กิจการเจ้าของคนเดียว และ กิจการจดทะเบียนคนเดียว #RederSMEs

Sole Proprietorship

ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของเดียว หรือ Sole Proprietorship Business ที่มีคนๆ เดียว หรือ ครอบครัวเดียวเป็นเจ้าของเงินลงทุนทั้งหมดในกิจการ และ ทำหน้าที่ควบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทั้งภาระความรับผิดชอบที่ผูกพันกิจการ ทั้งในฐานะคู่สัญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกิจการ… และที่สำคัญคือ เป็นผู้รับผลประโยชน์จากความสำเร็จของกิจการ หรือ เสียหายจากการขาดทุนของกิจการเพียงคนเดียว หรือ ครอบครัวเดียว

ธุรกิจเจ้าของเดียวจะมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสูง และ มักจะเป็นกิจการที่ไม่มีโครงสร้างองค์กรสลับซับซ้อนแม้ธุรกิจจะมีมูลค่าสูง หรือ ใหญ่โตทรงอิทธิพลแค่ไหนก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่… ธุรกิจเจ้าของเดียวจะหมายรวมถึงธุรกิจรายย่อยที่ทำคนเดียวแบบลงทุนเอง ทำเอง เก็บตังค์เองทั้งหมดทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียวด้วย

ธุรกิจเจ้าของเดียวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ และ เงินลงทุนจากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะกิจการเจ้าของเดียวที่ทำธุรกิจในฐานะบุคคลธรรมดา ซึ่งมีอยู่มากในโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ… กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จึงได้ทบทวน ปรับปรุงให้กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนมีความทันสมัย โดยเฉพาะการเอื้อต่อกิจการเจ้าของเดียว โดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งมีอยู่นอกระบบราว 2 ล้านกว่าราย ให้เข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

ปัจจุบันการจดจัดตั้งกิจการเจ้าของคนเดียวต้องเตรียมเอกสารสำคัญอย่าง… คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบการ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วจะออก ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เจ้าของกิจการ

ประเด็นก็คือ… ธุรกิจเจ้าของคนเดียวถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของกิจการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา” เจ้าของกิจการจึงมีหน้าที่ “ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ ถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม “พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์” เจ้าของก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

เวบไซต์ ThaiSMEsCenter ได้รวบรวมข้อดีข้อเสียของการจดบริษัทคนเดียว หรือ จดจัดตั้งกิจการเจ้าของเดียวเอาไว้ดังนี้…

ข้อดีการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • SMEs และ Startup มีความสะดวกสบายในการลงทุนจัดตั้งธุรกิจ เข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้น 
 • ลดปัญหาการทะเลาะ และ ข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง 
 • เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลได้ง่ายขึ้น ก็จะช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น 
 • มีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างเต็มที่ 
 • เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ 
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนและจัดตั้งธุรกิจต่ำ 
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ และ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ SMEs 

ข้อเสียการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว 

 • เงินลงทุนมีจำนวนจำกัดจากเงินลงทุนส่วนตัวของเจ้าของกิจการ 
 • ความรับผิดชอบต่อหนี้สินของกิจการ เจ้าหนี้สามารถตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการได้ แม้มิใช่ทรัพย์สินที่ลงทุนในกิจการ 
 • การเลิกกิจการทำได้ยาก ต้องมีการชำระบัญชี และ จัดการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย 
 • ระดมทุนได้ยาก เพราะการจดทะเบียนบริษัทคนเดียว อาจมีผู้ถือหุ้นคนเดียว ไม่มีผู้ถือหุ้นคนอื่นเลย 
 • เมื่อคนเดียวจัดตั้งบริษัททำได้ จะทำให้ธุรกิจที่ไม่มีมาตรฐานเข้าสู่ระบบมากขึ้น 
 • เมื่อบริหารล้มเหลว ก็อาจส่งผลต่อภาพรวม ของเศรษฐกิจ เพราะไม่สามารถใช้หนี้คืนแก่ธนาคารได้ 

ประเด็นปลีกย่อย และ รายละเอียดเกี่ยวกับการจดจัดตั้งบริษัทคนเดียว ยังมีรายละเอียดแง่มุมอีกเยอะเหมือนกันให้พูดถึง ท่านที่สนใจ… โดยเฉพาะพี่น้องชาว Startup ที่ต้องการดันแผนธุรกิจเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมธุรกิจในเฟสต่างๆ แต่ยังหาหุ้นส่วนไม่ได้… สามารถสอบถามที่พาณิชย์จังหวัดใกล้บ้านได้ก่อนเลยครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

My Time

Eisenhower Metric… สำหรับคนอยากมีเวลา

วันวุ่นวายของหลายๆ คนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตื่นนอนเสมอ และความวุ่นวายมักจะมาจากตารางกิจกรรมที่เราท่านตื่นขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ และทำสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จเป็นส่วนใหญ่… หลายคนโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมาทำสิ่งที่ยินดีทำได้ไม่รู้เบื่อ แต่หลายคนเบื่อสิ่งที่ต้องตื่นขึ้นมาทำจนไม่อยากตื่น และยังมีอีกหลายคนที่โชคร้ายเข้าขั้นทุกข์ตรมขมขื่นแต่ต้องตื่นขึ้นมาทำ

กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม Gulf Stream #FridaysForFuture

การที่กระแสน้ำอุ่น AMOC ไหลช้าลงนั้น เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและการละลายของแผ่นน้ำแข็งที่กรีนแลนด์ ทำให้น้ำจืดปริมาณมหาศาลไหลลงสู่มหาสมุทร รบกวนการไหลเวียนของกระแสน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันเกลือ ส่งผลให้กระแสน้ำอ่อนแรงและไหลช้าลง จนเป็นเหตุให้อุณหภูมิของผิวน้ำและมวลอากาศข้างบนเย็นตัวได้

Johari Window

Johari Window Model… หน้าต่างมนุษย์

ความสุขของท่านมาจากสิ่งใดบ้างครับ?… คำตอบที่ได้คงหลากหลายแตกต่าง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของพวกเราอยู่แล้ว ที่ความสุขความทุกข์ มีมาแล้วหายไปเกิดขึ้นและดับไปเป็นของธรรมดา

BFR Elon Musk

Rocket Travel… ขึ้นจรวดไปเที่ยวกันมั๊ย?

BFR เดินทางที่ความเร็ว 18,000 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 29,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง… ถ้าลองเทียบกับความยาวของเส้นรอบโลกที่เส้นศูนญ์สูตรที่ยาวเพียง 24,901 ไมล์ หรือ 40,075 กิโลเมตรเท่านั้น… การเดินทางด้วย BFR จากซีกโลกหนึ่งไปอีกซีกโลกหนึ่งจึงทำได้ภายในหนึ่งชั่วโมงโดยไม่ยากเย็น…