกษาที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลอย่างเด่นชัด…

นักเทคโนโลยีทางการศึกษามากมายจึงหาทางนำเทคโนโลยี GSM และ SMS มาใช้ขับเคลื่อนบริบททางการศึกษาผ่านแนวทาง Mobile Learning หรือ mLearning ซึ่งผู้เรียนต้องการอุปกรณ์ในการเข้าถึงคอนเทนต์ทางการศึกษาเพียงแค่มี Feature Phone ที่สามารถรับส่ง SMS ได้ก็เพียงพอ… ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีก็ต้องการเพียงเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 2G เท่านั้นก็เพียงพอ… ซึ่งพื้นที่ๆ มีการอยู่อาศัยถาวรส่วนใหญ่ทั่วโลกในปัจจุบัน สามารถสื่อสารด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายแบบ 2G – 4G กันเกือบหมดแล้ว

โครงการ M-Shule หรือ M-Shule SMS Learning & Training ในประเทศเคนยา ถือเป็นโมเดลการวิจัยทางการศึกษาต่อการใช้เทคโนโลยี GSM และ SMS มาใช้ทำ mLearning อย่างได้ผล… โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2017 และ มีผู้เรียนผ่านระบบ M-Shule ตั้งแต่วัย 5 ขวบ ถึงอายุ 75 ปี

M-Shule แปลว่า โรงเรียนเคลื่อนที่ในภาษาสวาฮิลี… ซึ่งโครงการนี้เป็นโมเดล EdTech ที่รวม SMS เข้ากับ Personalised Learning หรือ การเรียนรู้ส่วนบุคคล ด้วยปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งมอบโอกาสการเรียนรู้พื้นฐานแบบโต้ตอบด้วยตนเอง และ เป็นส่วนตัวสำหรับชุมชนออฟไลน์ หรือ พื้นที่ชายขอบ และ ค่ายผู้อพยพ… โมเดลนี้ใช้การส่งข้อความ SMS ผ่านฟีเจอร์โฟน และ โทรศัพท์มือถือ Android ซึ่งใช้งานได้ยอดเยี่ยมแม้จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายความเร็วต่ำ

การแจกจ่ายคอนเทนต์ทางการศึกษา และ รูปแบบการโต้ตอบของโมเดล M-Shule ได้รับการประเมิน และ ปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ เพื่อนำมาปรับแต่งอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ และ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น ครู ผู้ปกครอง และ นักออกแบบ EdTech… นอกจากนี้ M-Shule ยังร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อจัดกลยุทธ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความคาดหวัง และ ความต้องการของหลักสูตร… ซึ่งปัจจุบันได้ขยายไปสู่การใช้งานอย่างกว้างขวางร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่าง Tusome… Education Design Unlimited หรือ EDU และ Keep Kenya Learning เป็นต้น

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts